Формы вещества

Vielas formas

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

Vielas formas

19 01 17

Sanats Kumara: Pasaule pavisam nav tas, ko mēs redzam ar fizisko aci. 95% informācijas cilvēks neredz – visas smalkās formas, visas supersmagās formas. Mēs redzam tikai mūsu dimensijas – pašas blīvākās – pasauli.

Mēs atrodamies uz paša zemākā Saprāta evolūcijas pakāpiena, tikai sākam izzināt pasauli. Mūsu saprāts piedzima nesen, mēs pasauli pētām atbilstoši mūsu ierobežotajām iespējām. Taču mēs varam krasi palielināt mūsu potenciālu, noņemt ierobežojumus, pateicoties intuīcijai. Intuīcija – tā ir saikne ar Dvēseli. Kad tā nostiprinās, cilvēks sāk pieņemt informāciju, kuru viņš pagaidām nevar izzināt citādā veidā. Šis ceļš ir bijis vienmēr, taču tas bija atsevišķu cilvēku rīcībā. Tagad katrs cilvēks var izmantot šo iespēju, viņa spēju robežas ir paplašinājušās. Sekojošā informācija šajā nodaļā ir daļēji iegūta tādā veidā.

Sfēra nav vienīgā smalkās vielas un debesu ķermeņu forma. Var redzēt Merkabas, Saturna formas; smalkās un blīvās matērijas mākoņus, kas pagaidām nav pieņēmuši noteiktākas formas; elipsoīda formu; barankas vai ābola formu – toru; plūsmas vai stara, vēja formu; šalles (plaknes, izliektas pa sinusoīdu, viļņveida) formu; spirāles formu. Daudzas formas ir grūti iztēloties fiziskajā realitātē. Melnā cauruma forma – tas ir savienojums ar antivielu, kurš apkārtējo telpu iesūc gigantiskā piltuvē un pārveido to, pārvēršot gaismā piltuves pretējā pusē. Tā ir eja uz pretēji lādētu pasauli, antivielu. Mūsu Galaktikas atrodas gigantiska tora vienā pusē, bet antivielas Galaktikas – otrā. Viņas atrodas harmonijā un līdzsvaro cita citu. Antimatērija ir tāds pat Visuma tips kā mūsu.

Kas tas ir par punktu, ap kuru griežas debesjums?

 

Tā ir tora piltuve, un mēs pakāpeniski ieejam šajā piltuvē. Ejot cauri toram – anihilācija. Tā ir ļoti lēna kustība, paredzēta uz mūžību mūsu izpratnē. Gars neanihilējas, viņš pāriet citā stāvoklī.

Ritmiska pulsācija nav vienīgais vielas stāvoklis. Spirāle, kurai palielinās loki, ir vairāk piemērota jēdzienam “ritms”. Viss ir pakļauts evolucionārai attīstībai un pāriešanai jaunā kvalitātē. Attīstības rezultātā viena forma pāriet citā. Arī formas evolucionē, tas atkarīgs no apziņas attīstītības pakāpes šajās formās. Jo augstāka apziņas pakāpe, jo sarežģītāka forma.

Eksistē forma Galaktika Galaktikā, tas ir, vienas dimensijas slēpta viela atrodas blīvākas dimensijas vielā. Tās eksistē paralēli un vienlaikus, katrai attīstoties savā tempā un ritmā, neatkarīgi vienai no otras. Tādas formas viena otras iekšienē var būt trīs.

Telpa un Laiks izpaužas tur, kur rodas blīvas matērijas sfēra, uz planētām. Izejot no izpaustas matērijas apgabala (no mums – Planētas Logosa sfērā), novērojams kolapss (krišana, lat.), telpas un laika saplūšana vienā punktā. Planētas Logosa sfērā, kur neeksistē lineārā laika un trīsdimensiju telpas jēdzieni, izpaustās matērijas apgabals ir redzams kā portāls, punkts, caur kuru notiek ieiešana atpakaļ planētas sfērā.

Neesot telpai un laikam, visas kustības un izmaiņas norit kvalitatīvi, vienā punktā, Saprāta klātbūtnes punktā. Šim punktam ir bezgalīga forma, plūstot un pārejot no viena stāvokļa citā, veicot kustību un atjaunošanos, cauraužot visu esošo, ietverot savā sastāvā daudz fizisku un citu pasauļu kā Apziņas izpausmi, Apziņas jaunradi, Apziņas pašrašanos un pašražošanu.

Ko vēl var novērot Logosa Visumā? Daudz tādu portālu, kuros ieejot, var nonākt uz citām planētām. Planētu shēmas centrā mēs redzam sfēras Pozitīvo Atomu – fizisko Sauli. To, kas ir pozitīvais atoms, mēs pastāstīsim vēlāk. Bez planētām var redzēt citas dažādu formu realitātes, kurām nav blīvas matērijas, dažādas plūsmas, Neizpausto Meitas Logosu, kura iekšienē ir savs Visums. Tas redzams kā necaurspīdīga sfēra, piepildīta ar dzīvību. Visi Logosi ir saistīti savā starpā ar tievu pavedienu, sutratmu, pa kuru viņi saņem un atdod enerģiju. Logoss strādā ar visiem enerģiju veidiem tāpat, kā ar blīvo matēriju.

Bez pozitīviem un negatīviem enerģijas lādiņiem eksistē milzums daudz citu lādētu daļiņu. Enerģija pēc savas kvalitātes atšķiras pa slāņiem. Blīvā matērija izpaužas iekšējā slānī.

Enerģija Visumu anihilē periodiski, atjaunojot un principiāli izmainot matērijas stāvokli. Katrs Logoss nes savu pasaules ideju. Nav atkārtojumu Visumā. Viņš ir bezgalīgi daudzveidīgs un unikāls savās izpausmēs.

Enerģijas eksistēšanas formas var iztēloties kā biezus matērijas mākoņus (zvaigžņu sistēmas ar planētām); fotonu vēju; nenoteiktas formas plazmas sabiezējumus (izplūdušu uguni); augsti koncentrētas enerģijas sfēriskas formas – superzvaigznes – superblīvu vielu mazā apjomā, nākamā Visuma pirmtēlu, kam ir milzīgs enerģētisks potenciāls un koncentrēta radošā Doma; Neizpaustā Logosa enerģiju (sfēru) konkrētajā realitātē; kosmisko režģi, kurš caurauž un savieno visas Visuma daļas (par to var izlasīt Krajona mācībās) un ES ESMU KAS ES ESMU – pašu Logosu.

Mūsu Galaktika ir jauna, salīdzinot ar kaimiņiem. Mūsu Saules sistēma ir jaunāka par daudzām mūsu Galaktikas sistēmām.

Galaktikas, tāpat kā viss pasaulē, dzimst, aug savā tempā un mirst, pārtekot no vienas formas citā, pārejot uz citām apziņas attīstības pakāpēm. Galaktikas forma atspoguļo Galaktikas Centra attīstītības pakāpi un viņas radīšanas vēsturi. Jo lielāka Apziņa, jo lielāku vielas daudzumu viņa spēj noturēt. Formu blīvums ir atšķirīgs, tas ir, Galaktikas vielas blīvums ir nevienmērīgs.

Jo vecāka Galaktika, jo attīstītāka viņā ir zvaigžņu sistēma un jo vairāk planētu ķēžu ir katrā shēmā (planētu daudzums saules sistēmā). Saprāts uz planētām ir attīstīts vairāk, un dzīve viņā pulsē brīvāk un neparedzamāk, dažādās mentālās formās un dažādā materiālā pasaulē.

Visumā ir milzīga elementu savienojumu daudzveidība. Eksistē pasaules, kur nav redzamā spektra (ultravioletie stari un augstāk). Mums tā ir pilnīga tumsa. Bet tur kūsā dzīve, daudzveidīga un augsti attīstīta. Ja uz šīm planētām nonāktu cilvēki, viņi nesadzirdētu un nesaredzētu neko, izņemot absolūtu tumsu un mieru. Viņi ietu cauri civilizācijām – cilvēkiem un pilsētām, un neko neatrastu. Tajā pašā laikā viņus redzētu visi, kā mēs redzam akmeņus, tas ir, lēnus un cietus, daudz lēnākus nekā koki. Mēs viņiem esam kā atvērta grāmata. Caur mums viņi var iet un tīrīt mūs, iedvest mums domas un jūtas. Parasti šīs jūtas mēdz būt – bailes vai svētlaime, skatoties, ko viņi mūsos redz – iekarotājus vai draugus.

Apkārt planētām eksistē mirdzošas baltas gaismas mākoņi, tie tad arī ir planētas iedzīvotāji, savākti Vienotībā. Šie mākoņi sastāv no daudzām individuālām apziņām, nezaudējušām individualitāti, taču ar enerģētisku līniju palīdzību iekārtotām kopīgā kristālā, režģī. Indivīdi pēc vēlēšanās var atdalīties savai darbībai, atstājot tēva mājas. Viņi nevis vienkārši eksistē, bet darbojas patstāvīgi, piedaloties Augstākā Logosa, kura sastāvdaļas viņi ir, dzīvē.

Katrs Logoss pēc būtības ir individualitāšu sapulce. Tas ir vienots organisms, kuru vada viena apziņa, kura savukārt izjūt Augstāko Saprātu iedarbību, un tā līdz bezgalībai. Sarežģīti ir iztēloties Logosu Debesu Hierarhiju. Bet, kas augšā, tas arī apakšā. Mēs atrodamies apakšā, priekšā ir ilgs attīstības, izaugsmes, evolūcijas ceļš.

Fiziskā pasaule ar tās telpu un laiku ir spilgts punkts Visumā, tāpēc ka šeit tiek sasniegta saprāta un matērijas saskaņota attīstība. Ir daudz piemēru, kur ir augsti attīstīts Gars uz citām planētām un iedziļināšanās garīgajās zināšanās, to izmantošana, lai nodibinātu komfortu un prieku fiziskajā dzīvē.

Gara prioritāra attīstība ved pie veselības, priecīgas un gaišas eksistences, bez apspiešanas, pie spēju un talantu atklāšanās katrā būtnē, augstākā līmeņa vienotības un individualizācijas, kad nav dalījuma gudrajos un dumjajos, bagātajos un nabagajos. Katrai personībai ir sava unikāla jaunrades šūniņa, un viņa ar prieku sevi atdod, izpaužot savu talanta virzienu visu labumam, turklāt viņai ir pieejami absolūti visi labumi, kurus radījuši visi. Šis ceļš ir nolemts jums, jūs lieliski redzat šo ceļu.

 

Pievienots 17.01.2019

http://sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/formi-veschestva

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)