Cвидание с Архангелом Люцифером

Tikšanās ar Ercenģeli Luciferu

“Meditācija un čenelings”

20. aprīlī, sestdien, pulksten 13 pēc Maskavas laika (arī pēc Rīgas laika)

Meditācija ar Ercenģeli Luciferu

19 04 15 01

Dārgie draugi! Aicinu visus interesentus uz tikšanos ar Ercenģeli Luciferu.

Šīs rindas par Luciferu es atradu, kad pārlasīju vēstījumus no Diženās Dievietes, gatavojoties Galaktiskā Kristus Skolai.

19 04 15 02

Diženā Dieviete par Luciferu

http://www.sanatkumara.ru/stati-2016/atma[1]

 

Cik eksperimentu ar cilvēci uz planētas bija? Tiek rakstīts par trīs, četrām civilizācijām.

Diženā Dieviete: Paskatīsimies... Bija četri viļņi sējumam ar dažādām būtnēm, nesošām jūsu apziņas attīstības programmu.

Vai tiesa, ka mūsu sējuma viļņa priekšgalā bija Lucifers?

(Skatās, un es skatos no Diženās Dievietes.) Jā... būtne ar tādu vārdu bija pēdējā sējuma vēsturē. Viņa personīgi ļoti stipri ietekmēja jūs. Personīgo enerģiju viņai bija ļoti daudz. Redzu, ka viņa (būtne) ir ar drosmīgu un patiesu sirdi, ar milzīgu potenciālu un stipru ietekmi uz visiem uz planētas.

Vai tā ir tumša būtne vai gaismas būtne?

(Es redzu lielu uguni.)

Viņa ieņēma visus plānus un enerģijas un prata sasniegt to mērķi, kuru izvirzīja. Redzu viņas triumfu.

Un kāds ir šis mērķis?

No mana skatpunkta – apzināšanās un dziļas saiknes ar saviem augstākajiem aspektiem attīstība.

Tas ir, mūsu daudzdimensionalitātes apzināšanās?

Ne gluži apzināšanās – šīs daudzdimensionalitātes radīšana.

Sevis kā būtības apzināšanās palīdz aktivizēt augstākus aspektus, kādu vēl dabā nav bijis.

Kurā plānā mūsu dvēsele inkarnējās pirmoreiz?

Astrālajā. Un pēc tam jūs nolaidāties uz fizisko plānu un radījāt savus daudzdimensionālos aspektus, izejot uz ugunīgo plānu.

Tas ir, mums pašā sākumā nebija dvēseles ugunīgā aspekta?

Viņš ir ļoti attīstījies. No sēkliņas viņš ir pārvērties attīstītā būtībā un piepildījies ar zināšanām un viedumu. Kā aug civilizācija? Planēta tiek apsēta ar jaunu rasi, parasti tam pieliek pūles citas planetāras rases. Un viņa no dzīvnieka apziņas aug un piepildās ar apzinātības spēku. Miljoniem zemes gadu ir vajadzīgi jaunas augsti apzinošas rases radīšanai.

Vai var teikt, ka mēs esam augsti apzinoša rase, ja reiz Lucifers izpildīja savu uzdevumu?

Ne visi, protams, ir augsti apzinoši, taču ir labi izvirzījušies no dzīvnieka apziņas. Daudziem ir attīstīta sirds čakra, rase ir sākusi runāt par mīlestību un sirsnīgumu, jūs interesē savs ceļš. Jūs meklējat patiesību un kļūstat arvien apzinīgāki šajā ceļā.

Kādi uzdevumi tika izvirzīti iepriekšējām rasēm uz Zemes?

Neaizmirsti, ka viņas bija citā dimensijā un ar citām iespējām. Viņas visas, tā vai citādi, sasniedza noteiktus rezultātus savā ceļā. Samērā ar smalkāku plānu apgūšanu planēta izvirzīja sev sarežģītākus uzdevumus un pašā blīvākajā posmā arī nepaslīdēja, bet izdzīvoja un atkopās.

Tas ir par mums?

Jā, jūs spējāt pārvarēt savu patību, cīņu un apvienojāties pašā smagākajā kaujā...

Tas ir par Lielo Tēvijas Karu?

Pie mums tas saucas citādi. Jā, par to. Šeit solidaritātes spēki spēja pārvarēt savu sašķeltību un ieviest kārtību uz planētas.

Solidaritāte – tas ir tas, kas nākotnē planētu atkal izglābs?

Izdzīvošanas apstākļos solidaritāte spēlē galveno lomu. Nākotnē tas arī ir rases galvenais izdzīvošanas spēks.

Solidaritāte tiek kaldināta cīņā, bet, kad cīņa beidzas, no solidaritātes nepaliek ne pēdas... Vai tiešām atkal ir vajadzīgs karš?

Pietiek ar tautas izdzīvošanu. Neprasmīga vadība bīda cilvēkus pie stiprākas tautas. Izdzīvošana spēlē ne pēdējo lomu planētas attīstībā un viņas apvienošanā.

19 04 15 02

Un papildus sniedzu Lucifera Deklarāciju, kura mums ļoti patīk – par brīvību, vienlīdzību un brālību.

 

Urantijas Grāmata, 53. Dokuments

Lucifera sacelšanās

 

(601.1) 53:0.1 Lucifers bija visuma Nebadons spīdošs primārais Dēls-Lanondaneks. Viņam bija kalpošanas pieredze daudzās sistēmās, viņš bija savas grupas augstais padomnieks un izcēlās ar viedumu, tālredzību un efektivitāti. Lucifers bija savas kategorijas 37. loceklis un atestācijā Melhisedeka atzīmēts starp pašām spējīgākajām un spožākajām personībām savā vairāk nekā septiņsimt tūkstošu lielajā grupā. Pēc tik lieliska iesākuma, atdevies ļaunumam un netikumam, viņš krita grēka apkampienos un pašreizējā laikā ir viens no trijiem visuma Nebadons Sistēmu Pavēlniekiem, kuri pakļāvušies egoistiskiem dzenuļiem un aplamas personīgās brīvības sofistikai – visuma uzticības noliegšanai, necieņai pret brāļu pienākumiem, kosmisko savstarpējo attiecību aizmirstībai.

1. Sacelšanās dalībnieki

(601.3) 53:1.1 Lucifers nebija augšupejoša būtne. Viņš bija radīts lokālā visuma Dēls, un par viņu bija teikts: “Tu biji pilnīgs visā no tavas radīšanas dienas, kamēr tevī neatradās netaisnība.” Daudz reižu viņš bija padomē ar Edēmijas Augstajiem. Un Lucifers valdīja “Dieva svētajā kalnā”, Jerusema administratīvajā kalnā, jo viņš pārvaldīja milzīgu sistēmu no 607 apdzīvotām pasaulēm.

(601.4) 53:1.2 Lucifers bija dižena būtne, spīdoša personība. Visuma varas hierarhijā viņš stāvēja uzreiz aiz zvaigznāju Augstajiem Tēviem. Neskatoties uz viņa nogrēkošanu, līdz Mihaēla iesvētīšanai uz Urantijas viņam pakļautās saprātīgās būtnes atturējās izteikt savu necieņu un sašutumu. Pat ercenģelis Mihaēls Mozus augšāmcelšanas laikā “neizteica pārmetošu tiesu, bet tikai pateica: „Lai tiesnesis izsaka tev nopēlumu. “” Tādos jautājumos tiesa ir No Sākotnes Seno – virsvisuma valdnieku – prerogatīva.

(603.4) 53:3.3 2. Radītāja-Dēla-Mihaēla valdīšana pār Visumu. Lucifers uzstājās par lokālo sistēmu autonomiju. Viņš pretojās Radītāja-Dēla-Mihaēla tiesībām valdīt Nebadonā hipotētiskā Paradīzes Tēva vārdā un pieprasīt visām personībām uzticību šīm neredzamajam Tēvam. Viņš apgalvoja, ka viss pielūgšanas plāns ir viltīga mahinācija, vērsta uz Paradīzes Dēlu cildināšanu. Viņš bija gatavs atzīt Mihaēlu par savu Radītāju-tēvu, bet ne par savu Dievu un likumīgo valdnieku.

(603.5) 53:3.4 Visasāk viņš metās virsū No Sākotnes Seno – “svešzemju monarhu” – tiesībām iejaukties lokālo sistēmu un visumu lietās. Viņš šos valdniekus sauca par tirāniem un uzurpatoriem. Viņš savus piekritējus aicināja ticēt, ka neviens no viņiem nevarētu iejaukties tīri iekšējā pārvaldē, ja tikai cilvēkiem un eņģeļiem pietiktu Drosmas paziņot par sevi un drosmīgi pieprasīt savas tiesības.

(603.5) 53:3.4 Viņš apgalvoja, ka No Sākotnes Seno spriedumu izpildītājiem varētu aizliegt darboties lokālajās sistēmās, ja tikai tajās mītošās būtnes paziņotu par savu neatkarību. Viņš paziņoja, ka nemirstība ir raksturīga sistēmas personībām, ka augšāmcelšanās ir dabisks un automātisks akts un ka visas būtnes dzīvotu mūžīgi, ja ne patvaļīgie un netaisnīgie No Sākotnes Seno spriedumu izpildītāju akti.

(604.1) 53:3.6 3. Uzbrukumi augšupejošo radību vispārējam sagatavošanas plānam. Lucifers apgalvoja, ka pārāk daudz laika un pūļu tiek tērēts tik rūpīgai visuma vadības principu mācīšanai augšupejošajiem mirstīgajiem, – viņš šos principus uzskatīja par netikumīgiem un nepamatotiem. Viņš iebilda pret programmu, pēc kuras telpas mirstīgie gadsimtiem ilgi tiek gatavoti kādam nezināmam mērķim, un atsaucās uz to, ka Jerusemā klātesošie pabeidzēju korpusi ir pierādījums tam, ka mērķis, kam šie mirstīgie gatavojās daudzu gadsimtu laikā, ir pilnīgs izdomājums. Zobojoties viņš norādīja, ka visa pabeidzēju likteņa svētlaime ir būt atgrieztiem necilās sfērās, līdzīgās viņu izcelsmes sfērām. Viņš lika saprast, ka viņi ir pavedināti ar pārliecīgu disciplīnu un ilgstošu gatavošanos un ka patiesībā viņi ir savu mirstīgo biedru nodevēji, jo piedalās visa radījuma paverdzināšanā augšupejošo mirstīgo mistiskā mūžīgā mērķa vārdā. Viņš aicināja uz to, lai augšupejošie mirstīgie iegūtu personīgās pašnoteikšanās brīvību. Viņš apšaubīja un nosodīja visu mirstīgo augšupiešanas plānu, kuru radīja Paradīzes Dēli ar Bezgalīgā Gara atbalstu.

https://www.urantia.org/ru/kniga-urantii/dokument-53-vosstanie-lyucifera

19 04 15 02

Maksa par nodarbību – 300 rbļ.

Jūs varat apmaksāt uzreiz vairākus tamlīdzīgus seansus

vai maksāt katru reizi, kā ir ērti.

Tos, kuri ir man apmaksājuši laikus, lūdzu atgādināt man pa e-pastu.

 

1. Visvienkāršākais pārskaitījuma veids Krievijā – uz kartes kontu jebkurā Krievijas Sberbank nodaļā

4276 1600 1263 4789

 

2. Jandeks-nauda, konts 41 00 11 43 27 08 994

 

3. Bankas pārvedumi no ārzemēm: Vestern Union, Golden Crown vai Kontakt

Uz vārdu Котельникова Наталья Николаевна

KOTELNIKOVA NATALIA NIKOLAEVNA.

Noteikti norādiet tēvavārdu. Pie mums tas ir nepieciešams.

 

4. Pay-pal uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jebkurā gadījumā sūtiet man vēstuli uz e-pastu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., norādot vebināru un apmaksas veidu.

Atbildes vēstulē es jums atsūtu norādi un paroli uz vebināru

 

Pievienots 18.04.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/cvidanie-s-archangelom-liutsiferom

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/21-raksti-2016/961-atma (Tulk. piezīme)