Татьяна Бреславская – Великое исцеление на «живых камнях»

Tatjana Breslavska - Lielā dziedināšanās uz “dzīviem akmeņiem”

Katrs, kurš nonāk šajā vietā, ir nesaprašanā: no kurienes šie akmeņi? Kāpēc tie tā izskatās?

Diezgan liela, līdzena lauka vidū pēkšņi parādās lūzums 2 krustojošos gravu veidā, no kurienes izplūst avots… Cilvēki nāk šurp pēc dziedināšanās, vienkārši ziņkāres dēļ…

14 07 26 01

Mēs uzreiz noteicām, ka tas ir portāls, taču katram nāca “sava” informācija par to.

Viena no tām: šie akmeņi, it kā gigantiska zāģa sazāģēti, ne nejauši ir “iznākuši” no zemes – tie rāda cilvēku apziņas stāvokli, uz akmeņiem, savijumu un izciļņu veidā, var ieraudzīt, kā vienas apziņas dominē, apspiežot citas, norit jaunas apziņas aizmešanās. Šie izciļņi – aug, kā atzīmē novērotāji.

Mūsu grupa darbam izvēlējās vietu šī portāla “ieejā”. Izveidojām ar sevi kristālu un sākām gaidīt: kāds darbs nāks.

Pirmā mūsu kristālā “ienāca” – galaktikas dzemde! (par kodolu mēs esam dzirdējuši un jau pieraduši pie viņa, bet dzemde… Bet tiešām, par ko gan brīnīties – ja cilvēka mugurkauls precīzi kopē spirālveida galaktiku, tad kāpēc gan lai mūsu sievišķā dzemde nebūtu galaktikas dzemdes precīza kopija?)

Viņa, galaktikas dzemde, nolaidās līdz mūsu 2-ro čakru līmenim (grupā bija tikai sievietes), savienojās ar tām, pēc tam pretī iznāca Zemes dzemde, un sākās galaktikas dzemdes un, atbilstoši, mūsu dzemžu un visu Zemes sieviešu dzemžu dziedināšana. Mēs redzējām, kā tumšu enerģiju strūklas gāja iekšā Zemes dzemdes dziļumā, tur transformējoties.

Mēs uzdevām jautājumu: ko tas nozīmē?

- Tas ir saistīts ar Radītāju Erosu un viņa dievišķo laulāto draudzeni Dievieti Erotiku. Pēc eoniem gadu radošas mīlestības pasaules-ēkā Eross nolēma “izklaidēties sāņus”, apēnojoties pašam un apēnojot visus, ar ko viņš sazinājies. Tas bija saistīts ar vardarbību.

Galaktika Piena Ceļš arī kļuva par viņa vardarbības upuri. Galu galā ķeizariskais laulātais draugs atgriezās pie savas puses, taču negatīvās enerģijas līdz šim laikam glabājās galaktikas dzemdē un prasīja izdziedināšanu.

- Kāpēc tieši tagad tas ir kļuvis aktuāls, kāpēc šeit un caur mūsu grupu?

- Atceries, ko jūs “sadarījāt” Arkaimā, Mīlestības kalnā[1]. Katra no jums tagad tur šo Templi sevī, tā galvenais uzdevums – DZIEDINĀŠANA AR MĪLESTĪBU!

Pēc brauciena tu turpināji pētīt šo tēmu, iepazinies, pareizāk, atcerējies caur Amoras Guaņ Iņ grāmatu “Plejādiešu Tantra” (“Плеядеанская Тантра”[2]) par dievišķo pāri Erosu un Erotiku, arī viņi Arkaimā nāca uz jūsu Mīlestības Templi, aicināja jūs radīt kopā ar viņiem visā pasaules-ēkā, atceries taču to!

Jebkurš darbs var tikt veikts caur jums, zemiešiem, praktiski jebkurā vietā, un nu šeit tieši ir portāls. Turklāt tev šī tēma ir ļoti tuva, tu pie tās strādā, jo tāpēc, ka tas ir kā visuma, tā arī zemes līmeņa darbs.

Galaktikas dzemdes neizdziedinātās enerģijas atkārtojas katrā Zemes sievietē, viņas bērnos, attiecībās ar pretējo dzimumu, ar savām mātēm un meitām, ar Zemi. Nāk izkropļojumi pa sieviešu līniju visās attiecībās.

Tādus pašus – izvarotāja – izkropļojumus sevī nes arī Zemes vīrieši, būdami Dieva Erosa tēls.

Šī tēma uz Zemes ir aktuāla kā nekad – Zeme gaida jaunu bērnu atnākšanu, bet viņi nevar rasties tādās viņus traumējošās enerģijās.

(Starp citu, akmeņu virsma bija pārpilna ar formām, kas atgādināja zīdaiņus.)

14 07 26 02

Visās galaktikās paliek vardarbības pēdas arī viņas “bērnos”, izvirst veselas civilizācijas, dziest dzīve uz planētām un zvaigznēm.

Atceries, kā pie tevis pēc palīdzības nesen vērsās vesels Lauvas zvaigznājs: viņi ir nogriezuši sevi no vienotā avota, radītāja mīlestības un tagad praktiski var izzust.

Pie tevis uz “dziedināšanu” viņi nosūtīja savu pārstāvi, kurš pašlaik dzīvo uz Zemes, kuram nav ģimenes un bērnu, kurš neieredz savu māti, tāpēc ka viņa ir laidusi viņu pasaulē bez tēva un praktiski pametusi viņu. Un tādu kā viņš ir ĻOTI daudz uz Zemes, viņi visi meklē dziedināšanu, īpaši ar jūsu, sieviešu-Dieviešu, palīdzību. Atcerieties, KAS jūs esat!

Tieši sievietei uz Zemes pašlaik pieder DIEVIETES-DZIEDINĀTĀJAS loma, taču pirms tam pašai sievietei ir PILNĪBĀ sevi jāizdziedina.

Caur mums, mūsu dzemdēm, nāca dziedināšana “pa horizontāli” visu Zemes sieviešu visās dzemdēs.

Šīs dziedināšanas laikā mēs ieraudzījām, kā saformējās vēl viens mazāks portāls, no tā iznāca kaut kas, kas atgādināja izstieptu roku vai kausu, lai no mūsu gaismas kristāla paņemtu enerģijas šumeru civilizācijas (!?) atmiņas dziedināšanai.

- Ne visi šīs ģimenes pārstāvji spēja augšupcelties: daļa viņu apziņas tika apgānīta un sadalīta pa daļām, lai izvairītos no zināšanu nodošanas cilvēcei (tika saņemts pēc jautājuma uzdošanas).

Divas no jūsu grupas pieder mūsu ģimenei, ar to pietiek, lai palūgtu jums visām palīdzību (pirms gada es uzzināju, ka tā ir mana ģimene).

Atnāca Šumeru pārstāvis, pateicās mums par palīdzību (viņš izskatījās gluži kā Aldebarana zvaigznāja pārstāvji, agrāk es biju izpētījusi, ka šumeri un Aldebarans ir viena ģimene).

Mēs redzējām, kā šīs civilizācijas dvēseles augšupcēlās, savienojās ar savu zvaigžņu ģimeni, bet pēc tam, mūsu acu priekšā, atkal atgriezās uz Zemes turpināt Gaismas darbu!

Mēs nepaspējām šo darbu paveikt, kad ieraudzījām mūsu kristāla centrā fantastiski skaistu, milzīgu Lotosu! No tā iznāca Dievmāte ar mazuli!

Šis mazulis ir Zemes jaunā bērna etalons. Viņa ienesa viņu katrai no mums dzemdē, turklāt mēs vēl palikām savienotas ar galaktikas un Zemes dzemdēm, pēc tam tīmusa rajonā – šis apgabals pašlaik ir mīlestības avots jaunajam cilvēkam, bet tur mums, kas bijām Arkaimā, palika uzbūvētais Mīlestības Templis.

Pēc tam Dievmāte ieveda mazuli mūsu adžnā, kur tiks saglabāts Zemes jaunā mazuļa čips-etalons.

Mūsu ķermeņos arī fiksējās jaunā mazuļa etalons, mēs būsim viņa enerģiju nesējas, izplatot to uz Zemes.

Bet tālāk notika visbrīnumainākais notikums, no kura es pati kā bērns sāku sajūsmā lēkāt: izdziedinātā galaktika noslēdza matriciālu (laulības) līgumu ar Zemi!

Mūsu centrā mēs ieraudzījām apkampušos vīrieti un sievieti, skanēja Mendelsona marš!

Pēc tam šī savienība izveidoja jaunu kristālu, kurā ietilpst jaunu attiecību starp vīrieti un sievieti programma.

Šis kristāls ienāca mūsu siržu čakrās un tīmusa rajonā, izplatot savas enerģijas uz āru pa horizontāli, pēc tam viņš pacēlās virs mūsu kroņa čakras, it kā “laulājot mūs ar sevi”.

Noslēgumā atnāca informācija, ka līdz šim momentam uz akmeņiem ir izdziedinājušies tikai daži, pēc savas ticības. Bet tagad dziedināšanai un apskaidrošanai būs masveida raksturs.

Mūsu pusotras stundas ilgā darba laikā pie mums pastāvīgi nāca klāt cilvēki, stāvēja blakus, klausījās, vēroja, neviens mums netraucēja...

Nobeigumā mēs atkal paskatījāmies uz to vietu, kur strādājām, sākumā tā bija vienkārši “ieeja”, bet tagad tā bija kļuvusi par milzīgiem vārtiem, kas šo portālu savieno ar Lielo Centrālo Avotu.

14 07 26 03

Šis svētais avots “Dzīvie akmeņi” jeb “Kameņec” (“Каменец”) atrodas Orlas apgabalā, Pokrovskas (Покровский) rajonā, Verhņesoseņjes (Верхнесосенье) ciemā.

 

Pievienots 26.07.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/velikoe-istselenie-na-zhivich-kamnyach

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/par-vietni/25-tatjaba-breslavska/1825-tatjana-breslavska-radisanas-arkaima (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.koob.ru/guan_ing/pleiadian_tantric (Tulk. piezīme)