Сирианские уроки поведения

Sīriāņu uzvedības mācības

19 09 27

Seanss ar SB 4.07.19

Ievads

Dārgie SB! Man gribētos tādu mācību, kādas mums vēl nekad nav bijis.

Mēs ieteiktu tikties ar SB Sīriāņu diasporu. Viņi sen gribētu ar jums satikties.

Redzu viņus kā garas gaišas būtnes, kopējais iespaids – vīrišķīgi karavīri. Cēli un ar stipru gribu. Aiz viņiem it kā miljoniem gadu atlases, slīpēšanas, lidojumu kosmosā.

Sīriāņi: Mēs sveicam tevi, pravieti, kontaktētāj. Mēs gribētu dalīties tajās zināšanās, kuru jums nav un kuras jums nepieciešamas pašlaik. Jūsu laiks – planētas pāreja, planētas apziņas izvērsums, jūsu apziņas iziešana uz jaunu līmeni.

Kas mums jāzina?

Reiz senos laikos tu biji ar mums, un daudzi no jums ir bijuši šeit, mūsu mītnē. Jūs varat atcerēties tās enerģijas, kuras pašlaik jūs saņemat no mums. Toreiz mēs nolēmām, ka ir pienācis laiks dalīties mūsu zināšanās ar Saules Sistēmas (SS) planētām. Mēs taisni kā bijām atklājuši šīs planētas un nolēmām apstāties uz tām, lai iemitinātu uz tām dzīvību, līdzīgu mūsējai.

Tu biji viena no mums, kad mēs ieradāmies SS. Mēs mēģinājām visas planētas, mainījām savas DNS, lai dzīvotu uz tām, tajā skaitā arī uz Zemes. Daudz kas ir izmainījies kopš tā laika, un tagad mēs gādājam par jums no pasaules kundzības redzes viedokļa. (Tas nozīmē, ka jūs esat pakļauti mūsu pašpārvaldei.) Mēs pierakstām par planētu un palīdzam viņai iziet uz jaunu līmeni.

Vai tiesa, ka Sīriuss ir pacēlies augstāk, veicis kvantu lēcienu un mēs esam nokļuvuši centra, kurš atrodas uz Gienah Gulbja zvaigznājā, vadībā?

Tas tā ir, bet mēs nekad jūs neesam pametuši. Pēc pārkārtošanās mēs turpinām uzraudzīt jūs un palīdzēt jūsu tiesnešiem dvēseļu Tiesas procesā.

Tas ir tas, ko mēs reliģijā sauca par Pastaro Tiesu?

Jā, pašlaik dvēseles tiek pārskatītas, un katra stājas mūsu priekšā. Mēs Tiesas sastāvā palīdzam skatīt dzīves un nopelnus.

Ko jūs skatāties?

Pirmkārt, mēs skatāmies pēdējo dzīvi, dzīves kvalitāti, apstākļus un pūles, kas bija pieliktas, lai attīstītos un pilnveidotos. Vai tas būtu zinātnieks, mūziķis vai profesors, tas ir, cik lielā mērā cilvēks ir attīstīts un cik daudz viņš ir spējis atdot cilvēkiem. Cik viņš ir bagāts, un ko viņš ir izdarījis ar savu bagātību, kā pratis ar to rīkoties. Cik lielā mērā viņš ir spējis izpildīt savu pienākumu dzimtas turpināšanā un uzaudzināt cienīgus bērnus. Cik lielā mērā viņš ir spējis apvaldīt savu ego.

Kādi piemēri ir svarīgi mums? Mēs vairs nepalielināsim bērnu skaitu un nekļūsim profesori. Ko mēs spēsim palabot šajā dzīvē, lai nonāktu cienīgu cilvēku skaitā?

Jūs jau tāpat esat cienīgi, un katrs no jums ir sasniedzis to, ko sauc par gatavību pagrieziena impulsam jeb, citādi, gatavību stāties mūsu priekšā savā skaitumā un dabiskumā. Katrs no jums ir dvēsele, kura pieredzējusi daudz ko un pieņēmusi zemes plāna tēlu, lai audzinātu cilvēci ar savu piemēru.

Tas skan nedaudz retoriski...

Bet tā ir taisnība, jūs varat ar mums kontaktēties kā līdzīgi. Mēs saprotam jūsu ierobežojumus fiziskajā apziņā un nepretendējam uz kaut kādām atklāsmēm, bet tas, ka jūs jūtat mūs, neredzot un nedzirdot, liecina par daudz ko. Tātad šodien mums būs sīriāņu uzvedības mācības.

Mūsu diaspora var daudz ko apziņas atvēršanas ziņā. Mēs varam jums palīdzēt atvērt sakaru kanālus ar daudzām citplanētu rasēm kosmosa mācību apgūšanai. Tādu, kā mēs, ir daudz, un jūs varēsiet atvērt savu kanālu ar katru no mums. SB mēs stāvam savrup, ieviešot savus lēmumus un apgrūtinot citus tiem piekrist. Mēs raugāmies tālāk un augstāk.

Mūsu planēta ir atvērta vai tomēr slēgta citām rasēm?

Atvērta. Tagad atvērta.

Vai norit karš?

Nē, visi kari ir pabeigti.

Kurš ir jūsu vadītājs?

Mums ir trīspadsmit locekļu padome. Mēs esam kolektīva rase, un mums nav vadītāja.

Kā jūs attiecaties pret plejādiešiem?

Skatoties, pret kādiem. Ar vieniem mēs sadarbojamies, ar citiem ne.

Bet reptiloīdi ir no Plejādēm?

Viņi ir visur, tā ir ļoti sena rase. Viņi ir gan ļoti negatīvi, gan pozitīvi, kā mēs.

Viņi visi ir klātesoši šeit?

Jā, viņi ir planētas tuvumā – gan vieni, gan otri.

 

Atslābināšanās un sagatavošanās seansam

Mēs piesaucam SB Sīriāņu diasporas kanālu.

Mēs paceļamies pie SB, savos augstumos, savā aspektā.

Es jūtu spēcīgas, varonīgas, varenas cilvēka enerģijas, un tās ir iekrāsotas ar labestību un gaismu. Šeit ir gaišs un labestīgs kanāls.

Un mēs lūdzam mūsu kanālu aizsegt, lai neviens mums nepieslēgtos un mēs varētu būt mierīgi.

Sīriāņi: Esiet mierīgi, neviens nepieslēgsies.

Mēs tādas enerģijas neesam sastapuši. Pacelieties nedaudz augstāk. Tās ir ļoti augstas, mazlietiņ augstākas par SB.

Mēs šodien apspriedīsim iekšējās garīgās īpašības, kuras pretendē pāriet uz SB, uzreiz apejot zemes plānu. Ko vajag, lai nonāktu mūsu vidū, SB vidū, nonākt cienīgiem un pilnvērtīgiem, ne otršķirīgiem? Mēs negribam, lai jūs būtu mācekļi. Mēs saprotam, ka vecās dvēseles jau ir izgājušas mācekļa laiku šajā plānā, un gribam atzīmēt, ar ko atšķiras attīstīts cilvēks zemes plānā no tā cilvēka, kurš atnāks uz šejieni.

Pirmkārt, ar vīrišķību un izturību, ar to, ko tu mums ieraudzīji uzreiz. Tā tevī pagaidām nav.

Mūs dzīve īpaši nepluina, un mums nevajag šo vīrišķību un izturību dzīvē. Viņiem ir tāda dzīve, kura prasa tādas īpašības.

Otrkārt, ar filozofisku domāšanu. Saprotot procesus, kuri notiek apkārt, bez apvainošanās un atbildības pārlikšanas uz citiem, nemeklējot tos, kas vainīgi. Tās ir nobriedušas dvēseles pazīmes.

Kanāls atšķiras no SB. Tas ir klusāks un mierīgāks, neraugoties uz spēcīgo iespaidu. Kā jūs uztverat šo plūsmu?

- Stingra un spēcīga.

- Atbildīga, tas ir, pieaugusi dvēsele atšķirībā no bērnišķīgas dvēseles, kura vienmēr meklē vainīgo, lai uzgāztu atbildību citam.

- Tās ir ļoti taisnas. Nedaudz spiež uz galvu.

- Vēsums un paplašināšanās.

- Spēcīgs kanāls, galva ir it kā paplašinājusies.

- Es redzu zeltaini violetu un zaļu gaismu.

- Galvas rajonā jūtu plūsmu.

- Mīlestības maz.

- Es viņus jūtu sirdī.

- Emociju mazāk, salīdzinot ar mums.

- Ne cilvēciska mīlestība, citāda.

- Neparasta mīlestības plūsma.

- Es viņus jūtu sirdī, kaut kas ģimenisks un tuvs, jūtu viņu spēku, un man tas patīk.

Attiecībā uz Tiesu, kuru iziet dvēseles: tas nav tas, ko jūs domājat, ka kādu nolaidīs ellē, kādu paradīzē. Notiek pilnīgi citādas lietas. Norit ražas novākšana.

Kāpēc mēs no jums nejūtam tādu mīlestības plūsmu, kādu parasti jūtam no SB, no viņu pārstāvjiem?

Viņi man rāda savu sirds centru, viņš ļoti spēcīgi mirdz. Viņi dzīvo ar sirdi, nevis ar galvu. Viņi mīlestību ir aizstājuši ar humānismu. Tas nav tas, ko mēs saucam par mīlestību un jūtam pie Diženās Dievietes.

Mēs esam karavīri, norūdīti kaujās, un mēs esam pieraduši turēt savu mīlestību pie sevis. Bet, ja jums nepietiek mīlestības, mēs tagad mīkstināsim šo plūsmu.

Plūsma pārgājusi citā, mīkstākā diapazonā, un mēs gribam turpināt savu sarunu.

Daudziem no jums, kas grib iet uz augšupcelšanos (un šeit ir augšupcelšanās skola, un vairākums no jums tiecas uz to), ir skaidri jāsaprot, kurp jūs ejat. Kāda šeit pie mums ir kārtība, prasības. Kādi esam mēs paši.

Mums ir attīstīta uzticība, kalpošana augstākā mērķa vārdā (mēs runājam par uzticību sev un par kalpošanu visu labumam). Kalpošana mūsu rasei, SB un Saules Sistēmai. Saikne ar Galaktisko Kristu mums arī ir. Pats galvenais, kas mūs atšķir – mēs saprotam cits citu, mums ir kolektīvā apziņa. Ko zina viens, to zina visi. Tāpēc grūti ir kaut ko slēpt un turēt azotē, un nerādīt citiem, nestāstīt. Tas, ko tu zini, kļūst par visu mūsu ieguvumu, tāpēc mēs turamies cieši cits pie cita, mums ir ļoti saliedēta grupa, un katrs no mums – tie ir visi cilvēki. Cilvēkam pagaidām ir maz kas pieejams, kaut arī viņam par to ir priekšstats, jo jūsu apziņas ir slēgtas visiem pārējiem cilvēkiem un slēgtas mums. Mēs jūs jūtam tikai tad, kad ir atvērts kanāls un mēs varam ar jums sarunāties. Bet mums faktiski ir domu internets, jo katrs cilvēks var sazināties ar citu cilvēku un kaut ko viņam nodot, pateikt, saņemt atbildi.

Lūdzu dot nedaudz mazāk enerģijas, jo ir ļoti karsti. Liels un spēcīgs kanāls.

Dina: jūtam sirdī, emociju ir mazāk, salīdzinot ar mums. Ne cilvēciska mīlestība, citāda.

Gulsija: Neparasta mīlestības plūsma.

Karstumu novāca. Viņi ļoti cenšas, lai es varētu nodot pēc iespējas vairāk domu.

Mēs gribētu parunāt ar katru no jums. Iedod mums 5 minūšu pauzi.

Uzņemu laiku. Un man ir interesanti, ko jūs no viņiem saņemsiet. Pacentieties saņemt ne tikai plūsmas, bet arī informāciju.

- Tu esi mūsējā, es zinu, ka esmu no Sīriusa.

- Es pateicos par tikšanos. Sen gaidīju šo tikšanos. Mēs mīlam tevi – atgriezies.

- Ilgas pēc mājām. Esmu visa noraudājusies. Uz mājām gribu!

- Galaktisko apziņu mums dod un grib iemācīt.

 

Mūsu diaspora var daudz ko apziņas atvēršanas ziņā. (Viņi lika priekšā rakstīt grāmatu.) Mēs varam atvērt sakaru kanālus ar daudzām citplanētu rasēm kosmosa mācību apgūšanai. Tādu, kā mēs, ir daudz – labvēlīgu, gaišu, un katrs no jums varēs atvērt savu kanālu ar mums. SB mēs stāvam savrup, ieviešot savus lēmumus un apgrūtinot citus tiem piekrist. Mēs raugāmies tālāk un augstāk.

Mēs esam gatavi klausīties. Apstipriniet mums, ka kanāls jums ir atvērts, un var ar mums sarunāties. Mums ir interesanti un svarīgi strādāt ar katru no jums, nevis tikai ar Natāliju.

 

Sīriāņu uzvedības mācības

Viņi aicina mūsu grupu, un mēs peldam pa gaismas kanālu, iekāpjam kuģī. Ļoti daudz gaismas, kura žilbina. Mums uzlika filtrus uz acīm, un mēs redzam kosmosa kuģa kabīni, kā mums rāda mūsu filmās. Lieli vizuāli ekrāni, kuros mēs varam redzēt to, kas atrodas tālu. Tās ir tehnoloģijas, kuras pietuvina un var uztvert enerģētisku informāciju.

Mēs iekārtojamies krēslos, un norit saruna. Es jūtu tukšumu. Viņi smejas, “tukšums no tā, ka tu atrodies augstāk par savām vibrācijām”. Viņi grib mūs notīrīt no vīrusiem un ieslēdz virs mums ierīces. Un uz mums vējo gaisma un gaiss, nāk stari.

Mēs lūdzam aizvākt implantus.

Sīriāņi: Jums praktiski nav implantu, caur kuriem var jūs vadīt, vai arī tie ir deaktivizēti.

Otrkārt – mēs gribam atvērt mūsu sirdis, lai parādītu jums cilvēces nākotni; cilvēce attīstīsies tūkstošgadēm līdz mūsu līmenim. Bet varbūt tas notiks ātrāk ar mūsu palīdzību.

Man rāda, ka viņi var ieslēgt slēdžus ar savu apziņu, tas ir, vadīt kuģi ar savu apziņu. Viņi var saplūst ar kuģa apziņu un vadīt viņu.

Ja jūs atļausiet, mēs varētu tāpat ieiet jūsu apziņā (jūs neuztraucieties, mēs pēc tam iziesim) un piepildīt jūs ar Sīriusa gaismu. Ne ar tehnoloģisku gaismu, bet ar mūsu apziņu, mūsu jūtām. Mēs gribam jūs atbalstīt jūsu uzstādījumos uz aušupcelšanos, tāpēc ka ne tik daudz uz Zemes ir cilvēku, kuri gan piekrīt, gan ir šī ceļa cienīgi.

Mēs un visi pārējie rēķinājāmies ar lielāku ražu, bet diemžēl norit ļoti liels darbs apziņas attīstības aizturēšanā, pārkodēšanā uz tehnoloģisku izaugsmi un ķīmijas, fizikas, bioloģijas attīstību.

Cik cilvēku var iziet jūsu filtru?

Ne visi pašlaik ir piedzimuši, lai izietu pāreju, jo tā nav momentāna, un būs nepieciešami 2 gadsimti, lai savāktos vairāk cilvēku. Mēs nevaram pašlaik pateikt, jo katram cilvēkam ir gribas brīvība, un viņš var apdzist vai apskaidroties. Pat ja cilvēks ir apskaidrots, viņš var arī apdzist, jo taču ir nepieciešams sevi uzturēt šajā tonusā. Caur seansiem, kurus jūs izejat, jūs uzturat savu apziņas tonusu, uzturat gaismu savā iekšienē un mācāties kādas nākamās lietas.

Viņi pašlaik ienāk mūsos. Tas ir Sīriusa kolektīvais apziņas lauks, nevis individuāla apziņa, un tā tieši ir SB ietilpstošā sīriāņu grupa.

Viņi skar tādas dvēseles stīgas, kā cildenums, prieks, mīlestība… Liela mīlestība nāk, spēcīgs mīlestības kanāls. Taču šī mīlestība ir visa vārdā, nevis vienkārši mīlestība pret kādu cilvēku. Es neteiktu, ka tā ir mīlestība pret Dievu, bet mīlestība visu sīriāņu starpā. Tas ir, viņi sazinās uz lielas savstarpējas mīlestības viļņa. Sirds ir sasilusi, un ir jūtama ļoti cildena mīlestība. Ne tāda, kā mūsējā, nedaudz citāda.

Mēs gribam jūsos aktivizēt to, ko jūs pašlaik jūtat, citādi jūs nevarētu to just. Mēs aktivizēsim pašas augstākās jūsu īpašības: godīgumu, neviltotību, uzticību, tiekšanos, mērķtiecību, augstu intelektu, viedumu uz mīlestības pamata. Cildenumu un nesavtīgumu, kad vari dalīties visā, kas tev ir.

Viņiem nav tā, kā pie mums: mēs lolojam naudu, kuru mēs nopelnījām, savu māju. Viņiem viss ir kopīgs, un viņi viegli dalās cits ar citu visā, kas viņiem ir, viegli atdod visu, kas viņiem ir, un nenožēlo to.

Vēl rāda lielo sapni pacelt savu tautu vēl augstāk. Tas nav sapnis par varu vai Galaktikas iekarošanu no savas puses. Tas ir sapnis tieši par garīgumu. Viņiem ir mērķtiecīga programma – celt garu un apziņu, apgūt jaunus šīs apziņas darba paņēmienus. Tas ir, viņi iet pa Dievišķo, nevis tehnoloģisko ceļu. Viņiem svarīga ir nevis tehnoloģija, kura viņiem ir, bet kolektīvās apziņas tīrība, ciešums – lai kodols pie kodola, ikriņš pie ikriņa, lai visi būtu audzināti vienādi un būtu uzticīgi cits citam, tas ir, viņi strādā pie vienotības. Tā ir viņu Vienotības Programma.

Jūs zaudējat individualitāti?

Iezīmes, kuras mūs izcēla, īpaši negatīvās, izskaužam un audzinām sevī pašas skaistākās un pašas pilnīgākās iezīmes. Mēs gribam arī jūs pavirzīt uz to, lai jūs ar to iedegtos, jo tas, no mūsu redzes viedokļa, ir lielisks ceļš uz Dievišķību.

Jūs sajutāt tiekšanos augšup? To, kā mums trūkst. Mēs (salīdzinot ar viņiem) esam ļoti piezemēti, bet viņi paaugstināti, un tā ir viņu dabiskā apziņa. Nav tā, ka viņi uz mūsu sarunas laiku tādi kļuva. Tā ir jūtama kā tieša iezīme katrā no viņiem.

Viņi sūta mums mīkstu, sievišķu mīlestību, to, kas provocē mūsu asaras un izraisa sirdī atbildes maigumu un mīlestību.

Mēs sākām ar to, ka jūs ar savu piemēru audzināt cilvēci, jo jūs – dvēsele, kura pieredzējusi daudz un pieņēmusi zemes plāna tēlu.

Tas, ko viņi pašlaik mēģina izdarīt, – audzināt mūs ar savu piemēru, tas ir, viņi nerunā par to, kādiem mums jābūt, kā mums ir jārīkojas, uz ko jātiecas. Viņi rāda sevi, sakot, ka “jūs esat tādi paši, jums tas viss ir. Jūs šeit esat apmetušies, piezemējušies, bet šī daļa jums vienalga ir, ja reiz jūs jūtat mūs un saprotat. Mēs ar savu piemēru gribam jūs pacelt un iedvesmot, notīrīt un aušupcelt.”

Katram jums dvēselē ir tādas vibrācijas, tāpēc ka jūs no mums atnācāt, varbūt ne gluži no mums, bet no tādiem pašiem plāniem, jūs – vecas dvēseles, un mēs ierosinām jūsos šīs vibrācijas, parādot jūsu iekšieni patiesi, kādi jūs esat – tīri un cildeni, skaisti.

Arī mēs jūtamies tīri un cildeni, mēs neliekuļosim, tas tā arī ir, jo mūsu acīs mēs esam sasnieguši diezgan augstu uzvedības vai rīcības līmeni. Mums ir izskausti meli, nodevība, augstprātība, mēģinājumi pazemināt cilvēku kaut kādā veidā, pajokot par viņu, apvainot. No otras puses, mēs varam absolūti precīzi un tieši cilvēkam pateikt, norādīt uz viņa negatīvu, kas mums nepatīk, kam mēs nepiekrītam. Mēs neliekuļosim un neslēpsim informāciju no cilvēka, vai kaut kā noklusēsim; ja mums jautā, tad mēs atbildam tieši, tāpēc ka mēs esam izstrādājuši kristālisku godīgumu un tīrību.

Tas viņos ir jūtams, kristāliska godīguma, tiešuma, spēka, vīrišķības, pašcieņas serdenis. Pašlaik nāk mīkstākas un brīvākas enerģijas, un mēs sēžam un sarunājamies kuģī.

Mēs gribam, lai arī jūs sevī attīstītu tādas iezīmes. Jums ar to būs grūtības, jo jums apkārt ir pilnīgi citādi cilvēki, un mēs neappelējam pie jums teikt muļķim, ka viņš ir muļķis, bet gudram, ka viņš ir gudrs. Taču attiecībā pret sevi jums ir jābūt godīgiem. Nekrāpt sevi!

Kas ir kristālisks godīgums? Kāpēc kristālisks?

Tāpēc ka jūsu ķermeņi ir kristāliski, un jebkuri meli top redzami, kā defekts, kā lūzuma vieta, kā šī ķermeņa nepabeigtība. Tas nav vienkārši tēls, pārnesta nozīme vai metafora, tas tā arī ir. Tāpēc, kad mēs aicinām būt pilnīgiem, tas ir tādā nozīmē, kādi mēs varam būt. Saprotam, ka pilnība ir bezgalīga, bet tajā pašā laikā, ja mēs domāsim, ka pilnība ir bezgalīga, un paliksim nepilnīgi, tad tas nav mūsu ceļš.

Mēs pilnveidojam sevi kā saprātīgi cilvēki, kā cilvēki, kuri viegli dibina kontaktus ar citām rasēm un atrod kopīgu valodu mīlestības un savstarpējas atzīšanas līmenī. Mēs saprotam, ka katrai rasei ir savas īpatnības, un mēs tās pieņemam. Arī jums ir tautas ar īpatnībām, kuras jūs pieņemat un pat cenšaties šīs īpatnības saglabāt.

Mēs arī saprotam, ka vienām rasēm ir viena apziņa, otrām otra apziņa, trešajām – trešā apziņa, un mēs cenšamies atrast kopīgo starp šīm apziņām un mūsu apziņu. Mums vienmēr ir kaut kādi kopīgi plāni, uz kuriem mēs balstāmies, mijiedarbojoties ar šīm rasēm. Un mēs cenšamies vienmēr redzēt pašu labāko, ko mēs varam paņemt no viņām vai uzdāvināt viņām.

Arī jums iesakām katrā cilvēkā redzēt pašas labākās viņa īpašības, pašas labākās viņa iezīmes, un pieņemt un piedot trūkumus, kuri ir absolūti visiem, tajā skaitā arī mums. Pamazītēm vācam tos prom bez kādām kaislībām, saprotot, ka tas vai cits ir trūkums.

Iesakām pārdomāt uzvedību, savas domas sakarā ar aušupcelšanos uz augstāku apziņu. Mēs jums parādījām kā piemēru apziņu, kāda ir augstākos plānos. Un mēs varam teikt, ka jūs cilvēcisko apziņu vilksiet klāt šim ideālam, šim paraugam; lai jums tas būtu ierasti, lai jūs tādi kļūtu, lai jūs pakāpeniski sastrādātu tādas iezīmes, kādas jums būs vajadzīgas nākotnē, kad jūs aušupcelsieties. Nevis pēc tam laboties, bet tagad, lai saprastu, kādi mēs esam, kurp jūs ejat, ar ko jūs turpmāk kontaktēsieties un pilnveidosiet sevi šajā plānā.

Kāds blīvums jums ir? Jums ir anklāvs?

SB atrodas buhiālajā līmenī, mazliet, mazliet augstāk, bet ne atmiskajā plānā. Var tā teikt, ka mēs esam anklāvs, bet diaspora atrodas nedaudz augstāk pēc vibrācijām, un tā apvieno visas pārējās diasporas, anklāvus savā starpā, pildot vadību, kā SB pārvaldošā sistēma.

No Visuma centra pašlaik nāk dotācijas vilnis. Jūs to izmantojat savai pašu aušupcelšanai vai izmantosiet? Tas ir mums, vai arī jums domāts?

Daudz enerģijas spektru, un vienu no šiem veidiem mēs izmantojam sev. Uz visiem plāniem un visiem līmeņiem nāk šī plūsma, un katrs līmenis izmanto savu plūsmu, tajā skaitā arī fiziskais plāns.

Vai ir gaidāma spēcīgāka plūsma? Saules uzliesmojums, kurš iedarbojas uz apziņu, tajā skaitā arī uz fiziku?

Tā ir slēgta informācija.

Kā jūs redzat 30. gadu, kas būs?

Varianti: nāk milzīgi dūmi, visdrīzāk kāds vulkāns, kurš aizsedz debesis, un tālāk nāk šis uzliesmojums, un tas tieši tiks šī vulkāna aizsegts. Tas būs kā filtrs šim uzliesmojumam, un nekādu īpašu kataklizmu cilvēcei nebūs.

Interesanti, speciāli pamodinās šo vulkānu, lai viņš aizsegtu šo uzliesmojumu?

Parādiet man 30. gadu.

Lūk, nāk tumši dūmi, daudz saules, dūmi nosēžas. Paskatīsimies, cik viņiem ir taisnības. Ir vēl cits variants?

Tas ir pats ticamākais un pats varbūtīgākais variants. Mēs sliecamies uz to.

Un tomēr?

Vairāk nerāda.

Un 40. gadu var paskatīties?

Tur viss plaukst, 40. gads ir laimīgs, daudz patīkama, daudz gaismas, siltuma, mīlestības. Ja salīdzina enerģiju, kura pašlaik ir uz planētas, un to, tad būs ļoti laba un augsta, mīksta enerģija.

Kad zelta laikmets iestāsies uz Zemes?

Līdz pāriešanai ir vēl 200 gadu droši vien. Bet ar katru gadu jūs uzlabosieties, 40. gadā būs jau cita enerģija, bet, ja ņemam 60.-70. gadus, tad vadību pārņems gudri cilvēki, kuri cilvēci vadīs pie patiesības. Un viņiem patiesība un kristālisks godīgums – tas ir viens un tas pats. Viņi vedīs pa šo ceļu, kuru izgājuši sīriāņi.

Mēs tagad saprotam, ka mēs dzīvojam melos, un tieši tas bojā visus augstākos ķermeņus un klimatu un stimulē cīņu mūsu starpā, un mēs visus savus spēkus tērējam pretstāvei. Bet viņu saliedētība un vienotība balstās uz ne-pretišķību citam pret citu. Viņi papildina cits citu, un visu individualitāšu sakopojums dod spēku un vienotību, kā aknas papildina sirdi, kā sirds papildina plaušas.

Pretstāve – tie ir meli, un no nekādas vienotības nav ne miņas. Vienotība būs, kad jūs sadarbosieties cits ar citu. Sadarbība kā sinerģija desmitkāršos jūsu spēku, un viss ies cilvēces labumam, nevis pret cilvēci. Zeme apziņā pagriezīsies uz citu pusi, un ies civilizācijas labumam. Tiks noslēgts miers, un nebūs nekādas bruņošanās, ja nu vienīgi, lai atvairītu no kosmosa kādus barbarus.

Pašlaik nāk enerģija kā vilnis, it kā mani piesildītu ar brīvību, tīrību. Cik labi! Vāc prom visas atmiņas, kādā mēs sabiedrībā dzīvojam, kā mēs šeit nemīlam cits citu. Piepilda mūs ar draudzību, tīrību, skaistumu, aktivizē mūsos vēlreiz šīs iezīmes. Šīs iezīmes vajadzīgas zelta laikmetam. Varbūt mēs gribēsim vēlreiz atnāk uz Zemi zelta laikmetā, lai paskatītos, kā te būs.

Jā, jūs varat jebkurā momentā atgriezties uz Zemes, un vienalga jūs apskaidrosiet cilvēkus, jo viņi nepacelsies tik augstu, kā paceļaties jūs pašlaik. Jūs atnāksiet kā Garīgie Skolotāji, pat ja jūs atnāksiet pēc 100-200 gadiem.

Un, lūk, tagad es sajutu viņu nostalģiju pēc fiziskās pasaules.

Mēs nedaudz skumstam pēc kalniem, pēc gaisa, pēc saules, kuru jūs jūtat.

Tas ir dabiski, ja viņi dzīvo kuģī un grib nedaudz padzīvot pie dabas.

Arī mums bija savas problēmas, arī mēs cīnījāmies. Nebija paradīzes, arī gājām caur cīņu, caur kariem. Visas rases tā iet, nedomājiet, ka tikai jūs tā ejat, ka esat unikāla rase. Tas ir no Sātana apziņas, kura vēl līdz galam nav novākta.

Nāk labestība, maigums.

Katrā līmenī, katrā ceļa intervālā ir plusi un mīnusi, kaut ko zaudējam, kaut ko iegūstam. Nav iespējams paturēt pašu labāko mūsu plānā, to, kas bija uz Zemes, tāpēc ka mums ir dažādas apziņas un dažādas planētas, arī daba ir pilnīgi dažāda. Arī mums ir daba, arī mēs jūtam un mēdzam būt mežā, plānos, kur ir ūdens. Krājiet prieku no savienojuma ar fizisko dabu. Iegaumējiet viņu, lai pilnīgi izbaudītu to, kas pieejams pašlaik. Un priecājieties par katru soli uz Zemes. Pēc tam jūs to sapratīsiet.

- Kā viņi attiecas pret “rāmuma” sajūtu?

Rāmums – tā ir eņģelim piemītoša sajūta, tā eksistēja, pirms jūs nolaidāties uz Zemes. Šeit jūs ieguvāt agresivitāti, taisnīguma sajūtu, vēlēšanos atdarīt, atriebties, neatlaist pārdarījumu, atbildēt analoģiski. Rāmumu jūs samainījāt pret šīm sajūtām, un tās jums iedzīvojās. Jūs salīdzinājumā ar eņģeļiem izaugāt un iemantojāt vīrišķību, izturību, izdzīvotspēju, kreativitāti, tas ir, prasmi piemēroties tam, kas notiek. Zināmu lielāku prāta dzīvīgumu. Rāmums jums saglabājas, bet šajā dzīvē jums viņš nav vajadzīgs. Rāmumu mēs izmantojam reti, tāpēc ka tas mums pāraug vienotības sajūtā. Vienotība pārklāj šo lēnprātību jeb zināmu atvērtību, neaizsargātību. Mēs šeit esam kā necaursitama tērauda siena. Mēs rāmumu esam pārauguši.

Un patiešām, mēs nejūtam viņos rāmumu.

Cilvēks tiek radīts kā daudzdimensionāla būtne. Jūs arī esat daudzdimensionāli, vai arī jums apakšējie aspekti – fiziskie, astrālie – jau ir aizvērti?

Uz citām planētām ir fiziskas būtnes, mūsu saknes ir viņu dvēselēs. Kaut kur uz citas planētas Sīriusa rajonā mums ir fiziskā brālība. Tā arī ir ļoti augsta pēc apzināšanās, aptuveni, kā jūsu Iekšējā Zeme. Tā uztur ar mums sakarus.

Mēs patiešām saņemam iesvētījumus uz Sīriusa, vai arī tā ir meditācijas forma?

Tas ir jūsu Skolotāju darbs ar jums. Pēc kārtējās izietās apmācības jūs patiešām dabūjat tādu kā atzīmi, jūs to saucat par iesvētījumu. Tā patiešām ir pāriešana uz nākamo pakāpīti. Tas notiek nevis uz Sīriusa, bet planētas ietvaros. Taču mentāli jūs varat tur atrasties.

Kā iemācīties nest augstas vibrācijas ikdienā uz darbu, kur spiež komercijas un izdzīvošanas enerģijas? Ko tādā gadījumā darīt gaismas nesējam: meklēt dzīvāku darbu, strādājot ar dabu, dzīvnieku pasauli, vai arī iemācīties pieņemt visu, kā ir? Būt pacietīgam? Gaisma ne vienmēr var aizsargāt no astrāliem uzbrukumiem?

Mēs strādājam starp cilvēkiem. Man rāda, ka gaismas nesējs skatās no augšas uz visām šīm situācijām, uz šīm problēmiņām. Tas viņu neuztrauc un neierosina. Piemēram, mēs skatāmies, kā lauva plosa stirnu, mēs taču necenšamies atvilkt lauvu un izglābt stirnu. Mēs visu pieņemam, kā tas ir, skatāmies uz to no augšas, kā uz filmu.

Ja darbs cilvēkam ir piemērots, to vajag pieņemt tādu, kāds tas ir. Neiesaistīties konfliktos.

Kas ir astrālie uzbrukumi? Tie mēdz būt visiem.

Arī mums mēdz būt uzbrukumi, un mēs esam iemācījušies tos laicīgi novērst. Mēs redzam, ka vairākums no jums jau ir izgājis no tā līmeņa, kur uzbrūk apakšējais astrāls. Ja jūs paši nolaižaties uz šo līmeni, teiksim, dusmojaties vai konfliktējat, tad tādā momentā var būt astrāls uzbrukums. Bet galvenokārt jūs visi esat gaiši un atrodaties citā vibrāciju līmenī, kur kļūstat nepieejami tumšām astrālām būtnēm.

Izņemot vīrusus, ko vēl var notīrīt?

Mēs novācām ceturtdaļu no šo vīrusu ietekmes. Mēs liekam priekšā taisīt periodiskus dziednieciskus seansus, un mēs palīdzēsim jums notīrīt apziņu un fizisko plānu.

Cik bieži jūs kontaktējat ar Debesu Tēvu? Vai jums ir kādi rituāli, un kā jūs izjūtat garīgumu?

Viss, ko mēs jums parādījām, arī ir garīgums. Tas nozīmē izpaust pašas gaišākas iezīmes, kuras grib izstrādāt Radītājs. Mēs tad arī radām šīs jūtas un īpašības. Nav tā, ka mēs Viņu kopējam: Viņš ir kā jēlmateriāls – no kā tas viss tika iztaisīts, bet mēs to pilnveidojam. Un vieni rada pašas šausmīgākās lietas, bet citi – pašas brīnišķīgākās. Gan viens, gan otrs – veidošana un radīšana.

Mēs jūtam, ka mēs esam gan radījums, gan radītāji, un mēs gribam jums nodot tādu pašu sajūtu, ka ar savu uzvedību, savām domām, savām jūtām jūs radāt sevi. Katrs no jums rada sevi.

Katrs cilvēks rada sevi, bet jūs vēl radāt arī savu dvēseli, tas ir, jūs strādājat ne tikai cilvēcei, bet arī savai dvēselei, saviem nākotnes aspektiem. Viss, kas ar jums notiek, tad arī ir radīšana. Radītājs ar mums rada, mūs rada, ar mums rada.

Bet jūs varat ar Viņu sarunāties?

Faktiski mēs saprotam, ka Viņš dzīvo mūsos. Viņš eksistē mūsos, un nav nekā tāda, ka, lūk, tagad bez viņa, bet aiz viņa. Viņš pastāvīgi ir mūsos. Tāpēc speciālu rituālu, kad mēs ar Viņu sazināmies, nav. Viņš dzīvo mūsos, kā asinis.

Mēs beidzam. Pateicamies Sīriāņu kanālam, pateicamies augstajai Brālībai. Mēs vienojamies, ka mums būs tikšanās pārmaiņus ar SB. Viņi piekrīt.

 

Pievienots 27.09.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/sirianskie-uroki-povedeniya

Tulkoja Jānis Oppe