Строим наше будущее

Būvējam mūsu nākotni

19 12 01 01

Dārgie draugi! Marijas Simoņenko čenelingā http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/buduschee[1] Lucifers aicināja mūs uzmanīgi attiekties pret mūsu nākotnes būvniecību. Un patiešām, ja mēs nekā to sev nestādīsimies priekšā, nebūvēsim jaunas sociālās attiecības, sabiedrības likumus un vienkārši cilvēku ikdienu, tad ko gan mēs būvējam? Jaunas slimnīcas un skolas? Rūpnīcas un cietumus?

“Pašlaik jūs varēsiet sev palīdzēt, ja sāksiet veidot sarakstu. Izdomājiet tam nosaukumu, piemēram: “Ko es gribētu izmainīt šajā pasaulē” vai “Manas nākotnes pasaule”. Rakstiet tajā pastāvīgi visu, ko gribētu izdarīt nākotnē un ko gribētu izmainīt un izlabot. Jūs gribat jaunu pasauli? Kāda tā būs? Rakstiet sīki sarakstā visu, ko gribat ieraudzīt, neskatoties uz to, vai jums šķiet reāli to īstenot.

Domājiet par vēlamo vērienīgi visas cilvēces apjomos, vizualizējiet, tuviniet savu nākotni, pievelciet to ar savām domām.

Darbojieties kopīgi. Radiet spēcīgu virpuli mentālajā telpā. Tavs ievērps sev iekšā enerģiju realizācijai. Jo vairāk būs cilvēku, kuriem domās būs jaunā gaišā nākotne, jo ātrāk pienāks tās iestāšanās laiks. Un atcerieties, viss sākas šeit un tagad!”

Man radās vēlēšanās pasapņot kopā ar mūsu Sanata Kumaras Skolu par to, kā mēs varam stādīties priekšā mūsu nākotni. Man šķiet, ka bezmaksas enerģija var mums palīdzēt atrisināt vairums planētas problēmu – aizvākt atkritumus, izurbt akas tuksnešos un radīt veselīgu ekoloģisko situāciju, audzēt dārzeņus ziemeļos un tuksnesī. Aiznest līdz visiem visus jaunos medicīnas atklājumus, lai daudzus cilvēkus padarītu veselus un daudziem atvieglotu viņu dzīves ar pilnvērtīgu aprūpi.

Aizdomājoties par kaut ko, es vienmēr atrodu Skolotāju uzvedni. Tā bija arī vakar: lasot Kuklina (Куклин) apskatu žurnālā “Мировой Ченнелинг”, es griezos pie tiem saviem vecajiem rakstiem, kurus autors izmantojis apskatā. Arī tajos bija runa par nākotni. Pievērsiet uzmanību dažām domām par nākotnes uzbūvēšanas paņēmieniem.

19 12 01 02

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/zakoni-kosmosa-v-planetarnom-ispolnenii[2]

“Kosmosa likumi planetārā izpildījumā”

“Pasaules Dvēsele: Kā strādā Cēloņu un Seku Likums? Tu es radījis savu radījumu – lai tā būtu doma, ēka vai mācība. Tu nevari visus pārējos “izkārtot”/”pieskaņot” savai domai vai mācībai. Cik harmoniski būs tavi radījumi tiem, kas ir ap tevi – cilvēkiem, planētām, domām vai Būtībām? Kā izjust pakāpi iekļautībai tajā, kas ir ap tevi? Cēloņu un Seku Likums tev pašam parādīs, ko esi radījis, jo palīdzēs tev tikt skaidrībā ar sekām.

Jāsaka, ka šeit, uz planētas, Likumam ir šaura ievirze – dvēseles apmācīšana saprātīgai uzvedībai. Jo jūs pagaidām nevarat prognozēt sekas, tās ir attīstītu Būtību privilēģijas. Jums mēdz būt pravieši, bet arī viņi pieļauj kļūdas. Tagad ir radusies tehnogēnās prognozēšanas caur datorprogrammām zinātne. Bet tās pagaidām nedod jums precīzu priekšstatu par jūsu iespējām un kļūdām.

“No kļūdām mācāmies” – tas ir cilvēka attīstības variants. Jums ir dota iespēja kļūdīties, neprast prognozēt, darīt daudz reižu un atklāt daudz reižu vienu un to pašu. Jūsu radījumi pagaidām neiedarbojas uz kosmosu, jo jūs esat aizklāti. Un tagad jūs spēsiet paši tikt skaidrībā ar to, ko esat radījuši un radāt tālāk. Neviens jums neliek šķēršļus, un gandrīz neviens “nepestī”.”

19 12 01 02

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/kto-mi-na-zemle[3]

“Kas mēs esam uz Zemes?”

“Ko var mums pastāstīt par jaunajiem realitātes un apziņas vadības principiem?

Sanats Kumara: Bāze vienmēr tika būvēta tā: augstākie vadīja zemākos un visu, ko nesa zemākās pasaules, dzēsa no savas bāzes kā nepilnīgu, tumšu, neattīstītu un nepatīkamu. Tagad mēs esam vērsušies uz to, lai attīrītu un pieņemtu šo zemāko kā potenciāla, kā enerģētiska, tā arī informācijas avotu.

Inertums un dogmatisms noveda sistēmu pie tā, ka viņa pārstāja attīstīties un iegāja strupceļā. Tajā pašā laikā jaunas idejas neienāca ļoti sen. Un sistēma vērsās pie tādām apziņas formām, kuras spēj radīt pilnīgi jaunus neizpētītus ceļus, kurus sistēma vienkārši vēra ciet kā neizdevīgus un nesaprātīgus.

Apmēram tā, kā pie mums ver ciet visus jaunos enerģijas avotus?

Jā, tas ir tiešs augstāko sistēmu prakses atspulgs. Un tagad tumšo un neizglītoto Mēs cenšamies attīrīt un novest līdz saprātīgumam, bet ne tā, kā tika darīts vecos laikos – caur pakļaušanos un kalpošanu, padevību un pielūgšanu, kultu un verdzību. Ir iezīmējusies jauna tendence, kaut gan arī tā pagaidām ir tikai iezīmējusies – ieklausīties apakšās, pacensties tur atrast zelta serdeni, kuru var pieņemt kā jaunas idejas attīstībai, vismaz izdarīt jaunus mēģinājumus atklāt idejas un pat ideju iedīgļus pasaulē un pamēģināt tās realizēt. Tas, protams, būs eksperimentāls mēģinājums, taču pasaule tieši arī papildinās uz jauna radošuma rēķina.

Jūs esat Viss, Kas Ir sistēmā, bet kļūsiet Šis Viss, Kas Ir, kad ne tikai to apzināti izjutīsiet, bet arī praktiski izmantosiet savu varenību. No bateriju lomas apzināti pāriesiet pie Radītāju lomas. Tādēļ nemaz nevajag neko mainīt ārpusē, nevajag ne ar vienu cīnīties un karot. Vajag izmainīt sevi iekšienē.”

19 12 01 02

“Kāda ir tava kā Planetārā Logosa loma mentālā?

Es gatavoju sev maiņu. Mēs jau runājām, ka Planetārais Logoss – tie ir cilvēki. Mēs pārraugām cilvēkus, palīdzam, vēršam, apmācām, izglītojam viņus.

Tu teici, ka tu biji aizgājis no planētas. Ar ko tas bija saistīts?

Ar manu paša transformāciju. Es esmu ļoti pacēlies un tagad pārraugu ne tikai Zemi. Mana kā Saules Radītāja loma tagad ir paplašinājusies uz citām planētām un uz citām funkcijām. Tas arī ir saistīts ar apziņas attīstību un galvenokārt ar saprāta attīstību.

Mēs formējam jaunu saprātu uz jauna pamata. Tas nebūs saistīts ar zemes plāna saprāta formu – tā ir pārāk stingra un gausa, neelastīga un konservatīva. Mums gribas radīt Ātro Saprātu, balstītu uz citas bāzes. Šeit mēs savienojam citu rasu, progresīvāku un attīstītāku, bāzes.

Šis saprāts tiek radīts astrālajā plānā. Šeit atrodas mūsu jaunās intereses, jo astrālais plāns dominē uz visām planētām un vada zemākus plānus. Drīz arī jūs kā planēta atradīsiet sevi astrālajā plānā. Un jums noritēs masveida pārorientācija sakarā ar elastīgākām jūsu izpratņu, apzināšanās un saprātīgumu daļām. Rases glābiņš ir saprāta iegūšanā. Tas ir mūsu ceļš, un novēliet mums sekmes šajā mūsu un jūsu ceļā.”

19 12 01 02

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/dva-chennelinga-iz-solntsa[4]

“Dvēseles atbrīvošanās Jaunais Ceļš”

“SB: Mēs nupat parunājām par Saules būtņu prioritātēm, bet tagad mēs parunāsim par uzdevumiem un tā radīšanu, kas tagad notiek Saules sistēmā, kas tagad tiek radīts, pie kā jūs esat nonākuši rezultātā. Bez tā, ka tiek radīta jauna cilvēce uz šīs ceturtās planētas, ir vēl ļoti daudz radīšanu, kuras notiek šajā momentā.

Tā ir arī jaunas rases radīšana, tā būs rase, kura ir apzinātāka, mobilāka un spējīgāka savienoties ar saviem Augstākajiem es un, tajā pašā laikā, eksistēt fiziskajā plānā pilnā apziņas apjomā, rase, kura vēl vairāk būs saistīta ne tikai ar Augstākajiem, bet arī ar apakšējiem es. Mēs uzreiz cenšamies padarīt šo rasi ar daudzdimensionālu apziņu, lai būtu tādas spējas, kuras uzreiz spilgti izpaustos. Cilvēks tad uzreiz kļūst apzinošāks un garīgāks. Viņš ātrāk iziet visus karmiskos mezglus, visus savus radīšanas uzdevumus, visas apzināšanās un ātrāk apmācās saprātā.

Tātad, lai kas tur nebūtu uz Zemes, šeit, Saules telpā, viņu sāk apgūt cilvēciskais saprāts. Un tur jums palīdzēs jūsu tā dēvētie dievi – Saules dievi, Augšupceltie Valdnieki, jūsu Ģimeņu daļas – Ēģiptes, Grieķijas, Hiperborejas dievi. Jūsu uzdevums – pēc iespējas vairāk ar viņiem savienoties, sarunāties šajā telpā, lai šeit aprastu. Sajustu sevi kā vienlīdzīgus. Nebaidītos. Un sāktu radīšanu.”

19 12 01 02

 

Gribu piebilst, ka mēs pašlaik aktīvi sadarbojamies ar Saules Brālību un ar dieviem, bet tajā laikā mēs tikai sākām ar viņiem iepazīties.

Pirmās bezdelīgas jau ir uzrakstījušas par savu nākotnes izpratni.

 

Dina:

Ko es gribētu izmainīt pasaulē?

Šodien darbā meditēju, un tāda mīlestība pie manis atnāca pret Māti Zemi... Es palūdzu Radītājam parūpēties par vaļveidīgajiem un delfīniem, palūdzu attīrīt jūras un okeānus no atkritumiem, no piesārņojuma, palūdzu aizsargāt šos brīnišķīgos dzīvniekus no iznīcināšanas!

Tātad – lūdzu tīras ūdenskrātuves, jūras un okeānus, lai saglabātu un aizsargātu vaļus un delfīnus Ūdensvīra ēras jaunajā pasaulē.

 

Dmitrijs:

Man šķiet, var pasapņot/vizualizēt pasauli, kurā ierēdņi nezog. Lūk, kas mani uz to iedvesmoja. Vienā no Natālijas Nikolajevnas čeniem ar Māti Mariju (vai ar Diženo Dievieti?) pirms gadiem pusotriem atnāca informācija, ka Ķīna kļūs par pasaules superlielvalsti, bet Krievija un ASV zaudēs līderību... Tur, tajā čenā, tika apspriesti mūsu civilizācijas varbūtējo nākotņu jautājumi... Tad, lūk, Ķīnā, kura gatavojas pasaules līderībai, pēdējo 3-5 gadu laikā ir ticis nošauts apmēram 10 tūkst. apzagušos, korumpētu ierēdņu visos līmeņos. Pašlaik šī valsts attīstās vienkārši čempiona tempā...

Spēcīgā, nekorumpētā valstī arī cilvēkiem ir vieglāk dzīvot – vai ne tā? Un, ja visā pasaulē izzudīs korupcija un + turklāt pilnā mērogā notiks Atklāšana, par kuru runā Vilkoks (David Wilcock) un Co, – vai tad šī pasaule nepaliks labāka, gaišāka, tīrāka? Mēs nepārkāpjam to tumšo gribu, kuri pašlaik ir pie Stūres. Mums ir jāpasludina mūsu Griba dzīvot pasaulē, kura piepildīta ar gaismu... Un mīlestību – ideālā.

Juļa:

Tas ir tas, kā es gribētu dzīvot tieši šodien.

Zemieši ir atrisinājuši problēmu ar ekoloģiju, ir pazudušas indīgās izplūdes no transporta un dažādām rūpnīcām, ir atrisināts jautājums ar plastmasu un mežu izciršanu.

Pilnīgi neviens tagad nemet atkritumus zemē, tā ir norma, cilvēki rūpējas par dabu.

Slimības ir palikušas tālā pagātnē, absolūti katrs cilvēks ir iemācījies klausīties savu organismu un sākuma stadijās atbrīvoties no diskomfortu radošiem simptomiem.

Sevi izdzīvojušas negatīvas emocijas, tādas kā agresija, skaudība, alkatība, aizkaitinājums, bailes un citas. Cilvēki ar uzmanību attiecas pret savu fizisko ķermeni un vairs neredz jēgu savu enerģiju velti tērēt.

Nauda ir pārstājusi būt mērķis, naudas ir kļuvis papilnam, un tāpēc cilvēki savas vēlmes risina pēc vienošanās, ar dažādu savstarpēju apmaiņu.

Cilvēce ir iemācījusies pārvietoties telpā. Sākusi sadarboties ar citām civilizācijām, kādai palīdzēt attīstībā, no kādas mācīties.

Nav robežu, un nav baiļu. Pilnīga laime, eiforija un bezgalīgas iespējas fantāzijai.

Tas īsumā par to, kas man ir svarīgs pašlaik. Iespējams, pēc gada es kaut ko pierakstīšu klāt vai pārrakstīšu pavisam. Pagaidām tā.

 

Eduards, Rīga:

Silts klimats, 23-25 grādi. Skaisti, daudzveidīgi koki, krūmāji, ziedi, zāle. Tīrs dzidrs gaiss. Skaisti kalni, ielejas, pakalni. Tīrs dzidrs ūdens okeānos, jūrās, upēs, ezeros, skaistas zivtiņas, ūdensputni, vaļi, delfīni. Uz planētas nav plēsoņu.

Barība – uz augu produktu bāzes – augļi, dārzeņi, graudaugi, rieksti; arvien lielāku īpatsvaru iegūst enerģētiskā barošanās.

Uz planētas – dažādas tautas, rases. Visi dzīvo mierā, saskaņā, mīlestībā, žēlsirdībā un līdzcietībā. Katram cilvēkam ir atvērtas iespējas paust radošumu, spējas, talantus. Īpaša uzmanība tiek veltīta bērniem un vecākā gadagājuma cilvēkiem.

Skolās tiek mācīta visu Pasaules-ēkas sistēmu uzbūve, Kosmosa likumi, jaunrade ar enerģijām, skaitļu nozīme un to izmantošana dzīvē, mūzika, glezniecība, skulptūra un citi mākslas virzieni.

Tiek veidoti skaisti dārzi, parki, strūklakas, skulptūras, gleznas. Dzīvojamās mājas tiek būvētas harmonijā ar apkārtējo dabu.

Tiek uzņemti viesi no citām planētām, zvaigžņu sistēmām, galaktikām, un Zemieši apmeklē kosmosa objektus. Svētki Saulgriežos, Ekvinokcijās. Jaunu svētku dzimšana sakarā ar kādiem cilvēcei, tautai, ģimenei nozīmīgiem notikumiem.

Harmonija, cilvēcei mijiedarbojoties ar dabas stihijām, valstībām, gariem, dzīvniekiem un augu pasauli, putniem, kukaiņiem, ūdensputniem.

Atteikšanās no Zemes degvielas resursu iegūšanas un dedzināšanas. Pāriešana uz atjaunojamiem enerģijas avotiem – paisuma viļņiem, vēja, saules enerģijas, termālajiem avotiem u.c.

Visos vadības līmeņos – speciālisti, cienījami, viedi, zinoši cilvēki, kas strādā vispārējam labumam. Savstarpēja pieredzes apmaiņa starp tautām, rasēm, dzimtām par sasniegumiem zinātnē, kultūrā, mākslā, bērnu audzināšanā un citās darbības sfērās. Speciālistu apmācība darbam Kosmosā dzīves apgūšanai un organizēšanai jaunos neapdzīvotos Visuma plašumos. Dalība Saules, Galaktiskajās, Visuma ekspedīcijās.

Ģimenes veidojas uz Dievišķās mīlestības, savstarpējās sapratnes un atbalsta pamata. Ģimenēs – priecīgas, harmoniskas attiecības, palīdzot viens otram atvērt un audzēt apziņu, spējas, talantus, radošumu, izzinot Pasaules-ēkas likumus.

Izzinām paņēmienus, kā pārvaldīt enerģijas, kā tās izmantot, lai radītu jauno vispārējam labumam.

Medicīna ir balstīta uz paņēmiena ārstēt ar dziedinošiem augiem, minerāliem, aromātiem.

 

Svetlana Tumanova:

“Pasaulē viss ir enerģija.

Enerģija ir pamatā visam. Ja jūs noskaņosieties uz to tās realitātes enerģētisko frekvenci, kuru jūs gribat sev radīt, tad Jūs dabūsiet tieši to, uz ko ir noskaņota jūsu frekvence.

Tā nav filozofija. Tā ir fizika.”

Alberts Einšteins.

Jā, tā uzskatīja Alberts Einšteins. Un mums it kā ir tiesības uzskatīt, ka mēs esam mūsu laika līdzgaitnieki? Mums ir tiesības uzskatīt savādāk. Kāpēc? Kādēļ?

Bet lai kaut par pilīti uzlabotu savu un visu apkārtējo dzīvi.

Mēs noskaņojamies uz pašu augstāko šīs vēlamās Realitātes frekvenci. Un ko tur redzam?

Viss redzamais lauks ir Gaismas pieliets. Tas ir mūsu Dzīves lauks.

Mēs starojam to pašu Gaismu. Visi staro un Priecājas par Jauno dienu! Mēs sakām paši sev: “URĀ! Mums viss izdevās!”

Mēs arī turpmāk nenolaidīsim galvas. Un redzēsim mūsu modernās dzīves Gaismu. Palīdzēsim tiem, kam mūsu palīdzība ir vajadzīga. Uzmundrināsim, teiksim, lai nenolaiž galvas. Un redz Gaismu!

Un gaisma ir vienmēr. Kaut vai mūsu nemiera pilnajos prātos. Mūsu smadzenēs arī, ja tikai mēs esam noskaņoti uz šo Augstāko realitāti!

Un uz kādu Realitāti mēs varam būt noskaņoti? Kā mēs gribam dzīvot? Skaidrs, ka labāk un nemaz ne sliktāk.

TĀPĒC NENOKARIET GALVAS! VISS LABĀKAIS TIKAI SĀK PIEPILDĪTIES. MĒS TURAM LĪDZINĀŠANOS MŪSU VECĀKAJIEM BRĀĻIEM. Un nelamājam nevienu, pat pašus nolaidošākos. Mēs palīdzam piecelties. Ja nevēlēsies, ir jau pārāk noguris, nu ko, palīdzam turpmāk tam, kurš gribēs dzīvot jaunajā, pārveidotajā Realitātē. Un neklausāmies tos, kas ir zaudējuši ticību visam. TĀ NEMĒDZ BŪT. VIENMĒR IR JAUNA, PĀRVEIDOTA REALITĀTE. PIE TĀS MĒS ARĪ TIECAMIES.

19 12 01 02

https://www.youtube.com/watch?v=H-l2dxVjRI0

Voice Channeling with a woman from the future. +150 years after us.

 

Pievienots 01.12.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/stroim-nashe-buduschee

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/2417-marija-simonenko-nakotne (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/331-kosmosa-likumi-planetara-izpildijuma (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/392-kas-mes-esam-uz-zemes (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/429-divi-cenelingi-no-saules (Tulk. piezīme)