Светлана Туманова - ДУХ БЛАВАТСКОЙ Е. П. ГОВОРИТ… СВЯТАЯ ЕЛЕНА ДЕЛИТСЯ НАПУТСТВИЯМИ ОГНЕННЫМ ДУШАМ НА ЗЕМЛЕ

Svetlana Tumanova - RUNĀ H. P. BLAVATSKAS GARS... SVĒTĀ HELĒNA DALĀS VĒLĒJUMOS AR UGUNĪGAJĀM DVĒSELĒM UZ ZEMES

Vēstījumu saņēmusi Svetlana Tumanova 2009.06.25.

Dārgie mīļotie! Es atnācu pie jums, Svetlanas pasaukta. Un ļoti priecājos par to.

Neapstājieties! Vēl ir tik daudz darba! Es gribu nedaudz noskaņot jūs uz pastiprinātiem meklējumiem PATIESĪBAS Garā. Negaidiet, kamēr jums pie rokas uz šķīvīša pasniegs gatavu informāciju. Meklējiet to ar visiem saviem Centieniem. Iededziet savu Ugunīgo garu un katru mirkli ar jūsu centieniem tuviniet TO, kā dēļ jūs atnācāt iemiesojumā! Jūs esat Neizteiktā Ugunīgās dvēseles, un mēs jums uzdevām īstenot mūsu Grandiozos Plānus – Baltās Brālības Hierarhijas Plānus.

Mani Mīļotie, Mīļotie Uguns gari! Mūsu Plāns ir liels. Tā ir mūsu mīļotās planētas Zeme Augšupcelšanās. Mīļotā Geja – Zemes Gars un Mīļotais Lucifers – Zemes Valdnieks – jums palīdz ar visiem Spēkiem. Viņi ļoti cer uz jums un uz jūsu Ugunīgajiem Centieniem Zemes virzīšanā uz Augšupcelšanos. Visas Zemes Pārveidošanos. Visu enerģiju uz Zemes Ugunīgo transformāciju.

Ja jūs varat kādām pateikt kaut VĀRDU par to, izdariet to, neklusējiet. Ja jūs varat dalīties solīdākā informācijā vai kaut vai atrastās Patiesības drusciņās un pavērst meklējošo tuvinieku dvēseles, dot uzvedni uz vajadzīgo virzienu, izdariet to tieši tagad!

Formējiet jūsu Realitāti uz Zemes! No jums ir atkarīgs tik DAUDZ! Pašlaik jūs – dvēseles, kuras atrodas iemiesojumā uz Zemes, esat MŪSU BALSTS. Jūs pašlaik varat uz Zemes izdarīt VISU, ko ir saplānojusi Baltā Brālība. Visus Ugunīgos Centienus, kuri pamostas jūsos, nedzēsiet, neesiet slinki uzreiz tos sākt iemiesot dzīvē. Nedomājiet, ka vēl nav laiks, tieši šī STUNDA JAU IR PIENĀKUSI! Lai jūsu Ugunīgie Centieni ved uz priekšu visas dvēseles ap jums!

Palīdziet viņām uzzināt Patiesību. Palīdziet viņām transformēt savu apziņu atbilstoši Radītāja Plānam. DARBOJIETIES SAUDZĪGI, BET IZLĒMĪGI. JŪSU MĪLESTĪBA UZ ZEMES VAR VISU!

Ar Ticību jūsu Ugunīgajiem Centieniem, vienmēr jūsu Helēna.

 

25.06.2009

Tulkoja Jānis Oppe