Душа, личность и тело

Dvēsele, personība un ķermenis

(Čenelings ar RA)

Dārgie draugi! Aicinu jūs uz Ra Skolu, kuras pirmā nodarbība notiks 13. oktobrī, sestdien, pulksten 13 pēc Maskavas laika (arī pēc Rīgas laika). Visas detaļas jūs varat uzzināt pēc norādes

http://www.sanatkumara.ru/seminari-2018-goda/chennelingovaya-shkola-semi-ra[1]

18 10 11

Savstarpēji apsveikumi ar RA Ģimenes pārstāvjiem.

Jautājums Ra Ģimenei: Man gribētos uzzināt, kāpēc daži ķermeņi var dzīvot bez dvēseles, piemēram, zombiji, kloni, bioroboti, cilvēka embriji, bet citi zaudē apziņu vai iekrīt komā, dvēselei izejot no ķermeņa?

Ķermeņus var izmantot dažādi. Piemēram, kad dvēsele ieiet ķermenī, viņa tik cieši savienojas ar cilvēka apziņu, ka, kad notiek iziešanas no ķermeņa katastrofas gadījumā, kad steidzīgi jāpamet ķermenis, viņa iziet kopā ar ķermenisko apziņu. Kad ķermeniskais elements un dvēsele jau ir atvienojušies, nāves gadījumā, viņa turpmākai dzīvei var ieiet astrālajā ķermenī – tieši uz virsmas, kā cilvēks, vai citās astrālās realitātēs.

Klons vai biorobots ir radīti bez dvēseles, un viņus vada tās programmas, kuras radītas kopā ar ķermeni. Šīs programmas aizstāj dvēseli un pilnīgi var tikt galā ar to, ko jūs saucat par sociālo dzīvi. Tās var būt nespējīgas jaunradei, radīšanai, taču pilnīgi bez tā iztiek.

Esmu dzirdējusi, ka dažās reptiļu rasēs augstākās karaliskās amatpersonas vairojas tikai caur klonēšanu. Tā ir patiesība? Viņas arī ir bez dvēseles?

Tādā gadījumā dvēsele ir viena un tā pati. Viņa ieiet jaunā ķermenī un turpina dzīvot. Tā viņas ir atrisinājušas vecuma un nemirstības problēmas.

Tātad reptiļa apziņa paliek ar iepriekšējo iemiesojumu apziņu?

Jā, atmiņa paliek līdz ar klonu.

Mēs nonāksim pie tāda paša risinājuma?

Kādēļ? Kādēļ iet cauri vienām un tām pašām pieredzēm? Jūsu dvēsele var piesātināties ar to, kas notiek šeit, uz Zemes, un ieiet citā laikā, citā dimensijā, citā civilizācijā vai vispār atpūsties aizmirstībā, atjaunojoties atpūtas zonās. Katra dzīve arī sniedz daudzveidīgāku pieredzi, un tai ir kardināla atšķirība praksē. Jūs varat kļūt par vīrieti, sievieti, bērnu, vecu cilvēki, invalīdu, ārstu, zinātnieku vai mākslinieku, vai arī baudīt dzīvi kā bagātnieks, nenesot nekādu labumu cilvēkiem. Jūs varat mīlēt un neieredzēt kā jauneklīga būtne, just visdažādākās jūtas. Piekrīti – kad tu uz planētas esi pārdzīvojis vairākus gadsimtus, jūtas atsalst, apnīk, un jūs kļūstat par dzīvu mironi, izjūtot tikai dzīvnieciskas slāpes pēc dzīves. Jūs zināt visu, visas mācības ir izietas, jaunas vairs nekalpo jūsu viedumam. Dzīvei humanoīda ķermenī ir savi ierobežojumi.

Dvēsele nevar neattīstīties. Apstājas attīstība – apstājas dzīve. Tādi kloni dvēseles daļas zaudē pakāpeniski un kļūst vairāk bioroboti nekā humanoīdi, un dvēseles atliekas ķermeņos konservējas, lai vispār nepazaudētu identitāti.

Kas ir dvēsele no jūsu skatpunkta? Kad viņa parādās? Individualitāte un personība – tas ir viens un tas pats?

Personība ir humanoīda seja. Kas ir seja? Tā izsaka visus noslēpumus un esības, sejā ir ierakstīta cilvēka pieredze. Ar seju nekrīt dubļos. Tā ir kopība no visām individuālajām iezīmēm, kuras nezūd inkarnācijās, bet tikai tiek savāktas kā pieredze. Personība noveco daudzajās inkarnācijās, un jūs viņu saucat par vecu dvēseli. Viņa zaudē sevi kādos apstākļos, piemēram, nāves draudu gadījumā visas viņas iemācītās dzīves vērtības var izgaist, un personība var atteikties no saviem dzīves un humānisma principiem, ko pēc tam var ļoti stipri nožēlot. Tas ir piemērs, ka personība piemīt dvēselei, taču ķermeniskajā formā uz planētām dažreiz pašu šausmīgāko notikumu gadījumā ķermeņa dzīvības spēki var pat prevalēt, un tad visa sastrādātā dvēseles pieredze var tikt ignorēta.

Tātad personība – tas ir gan ķermenis, gan dvēsele? Zināmā mērā ķermeniskās programmas ietekmē personību, kura inkarnējusies ķermenī?

Neapšaubāmi, bet arī dvēsele vada konkrētā ķermeņa intereses un attīstības virzienus. Tā ir simbioze, un ceļa sākumā dominē ķermeņa programmas, bet ceļa beigās jūs kļūstat par to, pie kā esat paspējuši nonākt mūža laikā – par garīgu vai pilnīgi ķermenisku cilvēku…

Jūs teicāt “personība piemīt dvēselei”. Dvēsele un personība ir dažādas? Ja es, piemēram, inkarnēšos uz citas planētas, man tur būs cita personība? Dvēseles planetārais fragments – TĀ ir personība?

Ir dažādi personības jēdzieni. Tu mums parādīji savus jēdzienus (Personību rada Radītājs, kad no sevis izdala monādes, dzemdinot viņas dzīvei. Viņas jau visas uzreiz at-šķi-ras.) Mēs piekrītam tavam viedoklim, ja runājam par būtņu at(šķirību). Katrai būtnei ir atšķirība, tas ir, iemieso kaut kādu sevis daļu, un šīs daļas ir dažādas, tāpēc ka tām ir dažāda planetārā vai kosmiskā pieredze, dažādi uzdevumi un programmas.

Var teikt, ka vienai dvēselei var būt vairākas personības uz planētas?

Neapšaubāmi, planetārā jēdzienā – jā.

Ja runājam par cilvēciskās būtnes augstākajiem plāniem, tad viņā ietilpst dažādas personības, tāpēc ka, kopš tiem laikiem, kad piedzima monādes, viss ir kardināli izmainījies, un tev uz dažādām planētām un citās vietās var būt dažādi ķermeņi gan vienīgajā apziņā, gan kolektīvajā, gan visuma apziņā. Tas, ko jūs saucat par personību, zaudē nozīmei Vienotībā un, vēl jo vairāk, Viena Apziņā. Radot monādes, tādas iemiesojumu daudzveidības nebija, viss bija praktiski vienāds.

Taču, ja runājam par kardinālu atšķirību, tad monādiskajām atšķirībām ir nozīme, tāpēc ka monādes – tās ir Visuma Ģimenes, kuras sākotnēji tika radītas dažādas, kaut vai ar nelielu atšķirību, taču uzdevumi viņām bija visdažādākie. Kopš tā laika Ģimenes ir sajaukušās, un tu pati redzi, ka elementāļi ir sākuši iemiesoties kā humanoīdi, dzīvnieki ir kļuvuši par humanoīdiem un pat par visuma dvēselēm. Pat uz planētām un zvaigznājos visi ir kļuvuši par visiem, un tas ir normāli.

Tad, lūk, mūsu personības definīcija: tā ir humanoīda planetārā vai saules identifikācija. Aiz zvaigznes (Saules) robežām jūsu personība izšķīst tajā, ko jūs saucat par dvēseli, un dvēselei var būt daudz personību aiz jūsu zvaigznes robežām.

Tas ir, uz katras planētas jebkurā saules sistēmā planetārā dvēsele var tikt saukta par personību?

Jā, tā tas ir. Ne tikai vienas planētas ietvaros, pat ja tu dzīvosi uz Marsa zemes plāna ķermenī, tad tev būs līdzīga vai tā pati personība.

Bet, ja es izeju aiz Saules sistēmas robežām kā ceļotājs kosmosā, kā tad es tur varēšu izdzīvot, ja izšķīdīšu savā dvēselē?

Šeit eksistē citi likumi, un mēs par tiem pašlaik nerunāsim.

Dvēsele – tas ir cilvēka ugunīgais aspekts?

Var teikt arī tā.

Monāde un dvēsele – tie ir dažādi eksistences plāni?

Jā, pilnīgi dažādi.

Ko vēl gribam teikt: nemēģiniet saskatīt to, kam pagaidām jums nav nozīmes kā dvēselēm. Visam ir jābūt savā vietā. Planetārās zināšanas planetārajiem iedzīvotājiem, visuma zināšanas – visuma iedzīvotājiem.

Nebāz savu degunu svešā jautājumā?

Jā, apmēram tā. Mēs gribējām izteikties maigāk, bet tu visu saprati. Vismaz pagaidām jūsu personība nespēj saprātīgi pārstrādāt un saprast to, kas ir aiz dvēseles planetārās pieredzes ietvariem. Un mums būs gigantiskas grūtības izskaidrot to, kas pagaidām ir aiz tavas izpratnes ietvariem. Kopumā un visumā tu tad arī esi personība, tu esi daļa no monādes, tu esi tavas dvēseles daļa, tu esi indivīds uz planētas. Mentālajā un budhiālajā līmenī (runājam jūsu jēdzienos) tu esi citāda, ne gluži tā, kas šeit, tāpēc ka savieno daudzu dzīvju pieredzi, un ne tikai uz planētas. Visa tava pieredze pieder tavai dvēselei, un katrā dvēseles līmenī tā ir dažāda, tāpēc ka savienojas ar citām tavas Dvēseles Matricas šūnām.

Kolektīvajā dvēselē un visuma dvēselē pieredze ir viena, tavā personīgajā mazajā vēsturē šajā ķermenī tā ir otra. Monādē tā ir trešā. Taču visas šīs pieredzes nav nodalītas un tāpēc tevi šeit kaut kā ietekmē.

Pieredzes daudzums atšķir personības?

Jā, dzīvju daudzums, ārpuslaika pieredze, nepersoniskā pieredze, visuma pieredze, radīšanas laiks – tas viss tevi ietekmē kā zemes plāna humanoīdu.

Kolektīvajai dvēselei ir personiskas līdzības personām, kas viņu veido? Vai var teikt, ka visi mazie pilieni, kas tajā ietilpst, ir vienādi?

Nē, visiem “mazajiem pilieniem”, kā tu izteicies, ir gan tā pieredze, kura tos atšķir saules sistēmā, gan vienotības spēks, sinerģija, kā šūnai ķermenī piemīt cits spēks nekā atsevišķais šūnai.

Mums ir laiks beigt.

Pateicos par interesantajām atbildēm! Tiekamies nākamo reizi!

Arī mēs pateicamies par zinātkāri, kura jūs attīsta! Uz tikšanos!

 

Pievienots 11.09.2018

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/dusha-lichnost-i-telo

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/24-raksti-2018/1790-ra-gimenes-cenelingu-skola (Tulk. piezīme)