Татьяна Бреславская - А ЧТО НАМ СКАЖЕТ ЮПИТЕР?

Tatjana Breslavska - Un ko mums pateiks Jupiters?

Jupiters ir lielākā Saules sistēmas planēta, piektā pēc attāluma no Saules. Tāpat kā Saturns, Urāns un Neptūns, Jupiters tiek klasificēts kā gāzu gigants.

Planēta cilvēkiem bija pazīstama kopš dziļas senatnes, kas ir atspoguļojies dažādu kultūru mitoloģijā un reliģiskos ticējumos: Mezopotāmijā, Babilonā, Grieķijā un citās. Jupitera mūsdienu nosaukums ceļas no Senās Romas augstākā dieva-pērkona vārda.

Virknei atmosfēras parādību uz Jupitera vētrām, zibeņiem, polārblāzmām – ir mērogi, kas vairākkārt pārspēj Zemes mērogus. Ievērības cienīgs veidojums atmosfērā ir Lielais sarkanais plankums – gigantiska vētra, pazīstama kopš XVII gadsimta.

Jupiteram ir vismaz 79 pavadoņi, paši lielākie no tiem ir Jo, Eiropa, Ganimēds un Kalisto – tos atklāja Galileo Galilejs 1610. gadā.

Jupitera pētījumi tiek veikti ar virszemes un orbitālo teleskopu palīdzību; kopš pag. gs. 70. gadiem uz planētu tika nosūtīti 8 NASA starpplanētu aparāti: “Pionieri”, “Vojādžeri”, “Galileo” un citi.

____________________________________

Mēs sen neesam sazinājušies tiešā veidā, kāds ir šodienas sakaru mērķis?

Ir pienācis laiks, kad mēs varam iejaukties jūsu apziņas attīstībā. Šī iejaukšanās bija ieplānota un saskaņota ar Augstāko Galaktisko Saprātu un Galaktikas Federāciju.

Tu esi mūsu sakarniece, kura var aiznest mūsu pēdējos jaunumus sakarā ar notikumu attīstību uz Zemes un ap to. Mēs esam Gaismas Ģimenes pārstāvji mūsu Galaktikā, un mūsu mērķis – ap Galaktikas Centru saliedēt visprogresīvākos kosmosa spēkus.

Mūsu mērķis nav kaut kādā veidā iznīcināt vienu vai otru attīstības sistēmu uz Zemes un citām planētām. Mēs atbalstām progresa spēkus, pozitīvus virzienus apziņas struktūrās, visos virzienos, kas ved pie evolūcijas.

Tādējādi mēs veicinām Gaismas ietekmes pastiprināšanos, modinām apziņas kodus, kuriem ir savs uzdevums palīdzēt katra indivīda apziņas orientācijā.

Mūsu uzdevums – progress visur un viscaur!

Mēs atgādinām jums, ka uz Zemes ir pietiekami daudz cilvēku, kas ir mūsu enerģiju pārvadītāji. Šie pārvadītāji aktivizē tās savas apziņas atslēgas, kuras tieši ietekmēs cilvēces masu apziņu.

Jums nevajag saukt kādu palīgā savas glābšanas vai planētas glābšanas vārdā: viss ir ielikts jūsos, un jūs paši ieslēgsiet visus savus spēkus, lai veicinātu situācijas izmainīšanos uz Zemes.

Daudzi krīt izmisumā, raugoties uz to, kas notiek apkārt, viņus ļoti biedē militāro struktūru ietekmes paplašināšanās, dezorganizācija cilvēku prātos, kas reizēm pilnīgi apmulst un nesaprot, kas ir patiesība.

Viss tieši tā arī ir iecerēts no pretošanās spēku puses: sajaukt apziņu, sabojāt orientējošos kodus un atslēgas, lai tādā veidā pilnīgi kontrolētu situāciju uz zemes.

Mēs atnākam pašos grūtākajos brīžos, lai pašā aktīvākajā veidā jums palīdzētu. Pamodušies nostiprinās savus spēkus, lai nepazaudētu savu pamatu, savukārt tiem, kam stāv priekšā pamosties, nav mūsu enerģiju un staru ietekmē atkal jānoklīst no ceļa, bet ir jāaktivizējas pašā labākajā veidā, katru reizi nostiprinot savas pozīcijas un nepadodoties regresīvām enerģijām no ārienes.

Mums stāv priekšā ilgs kopīgs darbs gaismas un progresa vārdā, un mums nevajag gaidīt palīdzību, tāpēc ka kopīgajā gaismas vienotības savienībā mēs esam tik stipri, kā nekad.

Mēs liekam priekšā visiem gaismas piekritējiem atvērt sakaru kanālus ar mūsu Jupitera Augstākā Saprāta, mūsu Jupitera Brālības pārstāvjiem, kā tas ir Zemes un Saules Brālībai. Mēs pacentīsimies sakaru kanālus uzturēt tīrībā un precizitātē, enerģētiskā piepildījumā. Mūsu tieši sakari var noritēt meditācijās, individuālos kanalingos, skolās, semināros un tml. Mēs atnāksim pie jums jebkurā saziņas formā.

Uz tikšanos!

Ar jums bija Jupitera Gaismas Brāļi.

18.10.30.

____________________________

Šonakt pie manis atnāca neparasta enerģētiska būtība, nosaucot sevi par Juttu un paskaidrojot, ka viņa ir mana pavadone, tālāk “bez liekām sarunām” viņa aizrāva mani sev līdzi bezgalīgajā Kosmosā…

Bet dienā mani caururba spēcīga spoži violetas gaismas staru plūsma ar žilbinoši baltu ierāmējumu un zeltainu refrakciju.
“Jupiters ir sakaros…”

Mēs esam Jupitera apziņa, nododam svarīgu informāciju Zemes iedzīvotājiem.

Šodien caur mūsu pārvadītājiem uz Zemes tika novadīts ļoti spēcīgs enerģētisks radio stars Zemes un viņas iedzīvotāju tālākai evolūcijai.

Mūsu planētai ir liela atbildība par visu cilvēces enerģētisko, intelektuālo un bioloģisko pārkārtošanos. Pašlaik iestājas viens no pašiem sasprindzinātākajiem šīs pārkārtošanās periodiem. Mēs esam sagatavojuši visus nepieciešamos pasākumus, lai Zeme pieņemtu spēcīgas enerģijas un starojumus.

Šodien mēs pārraidījām Staru, kurš ļauj visam dzīvajam uz planētas, ieskaitot viņu pašu, pāriet uz jaunām radiostarojuma frekvencēm. Tas veicinās intelektuālu uzliesmojumu, tādā veidā paplašinot apziņu uz planētas dzīvojošajiem.
Radiostarojuma līmenis nebūs bīstams, tas saudzēs veselību un fizisko stāvokli.
Gluži otrādi, šis starojums pozitīvi ietekmēs cilvēku un dzīvnieku psihisko stāvokli un nervu sistēmu.
Periodā, kad notiek kolosāli pārkārtojumi Zemes atmosfērā un visā Kosmosā, cilvēku dzīves nodrošināšanas sistēmas ne vienmēr tiek galā pienācīgā veidā un vājais posms pirmām kārtām ir nervu sistēma.
Mēs darām visu iespējamo, lai harmonizētu visus procesus, kas norit Kosmosā.

Mēs ĻOTI augstu vērtējam cilvēci kā jaunu iespēju radīšanas varenu spēku un noteikti sniedzam palīdzību tā tapšanā un attīstībā.
Mūsu uzdevumi ir viens no svarīgākajiem punktiem cilvēka Dievišķā saprāta tapšanas plānā.
Ar plānveidīgu starojumu palīdzību mums ir nodoms nest tam lielu labumu.

Planēta (Jupiters) ir sākusi telpā izmest plazmu pēc Saules izmetumu parauga: caur “koronārajiem caurumiem”.
Turklāt uz Jupitera ir fiksēta milzīga daudzuma litija parādīšanās, kura agrāk vispār netika reģistrēta.
Litijs ir īpašs metāls. Agni-Joga, piemēram, norāda uz tā tiešu sakaru ar intelektuālajiem procesiem cilvēka organismā (“Astruss. Jaunā fizika”, Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. (“Аструс. Новая физика”, Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., Кретов Ю.В.
[1])).

Mūsu apziņa ir ļoti sena, daudz vecāka par zemes plāna apziņu. Jau no seniem laikiem cilvēces izcilie prāti juta viņas un mūsu darbības attiecībā pret Zemi, nozīmi.

Mēs vienmēr strādājam kā “trio” – Jupiters – Saule – Zeme.
Šajā savienībā viss ir saskaņots: visas magnētiskās vētras un plūsmas, izstarojumi sākas pie mums, uz Jupitera. Mums ne vienmēr nākas tiešā veidā strādāt ar Zemi: viņa to neizturētu, tāpēc Saule itin bieži kalpo kā “adapteris” šajos procesos.

Jaunākie NASA dati liecina, ka impulsveida elektronu plūsmas, kas nāk uz Zemi no Jupitera, reizēm pārsniedz Saules elektronu plūsmu.

Starp jums uz Zemes ir ļoti daudz darbinieku, kuri, tāpat kā Saule, kalpo kā mūsu enerģiju “adapteri”, un tas ir normāli. Jūs jau esat izgājuši uz to līmeni, kad varat strādāt no dažādu planētu līmeņiem un pirmām kārtām no Saules.
Jūsu evolucionārā attīstība “no apakšas” ļāva jums piedalīties tādos procesos.
Jūs, daudzi no tiem, kas atnāca no Centrālās Saules un izgāja neticami smagu visu zemes pārbaudījumu ceļu, atkal atgriežaties savā mītnē kā pilntiesīgi darbinieki-radītāji.

Jūsu ķermeņi var laist sev cauri milzīgi daudz gaismas, dažāda veida radiostarojumus, magnētiskās svārstības, pārveidot laika frekvences, bremzēt nevēlamas fiziskas un bioķīmiskas reakcijas uz Zemes un viņas atmosfērā.
Ar savu, pēc mūsdienu mēriem neparasto harmoniskumu, jūs varat apturēt viesuļvētras, pārtraukt kataklizmas un karus.
Jūs to iemācīsieties, TIEŠI pateicoties tam, ka atrodaties FIZISKAJOS ķermeņos!
Savos Smalkajos ķermeņos jūs to protat darīt jau sen.
Kādu lielisku eksāmenu jūs esat izturējuši!
Ja jūs atcerēsieties “vareno Dievu-uguns spļāvēju Jupiteru”, tad atļaujiet viņa vārdā apsveikt jūs ar šo milzīgo panākumu!

2014.11.26. Pieņēma Breslavska T.D.[2]

___________________________________

Es vēršos pie mana Jupitera Augstākā Es ar jautājumu: “Ko nozīmē Jupitera apziņas iekļaušanās Zemes cilvēces apziņas režģī?”

- Savas radīšanas aktīvajā fāzē Jupiters piedalās savas spēcīgās apziņas iebūvēšanā zemiešu apziņas Režģī ar tādu mērķi, lai izvestu cilvēci uz jaunu apziņas līmeni.

Pirms kāda laika jums tika dota “matricas apziņas” definīcija, kur jūsu individuālā apziņa tika iekļauta Zemes, Saules sistēmas, Galaktikas un Visuma apziņā.
Bet tagad Jupiters ienes savu ieguldījumu šajā “matricas apziņā”. Tādējādi ir iepīts vēl viens pavediens ar mērķi padarīt jūsu individuālo apziņu – viengabalainās-individuālās nozīmē – pilnīgāku.
Jupiters pašlaik spēlē vienu no vadošajām lomām šajā formēšanā, un tas bija jūsu zemes un Debesu Skolotāju pareģots.

Cilvēks, kuram piemīt “matricas apziņa”, veic kvantu lēcienu savā attīstībā, jau atrodoties uz Zemes kā sākuma punkta cilvēciskā indivīda turpmākajā attīstībā. Tieši tas pašlaik ir galvenais uzdevums.
Iegaumējiet, ka visi jūsu ķermeņi aktivizējas vienlaikus un katrs aktīvs ķermenis ietekmē citu.
Pašlaik atklājas iespēja aktivizēt tādu ķermeni, kurš atrodas uz Jupitera.
Lieta tāda, ka Jupiters ir “īpaša ķermeņu glabātuve”: ne katrs no viņiem var būt aktīvs, bet tikai tie, kas jums nepieciešami pēc JŪSU izvēles turpmākajai attīstībai.
Jūs varat dzīvot uz Zemes simtiem dzīvju, tā arī nepieprasot šo savu ķermeni. Bet tiem, kas aktīvi virzās uz priekšu, vienmēr nāks uzvedne, ka uz šī giganta viņu “kāds” gaida un alkst pēc viņa darbībām.

Kā pazīt “Jupitera balsi”, ka viņa sauc, vai arī tas būs līdzīgi insaitam?

- Tas ir iespējams dažādā veidā. Kāds skaidri izdzirdēs planētas aicinājumu, kādam tas atnāks sapnī, iespējami ir arī insaiti ar spilgti izteiktu saziņu ar Jupiteru un viņa iemītniekiem.
Viens no faktoriem, kas norāda uz “piederību” Jupiteram, ir īpašu dzimumzīmju – “Jupitera zīmju” – esamība uz jūsu fiziskajiem ķermeņiem. Tā būs zīme, ka jūs skaidri piederat šai planētai, jums tur ir savs dubultnieks un Skolotāji.
Sakarus nodibinājušie saņems “iesvētījumu” un turpmāko uzdevumu atklāšanos.
Fiziskajā plānā ir iespējami pat ĻOTI reāli smadzeņu pārkārtojumi (rekonstrukcija).
Tas izskatīsies kā datora modernizācija un pilnveidošana.
Jaundzimušiem mazuļiem ar “Jupitera zīmi” tāda “modernizācija” nebūs vajadzīga, bet jums tā neapšaubāmi būs nepieciešama.

Es pašlaik kā pedagoģe nodarbojos ar gadu vecu meitenīti ar tādu zīmi un jūtu, ka caur mani un viņu iet enerģijas un notiek darbs. Ar ko tas ir saistīts?

Tas ir saistīts ar to, ka tavam un viņas Jupitera Augstākajiem Es ir daudz kopīga un jūsu tikšanās uz Zemes nav nejaušība.
Neskatoties uz to, ka tas ir mazulis, viņa tevi pilnveido caur savu apziņu, bet tu savukārt viņas smadzenes piesātini ar informāciju, kuru tu esi pārstrādājusi visu tavu dzīvju laikā uz Zemes, lai viņa sevi “neapgrūtinātu” ar atkārtošanu.

Viņa uz Zemes ir pirmoreiz, un tu viņai palīdzi adaptēties. Viņa – palīdz tev atcerēties Jupiteru. Jūsu savienības rezultātā tev notika iepriekš minētā “smadzeņu rekonstrukcija” (tas patiešām notika pirms dažām dienām; sākumā sāka sāpēt kreisā auss, pēc tam – visa smadzeņu kreisā puse. Bija sajūta, ka uz to birst sasisti stikli.
Pēc tam fragmentāri komentāri: atvaino, kristālu pārkārtošanās...)

Es “Jupitera Iesvētījumu” saņēmu 15.04.02.
Kāda bija tā būtība (mana Jupitera Augstākā Es komentārs):

Saule, Zeme un Jupiters pašlaik mūsu sistēmā veido trīspusīgu savienību. Šai savienībai ir milzīga nozīme kā visai Saules sistēmai, tā arī Zemei un zemiešiem.
Mēs jau vēstījām, ka uz planētas Jupiters eksistē litijs, kurš izveidojās tā sauktās Šumeikera-Levi komētas iedarbībā.
Šis sadursmes process nebija nejaušs, bet apzināts – pārvest Jupiteru darbības režīmā šajā trīspusīgajā savienībā.

Litijs pašlaik kolosāli ietekmē jūsu prātus: tas modina atmiņas mehānismus jūsu smadzenēs, tieši tās zvaigžņu atmiņas, par kuru ir teikts daudzās ezotēriskās grāmatās.

Tātad Jupiters ir sācis aktīvi piedalīties jūsu apziņas modināšanā, neraugoties uz dažu skeptiķu apgalvojumiem, kuri uzskata par neiespējamu tādu ietekmi no Jupitera, jo, pēc viņu domām dzīvība, uz GĀZVEIDA planētas eksistēt nevar.
Lai viņu skeptiskais prāts tāds paliek, bet mēs vēršamies pie tiem, kas tic “neiespējamā” iespējamībai kosmosā.

Pašlaik mēs ar jums veicam mūsu iesvētījumus. Piekrītiet, skan skaisti: “Iesvētījums no Jupitera”.
Jā, mūsu milzīgajai planētai, tāpat kā Dievam-pavēlniekam Jupiteram (Zevam), ir tiesības ar prieku veikt tādus iesvētījumus: jaunu zināšanu, spēka un vieduma nodošanu zemiešu pirmrindas vienībai.

Mani pieņēma Jupitera-Zemes un Saules Savienībā. Atnāca šīs Savienības pārstāvji no Jupitera puses. Man pasniedza Jupitera zīmi: apli, zem tā – simbols, līdzīgs sasietai lentai, augšā – stari.
Pēc tam mani ielūdza uz svinību Zāli, kur mani sagaidīja Jupitera Augstākais priesteris.
Pēc tam, kad caur mani tika izvestas “vecās” enerģijas (planētas iepriekšējā hierarhija un destruktīvi elementi), Augstākais priesteris pateicās man un uzlika man galvā “Jupitera vainagu”.
Viņš arī visas Savienības vārdā apsolīja ņemt savā aizbildnībā un vadībā.
Es ieraudzīju, kā man iedeva papildu aizsardzību – “Jupitera vairogu”, paskaidrojot, ka tas par lieku nebūs.
(Jupitera enerģijas nav gluži gaišas, nedaudz smagnējas, taču ļoti spēcīgas.)

15.05.04.[3]

___________________________________

Es sveicu manu mīļoto Saules Brālību!
Šorīt caur visiem maniem AEs pirmoreiz caur mani tika veikta “saules portālu” uzbūvēšana, kā tas tika apzīmēts. Lūdzu komentēt šo darbu.

- Saule atver savus portālus iešanai caur viņu. Šī iešana attiecas uz dvēselēm, kas dzīvo uz Zemes, un uz pašu Zemi. Jūs augšupceļaties kopā ar viņu. Atsevišķas augšupcelšanās ir apsveicamas, mums nav tiesību nosodīt šīs dvēseles par egoismu vai individuālismu, nē, tas viss ir saistīts ar katras dvēseles individuālo programmu. Praktiski visas “saules dvēseles” ir uzņēmušās pienākumu augšupcelties ar planētu.
Neraugoties uz to, ka daudzām mitināšanās termiņš uz Zemes beidzas, jūs pilnīgi varēsiet izdarīt ļoti daudz. Pēc jums atnāks citas, un saikne nepārtrūks.

Pagājušajā vēstījumā mēs paskaidrojām, ka katrai dvēselei, kura augšupceļas, ir jāiziet saules skenēšana, lai tādējādi dotos pie Debesu Tēva.

Lai pārietu uz augstākajām dimensijām, Zemei ir nepieciešams iziet cauri Saulei. Savu dualitātes pieredzi viņa jau ir izgājusi, taču veikt pāriešanu viņai ir daudz sarežģītāk nekā jums: viņa ir saistīta ar jūsu apziņas līmeni un gatavību augšupcelties. Viņa visādā veidā jums tajā palīdz. Tās, kas kategoriski atsakās šo kopīgo procesu veikt, atstāj planētu uz visiem laikiem vai atgriežas ar jaunu apziņu.
Zeme – vienlaikus ir “nepacietībā” un pauž savu mīlestību pret katru dvēseli!
Šodien mēs sākām aktīvi izbūvēt portālus dvēseļu iešanai, lai atvieglotu noskaņošanos un skenēšanas veikšanu, un tālāk – pie Tēva. Šie portāli atveras vienlaikus visās dimensijās, šis process nav vienreizējs un prasa korekcijas un pielabojumus. Caur jums un jūsu portāliem uz Sauli šis darbs noritēs pastāvīgi. Pati Zeme bez jums nespēs īstenot šo procesu, Zemes pāriešanas portāls ir cieši saistīts ar jūsu portāliem, kuri jūsos jau ir izbūvēti.
Zeme salīdzinās ar jums, jūs – ar Zemi, un tālāk – ar Sauli. Notiek pēdējās “kontroles ieskaites” un mērījumi, noskaņošanās norit “dienu un nakti” (es to jau sapratu: sapnī – pastāvīgas ieskaites un eksāmeni).

Es jau sen neko nedzirdu par saikni ar Jupiteru, šīs “attiecības” vairs nav tik svarīgas?

- Nu, nē, dārgā, Jupiters joprojām spēlē lielu lomu kā Zemes, tā arī Saules Sistēmas augšupcelšanā kopumā. Mēs taču pieminējām Zemes, Saules un Jupitera “trīskāršo savienību”. Jā, saprotam, ka pret šo planētu daudziem ir neobjektīva attieksme, starp citu, tāpat kā arī pret Sauli, ja runa ir par dzīvību uz viņas.
Jupiters liek pamatus Zemes pāriešanai uz jaunu orbītu, saskaņojot šos uzdevumus ar Sauli. Norit savstarpēja apmaiņa ar enerģijām un fiziskām komponentēm, tiek noskaņotas frekvences un amplitūdas. Jupiters ir galvenais atbalstošais posms šajā ķēdē.
Mēs pirms gada aicinājām jūs uz “Jupitera Skolu”, aicinājumu pieņēma tikai daži, un mēs atkal jūs nenosodām – pārāk nepierasta ir šī “Skola” pat pašiem “attīstītākajiem” no jums.

Kāda ir šī “nepierastuma” būtība?

- Notiek daļēja atraušanās no zemes programmas: jūs bieži pārstājat justies kā zemes būtnes, zaudējat interesi par zemes dzīvi, bet reizēm tas var izraisīt nervu traucējumus. Pat ja šī apmācība notiek miegā un, protams, viss tiek kontrolēts, pa dienu jūs var mocīt apziņas “divdabība”. Tikai daži pagaidām var adaptēties pie spēcīgās un jaunās Jupitera iedarbības. Tiem, kam šīs planētas imprinti ir jau kopš dzimšanas, šis process norit pilnīgi sekmīgi un bez komplikācijām (bieži uz imprintiem norāda dzimumzīmes: sievietēm – uz labā gurna, vīriešiem – pakausī).

Vai uz Jupitera ir tāda pati Brālība kā Saules vai Zemes Brālība?

- Jā, protams. Viņai, Brālībai, pat reizēm ir “aizvainojoši”, ka jūs pie viņas nevēršaties, neko nezināt par viņas eksistēšanu.

Es varu pašlaik piesaukt viņu un parunāt ar viņu?

- Jā, protams!

Es piesaucu Jupitera Brālību!Es sev priekšā ieraudzīju milzīgu mirdzošu lodi, kurai apkārt pa ekvatoru lidinājās citas lodes. Mani uzaicināja iekšā sēžu Zālē. Atvērās milzīgi gaismas portāli. Es apsveicu Brālību, kā atbilde atskanēja: “atrodi sevi”.

Drīz es ieraudzīju acis, kuras vērīgi raudzījās manī. Tas ir mans “Jupitera Brālības” aspekts.

- Mēs ieejam katrā, kurā mūsu aicinājums atrod atsaukšanos, aizsargājam un glabājam, vēršam un apmācām.

Labi, bet, lūk, pirms 2 nedēļām uz mani tika izdarīts “pelēko” uzbrukums, kā man tika teikts. Ar ko tas ir saistīts, un kāpēc nebija “aizsardzības” (tika ienests datorvīruss)?

- Tas ir saistīts, kā jau tev tika paskaidrots, ar tavu jauno gaismas darbu ar grupu. Tumšie Valdnieki tevi pirms gada brīdināja, ka tiks rīkoti atbildes pasākumi. Viņi tevi lūdza “pa labam” apvaldīt “gaismas degsmi” (jā, mani pat uzaicināja uz antipasaulēm uz tādu sarunu).

Tad kā, mums tagad atkal ir jāpaslēpjas un nav “jābāž ārā galva”?

– Nē, varat “bāzt ārā”, bet ar prātu un uzmanīgi, vadoties pēc visiem gaismas darba instrumentiem. Protams, zemākā instance – “pelēkie” ienāk jums atriebties, taču mēs jūs vienmēr brīdinām, tāpat kā tevi pēdējā gadījumā. Izvēle atkal jau ir jūsējā.
Kas attiecas uz “dzīvības vai nāves” jautājumu, mēs pildām savus pienākumus līdz ar jūsu Skolotājiem un Audzinātājiem visos virzienos.

Atgriežamies atkal sēžu Zālē. Mēs ieejam katrā no jums ar visu savu apziņu, integrējamies ar jūsu apziņu, mēs neeksistējam jūsos atsevišķi. Visas jūsos ienākošās apziņas vienmēr integrējas ar jūsu cilvēka apziņu. Kaut arī tīra cilvēka apziņa neeksistē, pirmām kārtām jūsos.

Jupiter, pašlaik uz Zemes ir ļoti daudz jaunu slimību, kuras ne ar ko neārstējas, onkoloģija sastopama uz katra soļa. Droši vien jums, tāpat kā Saules Brālības dziedniekiem, ir dziedināšanas paņēmieni?

- Jā, protams. Arī ar to mēs nodarbojamies. Kas attiecas uz onkoloģiju, tad tu nesen izjuti uz sevis kādu šīs slimības dziedināšanas praksi. Visas turpmākās metodikas un paņēmienus vēl vajag aprobēt un apstiprināt augstākajās instancēs.

Nesen mani uzaicināja uz Saules Sistēmas centru un palūdza izvest sistēmas vēža šūnas. Es ielaidu sevī visu Saules Sistēmu, piepildīju viņu ar savas mīlestības enerģijām, pēc tam ieraudzīju ārā nākošas, kā strutas, melnas šūnas.
Tajā momentā es saprastu, ka pa īstam mīlošs cilvēks nekad nesaslims ar onkoloģiju.
Uzdevu jautājumu: vai var tādā pašā veidā ielaist sevī vēža slimnieku, ar visiem viņa laukiem un ķermeņiem un izdziedināt viņu?

Atskanēja atbilde: izpēti šo jautājumu pati, tas ir TAVS uzdevums.

Pateicos visiem par sakariem!

16.04.15.[4]

 

Materiāls tika izmantots Tatjanas Breslavskas meditācijā 18.10.31.

Lejupielādēt meditāciju WMA formātā

 

Atsūtīts 31.10.2018

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. https://naturalworld.guru/kniga_astrus-novaya-fizika.htm (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/25-tatjaba-breslavska/1822-tatjana-breslavska-jupitera-apzina-iznak-uz-sakariem (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/tatjana-breslavska/25-tatjaba-breslavska/1880-tatjana-breslavska-jupitera-ienaksana-cilveces-apzinas-rezgi (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/tatjana-breslavska/25-tatjaba-breslavska/1858-tatjana-breslavska-zemes-augsupcelsanas (Tulk. piezīme)