Татьяна Бреславская - Раса Солнца говорит с вами

Tatjana Breslavska - Saules Rase runā ar jums

14 TBSaules Rase runā ar jums.

Šodien mēs turpināsim jūsu apskaidrošanas darbu. Kaut gan jūs vienmēr tādi – apskaidroti arī esat.

Jūsu ceļojums tuvojas beigām, un daudziem ir laiks atgriezties Mājās.
Mēs esam vienas no jūsu mājām. Jūs atceraties savas MĀJAS? Jā, jau esat aizmirsuši…
Taču jūs par to neviens nevaino. Nolaižoties tādos “džungļos”, jūs zinājāt, ka atmiņa tiks slēgta. Pašlaik mēs palīdzam jums to atjaunot, pa etapiem, lai negadītos šoks.

Tātad, kādēļ jūs esat šeit, uz Zemes, un KAS jūs esat?

Jums jau ir daudz informācijas par to. Taču, kas attiecas uz mūsu avotu, Saules civilizāciju, informācijas ir maz. Nedaudz ir ezotērikas klasiķiem H. Blavatskai, H. Rērihai, vairāk – VĒDĀS.

Jūsu zinātnieki un neatkarīgi kosmosa pētnieki jau sen novēro Sauli un izdara secinājumus, ka tur IR DZĪVĪBA. Vienkārši, tāpat kā par daudziem faktiem, par to cenšas klusēt.
Bet patiesība tāpēc arī ir patiesība, ka tai patīk būt skaidrai un atklātai agri vai vēlu.

Jūs jau zināt, ka esat “daudzdimensionāli” un ka jums ir savi aspekti gan uz Sīriusa, gan uz Marsa, uz Plejādēm, jūsu zemes plāna Atlantīdās, gan… tur, par ko pagaidām runā nedaudzi: Oreānas-Hiper-borejas civilizācijā.

Ir tāda karte uz Zemes, to sauc par “Oriānas-Hiperborejas Merkartora karti” (“карта Меркатора Орианы-Гипербореи”). Tur jūs ieraudzīsiet ziemeļpola rajonu un teritoriju, kuru četrās daļās dala upju atzari.
Šī karte atgādina svastikas krustu, un tas nav nejauši. Tas nav nejaušs sadalījums: tā ir mūsu Galaktikas Piena Ceļš zīme.

Ja jūs paraudzīsieties uz Galaktikas kodolu, tad ieraudzīsiet tajā rotējošu svastiku.

Jūsu Zemi bieži sauc par “krusta pasauli”. Tam ir ļoti daudz traktējumu! Bieži absurdu. Tad, lūk, “krusta pasaule” tāpēc, ka tieši tā tika apzīmēts vienas no pirmajām lielajām Zemes civilizācijām rajons. Jums var būt savs viedoklis, neviens jūs par to nenosodīs: jūs taču attīstāties, atceraties, turklāt svarīga ir katra pieredze.

Šo civilizāciju radīja vairākas Plejāžu (Stožāru (Стожары)), Oriona, Lielās Lācenes pārstāvju paaudzes un mēs, Saules Rase.

Tie no jums, kas tajā piedalījās, noteikti sajutīs atsaukšanos savā dvēselē, lasot šīs rindas.

Mēs pašlaik atrodamies planētas Zemes mentālajā plānā un visādā veidā mēģinām pamodināt jūsu atmiņu par to. Vēlreiz atkārtojam: izsakiet nodomu savienoties ar mums, un mēs atnāksim pie jums.

Lai notiek tā! Āmen!

(zemāk fragmenti no vietnes “Unitaloģija, Krievijas nākotne” (Униталогия, будущее России”)

Tātad izdarīsim secinājumu, ka Saulei ir mirdzošs gāzu apvalks. Un tas tomēr ir apvalks! Un tas nevarētu būt tik milzīgs, ja ne spēki, pastāvīgi eksistējoši Saules iekšienē. Balstoties uz to, mēs pieņēmām, ka viņas iekšienē ir planēta. Plankumi uz Saules, kuri nemainās, liecina par blīvu objektu eksistēšanu viņā. Tāds apvalks varēja tikt radīts pie apstākļiem, lai rastos elektromagnētiska rezonanse. Tas nenozīmē, ka planēta ir milzīga. Tā ir pilnīgi samērojama ar citām Saules sistēmas planētām. Mēs domājam, ka sākumā tā bija auksta planēta. Uz tās radās apstākļi, lai veidotos dzīvība citā sistēmā, kur spīdeklis bija cita Zvaigzne. Viņa izgāja dzīvības visas evolūcijas stadijas līdzīgi Zemei, radās saprātīga dzīvība. Apguvusi rezonanses tehnoloģiju, Saules rase varēja apgaismot savas planētas augšējos atmosfēras slāņus. Iemācījusies iegūt enerģiju no rezonanses, viņa sasniedza neticamus saprāta augstumus. Saules mirdzošais apvalks, mums redzamais, ir saprāta darbības rezultāts. Reiz iedarbināts process, saprotama Likuma rezultātā, turpinās jau bez kāda dalības. Radīt mirdzošu apvalku uz planētas Zeme lika priekšā Nikola Tesla savā grandiozajā projektā jau pirms simts gadiem. Viņš teica: “Es varu izdarīt tā, ka naktī būs gaišs kā dienā.” Tam viņš gribēja izmantot elektromagnētisku rezonansi. Saules rase šo ideju iemiesoja sen.

Balstoties uz Vienotības un matērijas veseluma zināšanām, mēs varam droši pieņemt sekojošo. Saules iekšienē eksistē planēta, kuru apdzīvo saprātīga rase. Uz viņas nav dienas un nakts maiņas un ir visi nosacījumi saprātīgas dzīvības eksistēšanai: gaiss, ūdens, augu un dzīvnieku pasaule. Tuvāk Saules centram un viņas iekšējam mirdzošajam apvalkam eksistē levitācijas zonas. Saule aug pastāvīgi notiekošās rezonanses rezultātā. Arī planētas neitralitāte palielinās. Rezultātā pienāca moments, kad viņa kļuva augstāka par to, kuras zonā viņa atradās, un viņu izgrūda “mātes” sistēmas. Saules planēta ieguva tādu veseluma līmeni, ka viņai vairs nebija vajadzīgs ārējs gaismas avots. Turklāt viņa kļuva nepieejama iedarbībai no citiem kosmiskiem ķermeņiem. Tagad viņa pati ir kļuvusi par Zvaigzni un rada apstākļus, lai radītu tādu pašu Zvaigzni, piemēram, Zemi. Saules apvalks auga, planēta zaudēja masu, izklīstot telpā. Tas ir ļoti lēns process, nevis sprādziens. Iespējams, ka šis moments jau ir iestājies un planēta Saules iekšienē ir sadalījusies levitējošās daļās, kuras attālinās no centra. Saules centrā ir radies Tukšuma apgabals ar tīru ēteru, brīvu no matērijas. Iespējams, ka Saules rases saprāts ir sasniedzis tādu līmeni, ka viņi ir radījuši ierīces, kas translē vajadzīgās frekvences viļņus uz šo apgabalu, lai radītu matēriju, pēc kuras viņiem ir nepieciešamība, piemēram, kristālus, izmantojamus tehnikā. Šādā aspektā Saules iedzīvotājus pilnīgi varētu saukt par dieviem.

Tas viss šķiet neticami. Taču mēs negaidīti sev atradām apstiprinājumu dažiem mūsu minējumiem. Kļuva pieejams videoieraksts, NASA darbinieku ierakstīts, kurā ir skaidri redzama mākslīgas izcelsmes lidojošu objektu klātbūtne Saules vainagā. Tur redzams, ka tie neizjūt nekādas temperatūras iedarbības. To izmēri ir milzīgi, katrs mūsu Zemes lielumā. To kustība ir ļoti ātra pa patvaļīgām trajektorijām. Tie periodiski te pazūd zem mirdzošā apvalka, te atkal no turienes parādās. Mēs domājam, ka tie ir ļoti seni un radīti no litosfēras, reiz veselas planētas, atlūzām. Šīs rases iedzīvotāji ir iemācījušies tos vadīt, un var bez grūtībām pārvietoties Saules vainaga robežās. Šī filma mums demonstrē lielu saprāta sasniegumu. Zemes saprāta līmenis ir ļoti tālu no “saules” līmeņa. Mēs domājam, ka visi uz Zemes novērotie NLO patiesībā ir viesi no Saules.

Eksistē teikas un netieši pierādījumi par Saules rases paleokontaktu ar Zemi, kas fiksēts aborigēnu-zemiešu, kas viņus uztvēra kā dievus, freskās. Gribētos cerēt, ka nākamais kontakts neizraisīs reliģisku ekstāzi, vēl jo vairāk, ka viņi mūs novēro un dod mums zīmes “apļu” uz laukiem veidā. Tam būs veltīts atsevišķs raksts.

Saules rases pārstāvji no zemiešiem atšķiras ar ievērojami augstāku saprātu. Tas, ka viņu planētai eksistē mirdzošs apvalks, liecina, ka viņiem ir patiess priekšstats par pasaules-ēku un Vienoto dzīvības Principu. Viņi to pielieto un ir spējuši savu vidi izmainīt līdz nepazīšanai, padarot to par pilnīgu sapratīgas sabiedrības dzīvošanai. Un tā ir tieši materiāla vide, ērta saprātīgu būtņu eksistencei un jaunradei. Filmā, par kuru tika runāts pirms tam, ir fiksēts divu milzīgu objektu sadures moments. Lai radītu apstākļus tādai sadurei, nepieciešama principa un tehnoloģiju vienotība. Ņemiet vērā mākslīgiem objektiem neticamos izmērus. Saprāta pielietojuma mērogs satriec! Acīmredzot viņiem ir pieejama rases Vienotība. Viņiem pašlaik realitāte ir evolūcijas nākamais etaps – pāriešana uz Saules sistēmas Vienotību. Rūgti apzināties, ka tajā pašā laikā cilvēce ir tālu no savas pašas Vienotības. Saules rasei mēs esam vienkārši savvaļas aborigēni. Taču visu var izmainīt, tāpēc ka Saules noslēpums sāk cilvēcei atklāties.

Saules rasa sūta mums vēstījumus uz laukiem, kuri neviennozīmīgi liecina par autorību un viņu mērķiem. Piemēram, šajā ir attēlotas Saule un Zeme. No Saules nāk viļņi, kas norāda uz informācijas avotu attēlos. Citos attēlos viņi dalās ar mums savās tehnoloģijās, liekot priekšā pamācīties no dzīvām būtnēm. Un vēl viņi dod mājienu, ka viņu tehnoloģijas balstās uz elektromagnētiskas rezonanses izmantošanu, par ko runa būs nākamajā rakstā.

Noticēt, ka civilizācija eksistē blakus, mūsu Saules sistēmā, pēc mūsu domām ir vienkāršāk, nekā pieņemt, ka ārpuszemes civilizāciju pārstāvjiem parādās pie mums no tālām galaktikām un paralēlām pasaulēm.

 

Pievienots 12.01.2014

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/rasa_solnca_govorit_s_vami/28-1-0-589

Tulkoja Jānis Oppe