Ирина Телинская - Кармические отношения и духовные половинки

Irina Telinska - Karmiskās attiecības un garīgās pusītes

17 06 08 01

            1. daļaGarīgās attiecības: Dvēseles-Dvīņi un Radniecīgās Dvēseles

            2. daļa – [Jūs esat šeit] Karmiskās attiecības un garīgās pusītes

Kā zināms, šodien gandrīz katram no mums savā pašreizējā iemiesojumā ir karmiska saikne no pagājušās dzīves.

Iespējams, ka ir daži cilvēki, kurus jūs satiekat sava dzīves ceļojuma procesā un ar kuriem jūs nejūtat nekādu saikni. Viņi vienkārši ir mazpazīstami jums vienaldzīgi cilvēki, kuriem jūs esat veltījuši nedaudz sava laika.

Tomēr ne katram cilvēkam uz planētas ir ar jums karmiska saikne, to ir vērts atcerēties.

 

Karmiskās attiecības

Karmiskās attiecības balstās uz balansu, līdzīgi Dvēseļu-Dvīņu attiecību balansam.

Starpība ir tāda, ka karmisko attiecību gadījumā divas dvēseles nav vienots vesels, un enerģiju, kurās mēs dalāmies karmiskajās attiecībās, nolīdzsvarošana notiek no viena kopīga iemiesojuma līdz citam.

Mēs varam būt sieviete šajā dzīvē, un mums var būt vienošanās kļūt par māti dvēselei, kura bija mūsu māte iepriekšējā kopīgajā iemiesojumā.

Sk. arī Mātes un dēla karmiskā saikne. Ko dvēseles māca viena otrai.

17 06 08 02

Tādejādi notiek apmaiņa ar enerģijām, aicināta veicināt kopīgu garīgu apmācīšanos un enerģētiskā balansa atjaunošanu starp divām dvēselēm.

Vienas karmiskas attiecības sniedz mīlestību un atbalstu, otras – rada nopietnas problēmas. Gan vienas, gan otras ir aicinātas mums kaut ko iemācīt. Bet, kā vienmēr, mēs varam izmantot gribas brīvību un mūsu izvēles tiesības.

Mēs varam sadurties ar Dvēseli, kura izstrādā kontroles tēmu, saistītu ar kādu karmisku situāciju no viņas iepriekšējā iemiesojuma, kura daļa mēs pat neesam.

Tādos gadījumos kāds, kurš ir nogalināts, var ievietot sevi analoģiskā dzīves situācijā, kur viņiem aci pret aci nāksies sadurties ar izvēli, nogalināt jūs vai nē.

17 06 08 03

Ja šī Dvēsele izdarīs izvēli par labu vardarbībai un izdarīs slepkavību, tad viņa radīs lielu karmas parādu, par kuru viņai nāksies atbildēt.

Ne tikai mūsu priekšā, bet arī Dievišķā Visuma, kura daļa mēs esam, Enerģijas priekšā. Balstoties uz šo piemēru, varētu attīstīt lielu diskusiju par reinkarnācijas un karmas savstarpējo sakaru, bet tā ir tēma citam rakstam.

Sk. arī Dzīves karmas kods[1].

Koncentrēsimies tieši uz karmiskajām attiecībām uz to, kas tās mums ir.

Vienās karmiskās attiecībās mēs varam būt skolotājs kādam, kurš kļūs par skolotāju mums nākamajā dzīvē.

Šī pati Dvēsele var kļūt mums par brāli vai māsu citā dzīvē, palīdzot tur iziet mūsu mācības pēc ģimenes tēmas, vai tā pati Dvēsele var izrādīties mūsu romantiskais partneris vai draugs, un tā tālāk.

17 06 08 04

Mums ir labākie draugi, kurus, kā mēs jūtam, mēs esam pazinuši mūžīgi, vai mīļotie, kuri mūs pazīst labāk, nekā mēs paši sevi pazīstam.

Katra no šīm saiknēm tika saformēta, balstoties un savstarpēju mīlestību un cieņu vienam pret otru visas mūsu kā garīgu būtņu eksistēšanas garumā. Tātad mēs esam “pazīstami” viens ar otru “mūžīgi” vismaz garīgajā līmenī.

Sk. arī Kā var izpausties mīlestība no pagājušās dzīves.

Ciešas karmiskas saiknes pēc savas formas ievērojami atšķiras no Dvēseļu-Dvīņu un Radniecīgo Dvēseļu saiknēm, taču tas nepadara tās mazāk svarīgas vai mazāk saturīgas.

Patiesībā tieši karmiskās attiecības ir vissvarīgākās no visiem attiecību tipiem.

Mēs saiknes ar mūsu karmas partneriem saglabājam visu mūsu dzīvju garumā, un tādejādi palīdzam cits citam iziet mūsu kopīgās zemes mācības sarežģītās, mūs apmācošās situācijās.

Mūsu karmas partneri ar mūsu Dvēseli ir saistīti pašā dziļākajā līmenī, tāpēc karmiskās attiecības ir ārkārtīgi svarīgas kā mūsu fiziskajai eksistēšanai, tā arī mūsu garīgajai evolūcijai.

17 06 08 05

Eksistē vēl viens karmas partneru tips, šie partneri lieliski “strādā” kopā, kļūstot par vienam otra neatņemamu sastāvdaļu vienā vai otrā formā katrā kopīgajā iemiesojumā.

Šis īpašais veids tiek izmantots komerciāliem mērķiem ar terminu “otrā pusīte”. Bet man tādu attiecību tipu patīk saukt par Gara Biedriem. Un, lūk, kāpēc.

 

Gara Biedri

No metafiziskā skatpunkta reinkarnācijas teorija darbojas sekojoši.

Mēs esam tikai garīga enerģija un sevis iekšienē glabājam atmiņas par katru dzīvi, kura mums jebkad ir bijusi. Kā Dvēsele mēs spējam noturēt milzīgi daudz enerģijas un analizēt viņu no Dievišķo zināšanu un vieduma skatpunkta.

Bet, kad mēs iemiesojamies, mēs nevaram atnest visu mūsu enerģiju un visas mūsu zināšanas mūsu fiziskajos ķermeņos.

Mūsu ķermenis ar to netiktu galā. Kā pieņemamu alternatīvu mēs izvēlamies dažus iepriekšējus iemiesojumus, kuri satur zināšanas, pieredzi un viedumu, kas mums noderēs, atstrādājot mācības, ierakstītas mūsu nākamā iemiesojuma Dvēseles Plānā.

17 06 08 06

Tā kā Visums ir Līdzsvara Likuma izpausme, mēs apvienojam vairākas mūsu iepriekšējās inkarnācijas ar Dvēseles Plānu tam indivīdam, kurš mēs būsim fiziskajā līmenī konkrētajā dzīvē.

Sk. arī Dvēseles plāns – dzīves ceļš.

Ar augstāk teikto es domāju to, ka mūsu fiziskajam ķermenim ir 23 DNS pavedieni, kurus mēs saņemam no mūsu vecākiem. Šī konkrētā DNS nosala mūsu acu, matu un ādas krāsu.

Viņa arī formē mūsu skeleta īpatnības, ņemot vērā mūsu nacionalitāti un fizisko veselību – pēc mūsu rases, mūsu ģenealoģijas pazīmes un tā tālāk.

Lai sabalansētu mūsu fizisko DNS un mūsu Garu, mēs izvēlamies kaut kādas 22 pagājušās dzīves integrācijai mūsu priekšā stāvošajā iemiesojumā.

22 DNS pagājušo dzīvju pavedieni plus viens DNS priekšā stāvošā iemiesojuma pavediens veido kopskaitu, vienādu 23 DNS Garīgajiem pavedieniem, kas kopumā rada mūsu Dvēseles enerģiju.

17 06 08 07

Tādejādi mūsu Dvēsele ir mūsu Gara daļiņa. Mēs šos 23 DNS garīgās atmiņas pavedienus ievietojam mūsu čakrās, kuras kļūst par Dvēseles fizisko izpausmi mūsu ķermenī.

Sk. arī Zinātnieki ir atraduši vietu, kur atrodas dvēsele cilvēkā.

Mūsu Dvēsele paliek pievienota pie lielāka mēroga astrālā ķermeņa caur to, ko daudzi sauc par “sudraba pavedienu”, kuru izmainītos apziņas stāvokļos var ieraudzīt piestiprinātu pie mūsu saules pinuma (vietas, kur beidzas krūškurvis).

Šī pavediena pretējais gals stiepjas uz Ēterisko Plānu, kur atrodas ķermeņa Gars. Tā realizējas saikne starp Garu un Dvēseli.

Mūsu Radniecīgās Dvēseles ar mums iemiesojas ne visās mūsu inkarnācijās: ir zināmi ierobežojumi viņu dalībai mūsu dzīvē.

Viņas ir nozīmīga, bet tomēr neliela dvēseļu grupa no mūsu pagātnes. Viņas nav tik stipri ar mums saistītas un nav mums tik svarīgas kā mūsu Gara Biedri, kuri ceļo ar mums cauri milzīgi daudz mūsu iemiesojumiem.

17 06 08 08

Mūsu saiknēm ar Gara Biedriem ir ar daudz lielāks mērogs, un tāpēc šis attiecību tips ir mums nozīmīgāks visos mūsu iemiesojumos.

Tagad iesim tālāk un paraudzīsimies uz 22 pagājušajām dzīvēm, kuras jūs izvēlējāties integrācijai jūsu pašreizējā iemiesojumā. No tūkstošu tūkstošiem jūsu iespējamo dzīvju jūs izvēlējāties tikai 22.

Un šo 22 dzīvju ietvaros, cik dvēseļu vienlaikus iemiesosies ar jums, lai dalītos ar jums savās zināšanās, pieredzē un karmas mācībās?

Tas paaugstina attiecību starp jums un šīm dvēselēm nozīmīguma reitingu, vai ne tā?

Darba pie visiem attiecību tipiem procesā mēs sākam dziļāk saprast to nozīmīgumu mūsu fiziskajā dzīvē un to milzīgo ietekmi uz mūsu garīgo evolūciju.

Sk. arī 35 dvēseles evolūcijas etapi.

Mūsu Dvēsele-Dvīnis ir mums svarīgs mūsu Gara balansam; daudz svarīgākas saiknes mums ir ar mūsu Radniecīgo Dvēseli, kur mums sniedz garīgu atbalstu tajos iemiesojumos, kur mēs esam nolēmuši strādāt pie mūsu Dvēseles evolūcijas.

Un, kaut arī abi šie attiecību veidi ir svarīgi, tie ļoti atšķiras no tām attiecībām, kuras mēs dalām ar mūsu Gara Brāļiem.

Šim attiecību veidam ir ilgstošas karmiskas saiknes, kuras mēs pārnesam sev līdzi no vienas dzīves uz otru. Šīs attiecības, kuras, kā mēs jūtam, pievelk mūs, ir mums paredzētas, ārkārtīgi mums nepieciešamas…

Tās atnes visas mūsu dzīves mīlestību mūsu iemiesojumos. Šīs dvēseles ir mūsu īstā Ģimene, un mēs līdz pēdējam paliekam viņām uzticīgi.

17 06 08 09

Ir daudz paņēmienu, kā iegūt informāciju, kura apgaismo attiecību raksturu jūsu dzīvē.

Caur mūsu sapņiem, dziļu meditāciju un regresiju pagājušajās dzīvēs mēs varam iegūt priekšstatu par mūsu garīgajām saiknēm, lai mācītos pēc to piemēriem.

Mēs varam dalīties ar šīm zināšanām ar tiem, kas ir jau klātesoši mūsu dzīvē, nostiprināt mūsu savstarpējo sapratni, apzināties, kāpēc mēs esam saistīti cits ar citu un ko mēs ienesam kopīgajā garīgajā krājkasītē, lai dalītos cits ar citu.

Neaizmirstiet, ka visas iepriekš aprakstītās attiecības – tā ir iela ar divpusēju kustību. Visi mūsu attiecību dalībnieki ir līdzvērtīgi un svarīgi bez izņēmumiem. Katrs no šiem garīgās saiknes tipiem ienes savu jēgu un savu mērķi mūsu dzīvē.

Katra no šīm saiknēm prasa godu un cieņu par tām veltām un upuriem, kuri tiek nesti mūsu labuma vārdā.

Augstu vērtējot mūsu attiecības, mēs augstu vērtējam sevi pašus. Tāpēc, ka mēs un mūsu attiecības – tas ir simetriskas savstarpējās apmaiņas process.

 

© 2012 Springwolf, D.D., Ph.D. Springwolf Reflections / Spring’s Haven, LLC. All Rights Reserved.

(Lady Springwolf - also know her as Rev. Vickie Carey, D.D., Ph.D. certified and licensed Minister, Reiki Master and Pagan Shaman.) https://springwolf.net/about/

 

Avots: https://springwolf.net/2012/05/15/soul-mates-twin-souls-karmic-relationships/

P.S. Kādi no aprakstītajiem attiecību veidiem jau izpaudušies jūsu dzīvē? Padalieties komentāros, kā jūs tās atpazināt.

 17 02 21 10

Irina Telinska

Tulkotāja. Praktizējoša astroloģe, reinkarnacionikas praktiķe.

 

Pievienots 08.06.2017

https://journal.reincarnationics.com/duhovnye-polovinki/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/793-irina-akulova-sandra-anna-teilore-dzives-karmas-kods-ko-maca-astes-no-pagatnes (Tulk. piezīme)