Вселенная и мироздание

Visums un pasaules-ēka

19 12 05 01

Diženā Dieviete:

Visa pasaules-ēka sastāv no sīkām šūnām, kas atgādina cilvēka ādu. Katra šūna ir realitāte.

Apakšā – blīvi slāņi ar šūnām ar smagu realitāti. Šeit nepietiek gaismas un uguns, toties ir stiprs saprāts, kas šo trūkumu mēģina aizpildīt uz savas gaismas izstrādāšanas un citu enerģiju rēķina.

Augšā – atklāta telpa, un šūnām, kas atrodas šajā realitātes slānī, gandrīz nekas nav vajadzīgs. Viņas svin, priecājas un dzīvo viegli. Viņu stāvoklis ir svētīgs.

Taču, ja apakšējie slāņi neražos savu enerģiju, tad uz to bojāejas rēķina visi slāņi nolaidīsies uz zemākiem reģistriem un sāks mēģināt iemācīties strādāt un izstrādāt savu gaismu.

Kādā reģistrā mēs atrodamies?

Tieši pa vidu. Jūs barojaties ar to, ko izstrādā apakšējie un augšējie reģistri. Jūs ar sevi tos savienojat un mācāties būt viss, kas ir. Es teiktu, ka tas ir pats svētīgākais slānis. Jūs vairs neesat apakšējos enerģētiskajos slāņos, bet arī ne augšējos, tāpēc jūs arī audzējat savu saprātu.

Vidusceļš – ne nabagi un ne bagāti. Bet vai tad slikti ir ieiet realitātes augšējos slāņos un svinēt?

Lai nesatrunētu bezdarbībā, “augšējie” palīdz jums iemantot cienījamāku saprātu. Viņi paši ir gājuši jūsu ceļu un saprot, ka apziņa ir pārāk inerta un vajag papūlēties, lai izvestu viņu pietiekamā augstumā. Turklāt jums nav vēlēts iet uz eņģeļu sfērām, jo jums būs nekomfortabli kontaktēties ar tiem, kas savā veidā ir neattīstīti. Jūsu ceļš ir iezīmēts starp tādiem kā jūs – Saules Brālībā, tādos veidojumos kā Galaktiskais Kristus, kā Diženās Dievietes kopiena, kā planētas dievi. Viņi visi ir nogājuši jūsu ceļu, un viņi visi ir sevi atraduši vai nu individualizētā kokonā, vai arī Vienotības sociumā.

Vienotības sociumam ir turpmāka strauja attīstība, taču tomēr tam ir ierobežojumi izaugsmē, jo pašos augstākajos slāņos jums nāksies šķirties no savas personības un kļūt Vienai Būtnei.

Šī Būtne man atgādina dievus. Vai tā ir?

Nē, cilvēku būtnes nekļūs dievi, ir tikai iespēja ieiet dieva realitātē un pievienoties, saplūst ar viņu, kļūt viņa avatāram. Bet Viena Apziņas Būtne kļūs Radītājs, apvienojot sevi ar sev līdzīgiem no citām planētām.

Tie ir tie, kurus mēs saucam par Logosu?

Jā, apmēram. Tas ir nākotnes ceļš, citu nākotnes ceļu starpā cilvēcei.

Kādas vēl nākotnes mums ir paredzētas?

Mēs jau runājām par trīs ceļiem (Logoss-Gars, Dvēsele, Viela-Matērija). Katrs no jums ir izgājis Vielas-Matērijas ceļu un turpina attīstīties Dvēselē, vidējā reģistrā, kurš savieno Visu, Kas Ir, garu un matēriju. Turpmāko attīstību mēs saistām ne ar Logosu, ne ar Vielu, bet ar gara un matērijas apvienošanu. Tas ir sarežģīts ceļš, kā iegūt formu, apgarot formu. Daļēji šo ceļu ejat jūs un savā ceļā saprotat, cik tas ir sarežģīti.

Taču gribu apliecināt, ka tas tad arī ir Radītāja Maģistrālais (pamata) Plāns. Idejai (Radītājam) ir jāizšķīst Matērijā, jāsavienojas ar viņu un jāpaceļ Visa, Kas Ir vibrācijas kopumā. Idejai ir jāapgūst viņai dotais pasaules-ēkas apjoms, un paņēmiens, kuru izvēlējās šī Ideja, ir matērijas apgūšana ar saprātu.

Kā tu saproti, ar matēriju Es domāju ne tikai fiziskā plāna planētu minerālo pasauli, bet arī visu citu plānu vielu, izretinātāku, taču vienalga to materiālo pamatu veidojošu. Katrā tādā slānī ir viela un gars. Taču ne katrā tādā “pīrāgā” ir dvēsele. Jūsu nākotnes uzdevums – radīt dvēseles, apvienojošas sevī abus aspektus.

Pašlaik bagātīgi tiek radīti dažādi dvēseļu varianti tieši fiziskajā plānā. Kopienas meklē sevis turpināšanas variantus, savienojot visus iespējamos DNS variantus.

Es saprotu, ka var radīt ķermeni no DNS. Bet kā viņā nolaižas dvēsele?

Bet tā arī ir mūsu sadarbība. Tu taču redzēji gatavas dvēseles pie manis “plauktos”. Es nodarbojos ar fizisku, astrālu un mentālu “cilvēku” apgarošanu. Es aktīvi sadarbojos ar tiem, kas lieliski ir apguvuši formu radīšanas metodi. Ir daudz nodaļu darbam ar tādām formām. Tiek pētīta viņu izdzīvošanas spēja, attīstīta apziņa un saprāts, katras šūnas gaismspēja (enerģētika un gaismas veidošanās vielā), spēja vairoties, cīņa ar slimībām, cilvēka psihiskā attīstība psihiskais spēks, psihomātika kā virziens uz attīstību un negatīva ierobežošanu u.c.

Bet tas, ka fiziskais plāns nepārtraukti karo, – tas ir normāli?

Jā, jūs taču atrodaties nepietiekamības apstākļos un dažādos veidos mēģināt pārvarēt šo nepietiekamību. Jūs meklējat reālus paņēmienus, kā kļūt attīstītākiem un nodrošinātākiem.

Zemā apziņas līmenī jūs atrodaties piramīdā, kur apakšējie slāņi nodrošina augšējos, bet augšējie parazitē uz apakšējiem. Pasaules-ēkas apstākļos ir pieņemamāka dzīvošana. Augšējie slāņi visu laiku strādā, lai nodrošinātu apakšējos ar mīlestību, attīstību un izglītību, dziedināšanu un barošanu. Tava darba mērķis – pacelties kopā, neatraujoties no bāzes.

Un ar ko nodarbojas DD Kopiena?

Ar dvēseļu lološanu, saziņu ar eņģeļiem un uzplaukuma uzturēšanu mūsu plānā. Gribu tev apliecināt, ka visos plānos ir arī grūtības, nemēdz būt tā, ka tikai lieglaime un bezdarbība paradīzes dārzos gaida jūs augšējos plānos.

Esmu bijusi paradīzē... tur nav apstākļu darbībai un pat domas attīstīšanai...

Labi, ka tu to zini. Bet tomēr paradīze daļēji ir apdzīvota. Tā pa pusei ir piepildīta ar tām būtnēm, kuras “tur” paradīzes enerģētisko pamatu. Paradīzes iedzīvotāji nedomā un nestrādā. Viņi vairāk atgādina dzīvniekus.

Tagad ir kļuvusi skaidra Bībeles versija par Ādama un Ievas izdzīšanu no paradīzes – viņi sāka domāt, un viņiem bija jāsāk domāt, lai kļūtu par Tēva Plāna nesējiem. No dzīvnieciskajiem cilvēkiem viņi sāka pārvērsties humanoīdos?

Jā, tā arī ir. Viņi sāka attīstīties un bija spiesti pamest Tēva pulku. Tagad jums paradīzē nav ko darīt, jūs iesiet bojā no savas attīstītības neatbilstības paradīzes dzīvnieku attīstītībai. Cilvēkam ir jādomā, jādarbojas, jākontaktējas un jāattīstās.

Ko tu domā ar pasaules-ēku – visu Radītāja-Tēva-Idejas apjomu vai viņa “materiālo” daļu? Vai arī viņa “materiālā” daļa tad arī ir viss viņa apjoms?

19 12 05 02

Atbilde ir tēlā. Milzīgs zirneklis nes savu milzīgo olu. Viņš šo olu radīja un tagad no tās barojas, ar saviem taustekļiem iekļūstot iekšienē un radot tur speciālu vidi, lai attīstītos tie, kas viņu nodrošina. Taustekļi – tas ir materiālais pamats pasaulēm, kuras šajā matērijā attīstās.

Taču viņa mērķis nav tikai baroties, bet arī izaudzēt pēctečus, kuri arī ir olas iekšienē. Viņa uzdevums – kļūt vienotam ar šo olu, saplūst simbiozē, Vienā, izaugt un sadalīties pēctečos.

Tas ir, ir arī neizstrādātas “telpas”, tālas no apgūšanas?

Papilnam! Mūsu visums vēl ilgi dzīvos. Un pasaules-ēka vēl ilgāk. Jūs paspēsiet izvērsties pilnā augumā un pāraugt mūsu visumu. Jūs esat jauni dīgsti, kuri pārvērtīsies milzīgos kokos.

Es pateicos tev, Diženā Dieviete! Un ar ko mēs šodien nodarbosimies seansā?

Audzēsim saprātu!

 

Pievienots 05.12.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/vselennaya-i-mirozdanie

Tulkoja Jānis Oppe