Программа Вселенского Благоденствия

Visuma Labklājības Programma

21 01 18

16.01.21.

Galaktikas Federācija uz planētu nolaida Visuma Labklājības Programmu. Mūsu garīgā grupa pieņēma un nosūtīja šo programmu uz planētu ar Saules Brālības palīdzību, uzstādot to kā Apziņas Režģi virs Kristus Režģa.

Lūdzu GF paskaidrot programmas būtību.

GF: “Tikko kā civilizācija iziet kosmosa plašumos, viņa ienāk Galaktikas Gaismas Federācijā un viņai ir jāpakļaujas Visuma Likumiem – visas civilizācijas ir vienlīdzīgas.

1. Jūs nedrīkstat kaitēt citām civilizācijām. Likuma nepildīšanas gadījumā jūs tiksiet attālināti un ieslodzīti savā apjomā. Tā tas bija ar planētu ilgu laiku pēc Grēku plūdiem, bet tagad sakarā ar Galaktikas Koda nomaiņu jūs esat atvērti Likuma pildīšanai.

2. Sakarā ar planētas atvēršanos jūs varat apmeklēt citas pasaules ar mērķi pētīt, bet ne ar mērķi okupēt vai kolonizēt. Ievērojiet likumu – nenodarīt ļaunu iedzīvotājiem. Rēķinieties ar planētu un mazo ķermeņu interesēm. Nesējiet savas programmas svešās teritorijās. Pakļaujieties Visuma Likumiem – neiejaukties.

3. Par attīstības prioritāti (lai izslēgtu diktatūru) kļūst visi planētas ļaudis, attīstot viņu labklājību un ieaudzinot viņos nevardarbības un humānisma kvalitatīvas programmas. Tālab visas attīstības programmas jums ir jāizplata pa visām rasēm un kontinentiem, ievērojot savas intereses un tautu kultūras mantojumu.

4. Likuma pārkāpuma gadījumā jūs tiekat izslēgti no Visuma Federācijas palīdzības un aizsardzības un kļūstat izstumtie, kuri var piedzīvot uzbrukumu no tādiem pašiem nepaklausīgajiem.

5. Viss, kas ir pretrunā Likumiem, ir to pārkāpums un tiek vērtēts no Federācijas puses.

6. Mēs ieviešam Gaismu un neitralitātes Harmoniju visumā, apvienojot visu attīstīto rasu pūliņus visu Galaktikas Federāciju uzplaukumam.

7. Lūdzam visas valdības atbalstīt neitralitātes un svešu teritoriju suverenitātes programmas uz Zemes un kosmosā. Jebkurš karš ir pretrunā ar Likumu.

8. Mūsu mērķis – nodibināt miermīlīgu mijiedarbību starp visām Galaktikas rasēm un panākt Galaktikas katras tautas uzplaukumu uz vietējo resursu un citu rasu palīdzības rēķina. Visu rasu sadarbība drīz kļūs ikdienišķa, un sāksies jauna jūsu planētas kosmiskā ēra.

9. Drīz tiks nodibināti tieši sakari starp Federāciju un Zemes valdībām. Rēķināsimies ar planetāras valdības piekrišanu kopumā.

10. Tagad katrs cilvēks ir atbildīgs ne tikai valsts tiesas priekšā, bet arī Visuma Likuma priekšā, nodarot kaitējumu planētai vai valstīm.

11. Planēta jau tiek novērota, un mēs rēķināmies ar mūsu Likuma atbalstīšanu uz brīvprātīgiem principiem.”

Kas, izņemot kara uzsākšanu, ir Likuma pārkāpums?

GF: “Katra darbība ne par labu cilvēkiem, planētai vai citām visuma vietām.

Valdību vai atsevišķu cilvēku nepakļaušanās Likumam.

Ja no planētas tiek vāktas prom vērtības, kas pieder sabiedrībai. Laupīšana vai viltošana.

Ja tiek izplatītas civilizāciju graujošas programmas vai sliktas tieksmes par kaitējumu pārējiem.

Nepretošanās ļaunumam. (Tiek domāta savstarpējas palīdzības nesniegšana, kad ir iespēja palīdzēt un atbalstīt.)

Tādas programmas rezultāts ir sabiedrības uzplaukums uz humānisma pamata, pieaugot pretestībai slimībām un sliktiem ieradumiem.

Tiek ievērots līdzsvars starp tehnoloģijām un garīgo attīstību.

Saaug tehnoloģiju attīstība ar dziļu izpratni par visuma daudzdimensionālo uzbūvi.

Prioritāte – visu dzīvo būtņu labklājība. Visu dabas valstību attīstības harmonija. Planētas dzīvības simbioze un ekoloģisms.

Sveicam visas dabas valstību dzīvās būtnes un vēlam drīzāku jaunās dabas valstības – Galaktiskā Simbiotiskā Cilvēka – attīstību.

Mēs esam beiguši pārraidi.”

Pateicos.

Pieņēma Natālija Koteļņikova

***

17.01.21.

Galaktikas Federācija vēsta

Katra GF dalībnieka pienākums ir palīdzēt citiem ar to, ar ko var palīdzēt, pie noteikuma, ka viņš nekaitēs pats sev.

Balstoties uz Federācijas Likumu, katrs dalībnieks var lūgt palīdzību citiem dalībniekiem.

***

Vēršanās pie Galaktikas Gaismas Federācijas

1. Planētas vārdā es lūdzu palīdzību – nodibināt vismaigākos dzīves apstākļus visiem planētas iedzīvotājiem, stiprinot laika līniju, kura ir vislabvēlīgākā visām dzīvajām būtnēm, izņemot Mākslīgo Intelektu un klonēšanu.

2. Lūdzu izslēgt varbūtību, ka rodas kari jebkādā variantā.

3. Lūdzu piesaistīt planētai augstas apziņas inkarnācijai, lai pamodinātu pēc iespējas vairāk cilvēku un radītu labvēlīgu laika līniju planētai.

4. Lūdzu modinoši iedarboties tieši uz to cilvēku un būtņu apziņām, kuras atrodas uz Zemes un no kurām ir atkarīga planētas nākotne, un dot viņām iespēju realizēt tos drosmīgos projektus, kurus viņas radīs.

5. Lūdzu atvērt pieeju jau esošajiem pirmrindas zinātniskajiem atklājumiem – darbam ar brīvo enerģiju, ar ķermeni un DNS un citiem – lai tie tiktu miermīlīgi pielietoti visās dzīves sfērās uz Zemes.

6. Lūdzu palīdzību Galaktikas inspekcijai vai kosmosa policijai, lai atklātu zemiešiem svarīgu sabiedrisku, vēsturisku un zinātnisku informāciju, kura gadsimtiem ir slēpta no cilvēces.

7. Lūdzu palīdzēt radīt pāreju uz citām preču un naudas attiecībām, kuras neļautu iedzīvoties bagātībā atsevišķām personām, kā rezultātā viņas sāk valdīt pār visiem pārējiem cilvēkiem.

8. Lūdzu sākt Galaktikas Federācijas uzraudzību pār planētas vadību.

9. Lūdzu palīdzēt veikt pāreju no duālās matricas uz Planetārās Vienotības matricu.

10. Lūdzu palīdzēt radīt un realizēt programmu – visu valstu atbruņošanos un stabila miera nodibināšanos planētas jaunās matricas apstākļos.

Vērsās Natālija Koteļņikova

 

Pievienots 18.01.2021

http://www.sanatkumara.ru/stati-2021/programma-vselenskogo-blagodenstviya

Tulkoja Jānis Oppe