Матрицы реальностей

Realitāšu matricas

18 10 17 01

18.10.16.-17.

Sanat Kumara, man gribētos gūt priekšstatu par mentālajiem Augstākajiem Es. Vai viss mums prātā ir tā, kā patiesībā? Kā mēs iedomājamies realitāti bez laika un telpas? Vai arī kaut kāds laiks un telpa mentālajā plānā ir?

Ir dažādi mentālie plāni. Paša apakšējā slānī ir laiks un telpa, apmēram tāpat kā astrālajā plānā.

Un ka tas ir?

Laikam ir gredzena struktūra. Viņš vērpjas spirālē, un jūs šī lielā gredzena ietvaros varat iet iekšā pagātnē un nākotnē. Gredzens aptver laika ciklu, kurā jūs atrodaties…

Kā tas ir pēc zemes plāna priekšstatiem?

Tuvāk 9 000 gadus atpakaļ un 12 000 gadus uz priekšu. Apmēram.

Tātad viss cikls aizņem 21 000 gadu? Bet mēs uzskatām, ka 26 000?

Apmēram tā, 21-22 000 gadu.

Tātad mēs nākotnē jau dzīvojam?

Jā, ir vairāki nākotnes varianti astrālajā plānā. Mēs jau ar tevi esam runājuši, ka jūs arī fiziskajā plānā dzīvojat tikai vienu variantu no daudziem.

Šīs nākotnes kaut kā ir jūtamas tagadnē?

Jūsu dvēsele dzīvo cikliski, un šajā ciklā viņa ir visur. Viņa pilnīgi aizņem visu radītā laika un telpas koridoru fiziskajā, astrālajā un mentālajā plānā. Dvēsele sev rada telpu inkarnācijām, izplešot telpu no punkta daudzdimensionalitātē.

Debesu Tēvs mūsu plānu sauca par viendimensionālu. Ar ko tas saistīts?

Ieejot inkarnācijā uz planētas, tava saules dvēsele piestiprinās dvēseļu kolektīvam, kuram ir radīta noteikta matrica. Viņa lakūnu iemiesojumam rada pati, lai ienestu savu ieguldījumu tādu pašu būtņu kopienā. Sākumā un pats ātrākais paņēmiens – radīt sev astrālo plānu. No šejienes viņa sāk savu attīstību. Viņa dvēseles daļiņas nolaiž astrālajā plānā un uzģērbj savus apvalkus astrālajam dubultniekam. Pats grūtākais – sākt patstāvīgi domāt astrālajā ķermenī. Tas attīstās ilgi, tāpēc dvēsele var nerēķināties ar laiku un sūtīt uz pagātni savus aspektus, lai vēlreiz atkārtoti izietu inkarnāciju telpas un laika mezgla punktos. Viņa sūta aspektu arī uz nākotni pamatīgām mācībām, lai paātrinātu savu attīstību. Tādas dvēseles, teiksim, uz fizisko plānu var atnākt kā invalīdi, jo viņas nav īpaši attīstītas, un invaliditāte ļauj attīstīt prātu pa priekšu fizikai. Astrālajā plānā tādas dvēsles atnāk kā elementāli palīgi attīstītām dvēselēm, palīdzot cilvēka inkarnācijai pavirzīties uz priekšu un izdarīt maksimāli iespējamo izrāvienu vienā mēģinājumā (dzīvē).

Tādējādi dvēsele var vienlaikus inkarnēties pagātnē, tagadnē un nākotnē, augot ātrāk nekā tās, kas var atļauties vienu vai divas-trīs inkarnācijas vienā piegājienā.

Dvēseles uzdevums trijās vidēs – apgūt triju vižu matēriju, iemācīties to vadīt, lai kļūt par diženu pavadoni.

Bet, kā man liekas, pati dvēsele neko nerada, jo viņa kā būtība atrodas nirvānā.

Tu esi pareizi pamanījusi, ka ir dvēseles augstākie slāņi, kur nav telpas-laika un būtība vienkārši Ir. Taču dvēseles iekšienē ir arī tie, kas veic savienošanās procesu ar ķermeņiem divos-piecos līmeņos.

Kā nosaukt tos, kas eksistē kā palīgi?

Dvēsele atver sevi Inkarnāciju Padomei, kura vērtē dvēseles iespējas un papildina dvēseles sastāvu ar padomdevējiem, kuri rīkojas neatkarīgi un piedāvā dvēselei izvēlēties vairākus ķermeņu variantus, kuri tiek radīti dažādos telpas un laika līmeņos.

Tātad es kā dvēsele ietveru sevī svešus padomdevējus?

Var teikt, ka dvēseles apziņa savienojas ar padomdevējiem un paplašinās uz tā rēķina. Padomdevēji ielenc dvēseles būtni. Tas ir, kā bites strādā kopā ar biškopi, viņas saprot, ka viņu dzīve ir atkarīga no biškopja. Dvēsele nepretojas viedu padomdevēju lēmumiem. Un veidojas telpa inkarnācijām dvēseles lakūnas iekšienē. Tā kā šī telpa ir viendimensionāla, tad tā atveras un savienojas ar citām analoģiskām lakūnām, lai saglabātu matricas identitāti.

Šeit runa ir par astrālo plānu?

Jā, sākumā dvēsele sevi izmēģina astrālajā plānā un ilgi tajā neuzkavējas, jo dvēseles mērķis ir izaudzināt daudzdimensionālu apziņu.

Analoģiski tiek radīta telpa un laiks fiziskajā plānā, kur matrica eksistē dažādos laikos-telpās – fiziskajās, astrālajās un mentālajās vienlaikus. Vienkārši tās ir dažādas lakūnas. Kad notiek lakūnu katastrofiska sapīšanās, tad var pazust cilvēki, nejauši nonākot šajā jūklī, un palikt citā laikā-telpā. Viņi tur turpina dzīvot tajos ķermeņos, kuri atbilst lakūnai.

Mani sen interesē, lūk, kāds jautājums. Savās intervijās Korijs Guds (Corey Goode) stāsta, kā viņu savākušas zilās sfēras un kā viņš nonācis citā laikā-telpā, piemēram, Iekšējā Zemē, uz Mēness u.c. Tur taču ir cits laiks-telpa? Kā notiek tā, ka viņš palieks apzinošs un dzīvs, jo viņa fiziskais ķermenis tiek paņemts ar visiem atribūtiem – aromātu, apģērbu, blīvumu? No otras puses, Emerijs Smits (Emery Smith) stāstīja, ka fiziskam cilvēkam iziet cauri telpas-laika portālam ir iespējams, bet atpakaļ vairs neatgriezties – saprāts cieš katastrofiski. Kā to savienot?

Patiesībā iziet un atgriezt cilvēku ir iespējams, vienkārši cilvēki, par kuriem tu runā, pagaidām nav spējuši atrast pareizus iziešanas variantus. Zilās sfēras to dara pareizi, pārvadot cilvēka telpas-laika raksturojumus citā apziņas dimensijā, mijiedarbojoties ar visiem cilvēka atomiem, padarot viņu par vienu procentu augstāku pēc vibrācijām.

Tikai par vienu procentu?

Attiecībā uz atomu miriādēm tā it milzīga enerģija, no otras puses, cilvēkam tas ir maz pamanāms.

Tātad astrālā pasaule atšķiras no fiziskās tikai par vienu procentu?

Kaut kur par pusotriem-diviem, ja gribam būt precīzi.

Un mēs jau vairs cits citu neredzam?

Jā, neredzat un nejūtat. Maz pamanāmi. Dažām būtnēm ir pat mazāka atšķirība, un viņas daži cilvēki var redzēt pat ar acīm. Taču galvenokārt gaišreģi izmanto savus astrālos ķermeņus. Un, kam ķermeņi atrodas astrāla apakšējā reģistrā, redz un sajūt apakšējās pasaules – mirušos, dēmonus u.c.. Tie, kas strādā ar gaismu un augstākajām telpām, atrod paņēmienus ieraudzīt vai sajust augstākās vibrācijas.

Tas ir, gaišredzība ir atkarīga no tā, cik lielā mērā cilvēks ir saplūdis ar savu astrālo aspektu?

Jā, tas tā ir, un savienošanās ar arvien augstākiem aspektiem, kā tu saki, ļauj jums sazināties augstākos esības plānos.

Ja tos nosauktu pareizi, tad tie nav aspekti, bet kas?

Tās ir patstāvīgas būtnes, kas inkarnējušās no jūsu dvēselēm un ar ko jums ir saikne caur sutratmu.

Vai es varu sazināties ar citām astrālām būtnēm, jo caur sutratmu es taču esmu saistīta ne tikai ar vienu tādu cilvēku?

Jā, tu pēc kārtas vari sazināties ar dažādiem cilvēkiem, kas atrodas uz tavas sutratmas (man jau ir bijusi tāda pieredze, taču man patīk uzdot vienus un tos pašus jautājumus pēc kāda laika).

Bet kuru tad es redzu konsultācijas laikā? Es redzu vienu.

Tu taču arī gribi redzēt tikai vienu, viņu arī piesauc.

Tas ir, es varu piesaukt arī citu?

Kad tu konsultē, tev nav vairāk neviens jāpiesauc, tāpēc ka eksistē viens aspekts cilvēkam, kurš šajā inkarnācijā ir saistīts ar fizisko pamatu. Bet tev ir jānosauc tādi fiziskā indivīda raksturojumi, kas vislabāk redzami pie astrālā un mentālā pavadoņa.

Bet pie sevis es varu paskatīties uz citiem cilvēkiem astrālajā un mentālajā plānā?

Protams, vari, ja uzdosi sev tādu uzdevumu.

Domāju, ka izdarīšu to vēlāk, bet pagaidām es gribu atgriezties pie pirmā jautājuma. Kā mums iztēloties realitāti bez laika un telpas mentālajā plānā? Es saprotu, ka tas ir sarežģīts jautājums.

Var iztēloties tā, ka gan telpa, gana laiks ir ietverti tavā iekšienē, tavās smadzenēs. Un tu radi tādu realitāti, kādu gribi. Viss ir galvā. Un šeit (fiziskajā plānā) taču ir tieši tāpat, tu taču to saprati? Par ko tu domā savā iekšienē, to arī izpaud. Mentālajā plānā tas pacelts līdz absolūtam, tā var izteikties.

Tas ir līdzīgi atomu uzvedībai?

Ne gluži, atomi ir atomu plānā, mentālais plāns tomēr ir tumšāka/gaišāka telpa. Šeit tu vari ieiet lielākā laika ieskrējienā, apmeklēt citas planētas, iziet aiz Ss telpas robežām, tāpēc ka mentālajā plānā Saules sistēma ir tikai neliela telpa (rāda Saules Logosu, kura iekšienē viss dzīvo, arī Saules planetārā sistēma viņa iekšienē ir maza detaļa).

Dvēseļu sakopojums mentālajā plānā veido cilvēku un citu humanoīdu kopienu.

Kā viņi attīstās, kas veido viņu dzīvi?

Es tev jau pastāstīju par mūsu pilsētu (http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/solnechnoe-bratstvo[1]), apmēram tāpat dzīvo mentālajā plānā blīvākas dvēseles. Tur nav vajadzīgas rūpnīcas un lauki, barība – enerģija, kuras pietiek dabā. Norit dvēseles attīstība, pētot sevi, dabas pasaules fiziku, apmācoties pasauļu radīšanā un procesā. Kā arī pētot smalkākas un blīvākas pasaules, jo tās kļūst pieejamākas un caurspīdīgākas pētīšanai un dziedināšanai, izprašanai un izjušanai.

Tu vari manipulēt ar telpu un laiku pēc savas vēlēšanās, taču nekaitējot citiem. Ir stingri kopienas likumi, ar kuriem tiek saprasta laika-telpas kop-pārvaldīšana, atbildība par savām darbībām, visu darbību ievirze par labu visiem. Ir noteikti ierobežojumi manipulēšanā ar laiku-telpu, aiz kuriem tu vari sagraut kopienas matricas telpu. Tieši saprātīgums ļauj tev kalpot visiem bez zaudējumiem sev un matricai.

Mēs pret vārdu “matrica” attiecamies nedaudz negatīvi, tāpēc ka uzskatām, ka matricas telpu ir radījuši tie, kas mūs izmanto kā “baterijas”.

Cilvēks ir enerģijas ģenerators. Jā, ir tie, kas barojas no jūsu enerģijām, kuras jūs atstājat telpā. Tās vienalga pakāpeniski izgaist. Bet vai tiešām tiem, kas jūs radīja, ir VAJADZĪGAS jūsu tumšās un netīrās enerģijas? Ja padomājam, vai tas, kurš radīja matricas telpu, nebalstīja tās radīšanu uz tiem cilvēkiem, kuri sāka tajā dzīvot? Tās ir jūsu dvēseles un viņu palīgi. Viņi barojas no ugunīgajām enerģijām un neizmanto fiziskās telpas netīrās enerģijas. Gluži otrādi, viņi vēlas attīrīt arī jūsu enerģijas, visādi audzinot jūs pozitīvi domāt un sūtot pie jums vieduma un mīlestības skolotājus.

18 10 17 02

Jūs izstrādājat savu enerģiju, un jūsu enerģijas ceļš ir no lejas uz augšu un no augšas uz leju. Kā jūs domājat, no kurienes jums nāk enerģija? Jūs taču paši to neiegūstat? Tā nāk no jūsu augstākajiem un zemākajiem aspektiem. Un no kurienes to ņem viņi? No saviem augstākajiem un zemākajiem aspektiem. Un tā līdz bezgalībai vai līdz noteiktam realitātes slānim.

Pašai realitātei ir dzīvības enerģija, citādi nekas tajā nespētu izdzīvot un vairoties. Tāpēc visi, kas dzīvo realitāšu sistēmā, izmanto cits citu, un arī tā ir barības enerģētiskā ķēdīte.

18 10 17 03

Jūs pašlaik izpaužat otro un trešo enerģētisko sistēmu, kādēļ? Jūs kļūstat daudzdimensionāli jau šeit un patērējat trīs enerģijas veidus – fizisko, astrālo un mentālo. Kurš jūs baro un aktivizē trīs enerģijas veidus? – jūsu dvēsele, budhi. Tas ir viņas plāns – radīt daudzdimensionālu ķermeni, kurš visos plānos darbosies vienādi. Jūs savietosiet trīs pasaules, kuras saplūdīs vienā matricā, un tā patiešām būs viendimensionāla pasaule, kāda tā arī kādreiz tika radīta.

Bet kāpēc realitātes noslāņojās? Katrā līmenī radās sava pasaule?

Tā bija ērtāk, un tā ir pilnvērtīgāka attīstība.

Tātad augsto, vidējo un mūsu attēls vienā plānā – tā ir mentālu, astrālu un fizisku cilvēku dzīve redzamajā spektrā?

18 10 17 04  18 10 17 05

Jā, kas tāds ir iespējams. Tāda bija sākotnējā matrica. Taču tas bija sarežģīti tiem, kas stāvēja augstāk attīstības ziņā un pauda sevī dievišķību. Viņi aizgāja uz savām pasaulēm, kuras radīja mentālajā plānā, un realitāte pakāpeniski noslāņojās. Radās atsevišķas lakūnas, viena iekš otras.

Tā ir gluži kā fantastika!

Jā, es to stāstu, lai jūs saprastu, ka matrica – tā vienkārši ir realitāte, kurā jūs eksistējat. Jūs nevarat eksistēt ārpus realitātes. Pat ja jūs radīsiet otro un trešo realitāti, tā vienalga būs kaut kāda telpas-laika matrica, kurā būs citādi dzīves apstākļi.

Kā dotējošie kosmiskie uzliesmojumi ietekmē mūsu lakūnas? Kas izmainās telpā-laikā?

Pagaidām nekas neizmainās, tāpēc ka norit piepildīšanās. Kvantu lēcieni balstās uz kaut kā uzkrāšanu, lai kvantitāte pārietu jaunā kvalitātē. Pagaidām vēl ir tālu līdz telpas-laika pilnīgām izmaiņām, taču priekšā tāds notikums ir. Tās nebūs jums īpaši pamanāmas sadzīves līmenī, taču tās pamanīs jūsu zinātnieki-fiziķi.

Kā hadronu kolaiders iedarbojas uz mūsu realitāti?

Viņi meklē pāreju uz citu dimensiju, būvējot portālus, paātrinot daļiņas. Taču nezina citas pasaules fizikas likumus.

Cik tas ir bīstami?

Viņi pagaidām nespēs neko reālu izdarīt. Pagaidām būs tikai eksperimenti.

Bet taču Mandela efekts jau ir izmainījis mūsu realitāti, un paralēlās pasaules ir saukušās?

Šeit nav nekā briesmīga, un lūdzu tevi neuzkurināt paniku, tāpēc ka mūs lasīs. Tu esi pamanījusi, ka tavi jautājumi atkal balstās uz bailēm? Tu ej plašsaziņas līdzekļu pavadā. Mazāk skaties televizoru. Priekšā ir tikai gaisma un saprātīgums. Ir taču reiz saprātīgumam jāuzvar muļķība?

Es ceru. Pateicos par sarunu!

Bet es esmu pārliecināts. Pateicos!

 

Pievienots 16.09.2018

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/solnechnoe-bratstvo

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/24-raksti-2018/1798-saules-braliba (Tulk. piezīme)