Татьяна Бреславская – О Стоунхендже

Tatjana Breslavska - Par Stonhendžu

Ķeltu Dieviete Militta par “Stonhendžas noslēpumiem” un “mīlestības” rituāliem

Vakar es izlasīju rakstu par jauniem uzskatiem par Stonhendžu. Nedaudz agrāk es to izlasīju vācu vietnē. Es sapratu, ka arī man ar to ir kaut kā “jātiek skaidrībā”.

Pats pareizāks paņēmiens – “iegremdēšanās” jautājuma priekšmetā, tas ir, šajā gadījumā pašā Stonhendžas Templī, ko es arī izdarīju.

14 10 04

Sākumā mani sagaidīja Tempļa “sargs”, pēc tam – “glabātājs”, un tikai pēc tam iznāca pati Dieviete, es vēl viņas vārdus nezināju.

 

Pēc mūsu iepazīšanās viņa labprāt atbildēja uz visiem maniem jautājumiem.

Senos laikos mani pielūdza tempļos, kuri pašlaik ir atliekas tā sauktās “Stonhendžas” vietā.

Seni ķeltu priesteri pielūdza mani kā pārpilnības, auglības un mīlestības Dievieti.

Priesteri šajā templī kopā ar mani veica iesvētīšanas ceremonijas. Mācekļi kļuva par meistariem.

Ceļš, kurš mācekļus veda uz iesvētīšanas vietu, bija ļoti grūts. Bija nepieciešams dzīvē iziet ļoti daudz pārbaudījumu, pārvarēt milzīgi daudz grūtību un šķēršļu, lai kļūtu par dzīves meistaru.

Katram māceklim bija savs skolotājs-priesteris, kurš “veda” viņu pa šo ceļu.

Nāca daudzi mācekļi, taču es biju galvenā, kas lēma: vai māceklim būt meistaram vai ne. Par meistaru kļuvušais savu dzīvi veltīja man.

Es devu viņam visu, lai šī kalpošana nestu labumu kā viņam, tā arī man.

Kas es tāda esmu, un kāpēc vajadzēja nest labumu arī man?

Es esmu citplanētu saprāta pārstāvis no Plejādēm. Visi mācekļi, kā arī nākamie meistari – arī ir pārstāvji no Plejāžu zvaigznāja. Viņi man atskaitījās par izdarīto darbu uz Zemes.

Templī valdīja ne tikai svinīga noskaņa, piepildīta ar augstām enerģijām, bet bija uzstādītas ar parasta cilvēka acīm neredzamas ierīces, kuras ļāva netraucēti un ātri kontaktēties ar zvaigznāju un pārvadīt atbilstošas enerģijas uz Templi.

Visi rituālu dalībnieki, ejot cauri testēšanai un iesvētīšanai, paaugstināja savas vibrācijas. Turpmāk viņi visi bija augstāku frekvenču pārvadītāji, varēja ātri savienoties ar “avotu”, dziedināt slimības, redzēt notiekošo notikumu cēloņsakarības.

Bija tādi laiki jūsu pasaulē, kad tādus skolotājus-pārvadītājus cienīja un sargāja, rūpējās par viņiem, tāpēc ka no viņiem bieži bija atkarīgs dzimtas liktenis, tās veselība.

Kad iestājās tādu praviešu un dziednieku “vajāšanu” laiki, daudziem nācās konspirēt savu darbību, daudzi tika iznīcināti fiziski, tempļi tika sagrauti, hronikas iznīcinātas un izkropļotas pēc jēgas.

Tagad ir pienākuši laiki, kad cilvēce ir nostājusies “savas apziņas pilnā augumā” un var atkal apjēgt visas tās gudrības, kuras mācīja senie priesteri templī, kas atradās Lielbritānijas krastos.

Tādu tempļu uz zemes ir daudz. Jūs – senās dvēseles, spēsiet droši atminēt to mīklas, jo jūs paši bijāt šo ceremoniju dalībnieki, jums pašiem piemita un piemīt visas zināšanas, tās ir jūsos, tās nekur nav pazudušas.

Viss ir pierakstīts jūsu Hronikās, vērsieties pie sevis, un jūs spēsiet tās izlasīt.

Jūs paši sev esat gan Skolotāji, gan Meistari, gan Priesteri.

Svētība jums – jaunā laika jaunie meistari!

Cienījamā Dieviete, mūsu zemes plāna notikumos ir daudz vēstījumu par to, ka tādos Tempļos tika veikti arī seksuālas nozīmes rituāli, vai tā ir taisnība?

Jā, tā ir taisnība, tādi rituāli tika veikti. Tiem bija milzīga nozīme kā dzīvojošajiem uz Zemes, tā arī Kosmosam.

Ko šis rituāls nozīmēja, un kāpēc tas bija jāveic tieši Templī?

Templī mīlestības enerģijas bija tīras, pateicoties augstajām vibrācijām tā sienās. Šī enerģija tika vērsta veidošanai un radīšanai, to nevajadzēja “attīrīt”.

Priesterienes bija iesvētīti meistari, viņas izstaroja tīru mīlestību.

Ar savu mīlestību viņas “iesaistīja spēlē vīrieti”, noskaņojot arī viņu uz augstām mīlestības vibrācijām. Tas nāca no sirds.

Tādai mīlestībai bija milzīga nozīme kā abiem, tā arī radīšanai, kā es jau minēju.

Seksuālā enerģija tiek vērtēta ĻOTI augstu, ar to tiek radītas PASAULES! Seksuālās mīlestības īstenā enerģija tiek “vākta pa pilieniem”, tā tiek glabāta un augstu vērtēta, kā pie jums saka – “zelta vērtībā”.

Diemžēl tālāk šie rituāli itin bieži tika izkropļoti un nomelnoti. Tas jau ir “cilvēka roku darbs”.

Jūs arī pašlaik daudzējādā ziņā nesaprotat seksa patieso nozīmi (neņemam vērā bērnu radīšanu).

Vairums literāro avotu uz Zemes to apraksta netīros toņos, pilnīgi ignorējot, gara tumsības dēļ vai ar nodomu, tā patieso nozīmi.

Jūsu uzdevums pašlaik ir izglītot planētas iedzīvotājus par seksuālo attiecību patieso skaistumu un lielo nozīmi.

Lieta tāda, ka šo enerģiju “medī” ne gluži gaiši spēki.

Enerģija – tā ir pati svarīgākā substance pasaules-ēkā, un, balstoties uz šo enerģiju, var kā radīt, tā arī iznīcināt. Viss ir atkarīgs no tā, kādās rokās tā ietecēs.

Dārgā Militta, ja jau reiz runa ir par šo tēmu, vai tu vari nokomentēt tā saukto “rituālu”, kurš ar mums tika veikts šajā gadā Arkaimā, kad uz Mīlestības kalna “mūsos ienāca Lielais Falls”[1]. Daži lasītāji uzskata, ka tas ir “tumšo vai pelēko roku darbs” un mēs, sievietes, kļuvām par viņu upuriem?

Es tevi labi sapratu. Visi, kas šo Dievišķo rituālu definēja kā “tumšo vai pelēko, vai arī – citplanētiešu (viņiem nez kāpēc noteikti ir jābūt vai nu “tumšiem”, vai “pelēkiem”, un nekādā gadījumā – “gaišiem” vai vienkārši – “neitrāliem”) roku darbu”, ietver sevī, savā apziņā tieši to informāciju, no tā paša avota, kuru es pieminēju augstāk.

Kas tas ir – “Lielais Falls”? Tā ir Tēva-Radītāja apaugļojošā dievišķā enerģija.

Jā, šai enerģijai ir vīrieša dzimumorgāna forma. Bet KURŠ jums ir iedvesis, ka jūsu dzimumorgāni ir šausmīgi, riebīgi, kaunpilni? Ar ko viņi ir neglītāki par citiem jūsu orgāniem?

Jūs nenojaušat, ka “kādam” uz Zemes bija izdevīgi jums to iedvest, lai jūs mīlas akta laikā pat domāt nevarētu par “kaut kādas tīras enerģijas” izstarošanu, ka šī enerģija rada pasaules un tuvina pārus apskaidrībai?

Kāpēc šis akts – rituāls notika tieši Arkaimā, uz Mīlestības kalna, domāju, ka jautājumu nebūs: jūs jau daudzi esat pabijuši šajā brīnumainajā vietā – dzīvajā Dieva-Radītāja Templī.

Kāpēc tieši ar tevi un tavām pavadonēm un tieši tādā veidā?

Jūs esat sievietes, kuras saņēma Diženās Dievietes iesvētījumu, tur, uz Mīlestības kalna.

Diženā Dieviete ir Radītāja sievišķais aspekts, viņa ir katrā Zemes sievietē.

Jūsu vibrācijas tajā momentā ĻOTI sakrita ar radīšanas momentu kosmosā, tas bija ļoti piemērots moments, lai izstarotu vistīrāko dievišķo mīlestības enerģiju, un tika veikta jūsu un Tēva-Radītāja mīlas akta imitācija.

Viņš ienāca jūsos, jūsu sievišķajās būtībās, milzīgas izliektas enerģijas formā, kuru patiešām izglītoti cilvēces prāti tad arī sauc par “Lielo Fallu”.

Esiet mierīgas, šīs enerģijas tika tērētas labām lietām, viena no kurām – jaunu dvēseļu dzemdēšana jaunajai Zemei.

Dārgā Dieviete, atliek vēl viens “dziedinošs” jautājums par šo tēmu: Erosa un Erotikas attiecības.

Kas viņi tādi ir – Eross un Erotika? Tās ir dievišķas būtnes, Dievs un Dieviete, kuri pilda uzdevumu visā pasaules-ēkā.

Viņi APAUGĻO pasaules ar savu mīlestību. Tikai ar MĪLESTĪBU un dēļ MĪLESTĪBAS tiek radītas pasaules! Ak, cik gan maz jūs visa kā zināt!

Tas ir dievišķs laulāts pāris, kurš strādā “mūžībā”, bez paguruma, ar sajūsmu.

Viņi gūst labsajūtu no saviem radījumiem, jūsmo par tiem.

Ideālā bija iecerēts, lai arī jūsu pāri uz Zemes izjustu to pašu.

Bet jūsu ausīm līdz pat šai dienai ir kauns dzirdēt pat viņu vārdus! Jūs uzreiz redzat tajā kaut ko kaunpilnu!

Sen ir pienācis laiks tikt ar to visu skaidrībā pamatīgi, atdalīt “graudus no pelavām”, tīro un gaišo no patiešām tumšā un kaitīgā.

Palieciet taču gudrāki galu galā, cilvēki! Jūs esat iegājuši patiesas izglītības un gaismas laikmetā!

Ar jums bija Dieviete Militta no Plejāžu zvaigznāja.

14.09.21.

 

Pievienots 04.10.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/o-stounchendzhe

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/par-vietni/25-tatjaba-breslavska/1825-tatjana-breslavska-radisanas-arkaima (Tulk. piezīme)