Работа на общей медитации...

Darbs kopīgajā meditācijā…

Darbs kopīgajā meditācijā

ar Ercenģeli Mihaēlu

19 05 01 01

19.04.30.

Šodienas kopīgajā meditācijā ar Ercenģeli Mihaēlu es piedalījos darbā ar valstu egregoriem un kontinentiem, kurš šodien atnāca no Mihaēla kā uzdevums kopīgajai meditācijai. Notika gandrīz visu kontinentu (izņemot Okeāniju) satuvošanās un Āfrikas egrgora ārstēšana. Viņš bija ļoti slims un praktiski mira, tik maz viņā bija palicis dzīvības. Egregori apvienojās un paņēma “afrikāni” vidū, un bija vairāki mēģinājumi atgriezt viņu dzīvē.

Bet tomēr viņš nomira, pareizāk, viņu sadedzināja, lai viņš atdzimtu no pelniem (ir tāds darbs smalkajā plānā, kad mirstošu sadedzina un no pelniem atdzimst jauna būtība).

Darba rezultātā, jau pēc kopīgās meditācijas beigām, pēc mēģinājuma izvākt no kopīgās kolektīvās apziņas neuzticību un nedaudz nievājošu cilvēku attieksmi pret afrikāņiem, egregori caur līdzcietību un mīlestību atdzemdināja jaunu Āfrikas būtību.

Es vēršos pie Mihaēla, lai viņš komentētu šo darbu.

***

19 05 01 02

Ercenģelis Mihaēls: Šis darbs ir tikko sācies. Ir ne tikai jāatdzemdina visi egrgori jaunā līmenī, bet arī jāpiesātina viņi ar pozitīvu enerģiju, lai attieksme pret cilvēkiem (Āfrikā, Austrālijā, Okeānijā, Centrālamerikā) kardināli izmainītos. Ar šiem pēdējiem egregoriem ir jāveic analoģisks darbs.

Cilvēki baro egregorus, un nav citu paņēmienu piesātināt viņus ar mīlestības un spēka enerģiju. Ja cilvēki attiecas ar neticību, izvairās vai neuzticas šiem kontinentiem, valstīm un cilvēkiem, tad arī pats egregors kļūs dzīvot nespējīgs. Un tātad arī cilvēki šajā kontinentā cieš un izmirst.

Valstīm ir jāatbalsta citai cita, stiprajām – vājās, veicinot izglītības, medicīnas un zinātnes uzplaukumu visos līmeņos un visos kontinentos. Kā vēl var pacelt apziņu, izvest no viduslaikiem šīs tautas?

Bet pagaidām katrs cenšas sevi pacelt uz citu rēķina. Praktiski visas valstis pašlaik ir izolētas, un to padziļina visu ekonomiskais karš pret visiem.

Egregori – tā ir šīs cīņas praktiskā izpausme. Bet arī viņi ir sākuši draudzēties, jo jaunā apziņa ir parādījusies arī šajā plānā. Viņi jau savienojās šodienas darbā, un mēs to veicinājām.

***

Jā, es darba beigās sajutu, kā svaiga un jauneklīga enerģija izgāja pa horizontāli, savērpjoties caur egregoru sirdīm. Un līdzcietību, kura dzima attiecībā pret “afrikāni”, es skaidri izdzīvoju. Tieši caur šo enerģiju viņš atdzima jaunā līmenī.

19 05 01 03

Darbā ar sevi es mēģināju savā iekšienē atrast tās retroprogrammas, kuras man pārgājušas no Krievijas egregora un pat no citām valstīm no pagājušajām dzīvēm Francijā un Anglijā. Šeit ir gan afrikāņu pieņemšana par otršķirīgu rasi, gan fiziska nepieņemšana, gan piesardzīgums, jo Krievija praktiski nekad ar afrikāņiem nav kontaktējusies, bet Eiropas valstīs bijušie vergi bija otrās šķiras cilvēki.

Galvas iekšienē, domās viss ir mierīgi, un galva visus pieņem kā parastus cilvēkus, bet sirds iekšienē – aukstumiņš un nevēlēšanās kontaktēties. Protama, jaunatne visdrīzāk jau ir demokrātiskāka un labvēlīgāka, bet manā iekšienē es aizvācu visus aizspriedumus attiecībā pret šiem cilvēkiem.

Arī jūs varat šim darbam veltīt savu uzmanību, strādājot individuāli vai grupās, iztēlojoties, ka jūs savā ciematā, pilsētā, savā ģimenē pieņemat melnādainus cilvēkus. Kā jūs pret viņiem attieksieties? Kā jūs viņus pieņemsiet, ar vēlēšanos palīdzēt, vai ar piesardzību? Esiet uzmanīgi un godīgi attiecībā pret savām iekšējām jūtām un programmām.

Jūs palīdzēsiet Āfrikas egregoram iedegties un saglabāties, jo mums jau ir tieša ietekme uz cilvēku kolektīvo apziņu.

19 05 01 04

https://pressa.tv/foto/76900-neobychnye-chernokozhie-modeli.html

 

AIDS un HIV – XX gadsimta lielākie meli

https://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/spid-i-vich-krupnejshaja-lozh-hh-veka?page=102&_utl_t=vk

 

Pievienots 01.05.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/rabota-na-obschey-meditatsii

Tulkoja Jānis Oppe