Разбираюсь с пространственными решетками

Nodarbojos ar telpas režģiem

18 07 19 01

18.07.14.

2013. gadā Selēna uzrakstīja sekojošu čenelingu no vegiešiem: https://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1008985

Ievietoja SElena, 2013. g. 27. augustā 11:00pm

SElēnas veco čenelingu nesen atcerējās mūsu meditācijā Ra grupā, un mani ieinteresēja dažas detaļas no šī vēstījuma, jo runa bija par null-telpu, par anihilāciju, par dvēseles saspiešanu, par telpas Tīkliem un par pašu pāreju. Man gribas tikt skaidrībā par procesiem, kas saistīti ar jaunas dimensijas atnākšanu uz planētu, ar torsionu lauku izvērsumiem, jo man tas ir labi pazīstams. Es saprotu, ka čenelere 2013. gadā nebija lietas kursā par pašreizējiem jaunumiem, bet es tomēr nolēmu uzdot virkni jautājumu Skolotājam par šo rakstu. Kā noskaidrojās, nekādas bīstamības nebija, ne 2013. gada septembrī, ne pēc tam. Velti biedēja. Vēstījumi citāti ir izdalīti brūnā krāsā.

 

“Kādas briesmas un kam draud?

Jūsu negatavība jaunām sistēmām. Zemes telpas enerģētika krasi izmainīsies tuvāk septembra beigām (2013. g.). Tas ir saistīts ar galaktiskiem procesiem. Aug galaktikas polu aktivitāte. Enerģētiskās civilizācijas ir sākušas savu darbu null-telpas iedarbināšanā.

Null-telpa – tā ir kolapsēta telpa, kur visa enerģija ir nulle. Viņi kolapsē jūsu pasaules telpu. Daļēji telpas imitācija tiek uzturēta ar hologrammām, lai nebūtu panikas iedzīvotāju vidū. Kā jūsu kino “Matrica”. Arī jūs tiksiet kolapsēti kopā ar telpu līdz minimālajam dvēseles informācijas blokam. Tas ir, visi dati, kuri glabājas jūsos kā visuma gara daļas, tiks it kā saarhivēti un kolapsēti nulles bitā. Tālāk telpai tiks iztaisīts izvērsums no visuma otras puses jaunā pasaulē. Tas, ko jūs saucat par telpas izvērsumu. Šajos procesos jūsu enerģētiskie potenciāli tiks nonullēti, it kā jums būtu izņemta baterija.”

Es piesaucu Sanatu Kumaru un lūdzu komentēt šos notikumus. Mani interesē visas detaļas un procesi, kurus es spētu saprast un nodot. Pirmais jautājums par null-telpu.

Tora sistēmā tas ir centrālais punkts, tora Laija-centrs, cik es saprotu? Bet kas ir domāts šeit?

SK: Es nezinu, ko vegieši ar to domāja, bet mēs par null-telpām saucam magnētiskas mijiedarbības, jo tās nav saistītas ar blīvumu un iziet aiz planetārās atkarības ietvariem. Tas ir, mijiedarbības sistēmas nav saistītas ar planētu, un magnetosfēra aptver visu Saules sistēmu.

Es nezinu, cik lielā mērā es spēju to pieņemt, un lūdzu piedošanu, ja te kaut kas nav tā.

Viss ir tā, nekautrējies. Nav telpas = null-telpa. Aiz planetārā režģa telpa kolapsējas punktā, tu taču to zini, mēs rakstījām, un tu redzēji. Paceļoties dimensijai no fiziskās, mainās struktūra, un telpas astrālajā plānā un mentālajā ir pilnīgi atšķirīgas, bet aiz mentāla robežām, ugunīgajā plānā, tās nav nemaz.

Bet, kā es saprotu, runa ir par fiziskās matērijas pāriešanu astrālajā caur planetārā režģa izvērsumu?

Patiesībā viela izvērsumu netaisa un telpa nekolapsējas. Viss notiek atomu līmenī. Atomu un visu fizisko procesu, un mijiedarbību līmenī notiek iekšēja pārveidošanās, vielas transformācija. Jūsu apziņai nav pa spēkam uztvert šo mikro-un-makro-procesu.

 

“Arī jūs tiksiet kolapsēti kopā ar telpu līdz minimālajam dvēseles informācijas blokam. Tas ir, visi dati, kuri glabājas jūsos kā visuma gara daļas, tiks it kā saarhivēti un kolapsēti nulles bitā.”

Ka Akašas Hronikas ir kolapsētas atomā, mēs jau zinām. Bet, kas attiecas uz mumskolapsēšana “līdz minimālajam dvēseles informācijas blokam”, tad šis process bija vai būs? Es zinu, ka Enšar kolapsēja telpu un sēž tajā, gaidot mūsu pārveidošanās laiku. Taču viņiem iekšā norit parastā dzīve, neviens nulles bitā nav kolapsēts. Vai ne no šī procesa viņi paslēpās?

Šis ceļš neizdevās, nekas tāds nebūs un nav bijis. Tas bija viens no variantiem, un mēs uzskatījām, ka tas ir neveiksmīgs. Mākslīgi pārveidots un attīrīts tika tikai cilvēku karmiskais lauks. Tas nesaspiedās, bet iztaisnojās, atvērās un atbrīvoja cilvēkus no atkarības par viņu kļūdām.

 

“Iedomājies, ka tevi iemetīs ūdenī un tagad tev nāksies dzīvot zem ūdens, bet tava elpošanas sistēma nav gatava. Tas sagaida jūs tuvākajā laikā tikai enerģētiskā ziņā. Šajos procesos jūsu enerģētiskie potenciāli tiks nonullēti, it kā jums būtu izņemta baterija. Jums nevajag uztraukties par jūsu dvēseļu stāvokli. Jūs it kā iekonservēs uz zināmu laiku un laiku apturēs. Ja viss notiks, kā tam jābūt, jūs pat neko nesajutīsiet. Aizmigsiet un pamodīsieties jaunā realitātē. Jūsu miega laikā telpa tiks kolapsēta, notestēta, atbrīvota no enerģētiskiem vīrusiem, tas ir, attīrīta un izvērsta no jauna.”

Man liekas, ka tas nav bijis, vismaz droši vien mūsu zinātnieki kaut ko būtu fiksējuši – mēness fāžu pārbīdi un saules krasu izmainīšanos…

Transformācija norit mikro-devās, kvantu lēcienu sērija pārveidoja jūsu enerģētiku, vismaz tu pati to jūti. Jūs jau esat pārgājuši citā telpā, kaut arī ceļš vēl nav pabeigts. Viss notiek tā, kā norit pašlaik. Es saprotu, ka dažiem gribas kaut kādu kataklizmu, viņi no tās baidās, taču vienalga gaida vismaz kaut kādas redzamas pārmaiņas, lai savām acīm ieraudzītu neredzamo procesu. Tas nenotiks.

“Jūs it kā iekonservēs uz zināmu laiku un laiku apturēs.”

Un tas bija?

Nē, es jau pateicu, ka tas nav bijis un nebūs.

Bet vai var apturēt laiku uz visas planētas?

Tas ir diezgan sarežģīti un nav vajadzīgs. Gribas brīvībai tomēr ir jābūt, un nav svarīgi, kuram no jums taisnība, kurš pie kaut kā vainīgs.

 

“Telpa sastāv no enerģētiskām šūnām. Iedomājies tīklu ar lielām atverēm. Kad tas ir izvērsts, tas aizņem daudz telpas, un tīkla pavedieni saskaras tikai sapinuma vietā un mijiedarbojas. Šie telpas tīkli tur telpas kontūru. Pašos tīkla pavedienos pulsē telpas enerģija, kas pa pavedieniem tiek nodota uz tā dažādām daļām. Bet tīkla iekšienē tādā veidā tiek turēta matērija. Pēc tāda principa ir radītas visas planētas un komiskie ķermeņi. Pēc tāda principa ir radītas visas cietās formas jūsu pasaulē un daļēji mūsējā.

Šis enerģētiskais tīkls sāks mainīt potenciālu. Tā spriegums samazināsies, un uz tā rēķina caur tīkla šūnām sāks iet cauri, izdalīties matērijas daļa, tas ir, matērija kļūs smalkāka un ies cauri tīkla šūnām, jo spriegums šī tīkla pavedienos kritīsies. Kad matērijas blīvums tīkla iekšienē būs pietiekams saspiešanai, tad telpa sāks kolapsēties.”

Gribu pajautāt par enerģētisko tīklu. Kā es saprotu, tas nav tors, tāpēc ka torsionu lauki ir informācijas tīkls, bet šeit runa ir par magnētisku vai elektromagnētisku režģi? Esmu redzējusi septiņus magnētiskus dažāda blīvuma režģus apkārt planētai, kuri, redzams, uztur apziņu dažādos līmeņos? Vai arī Apziņas Režģi nav saistīti ar e-m tīkliem? Kādu funkciju nes režģi apkārt planētai?

Šeit runa ir par Kosmisko Režģi, tam ir magnētiska komponente, un tas caurauž tumšo matēriju, radot telpas vakuumu. Tas pārvada vienu enerģiju otrā, radot “spriegumu tīklā”.

Telpa kolapsējas, izejot no tā, un taisa izvērsumu, ieejot portālu punktos.

Spriegums Režģos ir pastāvīgs, citādi matērija anihilējas.

Kā es sapratu, par enerģiju ir atbildīgi Komiskie Tīkli?

Jā, tiem ir daudz veidu, un mēs ar tevi jau esam tos aprakstījuši.

Tas ir, Režģi patiešām tur materiālo plānu?

Jā, ir tādi ierobežotāji, un tie drīzāk ir elektromagnētiski un gravitācijas lauki, kas notur atmosfēru un neļauj svešiem spēkiem iekļūt planētas Noosfēras iekšienē.

Ir arī Apziņas Režģi, tiem ir citāda konstrukcija. Pa Apziņas Režģiem notiek visu dzīvo cilvēku apziņas apvienošana vienā kopīgā struktūrā. Kā tu saproti, pēc nāves cilvēkam ir citāda apziņa, un ir Apziņas Režģi astrālajām un mentālajām telpām. Tie var apvienot ne tikai uz Zemes dzīvojošo, bet arī citu būtņu apziņu.

Apziņa ir pirmdzimta, tāpat kā matērija. Viņa piesātina pasaules un izmainās no viņas nesējiem. Katrā līmenī ir sava apziņa ar saviem uzstādījumiem un savi nesēji. Pat uz Zemes ir vairāki apziņas veidi – matērijas, cilvēka, augu, dzīvnieku un stihiāļu, augstāko plānu būtņu un Vienotā Radītāja apziņa.

Visi Režģi – gan apziņas, gan elektromagnētiskie, gan Kosmiskie ir sasaistīti savā starp un mijiedarbojas kā liels mehānisms. Tie pastāvīgi tiek koriģēti, un tos uztur spēki, kuri kalpo tam.

18 07 19 02

Kāpēc magnetosfēra dažreiz nonullējas uz īsu brīdi, poli var samainīties vai deformēties, bet pēc tam viss atjaunojas?

18 07 19 03

Uz tiem iedarbojas vielas kosmiskās plūsmas, pati planēta elpo un aug, paplašinās viela, mainās laiks un telpa. Viss kopā.

 

“Kad notiek jebkuras telpas pāriešana anti-telpā, izdalās daudz enerģijas. Šo enerģiju medī dažas civilizācijas un tumsas hierarhi.”

Vai tad mēs pārejam no telpas anti-telpā?

Var teikt, ka mēs taisām pagriezienu, atveramies, kā atveras čakra, kad viņa attīrās (attēls – rozes uzplaukšana, visu ziedlapiņu atvēršanās). Atveroties anihilējas zināms daudzums tumšās matērijas, un to nomainīt atnāk gaisma. Viela izplešas, atblīvējas, un katra molekula uzņem vairāk enerģijas un atbilstoši vairāk mirdz.

Bet mūsu telpu nevar saukt par anti-telpu, un mēs neanihilējamies pārejot?

Šeit runa nemaz nebija par anihilāciju, bet par pāreju citā telpā. Jums ir ļoti grūti spriest par visām tādām lietām, jūs neesat fiziķi un daudz ko nesaprotat, bet gribu teikt, ka smalkajā plānā tavs AEs to visu zina. Tieši tāpēc tu “aizķēries” aiz šī vēstījuma, lai izskaidrotu sev tādu pāreju – no telpas telpā. Nevar teikt, ka anti-telpa sastāv no anti-matērijas. Drīzāk te runa ir par tora uzbūvi, kur visiem slāņiem ir polārs vērsums. (Pārejot uz matērijas torsionu lauka nākamo slāni, notiek polu inversija: pols, kuram bija pluss, dabū mīnusu, un otrādi.)

 

Tomēr par anihilāciju runa ir:

“Anihilācijas enerģiju var absorbēt kāds cits, bet to var izmantot arī jūsu pasaule pārejot.”

Tā kā telpas anihilācijas procesa nav, tad izlaidīsim šo jautājuma daļu.

 

“Ne katrs spēj uzreiz pieņemt savu daudzdimensionalitāti. Iedomājies to, ka no liela informācijas apjoma, ko sistēma nespēj apstrādāt, var sabojāties visa sistēma.

(Cilvēks) “ar grūtībām uztvers realitāti un ar grūtībām atšķirs to no citām realitātēm. Kad tu skaties filmu, 24 kadri aizskrien kā viens attēls. Iedomājies, ka tu katru kadru redzēsi atsevišķi un vienlaikus. Un katrs kadrs ar kaut ko atšķirsies no cita. Tāda var būt realitātes uztvere.”

Mēs jau diezgan labi uztveram savu daudzdimensionalitāti, bet, kā man liekas, tāda problēma nerodas. Te kaut kas nav tā.

Dabiski, apziņa sāk evolucionēt, pieņemot savu daudzdimensionalitāti, viņa ir dažāda un dažādi attīstās, bet kas tāds, kā šeit aprakstīts, nerodas. Jums visu laiku nākas mainīt savu apziņu miegā, un arī tur tādas parādības nav. Šeit čeneleri nez kāpēc ir nobiedējuši, vai arī viņa nepareizi pieņēmusi pārraidi, kas arī ir iespējams. Jūsu apziņa ir uztrenēta smalkākām sfērām, jūs katru nakti tajās esat, tāpēc nedreifē un vienkārši pārstāj to lasīt.

Mans dārgais Sanat Kumara, Pateicos par izskaidrojumu!

 

P.S. Kad meklēju bildi rakstam, atradu, lūk, tādu planētas gravitācijas lauka attēlu. Interesanti!

18 07 19 04

Zemes gravitācijas modelis, iegūts, balstoties uz Eiropas pavadoņa GOCE datiem uz 2011. gada martu. Tādā izskatā Zeme nemaz nav tik apaļa. Ilustrācija: EKA.

“Eiropas kosmosa aģentūras (EKA) pavadonis GOCE, palaists Zemes orbītā 2009. gada martā no Pleseckas kosmodroma, “sūtīja” datus par gravitāciju 12 mēnešus. Zemes gravitācijas mērīšanai pavadonī bija uzstādīti augstas jutības akselerometri, kas pēc datorapstrādes ļāva iegūt modeli 3D-formātā.

Pēc Eiropas kosmosa aģentūras informācijas.”

Avots: ftp://www.istorichka.ru/Periodika/Nauka_i_zhizn/2011/2011_05.pdf

 

Pievienots 19.07.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/razbiraius-s-prostranstvennimi-reshetkami

Tulkoja Jānis Oppe