Логос. Перспективы развития человечества

Logoss. Cilvēces attīstības perspektīvas

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

19 04 18

Sanats Kumara: Kādu mēs varam stādīties priekšā Radītāju? Tā ir pasaule kopumā, viss, kas notiek pasaulē, un tas, kādēļ tas viss ir. Citiem vārdiem, Logoss – tā ir Dzīve visās izpausmēs, Absolūts. Tā ir absolūta doma, absolūta matērija un absolūta apziņa.

Absolūtā doma – apziņu un viņu ideju kopums, kaut kas unikāls, iemiesojošs šo unikalitāti pasaulē Sevis izzināšanai caur šo pasauli, Sevis uzlabošanai caur savu atspulgu un savu vibrāciju paaugstināšanai, atsakoties no Tumsas un pakāpeniski pārejot uz gaišāku dzīves spektru. Evolūcijas jēga – tiekties uzlabot sevi, izzinot Tumsas un Gaismas dziļumu un izdarot izvēli par labu Gaismas Avotam.

Evolūcija nav Riteņa atkārtojums detaļās. Katrs Ritenis ir unikāls tādā nozīmē, ka rada jaunu Saprātu, spējas domāt un atspoguļot jaunā līmenī, pilnīgākā un gnostiskākā (spējīgā izzināt realitāti).

Pilnība – Radītāja Ideāla daļa, tas, ko Viņš ieliek katrā cilvēkā, tas, uz ko ir aicināts tiekties katrs. Tā ir kā bāka cilvēkam. Nav robežas Pilnībai. Tā ir ierobežota tikai ar cilvēka uztveres līmeni, viņa iespēju un īstenības atspoguļojuma līmeni.

Pati pilnība mums – Radītājs. Bet ir taču arī Tas, Kurš Viņu radīja, – aiz Pilnības, Domas un Eksistences robežām.

Pilnība – absolūta Ideja, paraugs, sasniedzams katrā tā etapā. Attīstība vienmēr norit pilnības virzienā, tas ir evolūcijas likums. Lai izzinātu sevi, doma tiek ietērpta tajā, ko mēs sauktu par nepilnību, – matērijā. Bet matērija – tas ir paņēmiens ieraudzīt un izzināt, novērtēt un sadalīt pa sastāvdaļām visu pasaules lieliskumu, sākot ar atoma daļiņām un beidzot ar dabas likumiem un Radītāju.

Viss pasaulē virzās vienā virzienā. Bet kas paliek tur, no kurienes mēs nākam? Kas ir pārējā pasaulē, evolūcijas spirāles apakšā? Tur ir Neizpaustā superpasaule, supersmagas matērijas pasaule, kurā arī eksistē saprāts citādā apvalkā, bet ar savu tieksmi uz pilnību. Pievērsīsimies šai pasaulei un pacentīsimies ieskatīties tajā ar acs kaktiņu. Ja mūsu pasaulē viss ir trejisks (Gars – Dvēsele – Ķermenis, Intelekts – Mīlestība – Griba, Tēvs – Māte – Dēls utt.), tad tur viss divisks (Gars – Ķermenis, Intelekts – Griba, Tēvs – Dēls utt.). Kas trūkst ķēdītē? Vidējais aspekts Dvēsele. Ko dod Dvēsele cilvēkam? Kādas Esības atspulga pazīmes, kādas krāsas? Emocijas, jūtas, nokrāsu, pustoņus, kaislības, skaistumu, kultūru, balstītu uz skaistuma izjūtu: deju, mūziku, glezniecību, arhitektūru, fotogrāfiju, poēziju.

Kas tad tāda ir Dvēsele, ko viņa cilvēkam piešķir? Humānismu. Vides izzināšanu caur sirdi. Vērtības, no pragmatiķa viedokļa gaistošas, – uzticību, tieksmi pēc skaistuma, mīlestību, līdzcietību, draudzību, upurēšanos, solidaritāti, cilvēcisko attiecību siltumu, ticību, cerību... Tās ir dažādas Dvēseles krāsas, vidējais aspekts, kāda nav cietākā matērijā.

Kas tiks attīstīts nākamajā pasaulē? Kad mēs pāriesim pilnīgākās attiecībās? Kādu aspektu mēs attīstīsim nākamajā dimensijā?

Mēs būsim caurspīdīgi savās domās. Viss, ko mēs domāsim, uz ko būsim spējīgi, cik spējīgi mīlēt un piedot – attīstītas Dvēseles īpašības – tas viss tiks uztverts kā fons, uz kura attīstīsies nākamās pakāpes īpašības: spēja uz jaunradi un pētīšanu, attīstītas domas dziļums un Dvēseles smalkums, jutīgums, upurēšanās, pašatdeve kopīgai lietai un zemiešiem mazpazīstamas un pavisam nepazīstamas īpašības, ļoti augsti morāli principi:

kristālskaidrs godīgums,

pilnīgs patiess taisnīgums,

pilnīga savstarpēja pieņemšana no sākuma līdz beigām,

cita izvēles cienīšana,

spriedumu neatkarība un šīs neatkarības cienīšana,

spēja vienmēr atrast kompromisu, ņemot vērā katra viedokli atsevišķi.

Tādā veidā ķēdītei Gars – Dvēsele – Ķermenis tiek pievienots ceturtais aspekts – Patiesības Ķermeņa aspekts. Dvēseles vērtības tālāk attīstīsies, balstoties uz Saprātu un Jūtām. Patiesība triumfēs.

Patiesība ir viens no Radītāja Ideāliem, viens cilvēka attīstības etaps uz Zemes. Patiesība ved pie realitātes smalkākas un detalizētākas izstrādes, katra sastrādātā pozitīvā aspekta detalizēšanas un padziļināšanas un pilnīgas atteikšanās no negatīvu aspektu attīstīšanas, kuri plaukst mūsdienu etapā. Tas ir viss, ko mēs saucam par Tumsu, nesaprātīgumu un bezgarīgumu.

Patiesība – Dievišķā cilvēka tapšanas kārtējais etaps. Patiesības pazīmes:

Gaisma.

Pilnība.

Skaistums.

Saprātīgums.

Visa pilnīga pieņemšana.

Visa, ko sevī sastrādājis cilvēks, pilnīga atdošana visu labumam.

Individualitātes, neatkārtojamības padziļināšanās.

Savas individualitātes skaidra iebūvēšana sabiedrībā bez netikumiem un krimināla.

Kristālskaidrs godīgums kā fons.

Mīlestības aspekta turpmāka attīstība uz beznosacījuma mīlestību.

Neapšaubāma tiekšanās uz ideālu.

Labestīgums, atklātība, vienkāršums.

Pilnīgi tiek izskaustas tādas pazīmes kā mantrausība, sīkstulība, skopums, alkatība, egoisms, viltus, pārestība, bailes, vaina, viltība, vardarbība, konflikts utt.

Padziļinās jūtu uztvere, jutīgums astrālajā plānā attīstās superjutīgumā.

Rodas jauni maņu orgāni, kuri padziļina dvēseles jutīgumu un pasaules atspoguļojuma dziļumu dvēselē.

Katrs sajūtu aspekts tiek detalizēts tālāk, tiek izstrādātas Dvēseles visu aspektu un visu sajūtu detalizētas un smalkas nianses.

Tiek padziļināti visi jēdzieni, notiek iziešana uz filozofijas līmeni kā pasaules-ēkas, dabas, cilvēka izpratnes sākuma līmeni.

Tiek tālāk izstrādātas humanitārās zināšanas kā Pasaules-ēkas pamats.

Atteikšanās no materiālās pasaules.

Materiālo apvalku nomešana.

Pāriešana uz augstākajām dimensijām. Pasaules enerģijas pilnīga apgūšana. Saziņa ar citām planētām.

Planētu Shēmas kopīgā Saprāta, kopīgās Individualitāšu Padomes, Pasaules Saprāta Pārstāvja, radīšana.

Dalība Galaktikas pasākumos.

Saprāta apzināta paātrināšana visos virzienos.

Atteikšanās no Planētas kā dzīves, piestiprinājuma vietas, pāriešana starpgalaktiskajā apziņā.

Jaunas realitātes radīšana un Sevis pētīšana šajā realitātē.

Tā ir cilvēka attīstības perspektīva. Neslikta perspektīva?

Ja tā Zemiešiem patīk – veiciniet to ar visu dvēseli un visu saprātu. Attīstiet apzinīgumu un apzināšanos. Nav saprātīgi galināt nost sevi kā planētu, kad ir tāda lieliska izaugsmes un attīstības perspektīva.

Apvienosim pūliņus un aizslaucīsim no Zemes netīrumus un putas, aizvāksim no Dvēseles pelējumu un izvirtību. Atjaunosim tiesības godam un sirdsapziņai, prātam un pašcieņai, skaistumam šī vārda patiesajā izpratnē. Tieksimies pie augstiem sabiedrības ideāliem, paturot prātā, kas ir palicis aiz muguras, lai nekad vairs neatgrieztos pie tā, no kā aizgājām.

Šie un citi materiāli ir vietnē sanatkumara.ru

 

Pievienots 18.04.2019

http://sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/logos-perspektivi-razvitiya-chelovechestva

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)