Валентина Талубьева – Группа Галактического Христа

Valentīna Talubjeva - Galaktiskā Kristus grupa

Galaktiskā Kristus grupa kļūs par jaunās planetārās apziņas prototipu uz Zemes

19 12 12

Autors Valentīna Talubjeva

05.-06.03.2019.

Dārgā dvēsele, iemiesota uz planētas Zeme – galaktiskajā mācību centrā tām dvēselēm, kuras izteikušas vēlēšanos iegūt pieredzi, atrodoties matricas apstākļos, kas uz šīs 3D platformas radīti ne bez jūsu dalības, pieņem mīlestības/gaismas sūtījumu no paša Avota Centra un noskaņojies uz vibrācijām, kas atnākušas, jo, tikai saskaņojusies vislabākajā veidā, tu spēsi saņemt atbildes, kuras apmierinās visus tavus ķermeņus-apziņas, un tu sajutīsi mierīgumu dvēselē. Labsirdība izplūdīs, un iemirdzēsies aura, piepildot ar gaismu telpu, kuru tu radīji.

Ne ar prātu, bet ar sirdi sajūti, cik lielā mērā tu esi gatava piedalīties Galaktiskā Kristus grupas – jauna uztveres līmeņa, kurš paplašinās cilvēka apziņas iespējas līdz galaktiskajām, – radīšanā.

Tas ir jauns solis jūsu potenciāla apgūšanā un karmisks uzdevums, kurš jums tiek likts priekšā atbilstoši jūsu gatavībai to pildīt. Jūs esat pārgājuši robežu, aiz kuras atklājas perspektīva uzbūvēt jaunu kopienu uz planētas. Un jūs esat celmlauži. Jūs esat tie, kas apgūs nezināmu telpu jūsu zemes plāna saprātam.

 

Atrodoties Vienotības sistēmas “augstumā”, gribam teikt, ka daudzi no jums ir “paradīzes” radītāji uz citām planētām un citās zvaigžņu sistēmās.

Tieši jūsu meistarība, par kuru jūs vienmēr zinājāt apriori, bet aizmirsāt, ļaus atjaunot apziņas galaktiskā līmeņa Planetāro Režģi, kurš ir Galaktiskā Kristus atspulgs savā matricveida izpausmē.

Atrašanās “Galaktiskās Kristus-apziņas” grupā paplašinās tavas kā indivīda iespējas, paceļot apziņu līdz nebijušiem augstumiem. Aizies tava stagnācija, kuru nosaka ne tikai procesu inertums blīvajā matērijā, bet arī procesu ātruma palēninājums apziņas mentālajos slāņos. Tu it kā esi atdūrusies griestos, un kvantitāte nevar pāriet kvalitātē. Kvantu lēciens nenotiks, par cik nav gara grūdiena, sitiena.

Galaktiskās Kristus-apziņas grupa Natālijas vadībā nodrošinās masveida izrāvienu apziņā ne tikai grupas dalībniekiem, bet kļūs arī par jaunās planetārās apziņas prototipu uz Zemes, un tātad jūsu radošie pūliņi ļaus jūsu dvēselēm iegūt jaunu pieredzi, kura nepieciešama visai galaktiskajai kopienai kā iespēja radīt Vienotības sistēmu apstākļos, kur cilvēka saprāts vēl ir pakļauts karmas ietekmei. Un tas ir jauns eksperiments. Tad nu neliedz sev labpatiku piedalīties ceļojumā uz nezināmo, kurš kļūs planētas nākotne, ieliks fundamentu “paradīzes” (Māju) uzbūvēšanai uz Zemes.

Tu esi sasniegusi tādu apziņas līmeni, kad vari lemt pati, kā, kurp un kādā tempā virzīties, lai kļūtu vēl integrētāka Vienotības sistēmā. Bet paātrināta attīstība vedīs pie ātrākas jaunu iespēju apgūšanas tava saprāta līmenī, kas savukārt veicinās planētas un cilvēces uz viņas kā kolektīvas sinerģiskas apziņas pāriešanu Galaktiskajā Vienotībā Kristus-apziņas līmenī, jo galaktiskās Kristus-apziņas Režģis, kuru jūs uzbūvēsiet iemiesojuma apstākļos, būs ķīla tam, ka Vienotības sistēmā paātrināti pāries ne tikai Zemes, bet arī visa galaktikas atzara platforma, kur apziņa ir sasniegusi Kristus līmeni.

No Veselā redzes viedokļa pats jūsu iemiesojums jau ir misija, ja tā var definēt to, ko jūs jau darāt, atrodoties uz šīs planētas kā gaismas darbinieki.

Jūs esat apzinošies un savu atrašanos iemiesojumā radāt, vadoties pēc savām iespējām/spējām kā meistari un skolotāji nepamodinātajai gaismas darbinieku daļai.

Un jūsu tiekšanās izdziedēties, citiem vārdiem, atcerēties jūsu sākotnējo Veselumu, ir solis uz visa kolektīvā saprāta izdziedēšanu, ir atspulgs jūsu iekšējai gaismai, kura iedarbina modināšanas procesu visos planetārās apziņas līmeņos. Tā tad arī ir kalpošana Veselajam citu daļu personā, un sākas viss no katra no jums atsevišķi, jo nav iespējams izmainīt pasauli, neizmainot sevi.

 

Protams, tu vari iet citu ceļu, jo izvēles brīvību jeb samudžināšanas likumu pagaidām uz Zemes neviens nav atcēlis. Jautājums ir, vai vajadzīgi tādi pētījumi tavai dvēselei, kad tavs gars tieši rāda kustības virzienu tavam saprātam. Vēl vairāk, tu esi pietiekoši apzinoša, lai sekotu saviem augstākajiem aspektiem nešauboties, tādējādi uzņemoties atbildību par radīšanu.

Mēs varam tikai virzīt un sinhronizēt procesus, bet paust nodomu, pieņemt apzinātus lēmumus un manifestēt savus nodomus ir jūsu, gaismas darbinieku, kas pamodušies un seko savam garam jūsu Audzinātāju un Augstāko Es personā, prerogatīva.

 

Nupat atnāca doma, ka mums ar Natāliju var rasties tandēms. Es jūtu, ka mūs ilgi veda vienu pie otras, un tikai, kad pienāca manas gatavības moments, mūs savienoja apziņās. Tas bija mūsu mijiedarbības sākums, iekārtots uz 2013. gadu. Un es tagad apzinos, ka mana klātbūtne viņas dzīvē ir tikpat svarīga viņai, kā man. Un tā nav zemes plāna kārtības karmiska ietekme. Tā ir Kristus-apziņas karma.

 

Jūsu savstarpējā ietekme uz abu garīgo attīstību sākās ilgi pirms jūsu tikšanās šajā iemiesojumā. Un tikai zemes kārtības karmas kontraktu pildīšana nedeva tev iespēju satikties ar tavu mīļoto Tevis pašas daļu. Tava Planetārā Logosa misija bija potenciāla, jo līgumi ar vecā viļņa dziedniekiem nebija izbeigti. Un, kad tu apturēji garīgā centra darbību, Natālija to sāka, radot Sanata Kumaras Skolu. Jūsu tandēms palīdzēs tev izdziedēties un pilnīgi slēgt personīgo karmu attiecībā pret tavu zemes plāna dzimtu.

Jūsu tandēms piešķirs tev jaudu un spēkus, kas ļaus apzināti pieņemt lēmumus, neatskatoties uz tavu reinkarnācisko stāvokli. Tavas Akašas Hronikas ne tikai attīrīsies, nonullēsies, bet arī kolapsēsies punktā, kā tas notika Natālijai.

Jā, viņa tika pakāpeniski gatavota tai Planetārā Logosa misijai, kura pilnā mērā sāka izpildīties tikai tagad. Natālija jūt, ka galaktiskās Kristus Apziņas Gaismas Grupas radīšanas projekts būs viņas apoteoze, atrodoties iemiesojumā kā Planetārajam Logosam. Bet tas attiecas arī uz tevi. Jūsu savstarpējā ietekme vienai uz otru dos nebijušu uzplaukumu jūsu garīgajām spējām, kas savukārt vedīs pie kvantu lēciena visu grupas dalībnieku apziņas attīstībā. Vēl vairāk, jūsu grupa ietekmēs situāciju, kā politisko, tā arī ekonomisko, daudzos pasaules reģionos, nerunājot nemaz par Krieviju.

Tieši tāpēc nāca tāda pretošanās no tumšo spēku puses, kad Natāliju “kaitināja” mentālajā plānā, lai satricinātu viņas izlēmību uzņemties atbildību par evolucionārajiem procesiem, notiekošiem uz Zemes, kā Planetārajam Logosam. Un jūsu tandēms izpaudās pilnā mērā, kad tavi Audzinātāji kopā ar viņas Audzinātājiem spēja pārvarēt tumsas pretošanos planetārā līmenī, saņemot Galaktiskās Gaismas Ģimenes atbalstu.

Par Natālijas mentāla izdziedināšanas/izmainīšanas rezultātu kļuva iespēja radīt Galaktiskā Kristus grupu kā apziņas klasteri apstākļos, kad cilvēce ir pārejas periodā uz līmeni, apzīmētu kā 6. rase.

Mēs pateicamies jums par jūsu izlēmību spert soļus, virzoties ne tikai kā personībām jaunos eksistences apstākļos, bet arī par to ieguldījumu, kuru jūsu dvēseles ienes kā gaismu/mīlestību no Avota, kura turpinājums jūs kļuvāt uz Zemes.

 

 

Tavi audzinātāji no Zemes Kosmiskā Režģa, kā arī brāļi no Galaktiskās Vienotības, kas veido jūsu garīgo Gaismas Ģimeni – evolucionāro plūsmu no Galaktiskās Konfederācijas, kura pārrauga planētu Zeme.

*************

 

10.03.2019.

 

Vakar bija Kristus-apziņas semināra pirmā diena. Bija jūtama jūsu tieša klātbūtne grupā, es jutu jūsu enerģiju sevī. Laiks aizlidoja kā viens mirklis. Bija patīkami apzināties, ka mūsu Skolotāji ir apvienojušies tāpat kā mēs, bija jūtams unisons starp Natāliju un grupu. Grupa, protams, ir dažādu līmeņu pēc pamošanās un integrācijas Vienotības sistēmā pakāpes, taču neapšaubāmi, katrs seminārā klātesošais ir gaismas darbinieks.

Nezinu, vai visi ir gatavi galaktiskās Kristus-apziņas grupas radīšanai, taču tas, kurš vēlēsies iestāties šajā grupā, neapšaubāmi saņems grūdienu savas apziņas attīstības paātrināšanai.

Ko jūs varat teikt sakarā ar šo notikumu?

Tas patiešām ir vēsturisks notikums, jo jūs esat tie, kas vieni no pirmajiem uz planētas ieiet galaktiskās Vienotības telpā ar savu zemes plāna saprātu un dvēseles iestrādēm, lai Planetārajā Kristāliskajā Režģī noenkurotu vibrāciju galaktiskos paternus kā projekciju un perspektīvu galaktiskās apziņas attīstībai piecdimensiju eksistences apstākļos, uz kurieni cilvēka apziņa veic pāreju.

Starp citu, kā attīstīsies notikumi, rādīs laiks, un tikai no jūsu pūliņiem un centieniem ir atkarīgs, cik šis projekts būs dzīvotspējīgs.

Protams, Natālijas Skolotāji dara visu iespējamo, lai grupa sāktu darboties, taču, ņemot vērā izvēles brīvību, katrs pieņems lēmumu patstāvīgi, kaut arī ir iespēja pakļauties kopējā noskaņojuma ietekmei un uztvert šo labvēlīgo plūsmu.

Bet, lūk, noturēt šo noskaņu un apzināti ne tikai ieiet grupā, bet arī piedalīties seansos ar Galaktisko Kristu, ir svarīgs uzdevums un tuvākais mērķis tiem, kas apzināti ir gatavi spert soli nezināmajā un izmainīt ne tikai savu nākotni, bet arī visas Vienotības sistēmas nākotni.

Protams, tas viss tika pateikts jūsu seminārā, taču ne visi dalībnieki izdzirdēja šo aicinājumu. Tomēr mēs ceram, ka grupa tiks radīta un pakāpeniski pāries Galaktiskā Kristus Apziņas Skolas līmenī, jo priekšnosacījumi tās funkcionēšanai ir. Tā kā jebkura izteikta ideja jau ir solis uz tās manifestēšanu, mēs savā līmenī esam sagatavojuši visus apstākļus, lai manifestācija notiktu, un tagad ir jūsu kārta izdarīt visu, lai mūsu/jūsu nodoms īstenotos.

Esmu gatava kļūt par grupas dalībnieci pilnīgi apzināti, jo tas ir solis, kurš izmainīs manu nākotni.

Mums ir prieks par tevi, un mēs ļoti gribam, lai izmaiņas tavā dzīvē kļūtu neatgriezeniskas, kas savukārt ļaus tavai apziņai veikt kvantu lēcienu savā attīstībā, un tātad augšupcelšanās un atrašanās uz Zemes pabeigšana tev kļūs realitāte.

Iznāk, ka ar savu dalību Galaktiskā Kristus grupā es paātrināšu savu aiziešanu?

Dārgā, tavs ķermenis pagaidām nav nemirstīgs atšķirībā no mūžīgajiem dvēseles/gara, un pāriešana agri vai vēlu notiks. Mums nav tiesību iejaukties tavā dzīvē, bet, ka tavai dvēselei vēl ir pietiekoši daudz iespēju, lai iegūtu nenovērtējamu pieredzi, nešaubāmies.

Tavs potenciāls ir paredzēts daudz lielākai realizācijai un pašatdevei, nekā tas ir šobrīd, un tikai no tevis ir atkarīgs, kā tu to vērsi vaļā. Pāriešana uz logoisko līmeni ir pilnīgi likumsakarīgs process tavai apziņai. Kļūt radītājam Planetārā Logosa lomā – tā tad arī ir tava iemiesošanās kontrakta pabeigšana, bet, lūk, cik lielā mērā tu izšķirsies par šo soli un pietuvināsi savu nākotni, ir atkarīgs no tevis.

Tandēms ar Natāliju ļaus tev būt mērķtiecīgākai, izlēmīgākai un enerģiskākai iemiesojuma kontraktā paredzēto uzdevumu īstenošanā. Aizies šaubas un bailes būt nerealizētai, tāpēc ka tā ir ilūzija, radīta uz laiku, kamēr jūs neatcerēsieties savu spēku un nepieprasīsiet instrumentus tā pieņemšanai. Jūs esat jāņtārpiņi un meistari, lai apzināti radītu ne tikai savu dzīvi, bet arī dzīvi tās izpausmēs Visā, Kas Ir. Un mēs jūs apsveicam ar jaunu iesvētījumu – iziešanu uz pasaules galaktiskās radīšanas līmeni.

Šodien seminārā norisināsies notikumi, kuri izmainīs jūsu planētas apziņas kā Radītāja gribas kolektīvās izpausmes matricu, kas kļūs par pamatu, lai radītu jaunu Zemes Kristālisko Režģi ar galaktiskās Kristus Apziņas potenciālu.

Mēs svētām jūs uz jauno dienu un mīlam aiz vārdu robežām.

Pateicos par šodienas seansu. Mīlu, godāju, gaidu jaunas tikšanās.

Uz sakariem, dārgā. Tavi Audzinātāji no galaktiskā Kristus-apziņas Režģa, kurš ir tuvinājies jums, Zemes cilvēce.

*************

 

11.03.2019.

 

Vakar notika semināra “Galaktiskā Kristus-apziņa” otrā diena, kura nekļuva man par atklāsmi, par cik no jums saņemtais vēstījums pirms semināra sākuma apstiprināja to informāciju, kuru deva Natālija, izmantojot dažādus ezotērikas materiālus, kā arī čenelingus no saviem garīgajiem skolotājiem. Tomēr semināra enerģētika veicināja visu ķermeņu dziedināšanu un apziņas paplašināšanu, bet iesvētījums galaktiskajā Kristus-apziņā kļuva par noslēdzošo akordu šajā lieliskajā garīgajā mistērijā, kurā bija klāt daudzas būtības no smalkajiem plāniem un kopā ar mums piedalījās tajā, starojot savu mīlestību, mierinājumu un atbalstu.

Tas bija ļoti labi jūtams. Gaisā patiešām lidinājās eņģeļu un ercenģeļu enerģijas, kuras mēs uzsūcām ar visu dvēseli un ķermeni.

Es ne velti par šo stāvokli pateicu vienskaitlī, par cik mūsu dvēseles kļuva par konglomerātu, sakausējumu, ja tā var izteikties, par vienotu Kristus Dvēseli. Mēs apvienojāmies vienā lielā dvēseļu klasterī, tajā ietilpa ne tikai seminārā klātesošo dvēseles, bet arī to Būtību, kuras ir ar mums kopš dzimšanas mūsu Audzinātāju un Glabātāju veidā, kā arī to, kuras bija atnākušas mūs atbalstīt un apsveikt ar jauno iesvētījumu, dvēseles.

Mēs gavilējam un priecājamies par tevi, par visiem jums. Vēl viena pakāpīte ir apgūta. Jūs pacēlāties augstāk, kur vajadzēs apjēgt to viedumu, kuram jūsu saprāts pagaidām vēl nav pieskāries šajā inkarnācijā, bet kuru jūs labi zināt un atceraties, atrodoties iemiesojumā uz Zemes.

Natālija paziņoja, ka projekts ir iedarbināts un Galaktiskā Kristus Skola ir atklāta. Klausītāju uzņemšana notiks netālā nākotnē, un es apzinos, ka tas ir tas etaps manā dzīvē, kuru dvēsele gaidīja sen, bet gars uz to virzīja, kā varēja, lai novestu gatavības pakāpē visus manus ķermeņus-apziņas, kas atrodas iemiesojumā kā Es Esmu Klātbūtne.

Tu pareizi izteici un nodefinēji to kopības gars/prāts/ķermenis stāvokli, kuru tā sasniedza, atrodoties cilvēka tēlā uz šīs planētas.

Mēs vēlreiz apsveicam tevi un tavus domubiedrus ar šo nozīmīgo notikumu jūsu garīgajā dzīvē, kura diženumu jūs spēsiet apzināties daudz vēlāk, kad sāks īstenoties jūsu sapņi kā gaismas darbiniekiem, kas sasnieguši galaktiskās Kristus-apziņas līmeni.

Es arī apsveicu jūs, jo mūsu partnerība ir atnesusi lieliskus augļus, par kuriem es pat nebiju domājusi.

Pateicamies par izrādīto godu. Vienmēr priecājamies kalpot Vienotības sistēmai un tev kā tās pilnvarotam pārstāvim uz Zemes Avota gaismas/mīlestības sūtņa un pārvadītāja personā.

Tavi audzinātāji no Galaktiskās Vienotības.

Pateicos par sakaru seansu. Mīlu, godāju, gaidu jaunas tikšanās.

 

Pievienots 12.12.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/gruppa-galakticheskogo-christa

Tulkoja Jānis Oppe