Светлана Туманова – БУДЬТЕ МИРОТВОРЦАМИ В СВОЁМ МИРЕ

Svetlana Tumanova - ESIET MIERA UZTURĒTĀJI SAVĀ PASAULĒ

20 04 09

KRISTUS VĒSTĪJUMS PAREIZTICĪGO ZIEMASSVĒTKU PRIEKŠVAKARĀ 2019.01.06.

Nodots: Svetlanai Tumanovai.

19 01 06

Sveicināti, mani dārgie brāļi un māsas!

Pašlaik jums ir nevienkāršs laiks. Jūsu iemiesojuma brīdis, kad jūs varat izdarīt ļoti daudz.

Tajā pašā laikā jums nav sev jāuzkrauj viss iespējamais, lai nepārpūlētos. Viss ir ļoti tuvu pretējam nekā stāvoklim, kad cilvēks, pārpūlējies, jau uz ilgu laiku izlido no aktīvas Kalpošanas. Tāpēc kā labāko jums es nosauktu zelta vidusceļu.

Izlietojiet savus spēkus samērīgi un “nestrebiet karstu”.

Zelta vidusceļā jūs pirmām kārtām izjutīsiet mieru un līdzsvaru. Bet tas jūsu pasaulei pašlaik ir vissvarīgākais. Jā, arī visām citām pasaulēm.

Jūsu pasauli drudzī krata daudzas vēlmes un centieni, bet nepadodieties šiem bīstamajiem strāvojumiem. Mācieties pirmām kārtām vienmēr palikt jūs paši mierā un līdzsvarā. Tā jūs uzvarēsiet šo pasauli, kā to spēju izdarīt es pirms savas aiziešanas.

Kāpēc gan es tomēr aizgāju? Pasaule toreiz nebija gatava mani pieņemt. Es ienesu savu ieguldījumu miera noturēšanā uz planētas. Un man jau bija jāiet prom, lai cik sakāvnieciska aiziešana tā neliktos maniem mācekļiem.

Ja es būtu aktivizējis visa man toreiz pieejamā arsenāla visu Dievišķo Spēku, tad sāktos briesmīgs karš. Un tas arī sākās, bet tikai ne fiziskajā plānā. Fiziskajā plānā jums vēl bija jāaug un jāattīstās. Un daudz jāapzinās un jāierauga savu ik sekunžu izvēļu sekas.

Nē, ne tādēļ es toreiz atnācu, lai sāktu kaut kādas karadarbības.

Es atnācu pasaulei dot jaunu mācību, jaunu ticību, iepriekšējo uzskatu atjaunošanu.

Es atnācu iemācīt mīlestību, nevis naidu.

Un izpildīju to līdz galam. Kaut gan arī man kādā brīdī Dvēselē radās nemiers un iekšēja cīņa pašam ar sevi: tumšo un Gaišo Kristu.

Jūsu pasaulē kā rezultatīvs būtu ticis atzīts tumšais Kristus, taču es jums nesu citu mācību no Gaišā Kristus.

No Dieva un Augstākās Pasaules. No visu iekļaujošā Kristus.

Tāpēc iesēju nemieru pasaulē, nemieru cilvēku sirdīs. Nemieru par izvēli, ar kuru jūs esat ik sekundi. Un šī cīņa jūsos tā arī turpinās, kamēr jūs dzīvojat. Un rezultātu jūs saņemat vēlāk, aizejot no iemiesojuma.

Un pat pašlaik, kad jau tā tiecas paildzināt fizisko dzīvi, jūs atrodaties ik mirkļa izvēles zonā.

Tā ka izvēlēties mieru un mīlestību vienmēr un neklausieties tos, kas jums iesaka karot jebkādu iemeslu dēļ.

Svētu karu nav. Karš apdraud svēto katrā dzīvības plūsmā – dzīvi.

Tie ir meli, lai kā tie neaizsegtos.

Tas ir viltus pravietojums, ja tas sauc uz karu.

Esiet miera saglabātāji savā pasaulē, un tā palīdzēsiet arī tālām pasaulēm.

Mieru jums visiem un Mīlestību!

Jūs visus mīlošais Kristus

 

Atsūtīts 06.12.2019

Pievienots 09.04.2020

http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/budte-mirotvortsami-v-svo-m-mire

Tulkoja Jānis Oppe