Луч воли и могущества

Gribas un varenības stars

Beilija Alise Anna (Bailey Alice Ann)

Fragmenti no seansa ar Saules Brālību

18 11 06 01

Beilija Alise Anna. Fragmenti no grāmatām “NĀCIJU LIKTENIS” (“Судьба наций[1]”), “Traktāts par Balto Maģiju” (“Трактат о Белой Магии[2]”) un “Ezotēriskā psiholoģija” (“Эзотерическая психология[3]”)

Lai tiktu skaidrībā ar to, kas šodien notiek, mums jāzina, ka eksistē septiņas enerģijas. Dažādās vietās tās sauc dažādi, un mūsu mērķiem mēs izmantosim sekojošus septiņus nosaukumus:

1. Gribas, Mērķa un Varenības enerģija.

2. Mīlestības-Vieduma enerģija, bieži saukta par Dieva Mīlestību. Višnu.

3. Aktīvā Intelekta enerģija, saukta par Dieva Prātu. Brahma.

4. Harmonijas caur Konfliktu enerģija, kurai ir milzīga ietekme uz cilvēces kopu.

5. Konkrēto Zināšanu jeb Zinātnes enerģija, tik varena mūsu laikā.

6. Uzticības jeb Ideālisma enerģija, kura saformēja pašlaik valdošās ideoloģijas.

7. Ceremoniālās Kārtības enerģija, kura rada civilizācijas jaunas formas.

Šīs enerģijas nepārtraukti iedarbojas uz cilvēci, izraisot izmaiņas, izpaužot sevi caur civilizācijām un kultūrām, kuras secīgi nomainās, un formējot daudzas rases un nācijas.

Tas nekādā veidā nepārkāpj cilvēka gribas brīvību; spēkus izpauž kā savi augstākie, tā arī zemākie aspekti, un cilvēki uz tiem atsaucas atbilstoši savai mentālajai un garīgajai attīstītībai; tas pats notiek ar nācijām un rasēm kopumā. Cilvēce šodien ir sasniegusi maksimāli jutīgo atsaukšanos uz to, kas ir augstāks un labāks.

Mācība par septiņiem Stariem paliks bezjēdzīga līdz tam laikam, kamēr tā nebūs izpētīta un galīgi pierādīta un neparādīsies tās nozīme kā kopumā, tā ārī detaļās. Pārāk daudz ir sarakstīts mūsu laikā, kas tiks atmests kā nevajadzīgs, nepieņemams hipotēzes veidā un neatspoguļojošs patiesību, kuru var pārbaudīt. Tāpēc šeit es mēģināšu izdarīt divas lietas.

1. Dot priekšstatu, kā jūs jau sapratāt, par jaunu, ārkārtīgi efektīvu ezotērisku psiholoģiju, kā arī

2. Parādīt attīstības līnijas, neizbēgamas tā iemesla dēļ, ka mūsu laikā darbībā stājas noteikti svarīgi spēki. Dažu spēku aktivitāte pieaug, kamēr citi pakāpeniski iziet no izpausmes. Tieši šos aktīvos spēkus mēs tad arī aplūkosim.

Uzsveru, ka šie spēki aktivizējas vai nu cikliski, vai pieprasījuma rezultātā. Tas ir interesants moments, kuru vajag saprast tiem, kas mācās. Tāpēc darbs, veikts pateicoties Lielajam Aicinājumam, nav nemaz tik bezjēdzīgs. Iespējams, es izskaidrošu tēmu, ja teikšu, ka ir piecas enerģijas (parasti jebkurā laikā ir aktivizētas piecas staru enerģijas), kuras izpauž savu darbību.

 

1. Enerģijas, kuras iziet no izpausmes. Pašlaik prom iet Sestais Uzticības Stars.

2. Enerģijas, kuras ienāk izpausmē jeb iemiesojumā; pašlaik tas ir Septītais Ceremoniālās Kārtības Stars.

3. Enerģijas, kuras – jebkurā laikā – pauž izpaustās cilvēces lielākās daļas staru tipu. Šodien tie galvenokārt ir otrais un trešais staru tipi. Tāpat ir klātesošs salīdzinoši liels Pirmā Stara Ego skaits kā dažu Pirmā Stara spēku darbības fokusi.

4. Enerģijas, kuras cilvēks šodien piesauc ar savu vajadzību un lūgumu pēc palīdzības. Interesanti, ka šis lūgums ir saskanīgs ar Pirmā Stara ietekmi, jo cilvēces izmisīga vajadzība aktivizē gribas aspektu; Pirmais Stars iemieso dievišķo gribu darīt labu un paliek nemainīgs, pirmoreiz cilvēces vēsturē tas tiek piesaukt tik plašā mērogā. Tas ir uzmundrinošs apgalvojums, ja par to padomā.

Tātad dievišķās izpausmes laukā darbojas sekojošas enerģijas:

1. Ideālisma, uzticības un uzticīgas kalpošanas enerģija, iemiesota Sestajā Starā.

2. Enerģija, kuras galvenā funkcija ir kārtības, ritma un secīgas aktivitātes dibināšana, – Septītais Ceremoniālā Rituāla Stars.

3. Otrā Stara enerģija, kura vienmēr ir klātesoša mūsu Saules sistēmā, mīlestības-vieduma sistēmā; tai pieder daudzi Ego, kas pašlaik atrodas iemiesojumā, un viņu skaits palielināsies. Nākamajos simt piecdesmit gados viņi nāks iemiesojumā. Lieta tāda, ka tieši šim cilvēka būtņu tipam viņu dabas dēļ ir uzdots rekonstrukcijas un pārkārtošanas darbs.

4. Intelekta enerģija, aktīvi izpausta radošā darbībā. Nākotnē radoša spēja salīdzinoši lielā mērogā izpaudīsies radošās dzīves jomā un ne tik stipri mākslas sfērā. Radošā dzīve izpaudīsies caur jaunu skaistuma un apzinātas dievišķas izteiksmes pasauli; ārējai formai spiedīsies cauri “dzīvīguma gaisma” (kā tā saucas ezotēriski). Simbols un tas, ko viņš personificē, tiks ieraudzīti un atpazīti. Tā ir Trešā Aktīvā Intelekta Stara enerģija, kuras mērķis – parādīt skaisto.

5. Dievības gribas aspekta enerģija. Līdz pašreizējam laikam tā bija maz izpausta un nebija cilvēces izprasta, bet tagad ir pienācis laiks, kad nepieciešams labāk to apjēgt. Prasība, kas nāca no mūsu neskaitāmajiem planetārajiem spēkiem, līdz šim laikam bija nepietiekama, lai to piesauktu, un lielais Pasaules Dievs Kungs pacietīgi gaidīja tādu piesaukumu. Un aicinājums jau skan. Tā pirmās vājās skaņas atskanēja pirms divsimt gadiem, kopš tā laika skaņa, prasība nepārtraukti pastiprinās, un šodien šī lielā enerģija nekļūdīgi liek sevi manīt.

Es gribu, lai jūs apzinātos, kāda ietekme un spēks ir šīm piecām enerģijām, kuras iedarbojas uz mūsu planētu, izraisot atsaukšanos – labu un sliktu – un radot nekārtību un haosu, pretojošos spēkus un svētīgas ietekmes. Tātad savā summā tās ir atbildīgas par visu, kas notiek ap mums. “Pagriešanās no pasaules valstības pie dvēseles valstības kļūst par ezotērisku ieradumu, un šajā domā ir paslēpts ezotēriskās psiholoģijas noslēpums.”

Gribu noformulēt jums fundamentālas tēzes:

1. Eksistē vienota Dzīvība, kas izsaka Sevi, pirmkārt, caur septiņām galvenajām īpašībām jeb aspektiem un, otrkārt, caur miriādēm dažādu formu.

2. Šīs septiņas izstarojošās īpašības pēc būtības ir septiņi Stari, septiņas Dzīvības, Kuras ar Savu dzīvību apvelta visas formas un piešķir formu pasaulei jēgu, likumus un tieksmi uz evolūciju.

3. Dzīvība, īpašība un parādība jeb gars, dvēsele un ķermenis, veido visu esošo. Viņi ir pati eksistence ar tās spējām augt, būt aktīvai, paust skaistumu un pilnīgu atbilstību Plānam. Plāns ir iesakņots septiņu staru Dzīvību apziņā.

4. Šīs septiņas Dzīvības, Kuru daba ir apziņa un Kuru izpausme ir jutīgums un specifiska īpašība, cikliski rada izpausto pasauli. Viņas strādā... sadarbojoties Plāna realizēšanā, kura glabātājas viņas ir.
Viņas ir septiņi Celtnieki, radošais starojošais Dieva Kunga templis, Visuma Lielā Arhitekta Prāta vadīts.

5. Katra Stara Dzīvība izpauž Sevi galvenokārt caur vienu no septiņām svētajām planētām, taču visu septiņu Staru dzīve norit caur visām planētām, ieskaitot arī Zemi, apveltot ar īpašībām visas formas. Katra planēta ir kopējās shēmas maza kopija, un katra planēta atbilst veseluma nodomam un iecerei.

6. Cilvēce... ir Dieva dzīves izpausme, un katra cilvēciskā būtne izpaužas uz viena no septiņu staru spēka līnijas. Viņas dvēseles dabu kvalitatīvi nosaka tā Stara Dzīvība, kura viņu izelpoja.

Bet viņas formas daba nes uz sevis zīmogu no tās Stara Dzīvības, kura – ar savu ciklisko iznākšanu fiziskajā plānā jebkurā konkrētā laikā – nosaka rases dzīves un dažādu dabas valstību kvalitāti.

Dvēseles daba jeb kvalitāte paliek nemainīga visa miera perioda ilgumā; viņas formas dzīve un daba mainās no dzīves uz dzīvi saskaņā ar viņas cikla vajadzību un apkārtējās grupas stāvokli. Pēdējo nosaka Stars vai Stari, kas iemiesojušies konkrētajā laikā.

7. Monāde ir Dzīve, kura tiek dzīvota saskaņā ar septiņām Staru Dzīvībām. Vienota Monāde, septiņi Stari un formu miriādes – tāda ir struktūra, kas slēpjas aiz izpaustajām pasaulēm.

8. Likumi, kas vada kvalitātes jeb dvēseles tapšanu ar formu starpniecību, pēc būtības ir tikai mentāls mērķis un dzīves virzība, kurai seko Staru Valdnieki, Kuru mērķis ir nemainīgs, Kuru redzējums ir pilnīgs un Kuru taisnīgums ir visaugstākais.

9. Cilvēces attīstības veids jeb metode ir pašizteiksme un pašapzināšanās.
Šim procesam beidzoties, “es” izpaužas kā Vienotais “Es” jeb Stara Dzīvība, bet sasniegtā apzināšanās ļauj atklāt Dievu kā izpaustās pasaules īpašības un kā Dzīvību, kas slēpjas aiz parādības un kvalitātes. Septiņas Staru Dzīvības jeb septiņi dvēseļu tipi tiek redzēti kā vienotas Dzīvības izpausme, un daudzveidība zūd, redzot Vienoto un identificējoties ar Vienoto.

10. Tāda apzināšanās tiek sasniegta caur pieredzes krāšanu, kura sākas ar individualizāciju un beidzas ar iesvētījumu, tādā veidā veicinot pilnīgu savienošanos un dzīves-kvalitātes-parādības izpausmi.
Tāds ir Plāna īss formulējums. Skolotāju Hierarhija, kas sastāv no septiņām apakšnodaļām (atbilstošiem septiņiem Stariem), ir tā glabātāja un ir atbildīga par Plāna kārtējās stadijas īstenošanu katrā gadsimtā.

18 11 06 02

Planetārā Hierarhija no Alises Beilijas grāmatām

Tie bija sagatavojošie raksti Saules Brālības mācībai par Apziņas Stariem. Skolotāji man sen teica par nevis 7, bet daudzu staru izpaušanos. Taču visu staru pamats cilvēcei tomēr paliek trīs galvenās apziņas plūsmas – Griba un Varenība, Mīlestība-Viedums un Aktīvais Intelekts.

Cilvēce galvenokārt gāja cauri Aktīvā Intelekta stadijai un ir pienākusi pie Mīlestības-Vieduma izzināšanas. Protams, runa ir par vairākumu. Lai iemantotu Gribas-Varenības Staru, vajag attīstīt intelektu un mīlestību, un šajā ceļā parādās viedums – mīlestības un intelekta savienojums. Protams, varenību var sasniegt tikai vieds cilvēks. Neattīstīts varenību izmantos visiem par kaitējumu.

Bet, protams, uz planētas ir arī tie cilvēki, kas tuvojas vai jau ir ieguvuši savu varenību un gribu.

Saules Brālības Skolas kārtējā mācībā mēs pētījām Gribas-Varenības Staru.

Arī Mīlestības un Vieduma Staru var sadalīt vairākos apakšstaros: mīlestībā pret dabu un dzīvajām būtnēm, mīlestībā pret bērniem, mīlestībā pret vīrieti vai sievieti, mīlestībā pret ģimeni, mīlestībā pret valsti, pret zinātni, pret mākslu u.c. Un mēs ejam pa šīm taciņām katrs savā rakursā, izmantojot trešā Stara (Aktīvā Intelekta tulk. piezīme) apakšstarus.

Kā tad var nosaukt Gribas un Varenības apakšstarus?

Tam kopumā bija veltīta Saules Brālības mācība.

SB līmenī pie mums atnāca Manu – Gribas un Varenības nodaļas vadītājs (planetārā hierarhija ir augšupcēlusies). Runājot par gribu, viņš atdalīja gribu no vēlmes, paskaidrojot, ka griba ne vienmēr iet pa pēdām vēlmei.

Manu: Radītājs ir nosacīts, un viņa vēlēšanās ir izdarīt pēc iespējas labāk, balstoties uz iepriekšējo Logosu praksēm vai uz savām iepriekšējām inkarnācijām (Lokiem). Ņemot vērā savas kļūdas un raugoties uz priekšu, Logoss lemj par Dzīvi. Vēlme nevis vienkārši radīt Dzīvi, bet kā radīt – te jau ir nosacītība.

Ja jums pateiktu, ka vajag vienkārši dzīvot un netaisīt nekādas prakses, netransformēt sevi, neko nelasīt un nepētīt, vai tad jums to gribētos? Bet, ja reiz jūs esat sataisījušies iet uz gaismu un mīlestību, jūs esat spiesti pakļauties īpašiem noteikumiem un turklāt paust savu gribu. Bezgribas cilvēks, pat ja viņš nospraudīs sev uzdevumu, ies pie tā?

No vienas puses, ķermenis grib atpūsties, no otras puses, viņam ir jākustas, lai būtu veselīgs.

No vienas puses, saprāts grib baudas, no otras puses, viņam ar sevi ir jāstrādā – jāizzina, jāmācās...

Griba saduras ar to, ka vēlmes ne vienmēr ir izpildāmas. Daudzas vēlmes balstās uz to, lai neko nedarītu. Bet jūs esat radīti darbīgi, radītāji, un neko nedarīt jums drīz apniks. Un jūs esat spiesti izvēlēties to ceļu, kurš jūs vedīs pie vēlamā. Augstākās vēlmes – apskaidrošanās un augšupcelšanās. Un šajā ceļā jums palīgā tiek dota griba, kura zemāku vēlmi pakļauj augstākai vēlmei. Debesu Tēva Stars jeb Aicinājums izvelk mūs uz šī ceļa, un mums sevi ir jāpakļauj ar gribas palīdzību. Šī īpašība nobriest pilnvērtīgi attīstītos cilvēkos.

(Aplūkojam gribas izpausmi uz 2. un 3. stara, es to izlaižu.)

Uz trešā stara ir cilvēka griba, uz otrā – dvēseles griba, uz pirmā stara Radītāja griba sakrīt ar cilvēka un dvēseles gribu.

Dievišķā griba ir Radītāja griba visām pasaules-ēkas būtnēm. Tā pakļauj sev visu pasaules-ēku, visumu, visu Saules sistēmu, pakļauj un tur ar sevi, ar savas pievilkšanas spēku.

Kā varenība izpaužas cilvēkam?

Manu raugās uz mani, kā es atbildēšu uz savu jautājumu. Es nevaru pati atbildēt uz šo jautājumu.

Manu: Bet to, ka tu ar mani pašlaik sarunājies, – kā to var nosaukt? Vai tas ir dabiski visiem cilvēkiem? Visi cilvēki nāk pie Manu un sarunājas ar viņu? Vai tad tā nav varenības izpausme, kura tev nāk tavas gribas ietekmē, tāpēc ka tu visu laiku ej pa vienu ceļu, nenogriežoties? Un tu sarunājies ar Manu kā sarunu biedrs. Nevis kā žēlabains lūdzējs – palīdzi, izdziedini, izdari... bet vienkārši sarunājies ar mani...

Varenība ir dievišķās gribas izpausme caur jūsu pavadoni. Kad Debesu Tēvs sāk caur jums darboties – tā ir jūsu varenība. Kad viņš tev uzdod izdarīt kaut ko, tad tev tas labi izdodas, tāpēc ka tas ir ar visuma atļauju. Tev tas var būt grūti – iekšējo pretestību, baiļu, kauna, pat reizēm sirdsapziņas pārvarēšana.

Un kā var caur mums izpausties dievišķā griba?

Un kāpēc tu šodien sāki pētīt šos starus? Vai tad tu gribēji pētīt Gribas-Varenības Staru?

Nē, man bija citi jautājumi... Bet es sapratu, ka to man šodien vajag...

Lūk, tā arī ir Dieva Gribas izpausme.

Klau, tagad mēs Gribas-Varenības staru izklāsim 12 apakšstaros, kā viņš izpaužas cilvēcē.

18 11 06 03

1. Reliģijā un ezotērikā – Radītāja pievilkšanas spēks. Un jūs pakļaujat sevi šim ceļam.

18 11 06 04

2. Dziedniecība, skolotāja darbs un palīdzība cilvēkiem garīgā plānā.

(Pirmais stars – mēs paši ejam, otrais stars – palīdzam citiem iepazīt šo ceļu un iet pa to.)

18 11 06 05

3. Griba dzīvot. Dzīvības glābšanas varonība. Izglābtais pauda gribu dzīvot, glābējs pauda mīlestību pret pašu dzīvību, dzīvības vērtību vispār. Tāda griba izpaužas visur – ģimenē, politikā, dabā.

18 11 06 06

4. Griba vairoties, turpināt dzimtu. Neraugoties uz to, ka vīrietis un sieviete ir radīti kā pretstati, viņiem ir jāsavienojas, lai turpinātu dzimtu. Kā matērija un gars savienojas un parādās dēls/meita, tāpat vīrietis un sieviete savienojas. Griba viņiem izpaužas hormonālā stāvoklī, vēlmē mīlēt, radīt ģimeni. Un tā ir dievišķa griba.

18 11 06 07

5. Kosmosa aicinājums. Kad rase ir gatava, viņai izpaužas vēlme izplatīt sevi visumā.

18 11 06 08

6. Dvēseļu vēlme iemiesoties uz planētas. Radītāja Plāns: lai cik grūti nebūtu, dvēseles nāk šurp, tāpēc ka viņas šeit labi attīstās. Izpauž sevi kā cilvēciska būtne. Šeit izpaužas dvēseles griba. Tā ir Radītāja varenības, dvēseles varenības un cilvēka ķermeņa varenības izpausme. Trīs varenības sapludinātas vienotībā, lai iemiesotu cilvēku uz Zemes. Inkarnāciju plāns, rasu attīstības plāns ir Radītāja griba, kura tiek nodota blīvākiem plāniem.

18 11 06 09

7. (Pats tumšākais.) Varenība organizēt dzīvi dažādos plānos, visos blīvumos, tajā skaitā tumšajos plānos. Griba radīt šos plānus un iemiesot tos dzīvē. Tas ir diezgan grūts uzdevums – nolaist dvēseles tik zemu un dot viņām tādus uzdevumus. Lieta tāda, ka uz gaismu dvēseles pašas grib iet, bet, lai ietu uz tumsu, vajag radīt īpašus apstākļus, lai dvēsele vēlētos turp iet un saglabāt savu dzīvību smagos apstākļos, smagos apstākļos, kad nav mīlestības, bet ir tikai intelekts, zinātne un primitīva māksla. Izdarīt tā, lai dvēsele tur atrastu savas pašas pieredzes, lai viņa pielūgtu tās tumšās būtnes, kuras vada plānu. Tā izrādījās nepieciešamība, lai dvēseles attīstītos ātrāk. Tumšās būtnes ar savu mīnusu rāda, kur ir pluss, kur ir labāk, demonstrē visām pārējām, ka uz leju iet ir sarežģīti, smagi un nevajadzīgi.

18 11 06 10

8. (Pats gaišākais.) Dvēseles bērnība – maigs rozā eņģelis. Dvēselei vajag paust gribu, lai krātu saprāta, attīstības enerģiju, lai virzītos. Radītājs dvēseli apbalvo ne tikai ar gribu, bet arī ar varenību, tāpēc ka augstākajos plānos, piemēram, mentālajā plānā mēs kaut ko padomājām, to arī dabūjam. Vai tad tā nav varenība? Dvēseles varenība ved pie formas sablīvēšanas, saprāta un mīlestības paplašināšanas, pie izpratnes, ar ko atšķiras saprāts no mīlestības, rezultātā pie saprāta un mīlestības, tumsas un gaismas, iznīcināšanas un attīstīšanas savienošanas.

18 11 06 11

9. Atgriešanās pie savas dvēseles, augšupcelšanās gaismā. Tam ir jāpieliek griba un varenība. Varenība tiek dota kā balva pie noteiktu augšupcelšanās līmeņu sasniegšanas, izpildot cilvēka vēlmes. Tiek dota iekšēja nomierināšanās un svētlaime.

18 11 06 12

10. Dievišķās Mīlestības Stars – maigums, labestīgums, tīrība... (Rāda manu augsto mērķi, kuru esmu iecerējusi un palūgusi, lai mani uz to vestu.) Tā ir dievišķās gribas izpausme augstākā plānā. Ceļā izpaužas cilvēka griba un varenība, kad viņš apzinās savu augsto garīgo mērķi. Tas nav dvēseles mērķis, bet cilvēcisks mērķis. Un dievišķā griba un varenība tevi turp aizvedīs, ja tu pa šo ceļu iesi, neaplūkosi visus celiņus pa kreisi un pa labi. Ja iesi mērķtiecīgi, tad tu tur nonāksi. Ir vērts tavai vēlmei piestiprināt gribu.

Ar ko griba un vēlme atšķiras?

Griba ir augstāks plāns, kad es pakļauju sevi šim ceļam, kaut kādā ziņā sevi ierobežoju, mainu prioritātes, slīpēju savas īpašības, savu enerģētiku. Šajā ceļā ir daudz upura – atdeves nozīmē: tev ir daudz jāatdod, lai nonāktu tur, kur tu gribi.

Kāpēc kalpošanas ceļam ir mani tur jāaizved? Jo vairāk tu atdod, jo vairāk saņem?

Aiz tā stāv vienotības spēks. Tu šajā ceļā iemācies būt ar cilvēkiem. Iemācies mijiedarbības, savstarpējās palīdzības spēku un piemērojies vienotībai. Tas nav vienkāršs ceļš.

18 11 06 13

11. Parādīta planetārā hierarhija – stipra, saliedēta, varena un viengabalaina. Tā ir kalpošana Plānam – pretoties likstām, pieņemt izmaiņas, kuras notiek, aizsargāt planētu no negatīvo spēku uzbrukuma. Spēks un griba saliedēt aizsardzību, viedi vadīt planētu un pakļaut sevi vispārējam mērķim, kalpošanai.

18 11 06 14

12. Stars, kurš pauž gribu mīlēt.

Manu sūta mums mīlestību tieši sirdī. Tā ir pirmā Gribas-Varenības Stara iniciācija – mums piešķir šo gribu, dzīvīgumu un kalpošanas un planetārās varenības augsto izpratni.

Manu ir mīloša būtne, kā tētis vai māmiņa.

Manu: Tā ir pati stiprākā griba – griba mīlēt, neskatoties uz visiem sarežģījumiem uz planētas. Griba saglabāt šo tīri dvēselisko īpašību – maigumu, labestību, atklātumu, patiesumu. Visu pašu labāko, ko cilvēce ir sastrādājusi visos savos laikos. Griba saglabāt mīlestību sev iekšienē, neskatoties uz tām jūtām, kuras mūs varēja iedzīt grūtsirdībā, apjukumā un likt vilties. Mīlestību pret sevi, pret Debesu Tēvu, pret saviem bērniem, pret visiem cilvēkiem, pret mani.

 

Manu: visi stari ir izpausti cilvēkā dažādos dzīves periodos. Jūs varat iemiesot divas, trīs šķautnes vienā dzīvē. Un augstākajos plānos šie stari saglabājas, īpaši, kad jūs ejat pie dvēseles, pēc tam pie Debesu Tēva. Šie apakšstari zināmā mērā pārveidojas, bet paliek, tāpēc Varenības un Gribas Stars ir pats augstākais apziņas attīstības Stars. Radītāja Stars.

Mēs arī šīs šķautnes sevī attīstām, mēs arī pakļaujamies tām. Ja mēs uz Zemes kaut ko neesam attīstījuši, mēs varam to attīstīt mūsu kopienā.

***

Seansa beigās Manu pajautāja: Kā jūs varat šīs zināšanas ienest savā fiziskajā dzīvē? Aizdomājieties par to. Kā jūs varat izmainīties? Kas jauns būs jūsu dzīvē? Kā to pielietot?

Viss, ko mēs šodien pateicām, – tā ir dvēselisko īpašību izpausme cilvēkā ceļā pie savas dvēseles.

 

Gribas un Varenības Stars. Apakšstari

1

Radītāja pievilkšanas Stars

2

Palīdzība cilvēkiem dziedniecības un skološanas veidā viņu garīgajā ceļā

3

Griba dzīvot

4

Griba vairoties, turpināt dzimtu

5

Griba izplatīt sevi visumā

6

Dvēseles griba iemiesoties uz planētas. Tā Radītāja varenības, dvēseles varenības un cilvēka ķermeņa varenības izpausme

7

Varenība organizēt dzīvi dažādos plānos, visos blīvumos

8

Dvēseles griba sablīvēt formu, paplašināt un savienot saprātu un mīlestību, tumsu un gaismu

9

Griba un varenība augšupcelties atpakaļ uz dvēseles līmeni

10

Cilvēka gribas un varenības izpausme ceļā uz savu augstāko garīgo mērķi

11

Spēks un griba saliedēt planetāro kopienu – aizsargāt, viedi vadīt planētu un pakļaut sevi vispārējam mērķim - kalpot

12

Stars, kurš pauž gribu mīlēt

 

Pievienots 06.11.2018

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/luch-voli-i-moguschestva

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://trita.net/books-alice-bailey/09-the-destiny-of-nations/aab-09-page-0000-0002, arī http://www.koob.ru/bailey/fate_of_nations_russia (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.koob.ru/bailey/traktat_o_beloy_magii (Tulk. piezīme)

[3] Skat http://www.koob.ru/bailey/ezotericheskaya_psihologia un http://www.koob.ru/bailey/ezotericheskaya_psihologia_2 (Tulk. piezīme)