Удача и неудача в жизни

Veiksme un neveiksme dzīvē

19 10 05

21.09.19.

Diženā Dieviete: Ja jūs dzīvojat ķermenī, jau tā ir milzīga veiksme jums kā dvēselei. Tāpēc ka daudzas būtnes tā arī nav spējušas iemiesoties. Dažas jau ir izgājušas iemiesojumu ceļu un nevarēs iemiesoties sava lieluma dēļ, viņas ir izaugušas. Pat ja viņas vēlēsies, tāpat kā jūs, atgriezties bērnībā ir sarežģīti.

Bet mēs taču atgriezāmies?

Jūs uzreiz sadalījāties pa Saules sistēmas planētām un pašlaik liekat kopā puzli, pārbīdot laika ietvarus, lai vēlreiz un vēlreiz iemiesotos uz planētas, vienas vai otras. (Ar to tiek domāts tas, ka iemiesojumu laika beigas sen ir pagājušas, jo mēs pārdzīvojam nākamo ēru. Vienkārši mēs esam aizsargāti un turpinām iemiesoties par spīti vecām prognozēm un plāniem.)

Daži nevarēs iemiesoties, viņiem nav kvotas.

Un kā saņem kvotu?

Viedie skatās, kādas vēl dvēseles vajag Veselajam. Pašlaik aicina avatārus, lai caursistu dzīves nepilnīgo iekārtojumu un nodibinātu saikni ar Augstākajiem Es iedzīvotāju vairākumam.

Kā tiek izvēlētas dvēseles, kuras iet iemiesojumā?

Pirmkārt, viņām ir mērķis, un šis mērķis nav vienkārši pastaigāt pa planētu ķermenī, kaut gan zināma tūristu kvota tomēr ir. Tūristi iepazīstas ar dzīvi ķermenī iemiesojoties. Vairākumam iemiesoto dvēseļu ir individuāla iemiesojuma programma, kura saistīta ar visu cilvēku programmu kā daļa. Vēl viņu programma ir saistīta ar dvēseli, ar viņas vajadzībām.

Kādas vajadzības dvēselei mēdz būt?

Mīlestība kā pasaules-ēkas programmas daļa. Visas būtnes tiecas izpaust Radītāja Mīlestību, iziet cauri savu dzīvniecisko, zvērisko instinktu savaldīšanai un iemācīties paust dvēseles un gara mīlestību. Tā izpaužas sevis, savas apkārtnes pieņemšanā, tieksmē padarīt dzīvi labāku, ērtāku, diženāku, skaistāku un garīgāku.

Progress sociālajā dzīvē – no mazā uz diženo. Katrai dvēselei ir personiskais mazais mērķis, uz kuru var tiekties, lai nonāktu pie personiskā diženuma. Vienam diženais būs bērnu dzemdēšana un viņu audzināšana pienācīgā veidā. Citiem tie būs atklājumi profesijā, apmierinājums ar savu darbu, mīlestība pret profesiju un personisko virsotņu sasniegšana tajā.

Nekad nesalīdziniet sevi ar citiem. “Kā tā var būt virsotne, kad tāds un tāds atklāja, izdarīja, saražoja, pavēstīja, sacerēja u.c. daudz vairāk/labāk nekā es?”

Citā dzīvē, iespējams, jūs mainījāties vietām, un viņš jums piekāpās sekmēs. Sekmes sociālajā dzīvē – dvēseles mazā noslēpuma daļa. Vieniem tās tiek dotas kā iespēja izpaust sevi pilnā mērā. Un tās tiek dotas tad, kad cilvēks ir pilnībā saformējis savu pasaules uzskatu, savas pozitīvās iezīmes, savu statusu. Tādā gadījumā viņu jaunrade iet kā labums un mierinājums citiem. Tas var būt jebkas – no ārstiem un skolotājiem līdz mūziķiem un aktieriem.

Bet citi, nesaformējuši galaktisko saprātu, arī lien, tiecoties pasludināt savu statusu, kurš neiziet aiz vidējā statistiskā ietvariem, taču vēlas, lai pasaule vienā vai otrā veidā par viņiem uzzinātu, dažreiz kaitējot dvēselei un ķermenim, piemēram, Ginesa pasaules rekordi.

Kad jūs apzināsieties dzīves rezultātus, jūs aizdomāsieties, ko noderīgu, labu, skaistu un vai vienkārši vajadzīgu jūs dzīvē esat radījuši? Vajadzīgu, pirmām kārtām, sev kā dvēselei un, otrām kārtām, noderīgu visiem. Jo jūs mācāties atbildēt par savu rīcību un domām un būt noderīgiem pārējiem kopienā. Tieši tādus cilvēkus jūs cienāt paši – “viņš ir realizējies kā personība un devis pasaulei jaunus jēdzienus vai izgudrojumus”.

Nekrītiet izmisumā, ja jūsu dzīve nav devusi pasaulei jaunus jēdzienus vai izgudrojumus. Ne katru dzīvi jūsu uzdevums ir izpaust sevi tamlīdzīgā veidā. Iespējams, jūs šajā dzīvē iepazināt dziļas jūtas, nolaidāties un pacēlāties, saslimāt un izveseļojāties, apmācījāt daudzus cilvēkus, dalījāties savā dvēseles skaistumā, iepazināt Radītāja diženumu, pārrāvāt savas sliktās tieksmes. Dzīve var būt veltīta jebkam, galvenais – jūsu personiskais progress kā dvēselei un tā visa kā pieredzes nospieduma izpaušana sociumā. Jūs dalījāties savā gadījumā, savos paņēmienos dzīvot, iedevāt pieredzi planētas dzīvajai svētajai grāmatai.

To visu var uzskatīt par sekmīgu dzīvi. Pat ja jūs daudz klejojāt sevis meklējumos, bet nonācāt pie sevis diženā, tas ir pats labākais dzīves variants.

Ko tas nozīmē – nonākt pie sevis diženā?

Tas nozīmē nonākt pie visaugstākās jūsu daudzdimensionālās dvēseles izpauduma (es ieraudzīju DD). Es esmu jūsu dvēseles daļa, visaugstākā un diženā. Nevis jūs esat mana daļa, bet es esmu jūsu dvēseles daļa. Bez manis jūsu dvēsele ir viss visums, bet es kā DD esmu jūsu dvēseles visaugstākā izpausmes gara sfērā. No manis nāk daudzi jūsu impulsi palīdzēt, izmantot dvēseles zināšanas, uzticēties garam, mīlēt un būt mīlētiem, izpildīt garīgo misiju.

Katrai jūsu darbībai ir otra puse – kā tas ietekmēs visus, vai ir labvēlīgi tas, ko jūs izdarījāt, visiem? Kādas būs sekas? Cik apmierināts ir visums? Cik daudz labuma un mīlestības ir jūsu darbībās?

Kādās vibrācijās jūs mītat, kādas vibrācijas ar sevi pastiprināt un atbalstāt? Kādus šablonus matricā pastiprināt un kādus pavājināt? (Cīņu vai mīlestību.)

Cik lielā mērā jūs esat apmierināti ar dzīvi un sevi? Vai jūs savu dvēseli mīlat tā, kā viņa mīl jūs? Ko jūs esat darījuši, lai kļūtu apmierināts un viegls?

Kurp tiecaties? Kurp lido jūsu domas? Kur jūs mītat lielāko laika daļu?

Par visu atbildat jūs paši, ar savu apzināšanos un ar savām darbībām. Jūs esat veselums, neviens nespēj jūs padarīt tādu vai šitādu, ja jūs paši nevēlējāties. Un pat ja jūs jau esat kļuvis par to, ar ko esat neapmierināts, jūs varat jebkurā momentā kļūt citāds.

Virzieties pie sevis mīļotā, maigā, draudzīgā. Sniedziet pasaulei vairāk pozitīvā nekā negatīvā. Ticiet sev, mainiet savu dzīvi uz labo pusi, jūtieties ne tikai cilvēks ķermenī, bet arī dižena dvēsele, kura spēj just pasauli un mitināties tajā, dzemdinot šajā pasaulē, kura jums dota sevis veidošanai, brīnišķīgas vibrācijas.

Pateicos!

 

Pievienots 05.10.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/udacha-i-neudacha-v-zhizni

Tulkoja Jānis Oppe