Многомерность в восприятии Эль Мории

Daudzimensionalitāte, uztverot El Moriju

18 05 27 01

18.05.22.

Vakar vakarā meditācijā man izdevās izjust trīs dažādus El Morijas daudzdimensionālos aspektus. Es biju pārsteigta par to brīvības pakāpi, kuru man parādīja El Morija meditācijā. Viņš strādāja ar mums par tēmu: visuma neaptveramā brīvība un pārpilnība, lai mēs sajustu, ka nav zemes ierobežojumu, kurus mēs cenšamies pārnest uz augstākajiem aspektiem, tāpēc ka mēs nestādāmies sevi priekšā bez šiem rāmjiem.

Šodien es vēlētos pajautāt viņam par to daudzimensionalitāti, kuru es spēju sajust.

***

Dārgais El Morija, kāda ir visu tavu aspektu īpatnība?

Pats apakšējais aspekts, kuru viegli uz planētas pazīst tie, kas ar mani vienmēr ir runājuši, ir mans mentālais planetārais ķermenis. Viņš ir palicis kā programma sakariem ar tiem, kas vienmēr ir ar mani runājuši un gribētu turpināt sakarus. Tas ir kā telefons jums. Mans pamats (būtības kodols) atrodas augstāk citā dimensijā.

Es redzēju tevi Saules Brālības līmenī, taču īpašajā Sanata Kumaras – Augšupcelto Valdnieku – Ģimenē. Tas tā ir?

Es to sauktu citādi. Pāri visiem sistēmā stāv Sanata Kumaras Ģimene un dalās vairākos patstāvīgos anklāvos (anklāvs – valsts valstī). Saules Brālība ietver daudzus no tiem, ko dažādās reliģijās sauca par “dieviem” – grieķu, skandināvu, krievu un slāvu un daudziem citiem. Atsevišķi ir Ēģiptes un Asīrijas, šumeru un Āfrikas “dievi”. Šeit daļēji ietilpst arī islāms… Ir islāma un jūdaisma anklāvs. Ir arī citplanētiešu sistēmas un anklāvi. Visi kopā tie veido Saules sistēmas planētu pēctečus. Ir arī citas Ģimenes, par kurām jūs pakāpeniski uzzināsiet.

Bet ar kuru kontaktējas Iekšējās Zemes cilvēki?

Ar mums visiem. Dabiski, viņi ietilpst planētas pārstāvniecībā visos pieejamajos līmeņos.

Ir arī augstāks līmenis saziņai starp Saules sistēmām. Jūs kļūstat par šīm sistēmām (rāda būtību, kurai iekšienē ir daudz zvaigžņu).

Pastāsti sīkāk par visu, ko mēs spējam uzzināt.

Smejas: Jūs spējat uzzināt ļoti daudz ko… Nu ko, parunāsimies!

(Mēs pašlaik atrodamies Saules sistēmas līmenī. Rāda sfēru, kuras centrā ir Saule, bet sfēras perifērijā – zvaigznāji, kurus mēs redzam pie debesīm.)

Gluži kā planetārijs?

Tā ir karte. Katrai Ģimenei ir izcelsme, un viņas vienmēr uztur sakarus ar savu zvaigzni – Alma-Māti.

Mums tas ir Sīriuss vai Lielā Lācene?

Skaties pati.

(Apkārt Saulei redzama fiziskā planetārā sistēma, taisnā leņķī pret fizisko - astrālā planetārā sistēma, plašāka un piesātinātāka, un sfēras nākamais gredzens – tas pats apvalks, kur mēs atrodamies, ar zvaigznēm. Šeit nav atsevišķuma, visas zvaigznes ir savienotas ar savām apziņām.)

Tātad mēs varam uzturēt sakarus ar viņām visām? Tātad nav atsevišķas mūsu Alma-Mātes?

Protams, ir, taču jūsu Alma-Māte jau ir savienojusies ar visām pārējām zvaigznēm un kļuvusi ar viņām Viena Lielā apziņa. Tā kā visa pārredzamā pasaule ir jūsu izcelšanās visumā.

Aiz sfēras robežām nav zvaigžņu, tumsa… Tas ir mentālais līmenis?

Tā ir Saules sistēmas apziņas projekcija. Aiz mūsu Saules apziņas ietvariem nav objektu, kurus spēj apzināties Saules sistēmas saprāts un radīt ar savu apziņu zvaigznes.

Tas nenozīmē, ka nav mūsu galaktikas un citu zvaigžņu kopu vai miglāju? Jo tie taču ir patiesībā? Ir jau visuma karte? Ir arī ceļojumi aiz Saules sistēmas robežām?

Visums, bet ne tajā dimensijās, kur mēs esam pašlaik, ir tikai portāli – punkti. Tie ir tikai apziņā, telpas šeit nav, un ceļojumi pie citām pasaulēm iet tikai caur portāliem – “slieku ejām”.

Atceros, es redzēju šo punktus no Saules Logosa apziņas. Vajag “ieskrūvēties” portālā, un portāla otrā galā notiek cita visuma atvēršanās, tu nonāc jaunā telpā, kura momentāni izvēršas. Kas šeit ir, aiz portāliem, kāda dzīvība un kāda dimensija?

(Saules sistēma ir pārvērtusies punktā… Mēs izmainījām uzmanības rakursu, un punkts telpā izšķīda… Mēs pašlaik esam blakus gigantiskai spirālei, kura līdzīga DNS.)

18 05 27 02

(Šo spirāli veido pilsētas – bāzes. No ārienes tās atgādina kaut kādas zīmes… Mūsu zīme – svīķurbis. Tas ir tikai portāls.)

18 05 27 03

(El Morija ir ietvēris manu ķermeni savējā. Tāpēc es skatos uz visu ar viņa apziņu. Esmu izšķīdusi viņā līdz jaunam stāvoklim, aptverot ar sevi visu iekšējo telpu. Kodolsintēzes ugunīgā telpa – manas smadzenes man pasaka priekšā tēlu.)

18 05 27 04

Šajā līmenī tu pašlaik eksistē?

Jā, tas ir mans šūpulis. Mēs ar sevi veidojam šīs visuma (spirāles) varas pilsētas iedzīvotāju daļiņu.

Dīvains nosaukums – varas pilsēta… Tā ir visa spirāle?

Jā, augstāk tā vēl vairāk paplašinās un ielaiž sevī visus visumus. Pašlaik tu atrodies mūsu visumā, 6. stāva līmenī, ja tā var izteikties. Šeit ir īpašas intereses, saistītas ar atomu un subatomu slāni. Cilvēcisku interešu, kā tu redzi, šeit nav nemaz, un izskaidrot tev mūsu nodarbes ir grūti. Mēs konstruējam jaunu matēriju, ja tā var izteikties. Citas pilsētas rada jaunas apziņas šai matērijai. Bet kopumā mēs esam Viena Radītājs no Vispārējā Radītāja nodaļām.

18 05 27 05

(Rāda man centru, ap kuru staru veidu iznāk tādas pašas spirāles, gluži kā saules stari.) Ap tādiem stariem ir tukšums, melnums, bezgaismas neredzama telpa.)

Kas tā ir pat telpu starp stariem?

Tās vienkārši nav. Telpa eksistē tur, kur viņa ir radīta. Pilsētu iekšienē tu redzēji telpas un laika pārvērsumu, katrā pilsētā tie ir radīti savā veidā un bieži ne ar ko neatgādina mūsu laiku un telpu. Tā ir fiziskās dzīvības eksistence formas un apziņas nozīmē jebkurā veidā un jebkuros vibrāciju līmeņos. Pilsētu iekšienē ir dažādas dimensijas. Tas ir atkarīgs no tās zvaigznes, kura apdzīvo šūnu, iedzīvotājiem, – līdz kādai pakāpei viņi ir attīstījušies.

Dažas pilsētas pat nedaudz atgādina fizisku dzīvību, jo ir nokopējušas dabu, ūdeni un ikdienišķo dzīvi. Taču viņas visas atrodas augstāk par planetārām sistēmām, aiz savu sauļu ietvariem, un rada savas sakaru, iedzīvotāju un kultūras sistēmas.

Jums ir mūžīgā dzīve?

Tāpat kā pakāpeniski dziest spīdekļi, tā arī enerģija mūsu iekšienē pakāpeniski pāriet uz citu attīstības līmeni. Mēs nemirstam, bet transformējam sevi citādā ķermenī. Kamēr eksistē jebkura blīvuma ķermenis, tu atrodi savu Es un tātad dzīvo savu unikālo dzīvi. Pilnīgi sabrūkot visiem apvalkiem, tu nostājies uz augstāka apziņas līmeņa kā nekas un viss vienlaikus.

Man šķiet, ka tas ir sāpīgi… Kaut kas man pateica priekšā, ka mana dvēsele to negrib…

Dvēsele turklāt satrūd… Tie ir miljardi gadu pēc zemes kalendāra. Tā ir pilnīga un viscaur pieejama tev vienlīdzīgu kopiena. Tā ir ne ar ko neierobežota dzīve. Doma izsmalcinās un piesātinās, un jaunajā veidā tev atklājas neaptveramas iespējas. Visur ir eksistences jēgas un sevis vadīšana. Nav beigu reiz sāktajam… Ir tikai bezgalīgi pārveidojumi.

Es pateicos tev, dārgais El-Morija, par ceļojumu un mācību! Esi laimīgs!

Arī es pateicos tev, Natālija, pa kalpošanu un mīlestību! Esi laimīga!

 

Pievienots 27.05.2018

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/mnogomernost-v-vospriyatii-el-morii

Tulkoja Jānis Oppe