Реальная виртуальная жизнь

Reāla virtuāla dzīve

19 10 06

Daži zinātnieki pieņem, ka visa mūsu dzīve ir hologramma, sākot ar ķermeņiem un beidzot ar realitāti.

“Teorija, ka Visums ir augstas izšķirtspējas hologramma, parādījās 1997. gadā. Kāds argentīniešu matemātiķis iedomājās apvienot relativitātes teoriju ar kvantu fiziku. Saskaņā ar viņa hipotēzi visas mūsu trīsdimensiju realitātes modelis kopā ar laiku ir ietverts plakanās 2D-matricās.

Matemātikas zinātņu profesors Kostass Skenderiss (Kostas Skenderis) paskaidro: “Iedomājieties – viss, ko jūs redzat, dzirdat un jūtat šajā trīsdimensiju telpā, patiesībā ir ietverts plakanā divdimensiju šablonā. Ideja ir līdzīga hologrāfiskai atklātnītei, kur plaknē ir iekodēts trīsdimensiju attēls. Tikai mūsu gadījumā ir iekodēts vesels visums.”

Parādību var arī ne gluži korekti salīdzināt ar 3D-filmu skatīšanos. Skatītājs redz objektu platumu, dziļumu, apjomu, bet turklāt saprot, ka to avots ir plakanais kinoteātra ekrāns. Tikai mūsu realitātē mēs ne tikai novērojam objektu dziļumu, bet varam to just.”

https://hightech.fm/2017/01/31/holo_universe

Kas tas ir – hologramma, un kā tā var augt, attīstīties un dzīvot? Ar šiem jautājumiem es atnācu pie Diženās Dievietes.

DD: Hologramma no hologrammas atšķiras. Ir mākslīga bildīte, un ir dzīves iemiesojums.

Lūk, jūs esat dzīves radītāji. Jūs gribat, lai dvēsele gūtu iespēju dzīvot un attīstīt sevi īpašos apstākļos – jebkura blīvuma materiālā pasaulē (mentālais-astrālais-fiziskais plāns). Paši jūs atrodaties dzīves Augstākajā Mentālajā plānā.

Dzīves Augstākais Mentālais slānis ir radīts no domformām. Un jūs varat tikai radīt domformu. Ap jums viss sastāv no domformām, un jums pašiem ir ķermenis, kurš sastāv no šīs matērijas – domas. Vai to uzskatīt par virtuālas domas iemiesojumu, vai arī tas patiešām ir ķermenis, kurā mēs iegūstam kādas jaunas pazīmes un zināšanas, varam apelēt pie nejaušības un dodam dzīvību tam, kas ir nepazīstams un patvaļīgi notiekošs? Jo attīstība taču norit ne tikai uz tā rēķina, kas ir iecerēts un realizēts, bet arī patvaļīgs un nejaušs, kuru tagad apstrādā doma un sāk sevi attīstīt.

Virtuāla spēle nevar jums sniegt attīstību, viss, kas tajā ir iecerēts, ir algoritms. Un tikai, ja jūs nesekosiet algoritmam, jūs nevarēsiet “dzīvot” līdz spēles beigām. Tas ir, spēles ietvari neparedz attīstību.

Dzīve tiek būvēta pēc cita principa. Ir 30% nejaušā, kā jūs jau rakstījāt ar Debesu Tēvu (http://sanatkumara.ru/stati/razgovor-v-poezde[1]), un šis nezināmais arī ir tā formula, kura ved jūs uz attīstību. Algoritms ir rakstīts bāzes programmai, kura paredz desmitiem varbūtīgu sazarojumu.

Bet ir arī slēptais un NEVIENAM nezināmais, kas var attīstīt ne tikai personību-dvēseli, bet arī visus mūs. Jums uzdots šo nezināmo vērt vaļā attiecībās savā starpā, attiecībās ar dabu un dzīvniekiem, garīgajos meklējumos un zinātnes sasniegumos. Jūs pasauli bagātināt ar dažādo, pētot tās iespējas, kuras slēpjas aiz Dzīves ķermenī.

Protams, mums jūs esat atvērta grāmata un ne pārāk sarežģīta radība. Taču sevi sarežģīt jums nāksies pašiem. Jo jūs esat speciālisti jomā – dzīve “virtuālā” ķermenī.

Cik virtuāla tā ir? Kas mēs patiesībā esam? Kāpēc mēs ar savām domām nevaram panākt sava apvalka veselību un ilgu mūžu? Kādēļ mums tik maz jādzīvo? Kas aiz tā stāv – citplanētu iejaukšanās vai slimību vīrusu daba?

Tik daudz jautājumu, kas prasa ilgu un izvēsrtu atbildi, lai apmierinātu tavu zinātkāri. Atgriezīsimies pie tēla “tu – dzīves radītājs mentālajā plānā”.

Tu vēlējies apgūt citus plānus, kurus tu redzi un jūti kā dabai piederošus. Teiksim, šos plānus kāds jau ir radījis, un tu ar savu domāšanu gribi šajos plānos iekļūt. Teiksim, tur kāds jau ir radījis kukaiņus. Un viss. Tu pēti kukaiņu ietekmi uz tavu sākotnējo tēlu. Tu pēti barības ķēdīti. Tu pēti formas – kā tās spēs izturēt dabas kataklizmas, saules vēju, temperatūru un radiāciju u.c. Vairošanos, attīstības periodu u.c. Tu arī pārdomā tava lolojuma dzīves mērķi Kopumā – kādēļ to radīt.

Kā tu pēc tam to iemiesosi? Kādas ir tavas iespējas? Sākumā tu radi kaut ko pavisam primitīvu – vienu šūnu, pēc tam, samērā ar attīstību, tu to sarežģīsi, balstoties uz sasniegumiem citās analoģiskās realitātēs, citu radītāju radītās. Tu ne tikai sarežģīsi pašu “mehānismu”, bet arī vidi, kura to formē un attīsta.

Bet tas viss ir – tevis iemiesojums.

Piekrīti – tas, kas nāk no tevis un ap taviem sākotnējiem projektiem veido attīstību un pilnveidošanos, notiek uz tās programmas rēķina, kuru tu esi ielikusi radījumā. Rezultātā no tevis maz kas paliek šajā “mehānismā”, tāpēc ka tas ir pašattīstījies. Tu esi maza daļa no tā, kas tagad ir tevī fiziskajā.

Tāpēc es arī saku: es esmu jūsu daļa, nevis jūs – manas daļas.

Mēs runājam par saprāta mentālo sfēru, bet var analoģiju turpināt arī citos blīvumos, un katrs blīvums diktē savus iemiesošanās likumus. Protams, visu, kas šeit jūsu blīvumā notiek, kāds sākotnēji ir radījis, taču tas attīstās ne pēc radītāju algoritma, bet kā pašpilnveidošanās. Tajā ir atšķirība no datorspēles.

Jūs arī jau aizdomājaties par robotu radīšanu; tie arī pašattīstīsies, un jūs redzat bīstamību tajā, ka viņi jūs rezultātā nobeigs. Es piekrītu, ka jūs pagaidām nespējat viņos ielikt dievišķo mīlestību un žēlsirdību un nevarat prognozēt turpmāko attīstības gaitu nekam, lai kas tas nebūtu.

Jūs dzīvojat anarhijā, tāpēc ka mums ir interesanti nolaist jūs līdz pašprogrammēšanai, lai jūs pēc mūsu algoritma neturpinātu to, kas ir bijis kaut kur vai pat visur. Tāpēc pašreizējā jūsu attīstības etapā jūs saķersiet daudz kļūdu, ja jums par paradumu nekļūs mācīties no citām attīstītākām saprāta sistēmām.

Kādas var būt kļūdas: pirmo mēs jau nosaucām – sevis pakļaušana saviem radījumiem. Otrkārt – nepietiekami attīstīts savs intelekts pretsvarā sava radījuma intelektam. Treškārt – skaudības attīstīšanās pret tiem, kas neprasa barību un dzīvo mūžīgi. Kas seko? – mašīnu un cilvēku karš.

Kā ir radītas hologrammas no radītāju puses? Pēc savas līdzības. Doma un enerģija koncentrējas un paliek šajā formā. Katru šūnu saprāts savieno ar pārējām, un rodas sinerģija. Mēs tev jau reiz palīdzējām, parādot visus fiziskās formas radīšanas etapus, sākot ar mentālo plānu, parādījām nolaišanos astrālā (vienas šūnas radīšanu un formu attīstību) un pēc tam šīs programmas pārnesām uz fizisko plānu, aptverot fantomu ar vēl koncentrētāku enerģiju un sarežģījot šūnas iekšējo uzbūvi.

Tāpat kā jūsu iekšienē ir šūnu sinerģija, tā arī jūsu saprāts ir saiknē ar planetāro apvienojumu un rada planetāro domāšanu. Katrs no jums – arī ir šūna kopplanetārajā saprātā.

Jūs – jūsu planetārās dzīves visu radītāju pats galvenais hologrāfiskais radījums. Viņu uzdevums – savienot sinerģijā, sistēmā visas dzīvās radības, lai viņas palīdzētu cita citai.

Bet jūs iejaucaties sistēmā un traucējat savstarpējās saiknes, un ar katru gadu arvien vairāk un vairāk. Ekoloģiskā sistēma cieš krahu. Koloss, kuru mēs radījām, ir uz “māla kājām”. Un tāpēc steidzīgi ir nepieciešama augstāko saprātīgo būtņu iejaukšanās, lai saglabātu dzīvību uz planētas.

Jūs esat sabojājuši to dzīves algoritmu, kurš jūs izvestu pie labklājīgākas sabiedrības, un tagad vajag steidzīgi kaut ko radīt no jauna, lai atbilstu jūsu dzīves sistēmai. Ar to ir aizņemti visi ap jums, palīdzot, pielaikojot, programmējot iespējamos attīstības variantus, kuri pagaidām ved pie nedrošiem rezultātiem.

Katra civilizācija redz savu attīstības variantu. Kāds grib diktatūru, kāds – anarhiju, kāds ir pieķēries saviem mīkstākas attīstības variantiem. Bet uzspiest jums savas programmas taču neviens nevar. Notiek apspriedes valdībās, bet arī valdības nevar nonākt pie vienota risinājuma.

Jūsu zinātnieku doma nodarbojas ar hologrammām un ķīmiskajiem procesiem smadzenēs, bet turklāt jūs ejat bojā no saviem netīrumiem un epidēmijām. Jūs varat viegli pabarot visus iedzīvotājus, bet turklāt badā mirst miljoni, un neviens netaisās neko mainīt.

Jūs esat sapinušies savas nepilnīgās attīstītības dēļ. Tikai saprāta attīstība un vibrāciju paaugstināšana jūsu dzīvei piešķirs normālu stāvokli, kad jūs ieraudzīsiet savu attīstības ceļu un iemiesosiet to dzīvē. Mēs runājam ne tikai par labās puslodes domāšanu, bet arī pa loģisko domāšanu un saprātīgumu kopumā.

Atgriežoties pie šodienas vēstījuma tēmas, es gribu teikt – Augstākā Saprāta radījums caur hologrāfiskām formām iemiesoja dzīvē Sevi Saprātīgo, taču no viņa ir palikusi maza daļa no tā, kas jūs esat. Jūs esat sava, planētas saprāta radījums.

Vai tad Augstākais Saprāts varētu pat iedomāties to, kas pašlaik notiek uz planētas? Vai tiešām viņš varētu ieplānot tos karus, kuri attīstīti uz planētas? To agresiju un dzīvnieciskās bailes, tās pretrunas starp šķirām un sevis verdzību? To visu sniedz pati dzīve tajos ķermeņos un formās, tajos eksistences apstākļos, tajos attīstības ziņā ne pārāk augstajos saprātos, kuros jūs pašlaik esat spiesti iemiesoties, lai sevi attīstītu.

Bet ir jūsos arī tas dievišķais, kas ir ielikts zemapziņā – Pašas Dzīves Vērtība. Tā ir ļoti spēcīga programma, un tā spēs izvest jūs no Dzīves Krīzes. Tā ir spēcīgākā no visām programmām. Un, pat ja gadīsies, ka visa dzīve uz planētas novītīs, dzīves pašvērtība vedīs jūs tālāk, meklējot vietas, kur tā varēs atkal pašrealizēties.

Rezultātā var teikt, ka tas, ko mēs saucam par hologrammu, un tas, kas ir mūsu planetārie ķermeņi, – nav viens un tas pats?

Protams, nē, tāpat kā atšķiras jūsu saprāti un planētas dzīves radītāju saprāti.

Caur virtuālās realitātes veidošanu jūs sākat apgūt radīšanu. Drīz tā ienāks kā mācību programmas daļa skolā, un visu, ko jūs plānosiet, jūs varēsiet pārnest dzīvē, radot galvā tēlu un izvadot uz sava radījuma ekrāna. Jums nevajadzēs rasēt vai zīmēt, radīt shēmas un projektus. To visu radīs jūsu virtuālais palīgs. Drīz jūs varēsiet vadīt matēriju ar domas palīdzību – pārvietot smagumus, krāsot priekšmetus, graut un būvēt, piešķirt vēlamo kvalitāti un siltuma vadāmību, elektrisko vadāmību u.c.

Nav nekā slikta vai ierobežojoša tajā, ka gan jūsu realitāte ir radīta, gan jūs tikāt radīti. Svarīgs ir rezultāts. Ne tikai jūs tā tikāt radīti, bet arī vairākums citu radību uz citām planētām. Jūs visi esat realizēti caur Domu, ļoti attīstītu un augstu, savienojot Domu un Matēriju.

Turklāt attīstība notiek, un viss, kas tiek darīts uz planētas, norit savā gaitā. Jums ir dots vadīt un izmainīt realitāti ar savas domāšanas palīdzību. Jums ir dots izmantot savu saprātu un matēriju, cik jūs varat un ļaujat sev to darīt. Jūs radāt sevi tādā pakāpē, kādā atļaujat sev to izdarīt.

Pateicos!

 

Pievienots 06.10.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/realnaya-virtualnaya-zhizn

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/20-raksti-2010-2011/556-saruna-vilciena (Tulk. piezīme)