Dmitriy Peresvit Каузальное / Кармическое тело человека

Dmitrijs Peresvits - Cilvēka Kauzālais / Karmiskais ķermenis

17 09 13 05

Ko nozīmē Karmiskais ķermenis, un kam viņš domāts? Kā viņš izskatās, kā viņu tīrīt, uzturēt tīrībā un attīstīt? Šos jautājumus mēs mēģināsim atklāt šajā rakstā.

Raksta saturs:

1. Cilvēka Karmiskais ķermenis – kas tas tāds ir

 

Cilvēka Karmiskais ķermenis – kas tas tāds ir?

Karmiskais / Cēloniskais / Kauzālais ķermenis – nemirstīgs smalkais ķermenis, pirmais no trīs Garu sastādošajiem ķermeņiem. Tā ir Gara datubāze, dārgumu krātuve, kurā sakrāta visa personības sastrādātā pieredze. Viņš atbild par tiem nosacījumiem un apstākļiem, kuros mēs atrodamies, to notikumības virkni, kuru mēs saņemam šajā vai nākamajās dzīvēs!

17 09 13 06Viņš ir pirmais smalkais ķermenis, kurš nesabrūk pēc nāves un paliek ar mums jūsu pasaulēs. Glabā informāciju par Gara sastrādātajiem ieradumiem, raksturu, enerģētiku, prasmēm un sekmēm un nodod šo informāciju nākamajiem iemiesojumiem. Viņš glabā arī personības visas domas, jūtas un vēlmes. Atbild par iemiesošanās vietu, par iedzimto talantu vai slimību izpausmi, par iemiesošanos noteiktā ģimenē, ar kuras locekļiem Dvēselei bija saiknes iepriekšējās dzīvēs utt.

Viņš glabā arī informāciju par iepriekšējiem četriem ķermeņiem, viņu stāvokli, un gluži kā pēc “rasējuma” atbilstoši iestrādēm tiek būvēti ķermenis un dvēsele nākamajā iemiesojumā.

Karma tā saukto karmisko veidojumu veidā atrodas Kauzālajā ķermenī. Viņu tā arī sauc par cēloņu un seku ķermeni. Tā ir pagātnes atmiņas informācijas banka. Karmiskais ķermenis sastāv no jūsu pagātnes pieredzes, viņa daudzdimensionālā krāsu gamma atspoguļo visu notikumu, kuri notikuši ar mums visas mūsu eksistēšanas vēsturē, kopumu.

Viņš glabā visu, visu informāciju, kā pozitīvo, tā arī negatīvo. Pozitīvā sastrādātā pieredze iepinas viņā, padarot šo ķermeni plašāku, skaistāku un mirdzošāku. Negatīvā pieredze glabājas viņā kā sveši tumši sabiezējumi, kuri pievilks apstākļus, lai atstrādātu un pārveidotu tos pozitīvos.

Ļaunums rada disharmoniju, pretstata sevi Kosmosa Likumam. Un tātad agri vai vēlu Likums viņu sagraus, sadauzīs mazos gabaliņos, pārvērtīs putekļos.

 

Taču tas ļaunums, kuru cilvēks rada savas dzīves laikā, pakļaujot tam savas domas, ne vienkārši dus Cēloniskajā ķermenī, nosakot nākamos grēkus un ciešanas, tas kaitē un rada ciešanas arī šim ķermenim.

Ļaunums ne vienkārši palēnina cilvēka izaugsmi, tur, kur tas ir pietiekami smalks un noturīgs, tas var aizraut sev līdzi arī kādu paša indivīda daļu, ja atradīs iespēju izpausties.

Ja cilvēks stūrgalvīgi turas pie saviem netikumiem un nenogriežas no ļaunuma ceļa, viņa saprāta ķermenis[1] tik ļoti savijas ar astrālo, ka pat pēc nāves viņš nevar pilnīgi atbrīvoties no visiem astrālajiem elementiem, un tajā pašā laikā daļa paša saprāta ķermeņa, atrāvusies no pamata masas, paliek astrālajā pasaulē ar astrālo ķermeni, un, kad viņš sabrūk, šī atdalījusies saprāta ķermeņa daļa atgriežas savā pasaulē neorganizētas matērijas veidā – indivīdam tā jau ir zaudēta.

Tātad, ja mēs atkal iztēlosimies sevi kā plānu plēvīti, tad pamanīsim, ka netikumīga dzīve var ne tikai aizturēt mūsu progresu, bet arī padarīt šo plēvīti plānāku, kaitēt tai. Šķiet, ka ļaunums ietekmē arī pašu spēju augt, sterilizē un atrofē to zināmā mērā. Taču parasti tālāk šis kaitējums, kas tiek nodarīts Cēloniskajam ķermenim, neaiziet.

Un, no otras puses, viss labais, viss, kas atrodas saskaņā ar Likumu, tiks tā uztverts un trauksies uz priekšu; tas kļūs par evolūcijas plūsmas daļu, kuras “pareizība nav jānosaka”, un tāpēc nekad neizzudīs un nesabruks. Tajā slēpjas ne vienkārši cerība cilvēkam, bet pārliecība par viņa galīgo triumfu. Un, lai cik lēna nebūtu šī izaugsme, tā vienalga ir, un, lai cik ilgs nebūtu ceļš, reiz tas būs pabeigts.

 

Kā izskatās Karmiskais ķermenis

Tas ir ķermenis, kurš dzīvo visas mūsu cilvēciskās evolūcijas laikā, tas ir pavediens, uz kura ir savērtas visas mūsu dzīves, pārdzimstošā Sutratma – “dvēsele-pavediens”. Tas ir ķermenis, kurš uzsūc sevī visu, kas nav pretrunā ar Likumu, visu cildeno un harmonisko, un tāpēc izturīgo. Tieši viņš atzīmē cilvēka izaugsmi, nosaka to evolūcijas stadiju, kurā viņš pašlaik atrodas. Katra nozīmīga un cildena doma, katra tīra un paceļoša emocija tiek pārnesta uz viņu un kļūst par viņa substances daļu.

17 09 13 07

Labākā rīcība un domas, saistītas ar iekšēju harmoniju, nodomi, izpausti ārējā pasaulē, spīd dažādās dievišķās gaismas gammās. Pagātnes visas negatīvās izpausmes ir redzamas kā pelēki vai tumši sabiezējumi – tā ir negatīvā pieredze, saukta par negatīvo karmu.

 

Kā attīrīt Karmisko ķermeni

Viņš atbild par tiem nosacījumiem un apstākļiem, kuros mēs atrodamies. Par to notikumības virkni, kuru mēs saņemam šajā vai nākamajās dzīvēs. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzturēt viņa tīrību.

Veicina attīrīšanu un pastiprināšanu:

 • Cildena rīcība, domas, vārdi.
 • Apzinātība, meditācijas.
 • Negatīvās karmas atstrādāšana. Palūgt no tīras sirds piedošanu, balsī vai domās, vai ar rīcību nopelnīt piedošanu.
 • Neviltota piedošana, kā sev, tā arī citiem.
 • Rīcība, vērsta uz augstākā labuma sasniegšanu.
 • Izturība, pazemība, pacietība labā nozīmē.
 • Gavēnis.
 • Aizķerošu situāciju, domu, jūtu mierīga pārdomāšana, pārstāt tās bloķēt. Pieņemt, saprast un atlaist. Pēc iespējas nosūtīt beznosacījuma mīlestību. Negatīvu atlaist, izdarīt pozitīvus secinājumus.
 • Pozitīvas Afirmācijas un Manifestācijas.
 • Prasme atrasties laipnās jūtās.
 • Sekot ieradumiem.
 • Prasme pieņemt dzīvi, apstākļus, sevi un cilvēkus tādus, kā ir!

 

Piesārņo:

 • Karmisku saikņu un mezglu sastrādāšana (ienaids, atriebība, kari).
 • Negatīva rīcība (zādzība, slepkavība, vardarbība un cita).
 • Neizteikti vārdi, jūtas, tas, kas gulēja dvēselē un ko gribējās izteikt, bet netika pateikts.
 • Viss, ko cilvēks vēlējis negatīvu citiem (noskaušana, indeve utt.).
 • Gānīšanās balsī vai domās.
 • Meli, tukšvārdība, gānīšanās, apmelošana, nosodīšana.
 • Negatīvas domas un jūtas, vēlmes.
 • Egoisms, dzīve tikai sevis dēļ.
 • Neapzināti un destruktīvi ieradumi.

 

Ja jums bija interesants un noderīgs raksts par Karmisko ķermeni, dalieties tajā sociālajos tīklos. Ja jums ir, ko piebilst, rakstiet komentāros. Esiet apzinošies un centieties domāt labi pēc iespējas biežāk!

 

Pievienots 13.09.2017., atjaunots 27.11.2019.

https://sun-craft.org/samopoznanie/karmicheskoe-telo/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Vēdiskā literatūra skaidro cilvēka „sastāvdaļas” šādi:

1.Fiziskais ķermenis

2.Smalkais ķermenis

• Smalkais prāta ķermenis

• Smalkais saprāta ķermenis

3.Dvēsele, kas ir apziņas avots jeb vienkārši Apziņa

http://kalnukaza.blogspot.com/2018/05/ (Tulk. piezīme)