Татьяна Бреславская - Просветители Корпуса Орвонтона

Tatjana Breslavska - Orvontona Korpusa Apskaidrotāji

20 11 24

Vakar pie manis atnāca Orvontona Korpusa Apskaidrotāji un pieņēma mani Korpusa locekļos, pieslēdzot tā Centrālajam Posmam.

Daži fragmenti par Orvontonu no “Urantijas Grāmatas”[1]:

“Orvontons – viens no septiņiem virsvisumiem, Viņš ir pazīstams, pirmām kārtām pateicoties savam satriecošajam un dāsnajam veltījumam, žēlsirdīgi palīdzot pasaules mirstīgajiem iedzīvotājiem. Viņš kļuva pazīstams ar triumfējošiem tiesas spriedumiem, mīkstinātiem ar žēlsirdību, diženuma varu, ko noteica pacietība un laiks, upurējot tos mūžības stabilizēšanai. Orvontons – Visuma mīlestības un žēlsirdības demonstrējums.

Uversa – Orvontona centrs (столица). To aptver septiņas augstākās universitātes, kuras padziļināti garīgi sagatavo augšup kāpjošās stipras gribas radības. Uversa ir garīgais un administratīvais centrs apmēram triljonam apdzīvotām un apdzīvošanai derīgām pasaulēm.”

Es piesaucu Apskaidrotājus un lūdzu atbildēt uz manu jautājumu: ko man nozīmē iekļaušana Orvontona Apskaidrotāju Korpusā?

– Mēs atnācām teikt tev sekojošo: tava iekļaušana Korpusā ir vienlīdzīga kārtējam Iesvētījumam, tev gatavojoties pašam galvenajam Iesvētījumam – Iesvētījumam Visuma Novērotājos. Šis līmenis ļaus tev padomdevēju līmenī būt saiknē ar Visuma Augstākā Saprāta vadību. Pilna hierarhija ir sniegta jums piedāvātajā “Urantijas Grāmatā”.

Nozīmīgs ir tas fakts, ka tu paliec uz Zemes, viņas pašreizējos ietvaros, apzinoties sevi kā Galaktikas un Visuma saprātu. Tavi augstākie aspekti ir savienojušies ar tevi zemes plānā un kopīgi sadarbojas. Jo augstāks Iesvētījuma līmenis tiek gatavots, jo zemāk nolaižas kandidāts, lai risinātu diezgan nopietnus jautājumus “tumsas” – neattīstītas gaismas – biezumā.

Tavs šodienas Iesvētījums Orvontona Apskaidrotāju Korpusā nozīmē, ka tu ej cauri tev ieplānotajiem pārbaudījumiem. Var šķist, ka tev turklāt nav nācies risināt neko globālu un sadurties ar supersarežģītām problēmām, taču gatavības līmenis reizēm tiek vērtēts pēc “sīkiem” – pēc jūsu mērogiem – un nenozīmīgiem faktiem un faktoriem. Sākotnējais grūtību punkts apzīmēja tavu iziešanu no karmiski noteiktajām radnieciskajām saiknēm. Šīs attiecības tevi apgrūtināja kopš pašas bērnības, un šajā iemiesojumā bija nepieciešams salikt visus punktus uz i. Ar to tu tiki galā, atlaižot un piedodot visiem, taču nosargājot savas robežas.

Jums praktiski visiem nākas sadurties ar tamlīdzīgām problēmām, un tās ir IZŠĶIROŠAS jūsu tālākajiem Iesvētījumiem un pārejai uz jauniem evolūcijas līmeņiem. Var visus šos jautājumus uzlūkot, vadoties pēc cilvēciskās loģikas, un tādā veidā “iestrēgt” tajos un atkal un atkal “kāpt uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem”. Tas turpināsies tik ilgi, kamēr jūs neiziesiet no stāvokļa vērtēt “labi-slikti” un nepacelsieties – īstam redzējumam – uz pilnīgi neitrāla stāvokļa līmeni, tas ir, darbojoties kā pilnīgi neatkarīgai personai, maksimāli objektīvi un taisnīgi.

Jo augstāk jūs pacelsieties un biežāk būsiet tur (augstāko dimensiju līmeņos), jo pareizāk jūs spēsiet novērtēt jebkuru jūsu “tumšo” stāvokli un visu lietu un apstākļu situāciju ap jums.

Tādējādi, spējot palīdzēt sev, jūsu nākamais solis – palīdzība citiem. Sasniedzot Kristus-apziņas līmeni tumsas biezumā uz Zemes, jums ir pilnas tiesības mācīt to citiem. Visumā eksistē vēl diezgan daudz neattīstītu pasauļu, kur situācija ir daudz sliktāka nekā uz Zemes. Jūs, būdami daudzdimensionāli, varat tām palīdzēt, paliekot uz savas dzimtās planētas.

Visu, kas jum šobrīd būtu jādara šeit un tagad, jūs darāt, un tas ir jūsu liels nopelns. Taču, kā vienmēr, būtu jāpaplašina savas pilnvaras un darbības loks.

Lai arī tavā grupā ne visi ir sasnieguši vienādu līmeni augšup kāpšanā pa dievišķo asi, taču tieši grupā jūs varat sasniegt ko lielāku nekā individuāli, ārpus grupas. Kolektīva spēks ir tā apvienotajā apziņā.

– Pateicos!

23.11.20.

 

Pievienots 24.11.2020

https://pulsarvremeni.ru/prosvetiteli-korpusa-orvontona/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://antimatrix.org/Convert/Books/Book_of_Urantia/Ru/ (Tulk. piezīme)