Татьяна Бегляк9 способов пробудить священную мужественность внутри себя

Tatjana Begļaka - 9 paņēmieni, kā sevī pamodināt svēto vīrišķo pusi

18 11 08 01

Ja cilvēks tiecas sasniegt pilnbriedu, tad ir jāapzinās gan personības vīrišķā, gan sievišķā puse. – M. Estere Hārdinga (Mary Esther Harding)

Šobrīd mēs daudz dzirdam par dabisko sievieti, sieviešu garīgo pacelšanos un sakrālā sievišķuma pamodināšanu. Ieejiet jebkurā sociālajā medijā, un jūs ātri atradīsiet diskusijas par māsu radniecību, sievišķās puses mistiskumu, dzemdes maģiju un sazināšanos ar dievieti iekšienē un viņas celšanu godā...

Kaut arī ir svarīgi, ka mēs godinām dievišķo sievišķo pusi, mēs nedrīkstam aizmirst, ka katrā no mums ir dzīva arī dievišķā vīrišķā puse.

Vienīgais, kā mēs patiešām varam kļūt pamodinātas un garīgi nobriedušas būtnes, ir apvienot mūsu kā vīriešu un sieviešu dabas abas puses – nevis vienkārši vienu virs otras.

 

Kāpēc dievišķā vīrišķā puse tika ignorēta?

18 11 08 02

Cik bieži jūs esat redzējis, ka dievišķo vīrišķo pusi apspriež vai tai tiek izrādīta godbijība (pretēji dievišķajai sievišķajai pusei)? Būsim godīgi: reti. Varbūt daži šur tur ir pieskārušies šim jautājumam... taču kopumā cilvēki nepievērš tam lielu uzmanību.

Būsim atklāti. Nav pārāk daudz pozitīvu dievišķās vīrišķās puses lomu paraugu. Faktiski nobriedušu un integrētu vīrišķo pusi var satikt retāk nekā uzdurties kādai delikatesei vai mītiskajam vienradzim.

Kāpēc tas tā ir?

Mūsu kļūmīgā realitāte ir tāda, ka līdz šim laikam mēs galvenokārt esam demonstrējuši vīrišķās puses ēnaino aspektu. Mēs esam redzējuši, cik asinskāra, augstprātīga, dominējoša un destruktīva var būt vīrišķā enerģija. Tāpēc lielākā daļa no mums ir zaudējusi par to interesi, un, es teiktu, mēs negodājam šo būtisko eksistences aspektu.

Traģiskā patiesība ir tāda, ka lielākās ciešanas vēsturē ir izraisījuši, radījuši un/vai nesuši vīrieši. Un līdz šai dienai “Vīrietis” (frāze, kura mums asociējas ar valdības/varas iestādēm) turpina radīt apspiestību un izplatīt alkatību, aizspriedumus un korupciju.

Krusta kari un raganu medības, divi lielie pasaules kari, genocīdi, cilšu kari par dominanci, diktatori, teroristu grupas, fundamentālās reliģijas/kulti un masveida izvarošanas un slepkavības pa visu pasauli… Es varētu turpināt par nežēlību, kuru lielā mērā pauž vīrieši. Nav brīnums, ka daudzi cilvēki jūtas riebīgi un dievišķā vīrišķā puse tiek ignorēta.

 

Kāds labums ir no dievišķās vīrišķās puses pamodināšanas

Lūk, ko jūs varat iegūt pieredzē, uzsākot šādu darbu:

 • Vairāk pašapziņas
 • Uzlabotu spēju būt objektīvam
 • Uzlabotas kritiskās domāšanas/analīzes prasmes
 • Emocionālo līdzsvaru
 • Savienojumu ar iekšējo Karavīru
 • Palielinātas spējas noteikt stingras robežas
 • Lielāku pašpārliecinātību
 • Uzlabotu gribasspēku
 • Uzlabotu pašdisciplīnu
 • Garīgu skaidrību

18 11 08 03

 

9 paņēmieni, kā sevī pamodināt svēto vīrišķo pusi

Kā es teicu iepriekš, garīgais briedums nozīmē jūsu dabas abu pušu audzināšanu, godāšanu un līdzsvarošanu. Un VISIEM vīriešiem, sievietēm un biseksuālām būtnēm iekšienē ir gan vīrišķais, gan sievišķais aspekts.

Ignorēt, apspiest, dēmonizēt vienu enerģiju vai izturēties pret to kā “mazāku par otru” nozīmē būt nenobriedušam un galu galā piedzīvot ciešanas. Nebarojiet savu ēnu. Nesakņojiet vairs šīs pasaules sadalījumu. Mācieties, kā pamodināt abas enerģijas sevī veselīgā veidā. Lūk, tā:

 

1. Pārbaudiet savas brūces, kas saistītas ar vīrišķo pusi

Kā vīrietim vai sievietei (vai biseksuālai būtnei) – kāda ir jūsu pieredze ar vīriešiem? Vai jūsu dzīvē ir bijušas atbalstošas vīriešu figūras (piemēram, jūsu tēvs un/vai brāļi)? Vai esat piedzīvojuši pārsvarā ļaunprātīgas attiecības/sakarus ar vīriešiem? Vai arī esat pieredzējuši mazliet no abiem veidiem?

Pārbaudot savas brūces, jūs varēsiet izpētīt visus zemapziņā pastāvošos uzskatus, slieksmes vai aizspriedumus, kādi jums ir pret vīriešiem. Šie mentālie un emocionālie bloķējumi ir labi saredzami, un tie palīdzēs jums attīstīt un nostiprināt veselīgu saikni ar jūsu iekšējo dievišķo vīrišķo pusei. Pierakstiet savu pieredzi un pārdomājiet tādas tēmas kā pamestība, draudzība, atsvešinātība, mīlestība/naids, emocionāla tuvināšanās/attālināšanās utt.

18 11 08 04

 

2. Uzņemieties atbildību

Paskatieties uz sevi. Uz savu izturēšanos. Uzņemieties atbildību par savu laimi. Neļaujiet sev kļūt par upuri, kurš ir “jāglābj”. Lai pamodinātu dievišķo vīrišķo pusi, jums ir jāpārvalda savas domas, sajūtas un izvēles. Nevainojiet citus cilvēkus, ja jums neveicas, tā ir bezjēdzīga enerģiju izšķiešana. Cieniet sevi, jūtiet savu briedumu un atgūstiet savu karavīra enerģiju.

Sk. arī Kā iziet no upura programmas

18 11 08 05

 

3. Savienojieties ar savu iekšējo tēvu

Mums visiem ir daudzas mūsu dabas puses. Psihologs Kārlis Jungs (Carl Gustav Jung) ir nosaucis dažādas mūsu psihes “arhetipu” sejas. Tēvs ir universāls arhetips, kuru mēs visi nesam iekšienē, neatkarīgi no tā, vai esam vīrieši vai sievietes. Spēcīgs paņēmiens, kā pamodināt savu dievišķo vīrišķo pusi, ir nodibināt kontaktu ar šo Tēvu un izveidot ar viņu attiecības. Es iesaku tādas prakses kā rakstīt žurnālu, dažādas mākslinieciskas izpausmes formas, piemēram, glezniecību, automātisko pierakstu un pat Taro kāršu izmantošanu, lai sazinātos ar iekšējo Tēvu. Uzziniet, ar ko viņš vēlas ar jums dalīties. Atcerieties, ka jūsu iekšējais Tēvs ir laipns un labvēlīgs. Kādā veidā jūs varat būt sev labāks tēvs vai būt tēvs, kura jums nekad nav bijis?

18 11 08 06

 

4. Pārskatiet savus uzskatus

Kas ir noteicis jūsu uzskatus “ko nozīmē būt vīrietim”? Mēs kolektīvi un individuāli nesam ļoti lielu bagāžu, kad runa ir par vīrišķās puses definēšanu. Piemēram, ir dažādas formas, ar kādām attiecībā uz vīriešiem ir saskārušies daudzi no mums:

 • Vīrieši nedrīkst raudāt (jo tas jūs padara par “vājo/skuķi”)
 • Vīriešiem ir jābūt stoiskiem, un viņiem nebūtu jāpauž savas emocijas
 • Vīriešiem ir jābūt veiksmīgai karjerai
 • Vīriešiem ir jābūt noteicējiem ģimenē
 • Vīrieši galvenokārt ir loģiski un kreisās smadzeņu puslodes orientēti
 • Vīriešiem ir jāinteresējas par sportu
 • Vīrieši ir sieviešu un bērnu aizsargātāji
 • Vīriešiem ir “jādominē” pār sievieti fiziski, seksuāli un karjerā
 • Vīrieši ir uzskatāmi par agresīvi pašpārliecinātiem
 • Vīriešiem ir jāizskatās stipriem un muskuļotiem

Vai domājat, ka ir vēl citas nosacītas formas, kuras esmu izlaidusi?

Kad esat atklājis, ko jūsu kultūra jums ir mācījusi par vīriešiem, jūs būsiet spējīgāks apzināti mainīt to, ko jums nozīmē vīrišķā puse. Tas ļaus jums veidot veselīgas attiecības ar jūsu iekšējo dievišķo vīrišķo pusi. Pajautājiet sev, “ko es uzskatu par nobriedušu un līdzsvarotu vīrišķo pusi"?

18 11 08 07

 

5. Atrodiet vīrišķas dabas skolotāju/pavadoni/figūru, kuru apbrīnojat

Par laimi, ir daži brīnišķīgi dievišķās vīrišķās enerģijas iemiesojumu piemēri. Šādi vīrieši var būt jūsu draugu vai ģimenes locekļu lokā (un, ja tā ir, jūs esat svētīti!). Ja jūs nezināt nevienu, kurš atspoguļotu dievišķo vīrišķo pusi jūsu dzīvē, neuztraucieties. Jums nepietiek iespēju!

Mūsu dienās dzīvo daudz skolotāju, piemēram, Adiašanti (Adyashanti), Ekharts Tolle (Eckhart Tolle), Mooji un Dalailama, kuri iemieso dievišķo vīrišķo pusi. Ir arī mirušie skolotāji no pagātnes, piemēram, Krišnamurti (Jiddu Krishnamurti), Lao Tzu un Buda, kuri vīrišķo enerģiju pauda nobriedušā veidā. Nebaidieties izmantot iedomātus varoņus vai mītiskus dievus kā savus ceļvežus. Vienkārši pārliecinieties, ka jūs neidealizējat un nepielūdzat šīs personas – vienkārši apbrīnojiet, cieniet un mācieties no viņām. Visbeidzot, svarīgi ir tas, ka jūs mācāties no šiem lomu modeļiem un iemiesojat + paužat savu iekšējo dievišķo vīrišķo pusi.

Sk. arī Lamas dzīve un mistiskā reinkarnācija

18 11 08 08

 

6. Savienojieties ar savu iekšējo Karavīru

Iekšējais Karavīrs ir cita dievišķās vīrišķās puses šķautne jeb izpausme. Bet, lūdzu, neattieciniet to, ko es saku, uz mūsdienās attēlotajiem karavīriem. Jūsu iekšējais Karavīrs nav ieinteresēts dominēt, nonāvēt citus vai “cīnīties par mieru”. Jūsu iekšējais Karavīrs atbalsta un aizsargā jūs. Viņam nav prātā blēņas. Viņš jūsu tiesības aizstāvēs mierīgi, bet pārliecināti. Viņš izlauzīsies cauri meliem un redzēs skaidri. Viņš augstu vērtā patiesību, drosmi un iekšējo spēku.

Kad jūs savā dzīvē iesaistāt vairāk Karavīra enerģijas, jūs pamodināt dievišķo vīrišķo pusi. Jūs no jauna pieslēdzaties Veselumam dziļi jūsu iekšienē. Lai izveidotu spēcīgu saikni ar šo enerģiju, jūs varētu vēlēties izpētīt, kā jūs redzat un jūtat iekšējo Karavīru. Kam ir līdzīga viņa personība? Ko viņš dara labprāt? Kad viņš jau ir parādījies jūsu dzīvē? Un kādās sfērās jūs varētu gūt lielāku labumu no viņa klātbūtnes? Piemēri, kas ietver veidus, kā savienoties ar savu iekšējo Karavīru, ietver praktiskās cīņas mākslas, boksu, spēcīgus treniņus, vadītas vizualizācijas, kļūšanu par aktīvistu, Yang Yoga, māksliniecisku pašizpausmi… varam šo sarakstu turpināt.

18 11 08 09

 

7. Esiet pārliecināts par sevi un protiet sevi aizstāvēt

Būt pārliecinātam par sevi nenozīmē ne dusmas, ne konfrontāciju, ne arī iegāšanu kādam cilvēkam pa seju. Būt pārliecinātam par sevi nozīmē cienīt sevi un savas vajadzības. Ja jūs esat kluss cilvēks un intraverts, iespējams, ka jūs cīnāties ar savu pārliecības trūkumu (esmu pētījusi, kā šo pasivitāti pārvarēt, savā grāmatā “Klusais spēks” (Quiet Strength).

Viens no labākajiem paņēmieniem, kā sākt būt pārliecinātam par sevi, ir definēt savas vajadzības. Kādas vajadzības netiek apmierinātas? Kā jūs jūtaties, kad tiek pārkāptas jūsu robežas? Pārliecība par sevi prasa drosmi, tāpēc ir svarīgi iet maziem soļiem. Tomēr vienmēr atcerieties, ka jūsu vajadzības un domas ir tikpat pamatotas kā jebkuram citam.

18 11 08 10

 

8. Savu viedokli aizstāviet pārliecinoši

Mūsu ķermeņa valoda spēcīgi ietekmē to, kā mēs jūtamies (un otrādi). Pamēģiniet uz brīdi šādu eksperimentu: ļaujiet jūsu pleciem noliekties uz priekšu, uzmetiet kupri un sakrustojiet savas rokas, pieņemot “C” formu. Kā jūs jūtaties? Tagad iztaisnojiet muguru un plecus un ļaujiet krūtīm ieņemt stāvokli, kas jūs parāda “T” formā. Kā jūs jūtaties?

Lai gan tas sākumā var būt neērti un sveši, uzlabojot savu stāju, jūs sūtīsiet neapzinātu signālu, ka jūs esat sevī pārliecināts, mierīgs un drošs. Tas ir pārsteidzoši vienkāršs veids, kā nonākt kontaktā ar savu dievišķo vīrišķo pusi.

18 11 08 11

 

9. Beidziet būt pasīvs, sāciet būt aktīvs

Esiet ierosinātājs, iniciators un devējs jūsu attiecībās (un dzīvē kopumā). Uzņemieties iniciatīvu par savu paša ceļu, lai izvirzītu mērķus, izstrādātu plānus un strādātu pie jūsu sapņu realizēšanas. Neļaujiet pasivitātei padarīt jūs apātisku un slinku. Uzturiet savu iekšējo uguni un dariet ar to kaut ko.

***

Ja jūs strādājat ar ēteriskajām eļļām vai zālēm, jūs varētu papētīt tādus augus kā lakricas saknes, damiānu, ašvagandu un ēteriskās eļļas no cipreses, ciedra, sandalkoka un vetīvera, lai papildinātu šī raksta padomus.

Ja jūs strādājat ar kristāliem, jūs savos rituālos varētu iekļaut šādus akmeņus: shiva lingam, sarkano jašmu, zaļo turmalīnu, tīģera aci, pirītu, malahītu un labradorītu.

 

18 11 08 12Garīgās pamošanās komplekss

Iegremdējieties pasaulē, kura jūs apgaismo no iekšienes, uz dvēseli centrētā viedumā un kristāldzidrā vadībā. Saņemiet visas Lunas un Sola apgaismojošās e-grāmatas plus bezmaksas bonusu – vadītu meditāciju ar 20% ATLAIDI!

Galu galā dzīvē sadalījuma nav – tas ir cilvēka prāts, kam patīk lietas marķēt un atdalīt. Tāpēc vīrišķais un sievišķais ir vienas monētas divas puses. Es ceru, ka šis raksts ir jūs iedvesmojis, lai radītu lielāku līdzsvaru un pilnīgumu jūsu dzīvē.

 

aletheia luna 2

Par Aletheiju Lunu (Aletheia Luna)

Aletheija Luna ir ietekmīga garīga rakstniece, kuras darbs ir mainījis dzīvi tūkstošiem cilvēku visā pasaulē. Izkļuvusi no reliģiskas sektas, kuru viņa bija uzcēlusi, Luna piedzīvoja dziļu eksistenciālu krīzi, kas noveda pie viņas garīgās pamošanās. Kā misticisma un garīguma padomdevējai, Lunas misija ir palīdzēt citiem apzināties viņu aizķeršanās un prast atrast prieku, iespējas un atbrīvošanos jebkuros apstākļos. [Lasīt vairāk]

 

Avots: https://lonerwolf.com/divine-masculine/

 

Tatjanas Begļakas tulkojums krieviski speciāli žurnālam “Реинкарнационика”.

 

P.S. Vai jūs jūtat savu pamodināto vīrišķo sākumu?

 T Beglak

Tatjana Begļaka

Tulkotāja, angļu valodas skolotāja, reinkarnacionikas konsultante.

http://tatbegliak.ru/

 

Pievienots 08.11.2018

https://journal.reincarnationics.com/kak-prinyat-muzhestvennost/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe