Интервью с Солнечным Братством, Семьёй Вознесенных Владык и Ра

Intervija ar Saules Brālību, Augšupcelto Valdnieku Ģimeni un Ra

18 06 10

18.06.09.

Dārgie lasītāji! Man bija unikāla iespēja izpētīt un salīdzināt trīs dažādas Saules plāna Ģimenes: Saules Brālību, Sanatu Kumaru – Augšupceltos Valdniekus un Ra. Es uzdošu viņiem vienādus jautājumus, lai salīdzinātu Ģimeņu mērķus un uzdevumus, viņu enerģijas un īpatnības.

 

Sanats Kumara:

Kāda ir jūsu Ģimenes izcelsme?

Mūsu ģimene organizējās un savācās uz Venēras. Pirms tam visas mūsu daļas atnāca no dažādām vietām un apmācījās, un dzīvoja uz Venēras ilgu laika periodu, apmeklējot Zemi un citas Ss planētas, un ceļoja aiz Saules robežām. Mēs uzstādījām mērķi ietekmēt, palīdzēt un atbalstīt Zemes civilizācijas, lai turpinātu kalpot Ss un tām būtnēm, kuras visbiežāk ieradās uz Zemes pētījumu nolūkā un “iestrēga” uz viņas ilgu periodu.

Kāpēc viņas šeit “iestrēga”?

Zemes zemās vibrācijas ietekmēja viņas tā, ka nolaidušās un iekļāvušās dzīvē uz planētas, viņas nolaida apziņu un nevarēja iziet no Sansaras Riteņa. (Rāda Dantes elles piltuves virpuli.)

Kā jūs tomēr spējāt palīdzēt cilvēkiem tikt ārā no šīs elles?

Mēs nebijām vieni, daudzi atnāca palīdzēt planētai – Plejādiešu ģimene, Sīriuss un Arktūrieši, dažas tālas planētas (nezinu nosaukumu), Gulbis, pat Andromeda u.c. Katrs no viņiem ietekmēja planetāros notikumus un karus, kuri šeit bieži notika.

Kāda ietekme bija Orionam uz planētu un Ss?

Mēs esam Oriona daļa. Lai kā mums gribētos atteikties no negatīvās ietekmes, uz planētas ir pārstāvētas vairākas Oriona ģimenes, kuras ir ieņēmušas blīvu pārvaldi un ietur kursu uz kariem un gaišo spēku izspiešanu no planētas. Daudzas Ģimenes pretojas šai politikai un notur šo Ģimeņu “impēriskās” intereses.

Šīs Ģimenes ir vairākas?

Jā, reptiloīdi, drakonveidīgie, tā saucamie pelēkie un daudzi citi, kuri “nelien” kautiņā, bet klusītēm sēž uz planētas mums neredzamā plānā, tomēr negatīvi ietekmējot zemiešus.

Kāds mērķis pašreizējā laikā ir mūsu Ģimenei?

Izvest planētu no vecā laikmeta un miermīlīgi iegremdēt viņu gaišā nākotnē, pārvarot attīstības mākslīgo noturēšanu, iemācot zemiešiem saprātu, un palīdzēt pārvarēt nepilnīgo attīstītību un ierobežojumus.

Kāpēc nekādi neiestājas Atklāšana?

Tam pretojas daži ietekmīgi spēki Mākslīgā Intelekta (MI) un reptiloīdu ietekmē. Atklāšana nozīmē viņu ietekmes salaušanu un ievērojamu pozitīvu spēku iziešanu no planētas caur Augšupcelšanos uz gaismu. Verdzības spēks un ideoloģija aizies, un iestāsies iespēju vienlīdzības ēra, kura pārvarēs starpību valdošo Ģimeņu un visu pārējo cilvēku stāvoklī. Tas ir vienlīdzīgi tam, ka pārvaldnieku noliks pie darbagalda, tēlaini izsakoties.
Šī revolūcija nomazgās no planētas spēkus, kuri ir valdījuši ne vienu vien miljonu gadu un pieraduši pie savu apziņu un saprāta prioritātes, pie savas attīstītības un pie manipulēšanas ar visiem pārējiem spēkiem uz planētas.

Droši vien ir iespēja tādiem attīstītiem spēkiem aiziet no planētas un zaļi dzīvot vēl kaut kur?

Ir tāda iespēja dzīvot citplanētiešu bāzēs. Taču mūsu planēta ir viņu galvenā bāze, bet citās vietās nākas rēķināties ar citiem vareniem spēkiem.

Bet kā tad Oriona planētas?

Tur dzīve stingri plūst savā veidā, un tai ir gan sava vadība, gan savi uzdevumi, kas nav saistīti ar laika plūdumu uz Zemes. Šeit, uz Zemes, ir lamatas tiem, kas gribēja paslēpties no visiem kariem un pārlaist briesmas klusumā, mierā, pārvaldot tos, ko var pārvaldīt un skubināt. Mazie ķēniņi šeit paliek tā iemesla dēļ, ka planēta ir ļoti ērta viņu dzīvei un ka viņi uz ilgu laiku ir “iestrēguši” dēļ atpalicības tehnoloģiju un saprātīguma attīstībā, salīdzinot ar daudzām citām Ģimenēm.

Cik iespējama ir laika līnija, kura novedīs pie tirānijas un diktatūras?

Tāda iespēja nav izzudusi, bet ar katru laikmetu tā kļūst arvien teorētiskāka. Pirms dažiem gadsimtiem vēl arvien bija tāda iespēja, tāpēc ka uz planētu atnāca negatīvi spēki, kuri stipri aizkavēja attīstību (tā sauktais Viduslaiku laikmets, atvelšanās attīstībā). Ceru, ka šie spēki ir pārvarēti pilnīgi. Pašlaik ir novērojama Renesanse, un tā novedīs pie Atklāšanas viļņa, ja nenotiks kaut kas neparedzēts.

Es biju domājusi, ka jūs varat prognozēt planētas attīstību, paredzēt visas iespējas un pārvaldīt viņas nākotni? Vai vismaz vest planētu uz “Viduslaiku laikmeta” pabeigšanu?

Daudzas Ģimenes uz planētas ir apvienojušās, un mēs vedam tieši uz saprāta un gaismas uzplaukumu. Taču spēcīga pretošanās līdz šim laikam notur Atklāšanu un manipulē ar zemiešiem, solot par noturēšanu karaliskas iespējas – iespēju ziņā neierobežotu medicīnu, ilgu dzīvi, ceļojumus kosmosā, laulības pēc aprēķina ar ietekmīgām Ģimenēm, robotus-vergus u.c. Mēs uz Zemes neesam vieni un esam spiesti rēķināties ar šiem varenajiem spēkiem, kuru mērķis – saglabāt vadību. Viņiem ir kodolieroči, un gadījumā, ja kas, viņi var vienkārši uzspridzināt planētu, kura izies no viņu kontroles un vairs nevarēs apkalpot viņus vecajā veidā.

Pateicos par atbildēm!

 

Ra:

Kāda ir jūsu Ģimenes izcelsme?

Mūsu Ģimene ir sena un vācās kopā aiz Saules robežām, pamatā no divām vietām – Sīriusa un Plejādēm, vēlāk mums pievienojās daži Oriona (Betelgeizes) spēki. Taču mēs tik ilgi atrodamies Ss, ka mūs var uzskatīt par vietējo Saules grupu.

Mēs esam galvenais spēks, kurš pretojas planētas apspiešana. Mūsu vadībā norit kari ar tiem, kas grib planētu iekarot un nodibināt pār to savu kundzību. Mēs esam uzticīgi Viena Likumam un vedam planetāros spēkus uz Augšupcelšanos gaismā, ievērojot visus kosmosa likumus. Mēs esam uzticīgi daudziem Viena Likuma jēdzieniem, pielīdzinot visu Ģimeņu iespējas un cienot visus attīstības virzienus – uz gaismu, uz tumsu, uz neitralitāti.
Mēs paši esam neitrāli spēki, kuri manevrē starp gaismu un tumsu un mēģina saglabāt šo spēku paritāti, lai neitralizētu tirānijas un kundzības ietekmi un to dvēseļu, kuras nonākušas uz Zemes, apspiešanu. Mēs vedam zemiešus uz gaismu un aicinām tos spēkus, kuri pietur šo attīstību, aiziet no planētas.

Cik lielā mērā jums tas izdodas?

Kā redzi, virzība ir. Mēs redzam labu attīstību un Gaismas varas pilnību uz nākotnes planētas. Tie spēki, kuri noliek savu ietekmi uz Zemi, paliks stāzē un gaidīs apziņas nolaišanās pretējo ietekmi, kura var rasties, ejot cauri kosmiskā cikla tumšajai daļai – apziņas “aizmigšanai” Ekvinokciju Precesijā.

Kādēļ viņiem stāze? Viņi netic reinkarnācijai?

Viņi baidās zaudēt varu, tāpēc ka var atnāk kā vienkārši cilvēki un zaudēt atmiņu un ietekmi nākamajos iemiesojumos.

Kāda ietekme bija Orionam uz planētu un Ss?

Negatīva. Orionieši (Rīgels) sagrāba varu un radīja vergu rasi savu interešu apkalpošanai. Tie ir karavīri, mājkalpotāji, strādnieki un zemnieki. Viņi veica virkni eksperimentu, ievadot savas DNS, piejaucot viņas eksistējošajiem cilvēkiem, lai radītu spēku, izturību, domāšanas elastību, reakcijas ātrumu un padevību pārvaldei. Principā rase viņu vadībā ieguva lielāku pretošanās spēju kataklizmām un mutāciju mainīgumu. Uz tā rēķina pastiprinājās cilvēka izdzīvošanas spēja un spēks. Taču kopā ar spēku un agresivitāti tika ievadīti pakļaušanās vecākajiem un bezierunu apkalpošanas jēdzieni.

Kāds mērķis pašreizējā laikā ir Ra Ģimenei?

Virsvaldības nodibināšana un visu cilvēku/humanoīdu tiesību nolīdzināšana vienlīdzīgās iespējās un spēkos. Tādēļ mēs sadarbojamies ar visām citām Ģimenēm un palīdzam gaismai ieplūst zemiešu un citu planētiešu prātos un apziņā. Mēs esam Saules pārstāvji, mēs daudzus miljonus gadu uz planētas vadām civilizācijas un palīdzam noturēt trauslo līdzsvaru starp gaismu un tumsu. Mēs varam daudz ko, taču mums nav tiesību pārkāpt kāda intereses citu labā.

Kāpēc nekādi neiestājas Atklāšana?

Atklāšana ir sākusies – mēs un citas Ģimenes atnācām uz planētu, lai atnestu saprāta gaismu. Mēs sadarbojamies ar visām Ģimenēm, gaišām un tumšām, mēģinot ieviest paritāti starp gaismas un tumsas mērķiem un uzdevumiem. Mūsu vadībā norit tumšo aiziešana no planētas un spēka atgriešana zemiešiem. Mēs vācam prom verdzisko padevību un atjaunojam jūsu rases turpmākās attīstības iespējas, kuras tika mākslīgi apturētas. Mēs dodam jaunu medicīnu un apturam Mākslīgā Intelekta mēģinājumus iekarot Saules sistēmu. Mēs stāvam Likuma sardzē un nepieļausim nolaišanos tumsā, kā gribētos tiem, kuriem šeit ir kapitāli un vara. Planētai priekšā, kā mēs redzam, ir laba nākotne. Un mums gribētos, lai zem mūsu spārna apvienotos visi spēki, kas spēj apgaismot zemiešu šodienas stāvokli.

Cik iespējama ir laika līnija, kura novedīs pie tirānijas un diktatūras?

Tāda iespēja paliek vienmēr, taču izredzes uz sekmēm tai ir tikai pie visu iedzīvotāju verdziskas padevības. Pašlaik, kā jūs redzat, daļa no visu noslēpumu Atklāšanas ir vērsta uz pretošanos, visu pirmrindas spēku pastiprināšanu, lai piespiesti tiktu apgaismotas visu negatīvo spēku visas sazvērestības, nelikumība, konspiratīvais raksturs, daudzu Ģimeņu no kosmosa ilgā klātbūtne uz planētas. Atklāt negatīva ietekmi uz visu ekonomikas attīstību, finanšu mahinācijas nav tik vienkārši, tāpēc ka šo spēku rokās ir koncentrēta visa pārvalde, justīcija un milzīgi kapitāli. Tieši tāpat ir liels atbalsts no negatīvu citplanētu spēku puses, kuri liek šķēršļus patiesības atklāšanai.
Jūs vēl neesat nobrieduši līdz varas ņemšanai savās rokās, jūsu gaišie spēki netiecas pie vadības un labprāt atdod varu tiem, kas to ņem korupcijai un nelikumīgai peļņai. Neviens no jums negrib nonākt vadībā, uzskatot politiku un varu par netīru lietu. Tā arī būs, saprotiet, kamēr jūs neatdalīsiet ekonomiku no politikas, varu no iespējas vadīt finanses utt. Tā arī būs, kamēr gaišie spēki nevēlēsies varu un pārvaldi. Tā arī būs, kamēr jūs neapzināsieties savu atbildību planētas priekšā.

Mēs nebīdām jūs uz varu, tāpēc ka tie, kas mūs lasa, vienkārši neprot tikt ar to galā. Jūs neesat gatavi. Taču mums ir jānorāda gaišo spēku vājuma cēloņi un iedzīvotāju lielākās daļas apspiešanas cēloņi. Jo ilgāk turpināsies šis vājums, jo vairāk jūs paši pieļaujat tumšo vai pelēko spēku pārsvaru un planētas pārvaldīšanu. Jūs paši to pieļaujat.

Pašlaik zem augšupcelšanās uz gaismu maskas sāk darboties arvien vairāk pelēko spēku. Notiek uzbrukums caur jūsu intelekta aizņemtību, dažādiem datorizētiem sīkrīkiem, spēlēm, programmām, sekojot katram jūsu solim un pārvaldot jūsu intereses plašsaziņas līdzekļos. Jūsu saprāts nav iemācīts atšķirt visas šīs mahinācijas ar programmām un sāk padoties šai jaunajai apspiešanai. Mēs izeju redzam interneta tīkla un finanšu sistēmas sagraušanā.

Atpakaļ gaišākā nākotnē!

Pateicos par atbildēm!

 

Saules Brālība:

Kāda ir jūsu Ģimenes izcelsme?

Mēs esam savākušies no dažādām Ss planētām, un mums ir citu sistēmu pārstāvji, kas vēlas sniegt mums patronāžu un palīdzību. Mēs aktīvi sadarbojamies ar visiem Ss planētu iedzīvotājiem un atnācējiem no tām, un ar visiem Ss gaišajiem spēkiem. Mēs aktīvi sadarbojamies ar Galaktiskajiem Gaismas Spēkiem un Neitrālajiem Spēkiem. Mēs pārstāvam Ss Galaktiskajā Vienotībā un dažādās apvienībās.

Mēs galvenokārt nodarbojamies ar dažādu inovāciju ieviešanu S. sistēmā – aizsardzībā pret radiācijas uzliesmojumiem, humanoīdu apziņas atjaunošanā, dažādu apvienību radīšanā, lai realizētu mūsu uzdevumus fizisku negatīvu iedarbību, kuras nāk uz planētu, novēršanā. Mēs arī aizsargājam no ārēja uzbrukuma un novēršam negatīvu ietekmi no ārienes. Mēs Ss savienojam ar Federācijām un Konfederācijām, ar progresīviem kosmosa spēkiem, piedalāmies apspriedēs un padomēs, kas saistītas ar reģionu, kurā atrodas Saule un sistēma.

Mēs arī uzturam sakarus ar Saules Logosu un cenšamies konstatēt un ziņot par tiem sistēmas traucējumiem, kuriem steidzami vajag koriģēšanu. Mēs Logosam demonstrējam padevību, lai gan ne vienmēr saprotam tos mērķus, kādi rodas mūsu priekšā viņa darbības rezultātā.

Kāds mērķis pašreizējā laikā ir Saules Brālības Ģimenei?

Mūsu mērķis – nodibināt Ss tautu vispārēju Brālību un palīdzēt tām pēc saprāta dabas atpaliekošajām būtnēm, kuras aiztur Ss vispārēju attīstību un labklājību, ne tikai uz Zemes, bet arī uz citām Ss planētām, kā fiziskām, astrālām, tā arī mentālām. Īpaši sarežģīti ir strādāt ar mentālām planētām, tur ir vislielākā viedokļu un attīstības virzienu izkliede.

Mēs gribam sagatavot pēc iespējas vairāk apskaidrotu saprātu uz visām planētām un savienot viņus savā Brālībā, lai pastiprinātu gaismas un patiesības ietekmes koncentrāciju. Mēs vēlamies izdziedināt visus saprātus un izveidot no Ss planētām labklājības, mīlestības un labestības pasauli.

Mēs arī aktīvi veicam eksperimentus ar gēniem, lai uzlabotu ķermeņu un saprātu stāvokli. Mēs sapņojam izārstēt visas slimības un padarīt Ss par labklājības vietu visiem, kas tajā atrodas. Un tas ir iespējams. Ir lieliski piemēri ar citām civilizācijām, dibinātām dažādos galaktikas reģionos. Mēs no viņām mācāmies vadību un civilizētu uzvedību. Mūsu sapnis – vispārēja Vienlīdzība un Brālība.

Kāpēc nekādi neiestājas Atklāšana?

Pagaidām nav pietiekamu nosacījumu, tāpēc ka gaišie spēki cer “uz tēvoci”, nevēloties iesaistīties cīņā. Tie būs vai nu citplanētieši, kuri ieviesīs te kārtību, vai Mesija, kurš visus apskaidros (Aštars, piemēram, Kristus Maitreija, Jēzus Kristus u.c.), vai arī atnāks jaunie bērni un sāks vadīt jaunā veidā (vecajā sistēmā). Gaišo spēku iemīļotais sakāmvārds: “Kad plēšas krokodili, šķirt viņus nav vērts.”

Neiestāsies nekad citi apstākļi, “Krokodili” plēsīsies līdz pēdējam, un mums nāksies nevis vienkārši viņus izšķirt, bet arī piešķirt viņiem iespēju vai nu aiziet no planētas, vai arī pielīdzināt sevi visiem pārējiem. Kurš vēlēsies tādu nākotni? Rit sarežģītas sarunas, kuras pagaidām ne ar ko nebeidzas. Mēs negribētu, lai vara sabruktu jebkurā veidā, taču arī neredzam izeju šajā situācijā, kas izveidojusies. Ceram, ka planētas apskaidrošanās pati radīs apziņas pāriešanu jaunās sliedēs. Mēs liekam iekšā jūsos savus spēkus un cenšamies apgaismot un apskaidrot jūsu apziņu. Mēs tiecamies paplašināt jūsu apziņas un saprāta ietvarus, aktīvi sadarbojoties ar Sanata Kumaras Skolu. Saules Brālības seansi ir tiešsaistes (čenelingu) Skola SK Skolas mācekļiem. Mēs atrodam daudz interesantu tēmu jums un apskaidrojoši un dziedinoši iedarbojamies uz jums un jūsu ķermeņiem. Mēs aktīvi sadarbojamies ar virkni citu grupu.

Cik iespējama ir laika līnija, kura novedīs pie tirānijas un diktatūras?

Neredzam tādu līniju, tā ir pazudusi no mūsu redzamības. Zemākos plānos tā vēl ir iespējama, piemēram, uz planētām, bet jūsu apziņas līmenī tā ir izzudusi. Tā kā mēs ar pašu savu eksistenci aktīvi ietekmējam visas planētu attīstības iespējas, mēs ieturam kursu uz tirānijas vājināšanu un vispār turpmāku saprāta un cilvēku apspiešanu. Mēs pretojamies jebkurai vardarbībai un ieturam kursu uz negatīva ietekmes vājināšanu uz visām dzīvajām būtnēm, liekot šķēršļus negatīvu būtņu ienākšanai Ss un sekojot atnācēju darbībai uz planētām.

Mūsu uzdevums – padarīt pasauli labāku, derīgu pašu apskaidrotāko rasu eksistencei. Mūsu lozungs – “Pietiekoša barība, apziņas apskaidrība un planētas derība jebkurai dzīvībai pasaulē”.

Pateicos par atbildēm!

 

Pievienots 10.06.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/interviu-s-solnechnim-bratstvom-sem-y-voznesennich-vladik-i-ra

Tulkoja Jānis Oppe