Светлана Туманова - КТО ВАМ СКАЗАЛ?

Svetlana Tumanova - KURŠ JUMS IR TEICIS?

Kurš jums ir teicis, ka jūs nevarat izveseļoties?

Un jūs šim skatam uz jūsu dzīvi noticējāt? Noticējāt tam, kas pārsvītro jūsu dzīvi?

Un jūs noticējāt slimības perēkļiem jūsu smadzenēs, kuras nofiksējusi Magnētiskā Rezonanse?

Bet vai tad ne jūs būvējat savu dzīvi un aicināt tajā vienu vai otru? Jūs esat Dieva daļiņa jūsu garīgajā Sirdī. Un Viņa, šī Dievišķā Daļiņa, tic tam negatīvam, kuri viņai dāsni piemet apkārtne? Bet jūs paši reiz izvēlējāties ko tādu.

Bet tagad ir pienācis tas brīdis, kad jūs jau uzskatāmi redzat, kuru un ko apkārtnē jūs esat izvēlējušies. Un jums ir tiesības izvēlēties ko citu.

Kādēļ jūs ticat jūs ielencošajam negatīvam? Bet Dievam paša Sirdī vairs neticat?

Bet ja tomēr ticat Dievam paša Sirdī, tad neļaujiet nevienam, nekādiem ārstiem īpaši, sagraut jūsu Ticību.

Jūs un tikai jūs visu lemjat savā dzīvē, gan visu to, ko jūs izvēlaties, gan visu to, ko jau esat IZVĒLĒJUŠIES. Jūs – arī visu to, KAM JŪS ESAT NOTICĒJUŠI.

Un nevienam nav tiesību piemērot jums spriedumus.

Ticiet tikai sev un Dieva daļiņai savā SIRDĪ! Saplūstiet ar Viņu, jo jūs taču viņa arī esat!

Un šī Daļiņa Jūsos tad arī ir MĪLESTĪBA! Bet ar Mīlestību Sirdī VISS IR IESPĒJAMS! KO JŪS PAŠLAIK IZVĒLATIES? IZVĒLIETIES TO PAŠU pietiekoši ilgu laiku, UN REZULTĀTI NOSTĀSIES JŪSU ACU PRIEKŠĀ!

26.08.2017.

17 08 26 04

 

Atsūtīts 26.08.2017

Tulkoja Jānis Oppe