Каждый из вас приветствуется...

Katrs no jums tiek sveikts…

Katrs no jums tiek sveikts mūsu plānā

Ievads seansam ar Galaktisko Kristu

Galaktiskā Kristus Skolas ieraksts, pirmā nodarība

19 04 28

19.04.27.

Agri no rīta es pētīju Galaktiskā Kristus apziņu. Tā kā Sanats Kumara solīja mūs izvest uz atmisko līmeni, vēršos pie SK.

Kādas prasības eksistē kanālam ar GK? Vai ir kādi nosacījumi, lai piedalītos GK grupā?

Sanats Kumara: Daudzdimensionālā apziņa ir vienīgais dalības nosacījums, lai cilvēks nevis vienkārši dzirdētu nodarbību, bet arī piedalītos tajā ar visu Dvēseli.

Jēzus pievienojās mūsu sarunai.

Jēzus: Kas ir Kristus? Pie kā mēs jūs vedam? Pie apziņas daudzdimensionalitātes un cilvēka piedalīšanās augstākajos plānos mentāli, apzināti, tas ir, ar izpratni un apzinātību. Protams, nav nekāda aizlieguma cilvēkam mācīties, stiepties un piedalīties mūsu sapulcēs, taču ir vēlams skeletu radīt no tiem, kuri savas apziņas diedziņu ir izvilkuši mūsu plānā, dvēseles plānā.

Tā ir dabiska un likumsakarība dvēseles virzība – apziņā aiziet līdz GK. Nav nekā apbrīnojama tajā, ka jūs esat kļuvuši mūsu dvēseļu sapulces dalībnieki. Pie tā nonāk visas apskaidrotās būtnes, ne tikai cilvēki. Daži sāk nolaišanos blīvumā no šī plāna (atmiskā). Un mēs kontaktēsimies gan ar vieniem, gar ar otriem (augšupejošajiem un lejupejošajiem).

Mēs nestādām sevi augstāk un nepadarām sevi nozīmīgākus par citiem. Katrs no jums tiek sveikts mūsu plānā, tāpēc ka jūs šurp atnācāt paši, ar saviem pūliņiem, varbūt vēl kautrējaties un mulstat, taču jūs esat gaidīti viesi un kļūstat likumīgi dalībnieki, mūsu Skolas mācekļi, lai atvestu uz šejieni vēl vairāk dvēseļu, piebarotos no mūsu enerģijām, savāktu šeit savas jaunās zināšanas un attīstītu dvēseles spējas tā, kā uz planētas tās attīstīt nav iespējams.

Mēs nesolām, ka jūs lidosiet vai, nedod Dievs, dubultosiet savu klātbūtni jūsu blīvajā pasaulē, taču dvēseles labā jūs varat papulēties, ar katru piedalīšanos arvien vairāk attīstot savu dvēseles atmisko plānu.

Ar ko dvēseles atmiskais plāns atšķiras no budhiālā plāna?

Atmiskais plāns ir budhiālā ciltstēvs. Dvēseles uz planētas ir gluži kā sēklas, un atmiskais plāns ir tas, kurš uz planētām sēj savas sēklas. Dvēseles atmiskajam plānām arī ir dažādi apakšplāni, apgabali, neviendabības, iegruvumi un blīvumi. Katrs apgabals ir neviendabīgs, un katram ir savs paša uzdevums. Mūsu radījums – mūsu GK grupa – balstās uz dvēselēm, kuras iznākušas no Diženās Dievietes Pavarda, tas ir mūsu skelets. Arī zemes plāna dvēseles vairumā ir izgājušas šo sākotnējo DD Dvēseles Skolu, tāpēc mēs varam sasniegt vienotību vajadzībās un attīstības mērķos, jo sarunājamies vienotā valodā un esam izauguši kopā, neskatoties uz to, ka ceļš ir gājis caur dažādiem fiziskajiem laukumiem.

Planētām?

Ne tikai caur planētām, bet arī planetoīdiem, asteroīdiem, bezīpašnieka konstrukcijām un mežiem.

Kas ir šis pēdējais?

Bezīpašnieka konstrukcijas – stacijas ārpus saules sistēmām, bet meži – tās ir konstrukcijas milzīgu kristālisku konstrukciju veidā, izskatās kā koki; tās ir dažādās vietās un arī dod pajumti dažādām dvēselēm.

Mūsu komanda ir sapulcējusies blakus Galaktikas centram, taču savus atzarus-kanālus stiepj visos mūsu galaktikās pilsētas krustojumos un daļās.

Es neesmu mūsu Savienības vadītājs, mums nav galveno un vadības. Mēs visi esam vienoti un nedalāmi tajā, ka audzējam un attīstām mūsu Kopbrālības[1] Mērķi – attīstīt dvēseli tā, lai ieceltu viņu par galaktikas Vienoto Būtību kā vienotu saprātu un vienotu miesu.

Radīt vienotu galaktisku Supersaprātu un vērst savu ietekmi uz blīvākiem plāniem, pakļaujot Brālību attīstību kop-radīšanai ar Radītāju.

(Grūti izteikt vārdos to, ko Jēzus saka par mērķi.)

Cauraust ar vienotu ideju visas Brālības, sasniegt visatļautību un brīvību un tajā pašā laikā radīt vienotu visu dvēseļu saprātīguma un humānisma kanālu/virzienu.

Mēs vēlamies radīt vienotu daudzdimensionālu organismu, no pašiem blīvākajiem plāniem līdz pašiem smalkākajiem. Mēs gribam kļūt Vienotība, bet ne “Viens”[2]. Mēs neatļaujam pazaudēt personību un individualitāti. Lai mūsu vienotībā ir neviendabības apzinātības ziņā un atšķirības skaistuma un piederības ziņā. Lai katrs jūt un domā pa savam, tā, kā viņu ir apveltījusi daba un kā viņš ir attīstījies. Katrs neirons jūsu galvā arī ir individuāls.

Un mēs nezaudējam cerības nepazaudēt savu identiskumu, piepildot mūsu vienotību ar katras dvēseles dabas skaistumu un neatkārtojamību.

Vienotība ir daudzveidībā – arī uz Zemes tā ir visu dzīvo būtņu attīstības galvenā ideja. Arī kosmosā mēs gribam šo dievišķo ideju iemiesot, radīt rezultātu.

Mūsu virziens pēc būtības nav tehnoloģisks, bet dabisks. Taču mēs izmantojam visus tehnoloģijas sasniegumus un apveltām dvēseli ar jaunām pazīmēm, kuras esam sastrādājuši tehnoloģiskās pasaulēs.

Mums nav vajadzīga ne aizsardzība, ne barošanās, ne stutes, ne priekšmeti. Mūsu Kopbrālība ir patstāvīga un neatkarīga un tajā pašā laikā ir atkarīga no galaktiskajām pārmaiņām Galaktikas dabā. Mēs vadām mūsu galaktiskos laikapstākļus, taču dažreiz kosmoss mums dāvā arī kādus pārsteigumus.

Ar to mēs atvadāmies. Paliekam sakaros! Visu labu!

Pateicos jums, Jēzus un SK!

 

Pievienots 28.04.2019, atjaunots 29.04.2019

http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/kazhdiy-iz-vas-privetstvuetsya

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Vārds “Kopbrālība” apzīmē savienotas Saules/Zvaigžņu Brālības

[2] Viena apziņa