Dmitriy Peresvit Буддхическое тело человека

Dmitrijs Peresvits - Cilvēka Budhiskais ķermenis

17 09 15 01

Ko nozīmē Budhiskais ķermenis, un kam viņš domāts? Kā viņš izskatās, kā viņu tīrīt un uzturēt tīrībā, un attīstīt? Šos jautājumus mēs mēģināsim atklāt šajā rakstā.

Raksta saturs:

1. Cilvēka Buhiskais ķermenis – kas tas tāds ir

 

Cilvēka Budhiskais ķermenis – kas tas tāds ir?

Ceļas no sanskrita termina “buddhi” – augstākais, garīgais saprāts. Augstākais Ego. Virsapziņa, uzmanība, intuīcija. Patiesības, Mīlestības utt. augstākā izpratne. “Garīgā redze”. Sevis augstākā apzināšanās. Dvēseles otrais nemirstīgais ķermenis.

17 09 15 02Cilvēka Budhiskajā jeb intuitīvajā ķermenī dzimst idejas, domas, tiek risināti sarežģīti uzdevumi, notiek atklāsmes un insaiti. Gaišreģi strādā caur intuitīvo ķermeni. Ja cilvēkam ir veselīgs un tīrs Budhiskais ķermenis, viņš labāk orientējas dzīvē, viņam ir labas spējas analītikā; jo vairāk viņam ir interesantu ideju un skaidru mērķu, jo vairāk patiesības viņš saprot un jūt.

Turklāt Budhiskajā ķermenī ir ielikti cilvēka dzīves uzstādījumi – tās ir viņa dzīves pozīcijas, pasaules uzskats un pasaules uztveres paņēmieni, zemapziņas programmas. Viņš atbild par informāciju – ko es šeit daru, ko man patīk darīt un ko man vajadzētu darīt šajā dzīvē, ko derīgu es varu izdarīt sabiedrības labā.

Budhiskajā ķermenī ir atspoguļoti cilvēka likteņa galvenie virzieni jeb tā galvenie sižeti. Viņā ir ietverta informācija par mērķi. Taču konkrētus notikumus cilvēks saņem tikai kauzālajā (karmiskajā jeb cēloniskajā) ķermenī kā cilvēka likteņa galvenās sižeta līnijas. Cilvēkam, kurš ir noteicis un saskaņojis savus mērķus, vērtības, ticējumus, un izpilda tos, ir ļoti sekmīgs liktenis.

Attīstīts Budhiskais ķermenis izpaužas kā spēcīga intuīcija un prasme atrast risinājumu nevis ar loģikas palīdzību, bet caur apskaidrībām, momentānu kopainas zināšanu un redzēšanu. Budhiskais ķermenis – tas ir realitātes redzējums aiz sansaras ietvariem jeb cilvēka “sestā maņa”. Viņš atbild arī par telepātiju, domu pārraidi attālumā, iedvešanu, hipnozi utt.

Čakra Adžna jeb trešā acs ir cilvēka Budhiskā jeb intuitīvā ķermeņa simbols. Ja čiekurveida dziedzeris ir aktivizēts un cilvēks prasmīgi izmanto informāciju, kas glabājas informācijas laukā, tā sāk cilvēku apgādāt ar patiesi sakrālām un dziļām zināšanām.

Kad cilvēkam vāji ir attīstīts šis ķermenis, viņam nav precīzu un skaidru dzīves pozīciju, uzskatu un ticējumu sistēmas. Viņam ir grūti pieņemt, analizēt un pārstrādāt informāciju, viņš ir pieradis, ka citi to darītu viņa vietā. Viņš dzīvo bez eksistēšanas vispārīgā mērķa. Kā likums, tādi cilvēki ir noslēgti, pret visu attiecas skeptiski.

Cilvēkam ar attīstītu un sabalansētu Budhi ķermeni ir grūti kaut ko iedvest, hipnotizēt, zombēt viņu un manipulēt ar viņu. Ja šis ķermenis ir spēcīgi attīstīts, tad cilvēks burtiski ar domas spēku var ietekmēt notikumus un mainīt tos.

Kad cilvēks attīsta Budhisko ķermeni, viņš jūt citu priekus un skumjas. Burtiski jūtot, kas notiek cilvēka dvēselē.

 

Kā izskatās Budhiskais ķermenis

Augstākie plāni ir ļoti maz izpētīti, un ir saglabājies maz informācijas par tiem, bet pamēģināsim šo ķermeni aprakstīt. Viņš ir smalkāks un caurspīdīgāks nekā iepriekšējie ķermeņi, viņam ir ovāla forma tumši zilā krāsā, bet tomēr galvenās nokrāsas ir atkarīgas no cilvēka nosliecēm. Ietilpina sevī visus iepriekšējos ķermeņus un pārsniedz tos pēc apmēra.

17 09 15 03

Viņš aug un palielinās samērā ar cilvēka dvēseles attīstītību, pozitīvas pieredzes sastrādēm un darbu ar sevi. Tīrs un attīstīts ķermenis ir gaišāks un caurspīdīgāks, bez tumšiem ieslēgumiem. Kļūst nespodrs un tumšs, un mazāks, ja cilvēkam ir nosliece uz negatīviem ticējumiem.

 

Kā attīrīt Budhisko ķermeni

Attīrīšanās tiek sasniegta ar domāšanas procesa kultūru, ar tiekšanos apzināties esības augstākos likumus un dzīvot atbilstoši tiem!

Vajag atsekot un atrast uzspiestus, negatīvus, augstākajiem likumiem neatbilstošus, – stereotipus, programmas, šablonus, birkas, uzvedības modeļus utt. Tie visi ir labi atsekojami, atrodoties apzinātā iekšējā mierā, meditācijā un apcerē.

Atrodot tādas programmas, vajag pārstāt tām pretoties, pieņemt tās, kā ir, saprast un atlaist, izdarot pozitīvus secinājumus! Svarīgi ir būt maksimāli godīgam un patiesam pret sevi.

 

Veicina attīrīšanu un attīstību:

 • Skaidra un apzināta dzīve.
 • Vesels un skaidrs saprāts.
 • Prasme kontrolēt prātu, bez domu “trokšņa”.
 • Koncentrēšanās, meditācijas, apcere.
 • Iekšējs klusums.
 • Atbrīvošanās no nestrādājošiem, zemapziņu piesārņojošiem šabloniem, birkām un stereotipiem.
 • Stereotipu iekšējo uzstādījumu izstrāde, atbrīvošanās no zombējošām programmām.
 • Dzīves uzskatu, vērtību un mērķu noteikšana.
 • Uzņemties atbildību par savu dzīvi uz sevi.
 • Skaidra izpratne, kas ir labi un kas ir slikti.
 • Skaidras, strādājošas ticējumu sistēmas izstrādāšana, kas nes reālus pozitīvus augļus.
 • Pozitīvas programmas un uzstādījumi, afirmācijas un manifestācijas.
 • Prasme “iziet ar prāta un ieraduma ietvariem”.
 • Prakses intuīcijas attīstīšanai.
 • Apzināties savus ieradumus.
 • Jaunu ideju uztveršana.
 • Diskusijas un ideju apmaiņa ar citiem cilvēkiem.
 • Sarežģītu uzdevumu risināšana.
 • Prasme analizēt un redzēt skaidru lietu stāvokli, skatīties saknē.
 • Censties vingrināt intuīciju.
 • Iztēloties to, ko nekad neesi redzējis.

 

Budhisko ķermeni piesārņo un vājina:

 • Stereotipi, novecojuši šabloni un birkas.
 • Negatīvas zombējošas programmas, ticējumi un uzstādījumi.
 • Neatstrādāti kompleksi, bloki.
 • Aplami mērķi.
 • Nekontrolējamu domu plūsma, nemierīgs, pārmērīgi rosīgs prāts.
 • Pastāvīga sekošana svešiem padomiem.
 • Uzmanības pārnešana no iekšienes uz ārieni.
 • Akla sekošana sabiedrības viedoklim.
 • Vainot visus paša nespējībā.
 • Pastāvīgi gaidīt palīdzību no ārienes.

 

Kā attīstīt Budhisko ķermeni

Attīstītība tiek sasniegta, kontrolējot savu uzmanību un atsekojot to, kas notiek apziņā, un maksimāli jūtot, kas notiek zemapziņā. Vācot prom negatīvus, sastrādājot pozitīvus procesus.

Ir derīgi pārstāt akli ticēt visam, ko jums saka un iedveš, pat ja tam tic vairākums. Pakļaut šaubām un pārdomām uzstādījumus, vērtības un mērķus, vākt prom to, kas neatbilst un nenes praktisku rezultātu, kvalitatīvi neuzlabo dzīvi, bet vienkārši mētājas kā dogma vai stereotips.

Ir svarīgi nonākt pie īstenas, skaidras, efektivitātes ziņā lakoniskas un strādājošas vērtību un ticējumu sistēmas. Pie sistēmas, kas nes reālus pozitīvus augļus un rezultātus, piepildot dzīvi ar labestību. Dzīvot harmonijā ar sevi un pasauli.

Lai attīstītu intuīciju un paaugstinātu cilvēka Budhiskā jeb intuitīvā ķermeņa aktivitāti, nepieciešams pildīt dažas nemaz ne sarežģītas prakses – atteikšanos no pastāvīgas vēlmes dot visam loģisku izskaidrojumu, birkas, vērtējumu. Atslēdziet prātu un mēģiniet uz situāciju paskatīties ar bērna acīm, kuram nav stereotipu un birku. Jūsu intuitīvais ķermenis jums pateiks priekšā, kas par lietu! Palīdz arī speciālas prakses darbā ar uzmanību – budhi joga!

Budhiskā ķermeņa attīstībā palīdz radošums, nodarbošanās ar mākslu, zīmēšana, aktieriskā meistarība, mūzika utt.

Ja esat spējuši pamodināt savu Budhisko ķermeni un noskaņot viņu uz pareizas nots, jūsu dzīves kvalitāte manāmi pieaugs: tie jautājumi, kuri agrāk prasīja no jums ilgu laiku pārdomām, tagad atrisināsies dažās sekundēs.

Visai noderīgi ir izstrādāt prasmi pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir, bez pretošanās domās un vērtējumu došanas, radīt no tā, kas ir! Pieņemt visu, kā ir, taču censties uzlabot kvalitāti. No minimuma dabūt maksimumu, minimumu tēriņa, maksimālu rezultātu.

 

Ja jums bija interesants un noderīgs raksts par Budhisko ķermeni, dalieties tajā sociālajos tīklos. Ja jums ir, ko piebilst, rakstiet komentāros. Esiet apzinošies un centieties domāt pozitīvi!

 

Pievienots 17.09.2017., atjaunots 01.02.2020.

https://sun-craft.org/samopoznanie/buddxicheskoe-telo/

Tulkoja Jānis Oppe