Татьяна Бреславская - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЛНЦА

Tatjana Breslavska - TIEŠĀ TRANSLĀCIJA NO SAULES

15 10 15Šie vārdi atkārtojas vairākas reizes, lai es varētu sakoncentrēties un noskaņoties, uz ko es mierīgi un ātri atbildu: esmu gatava.

Cik viegli un vienkārši ir iziet uz sakariem ar Sauli! Vienā mirklī atbildēt par savu gatavību. Atceros, cik bezmiega nakšu bija pirms tam! Cik daudz īstu galvas sāpju, šaubu un baiļu – vai tik es nejūku prātā?! Un tas ir tikai šajā manā dzīvē, bet precīzāk – tās otrajā pusē.
Bet tagad, lūk, vienkārši – esmu gatava!

- Klausieties mūs visi, kas var dzirdēt un klausīties!
Mēs neatkārtosim, ka laiks ir pienācis, tas vienmēr ir “pienācis”, jo viss vienots un nesaraujams, kā aplī.
Aplī ir visas jūsu dzīves: gan zemes, gan “debesu”. Kāds no jums mēģina no apļa izrauties, bet kādēļ?
Dzīve visa arī ir aplis, izrauties no tā nozīmē nedzīvot vispār, un kas tad – nebūtība? Tās ir pašas īstākās skumjas! Dzīve jebkādā veidā – tas ir sapnis, izpausts laika realitātē.

Ko mēs jums gribam pateikt šodien, mēs – Saules Valdnieki, kuri jūs ved uz gaismu?
Šodien mēs gribam pateikt jums, ka nav labāka laika par to, kurā jūs pašlaik dzīvojat.
Jūs to, laiku, šo realitātes nogriezni, izvēlējāties paši. Paši izraudzījāties “kārdinājumus” šajā nogrieznī, “izejas” punktus, kad jums viss liksies arvien nepanesamāks, kad sirds “aizcirtīsies” kā krāsns durtiņas un jūs smaksiet elles tvanā, kurš ir jūsu pašu radīts – pirmām kārtām ar aplamiem priekšstatiem par sevi pašu.
Nē, nevajag sist sev pie krūtīm un kliegt, cik vien spēka: Es esmu Dievs! Es esmu Dievs!
Vienkārši saprotiet, ka jūs esat gaisma, un... viss!
Kad jūs sapratīsiet, iztēlosieties beidzot, ka jūs esat tikai gaisma, viss liekais aizies, izklīdīs.

Galvenais – nemēģināt pārkārtot kāda dzīvi, kliegt un just sašutumu, galvenais – izkliedēt sevī tumsu un kļūt par gaismu.
Zināt, ka šis process ir ļoti lipīgs? Citi, raugoties uz jums, arī vēlēsies kļūt par gaismu, sākumā neapzināti, jo arī jūs taču to izdarīsiet ar sevi intuitīvi, meklējot izeju no tumsas, pēc tam viņi vēlēsies ZINĀT!

Zināt: kas tas ir – GAISMA manī, viņiem atklāsies ceļš, kuru uz Zemes sauc par Māceklību.
Kāds godājams tituls tas ir – kļūt par Mācekli! Daudzi raujas uzreiz “meistaros”, “pēkšņi atceroties”, ka viņi ir Dievi. Dievi arī mācījās un mācās pie citiem Dieviem.

Jūs baidāties daudzi, kas pārkāpuši savas dzīves otrajā pusē, ka laika jums ir maz, lai atkal būtu Mācekļos, un steidzaties pierakstīties meistaros, bet dzīve – tā ir mūžīga, laika pietiks visam...

Lūk, arī pašlaik mēs gribam jums iedot noskaņojumu, kurš ved pie Māceklības kārtējās pakāpes.

Mēs atveram portālu uz Lielo Centrālo Sauli (LCS), ejiet tajā iekšā droši un viegli, gaismas stars ved jūs iekšā, var teikt: tas ievelk jūs sevī.

Uz stara jūs viegli slīdat iekšā Centrā, kur jūs jau gaida jūsu Lielie Audzinātāji un Skolotāji. Lielie – tāpēc ka viņu apziņa un faktiskās iespējas ir milzīgas, salīdzinot ar jūsējām.

Jūs gaida ar mīlestību un pacietību, nāciet iekšā!

Zāle ir piepildīta ar apžilbinošu “ne šīs pasaules” gaismu, sajūtiet Saules Būtību klātbūtni, viņu mīlestību…
Viņas apkampj katru ienākošo, ar savu siltumu un mīlestību sniedz katram cerību uz labāko.

Jūs esat pie sevis Mājās! Atslābinieties… Paelpojiet viņu gaisu, šis gaiss ir neatkārtojams, tāda uz Zemes nav. Piesātinieties ar to, pieēdieties…

Katram no jums ir sava matrica, kura ved jūs pie mums, tā ir jūsu Saules matrica.
Tā eksistē kā jūsu iekšienē, tā arī pie mums. Tās ir divas – iekšienē un LCS, taču tās abas pieder jums.
Tagad mēs kopā padarīsim par aktīvu jūsu iekšējo Saules matricu, tā izskatās kā Saules trīsstūris.

Sajūtiet siltumu jūsu krūškurvī… lūk, jūsu acu priekšā ir iemirdzējies Saules trīsstūris…
“Vediet” jūsu Saules trīsstūri augšup uz mūsu mītni ar vārdiem:

“Es aktivizēju manu Saules matricu manī un savienoju to ar manu Saules matricu Lielajā Centrālajā Saulē.”

Jūsu Saules matrica “augšā” vienmēr ir aktīva, viņa gaidīja jūsu atnākšanu un apvienošanos.

Jūs redzējāt, ka notika divu matricu saplūšana, un jūs kļuvāt viena liela Saule!

Esiet viņa ilgāk! Izsakiet nodomu būt Saulei VIENMĒR!

Uz tā paša stara atkal atgriezieties uz Zemes kā aktīva Saule, taču neaizmirstot, ka jūs esat Māceklis Dzīves Ceļā.

Ar jums bija Saules Valdnieki.

15.10.15.

 

Pievienots 15.10.2015

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/prjamaja_transljacija_iz_solnca/28-1-0-1537

Tulkoja Jānis Oppe