К всеобщей смерти

Uz vispārēju nāvi

Uz vispārēju nāvi vai vispārēju dzīvi?

Saruna ar Ra

18 10 09 02

Saprāta alegorija. Lionas bazilikas Notr-Dam-de-Furvjer (Basilica of Notre-Dame de Fourvière) centrālā figūra

Saprāts (latīņu ratio), prāts (grieķu νους) – filozofijas kategorija, kas izsaka domāšanas kā darbības augstāko tipu, spēju domāt vispār, analīzes, abstrahēšanas un vispārināšanas spēju.

Domāšana – tā ir cilvēka izzinoša darbība. Tas ir vidējots un vispārināts īstenības atspoguļošanas paņēmiens.

(Vikipēdija)

18.10.09.

Es piesaucu Ra Ģimeni un lūdzu atbildēt uz maniem jautājumiem. Pirmām kārtām parunāsim par Skolu, kuru jūs lūdzāt vadīt caur manu kanālu. Kāda veida nodarbības tās būs, un par ko mēs runāsim?

RA: Mēs sveicam tevi Viena Radītāja gaismā un mīlestībā! Lai Viņa gaisma ir bezgalīga un dižena!

Jā, mēs lūdzām veikt regulāras nodarbības caur tevi visiem, kas vēlēsies mūs klausīties. Tās būs vienkāršas un arī nepieciešamas zināšanas tiem, kas ir Augšupceļami vai kas ir nolēmuši iet šo lielisko un grūto ceļu. Jūsu dvēsele lūdz iet tālāk, attīstīties uz gaismu un mīlestību, un mēs varam kalpot kā pavadoņi un palīgi šajā ceļā.

Kādas būs mūsu mācības? Mēs aplūkosim mācekļu viennozīmīgus jautājumus, bet sākumā mēs lūdzam tev uzdot dažus jautājumus, lai uz tiem atbildētu.

Man drīz būs seminārs par daudzdimensionalitāti, un man gribētos uzzināt jūsu viedokli par cilvēka Augstāko Es.

Labi, Viena Radītāja zināšanu gaismā mēs varam tev atbildēt.

Viss cēlās no Viņa, un viss atgriezīsies pie Viņa. Mēs ar to domājam, ka Logoss un Augstākā Būtne rada realitāti un iemitina tajā būtnes, kas attīstās atbilstoši tam, kas ir ieprogrammēts konkrētajā visumā. Piemēram, fiziskajā plānā ir ieprogrammēta atšķiršanu attīstība, un pati vajadzīgākā realitāte atšķiršanu attīstībai ir dualitāte, kur atšķirības balstās uz pašas realitātes, kura sastāv no kontrastiem un pretstatiem. Lai sāktu atšķirt, tas ir, analizēt un izdarīt secinājumus, attīstās saprāts, tas ir, analītiskais prāts, kurā ir ielikta sākotnējā programma (programmu krājums, softs), kura ļauj pilnīgi konkrētā veidā domāt un atšķirt, balstoties uz redzi, dzirdi, garšu u.c.

Piekrīti, ka jūsu prāts nespēj atšķirt smalkākas pasaules. Katrā realitātes slānī, katrā konkrētā telpā jūs varat domāt nemaz ne tā, kā uz planētas Zeme. Un jūsu prāts diezin vai palīdzēs jums iziet cauri sakaru portāliem citā telpā-dimensijā un eksistēt tur bez zaudējumiem. Tajā pašā laikā katrs humanoīds redz jūs un jūsu realitāti nedaudz savādākā veidā: kāds radioaktīvajos staros (spektrā), kāds magnētiskajā varavīksnē (starojumu spektrā), kāds harmoniskajā rezonansē, kāds izstaro starus, un tie nāk pie viņa kā pie radara. Piekrīti, ka ūdens būtnes nevar jūs redzēt tāpat, kā jūs viņas, un augi jūt jūs pavisam citādāk. Vējš jūs jūt, apvējojot jūs, bet saule silda un atstarojas no jūsu virsmas, kas ļauj siltuma būtnēm ieraudzīt jūs temperatūru spektrā.

Šie piemēri kalpo, la jūs saprastu, ka katra būtne savā veidā atšķiras, taču kopumā jūsu planētas pasaule ir vērsta uz atšķiršanu, ziņu vākšanu par atšķiršanas paņēmienu, visu šo paņēmienu mijiedarbību un apvienošanu augstākajās apziņās, lai secinājums būtu universāls. Augstākajām būtnēm ir pavisam citāds domāšanas veids, daudz plašāks, un viņas vāc ziņas visos realitātes spektros, tajā skaitā arī tajos spektros, kuri jums ir nepieejami sākotnēji un var tikt atšķirti tikai ar instrumentu palīdzību, kurus jūs visu laiku izgudrojat.

Jūs jautāsiet, kādēļ visas šīs atšķiršanas, vai tad nebūtu vienkāršāk vienkārši baudīt to pasauli, kura tika salikta no šiem ķieģelīšiem un kura vienkārši ir? Tādi uzdevumi bija pagājušajām pasaulēm, par kurām jums klīst leģendas kā par paradīzi, kur neko nevajadzēja darīt, bet vienkārši baudīt to pasauli, kura tevi nodrošina un saglabā tavu dzīvību. Sākumā tas bija vienkārši par to, ka “mēs esam kungi šajā pasaulē, un katra būtne kalpo mums draudzībai, kalpošanai un/vai pārtikai”. Taču atkārtošana nogurdina, un tādas apburtas pasaules jēga zuda, jo apstājās attīstība, un iemaņas, pat tās, kas bija ieliktas cilvēkā, izzuda neizmantošanas dēļ. Cilvēks arvien vairāk sāka atgādināt dzīvnieku, turklāt slinku dzīvnieku. Atcerieties jūsu kaķus, viņiem pašlaik dažās mājās ir sava maza paradīze. Tādiem kaķiem ir zudusi barības iegūšanas, medību un drošības funkcija. Pasaulē viss degradē neizmantošanas dēļ.

Cilvēks kļuva par slinku lopu, un nācās saprāta izmantošanas programmu nomainīt, lai izstrādātu pašapkalpošanās iemaņas, izskaustu izlaidību, slinkumu. Un tika iepotētas tādas “aizliegtas” iezīmes kā interese, ziņkārība, tieksme aizrakties līdz patiesībai, atrast un izpētīt, tas ir, tas, ko jūs piedēvējat čūskai, kura pavedināja Ievu. Tas ir par to, ka agrāk cilvēku nemaz neinteresēja atšķirības, viņš nedomāja, nemēģināja atšķirt un ķerties pie kāda darba, bet vienkārši “atpūtās un baudīja”, kā arī jūs vēlētos ar visu dvēseli. Taču realitāte un jūsu dvēseles noskaņojumi ir tādi, ka jums vienmēr ar to būs par maz un jebkura atpūta jums apniks vienkārši tāpēc, ka viss atkārtosies. Un atšķiršanas programma nedarbojas bez tā, ka jūs nepakļautu to savai dzīvei, pētījumiem, progresam un savai pilnveidošanai.

Tu jautāji par daudzdimensionālo apziņu. Mums tās ir dažādas realitātes, kurās jūs eksistējat kā būtība. Jūs viņu saucat par dvēseli, mēs viņu saucam par humanoīdu daudzdimensionalitāti. Pāreja no viena daudzdimensionalitātes stāvokļa citā – tas ir sarežģīts process, kurā jūsu apziņa pāriet citā dimensijā. Pāriet ne tikai apziņa, bet arī atšķiršanas un informācijas vākšanas paņēmieni, reaģēšana uz vidi un citām būtnēm ar tādu pāreju ievērojami izmainās. Jūs kļūstat par citādām būtnēm, un informācijas vākšanas paņēmiens, tas ir, jūsu apziņas iesaistīšana, kļūs pilnīgi citāda. Jūs no fiziskas būtnes, teiksim, kļūstat par ūdens būtni (piemēram). Vide ir citāda, dzīvesveids ir citāds, informācija par pasauli atšķiras par 100%, un jūs pārvēršaties pilnīgi citādā būtnē. Tieši tādas pašas izmaiņas ar jums notiek, kad jūs nomirstat un pārvēršaties astrāli-mentālā humanoīda būtnē. Kolapsējas jūsu zemes apziņa, un atveras smalkās būtnes apziņa. Šeit ir citāda realitāte, citādi dzīves principi un citādi mērķi.

Kas attīstās šajā līmenī? Jūs attīstībā apturat atšķiršanas principu, tāpēc ka tas labāk attīstās fiziskajā pasaulē, un lielākā mērā sākat attīstīt dzīvības principu, tas ir, pati dzīve kļūst par jūsu pašu vērtīgāko pētījumu. Apziņas un saprāta mijiedarbība, dzīves un tās visu īpašību sajūtas, dzīvības esences daudzums dažādās būtnēs, dzimšanas un nāves (miršanas) paņēmieni u.c. Dzīvības vērtība tiek nolikta pirmajā vietā, atšķirībā no jums, kad nāve tā vien staigā jums pa pēdām – filmās un romānos, dzejā un gleznās, domās un realitātē. Jūs gluži kā amizējaties ar nāvi, nedomājot par to, ka tas viss tikai pastiprina jūsu miršanas potenciālu nevis veicina ilgu dzīvi.

Smalkās pasaules realitāte ir noskaņota tā, ka jūs sākat ar visu savu dzīvi veicināt eksistences turpināšanās palielināšanu, pētot dzīves paņēmienus, no visām dzīvajām būtnēm paņemot viņu spēju saglabāt dzīvību, izdzīvot jebkuros apstākļos, un pētāt jūsu miršanas paņēmienus. Jūs apmācāties citās pasaulēs, iegūstot jaunas iemaņas, miermīlīgi dzīvojat dzimtenē vai ceļojat, un atgriežaties dzimtajā pasaulē, lai dusētu ar mieru.

Dzimt var nevis uz planētas, bet jebkurā citā vietā, ieejot jebkurā ķermenī, kuru jums piedāvās vai kuru jūs sapņojat izpētīt.

Bet vai tad jūs varat dzimt, teiksim, ne Ra Ģimenē, bet pie drakoniem vai pie ūdens būtnēm?

Jā, varam, arī jūs varat. Atpumpuroties no savas vienotības vides un pētīt citas planētas. Tā dara vairākums.

Tātad arī uz mūsu planētas dvēseles ir atnākušas no dažādām pasaulēm?

Protams, uz jūsu Zemes apmēram 30% ir atnākušas no citām pasaulēm. Daļa no viņām kādreiz bija šeit dzīvojušas, daļa atnāca pirmo reizi, viņām ir noteiktas grūtības jūsu pasaulē, daļa jūsu realitāti pēta no tālienes, no citām dimensijām, apmēram tā, kā mēs sarunājamies ar tevi. Jūs ne tuvu neesat vientuļi, un jūsu sapņi pabūt uz citām planētām var īstenoties, kad jūs tur iemiesosieties kā to pasauļu iedzīvotājs.

Man vārdi “galaktiskais saprāts”, par kuru bieži runā Sanats Kumara, vienmēr bija biedējoši, tāpēc ka man bija ļoti šaurs priekšstats par to, ka mēs kaut kā varam runāt ar citplanētiešiem vai pabūt uz citām planētām. Tad es vēl nesapratu – nu kā man var nobriest vai dzimt galaktisks saprāts no tā bērnišķīgā saprāta, kurš man ir šeit, es to nevarēju iedomāties. Bet tagad tas ir kļuvis kaut kā reālāk. Ja mēs jau esam dzimuši uz citām planētām vai citos visumos, tad arī mūsu saprāts var izrādīties daudz elastīgāks un attīstītāks, nekā, ja viņš būtu attīstījies tikai šeit.

Kas ir veca dvēsele? Tā ir attīstītāka dvēsele nekā tā, kas ir turējusies tikai pie dzimtās planētas. Jūsu priekšstati par citām planētām jums ir slēgti, taču domāšanas veidi un dažas jūsu īpatnības liecina par to, ka ne visi cilvēki ir vienādi kā pēc spējām, tā arī attīstītībā. Un galaktiskā domāšana nav mīts, bet realitāte.

Pēdējā laikā uz planētu ir atnācis daudz īpašu apziņu (piemēram, Īlons Masks (Elon Musk)), lai momentā, kad cilvēces apziņa pāriet citā dimensijā, paplašinātu cilvēka priekšstatus par sevi un savu galaktisko funkciju. Pabīdītu cilvēkus attīstībā un dotu viņiem rokās jaunus atšķiršanas, analīzes un atklāšanas instrumentus. Uzzinātu daudz jauna par sevi un savu kognitīvo funkciju, sadzirdētu citas pasaules un nostātos humanoīdu pasaules vienotajā ierindā.

Šajā laikā var nedaudz apstāties un paspēt padomāt par sevi un saviem mērķiem. Mani mērķi – iznīcināt uz zemes dzīvību? Iznīcināt telpu un laiku? Mani mērķi – padarīt pasauli skaistu? Mani mērķi – kļūt vienotam ar visu galaktisko vienotību vai iekarot visas pārējās planētas un pakļaut tās savai gribai?

Bez šīs apdomāšanas jūs nespēsiet iet tālāk. Apstājieties un izlemiet, uz kuru pusi jūs virzāties – uz vispārēju nāvi vai vispārēju dzīvi?

Mēs visādā veidā palīdzēsim jums pārvarēt šo jūsu dzīves dziļo krīzi.

Pateicos jums, RA Ģimene, uz tikšanos mūsu RA Skolas seansos!

Mēs priecājamies par atverošos apmācības telpu. Uz tikšanos mūsu seansos. Ceram, ka mums būs arī citas tikšanās tuvākam kontaktam.

https://www.youtube.com/watch?v=ryN1FNWHHBs

Sirds saprāts un apziņa. Zinātniski fakti

 

Pievienots 09.10.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/k-vseobschey-smerti

Tulkoja Jānis Oppe