Основные законы космических сообществ

Kosmisko kopienu galvenie likumi

18 05 16 01

Sanat Kumara, sveicu tevi! Lūdzu izskaidrot tos likumus, kuri mums ir jāievēro, uzsākot starp-telpisku darbošanos. Vai ir īpaši galaktiskie likumi vai īpatnības, par kurām es nezinu? Vai ir īpaši planetārie likumi vai īpatnības darbam ar planētu?

Protams, ir tādi likumi, un jūs par tiem lieliski zināt. Viens no tādiem likumiem – nekaitē.

Sakarā ar to, kā uzzināt, cik noderīgi ir tie eksperimenti, kuri notiek Saules Brālības vadībā?

Tie ir mūsu eksperimenti augšupcelšanās procesa pacelšanai. Mēs mēģinām paātrināt jūsu evolūciju un aplūkojam tālus rezultātus šūnu evolūcijai un saprāta evolūcijai augstu iniciāciju gadījumā – cik noderīgi ir tādi procesi ķermenī un apziņā, kā tas ietekmē pašu procesu un cik noderīgi ir jūsu saprāta un domas ceļojumi.

Otrs likums, kuru ir vērts pieminēt, ir domas likums, ja tā to var nosaukt. Viss, ko tu domā, ar laiku materializējas. Es aicinu uzmanīgi radīt savu nākotni, jo tā piepildās. Sekot savām domām par nākotni un būvēt pašu skaistāko variantu.

Trešais likums, ko šodien gribētos atcerēties, ir pats svarīgākais pašlaik – likums, kurš nosaka leģitimitāti darbībām starpplanētu līmenī Saules sistēmā. Šis likums paredz darbību kārtnību vienā un tajā pašā veidā (kārtnība – dotā objekta ieiešanu skaits kādā kopā). Tas ir, jums ir jāievēro darbība un pretdarbība, lai gūtu sekmes. Nav atļauts visu laiku censties sasniegt to, kas neizdodas vairākas reizes. Vajag ņemt vērā citas intereses. Vajag saprast, ka ir noteikti ierobežojumi un mērķa sasniegšanā vajag būt ne tikai loģiskam, bet arī elastīgam. Nav iespējams ar vienām un tām pašām darbībām iegūt dažādu rezultātu.

No otras puses, nav iespējams ar vienreizīgu paziņojumu panākt rezultātu, vajag darboties. Viss ir tāpat kā uz Zemes. Piemēram, jūs cenšaties panākt līdztiesību ar citiem Ss iedzīvotājiem, un jūs esat pasludinājuši sevi par vienlīdzīgiem un uzmanības cienīgiem no citu sistēmu pārstāvju puses. Tāpēc vajag ienākt kopienā ar tiem priekšlikumiem, kuri apmierinātu visas puses. Nav atļauts censties panākt savu pāri citu galvām vai “līķiem”. Tas nozīmē, ka vajag zināt tos noteikumus un likumus, kas eksistē šajā līmenī, un stingri tos ievērot. Jūs tikai ieejat kopienā un jau uzrādāt savas pozīcijas diezgan rupji un netaktiski, no vispārējā redzes viedokļa.

Piemēram?

Jūs neraugāties uz to, ka planēta vienmēr ir bijusi mājas daudzām apzinošām sugām un grupām, kuras spiestas slēpties no jums un nevar dzīvot mierīgi, tāpēc ka visus jūs negribat redzēt sev blakus. Pašlaik planēta pāriet uz citādu pasauli, un jūs drīz sāksiet kontaktēties ar astrālajām būtnēm, kuras nepāriet, bet dažādu iemeslu dēļ ir palikušas uz viesmīlīgās planētas. Jūsu uzdevums – novest savas jūtas līdz trīsām, redzot tādas būtnes, nevis dzīt viņas ārā no savām mītnes vietām no mājām un norām.

Tieši tāpat jūs mēģināt uzvesties uz svešām planētām, neapzinoties, ka ar tādu uzvedību visas planētas noteiks karantīnu jūsu klātbūtnei uz simtiem gadu, kamēr nepārliecināsies par jūsu leģitimitāti un godīgumu. Jums ir asinīs sasolīt un pārdomāt. Tā nedrīkst uzvesties vienlīdzīgo kopienā. Visam ir jātiek apspriestam un paziņotam visu pušu informētības un atbildības dēļ.

Tas ir, mums ir jāsaprot sava atkarība no visiem pārējiem?

Dabiski! Jūs ne vieni esat tādi. Jūs esat savienības locekļi, un savienība aizsargā jūs, taču arī prasa, lai visiem savienībā būtu vienādi ērti un izdevīgi. Vajadzīgas skolas, kur mācītu uzvedības kosmiskos veidus – godbijīgus un leģitīmus. Tādēļ jums jāievēro vismaz šie likumi. Jāsaprot, ka jūs esat atnācēji uz visām pārējām planētām, un jāsaprot vajadzības un briesmas, kādas ir citām būtnēm, kuras dzīvo uz šīm planētām, jārēķinās ar viņām un jāsniedz tikai labums visiem pārējiem. Tāpēc vajag būt skaidrībā par to, ko jūs nesat noteiktām būtnēm, kādas ir viņu vajadzības un kas viņām ir nepieļaujami. Piemēram, kāds atmosfēras sastāvs ir vajadzīgs viņu eksistencei, kādu barību viņas lieto, kāds spiediens un gravitācija, temperatūra un magnetosfēra viņām vajadzīga.

Jūs nedrīkstat nogalināt būtnes, lai viņas pētītu, kā to dara Tumšā Flote. Jūs nedrīkstat kļūt par nastu vienlīdzīgo kopienā. Jūs nevarat izmantot visu kosmosu savām darbībām, eksistē tabu un aizliegumi, karantīnas un vienošanos ievērošana. Jūs nedrīkstat pārkāpt darbību kārtību, ja tā ir noteikta ar likumu vai vienošanos. Vienā vārdā, vajadzīga darbību prasme jebkurās situācijās, ja jūs gribat veikt likumīgu darbību kosmosā.

Sākumā jūs varat ievest kārtību uz planētas, panākot noteiktas sekmes savā politiskajā darbībā, lai parādītu savu pamatotību un saprātīgumu. Un tikai pēc tam jūs varēsiet pretendēt uz līdzvērtīgas piederības statusu Federācijā. Piekrīti, ka tas ir saprātīgi?

Protams, bez tā mūs neviens nevarēs uztvert kā cienīgas un saprātīgas būtnes. Bet kā to izdarīt, kad tāds “buferis” ir planētas apziņas iekšienē? Planētai vajadzīga palīdzība apziņas pacelšanā, mēs saviem spēkiem nespēsim pārslēgt sviru uz saprātīguma un loģiskuma pusi.

Visu ne tik ātri, vajag vēl laiku, un tas tagad ir. Jau visi spēki ir sadalīti, un jums atliek tikai sekot jūsu pašu likumiem, nosakot tos atbilstoši kosmosa likumiem un noteikumiem. Nesteidzieties iziet kosmosā ar saviem likumiem, pirms neiemācīsieties kosmiskās kopdzīves noteikumus. Savediet savus spēkus kārtībā un sekojiet humānismam un taisnīgumam visiem, ieskaitot Dabu un Māti-Zemi.

Man gribas uzzināt, ko konkrēti jūs varat šajā nozīmē izdarīt?

Tu vari sarunāties ar mani un citām būtībām, lai aiznestu kopdzīves likumus līdz visiem.

Man liekas, ka tas, par ko mēs runājam, ir vienkārši acīmredzams un neatver acis uz kaut ko īpašu. Visi to jau tāpat zina.

Un tomēr zināt nenozīmē darīt.

Un kā mēs varam atnest labumu ar mūsu meditācijām un dziedināšanām?

Garīgais ceļš netiek atcelts. Augšupcelšanās uz mentālo plānu netiek atcelta. Dvēseļu sagatavošana ir vajadzīga īpašam ceļam, atšķirīgam kā cilvēku vairākumam, “ražas novākšanai”, kā izsakās Ra. Turklāt jūs lieliski saprotat, ka pasaule, uz kuru tiksiet pārnesti, arī prasa no jums savu saprātīgu darbību un īpaši domu apzināšanos. Jo visas darbības un domas ir nesadalāmas.

Ko es daru, un kādēļ es to daru?

Ko es nedaru un kāpēc? Vai nes labumu mana bezdarbība, kavēšanās, vai ne?

Vai es visu esmu pārdomājis, vai visu esmu ņēmis vērā? Kādu izdevīgumu un kādus zaudējumus nes mans lēmums?

Šos apzināšanās paņēmienus jūs zināt, mācieties sekot šai vienkāršajai loģikai. Visa pasaule ir ar to sākusi, un jums to vajadzētu iemācīties, pirms sākt starp-telpisku darbošanos.

Atkārtosim kopienas likumus:

Savstarpējs izdevīgums, atbildība par savām darbībām, augsts saprātīgums un mīlestība pret visām būtnēm, ar kurām jūs taisāties kopīgi radīt.

Man gribētos vēl skart mijiedarbības negatīvās puses – citplanētiešu uzbrukumus, dažādas briesmas mums...

Nevajag domāt, ka tā ir vispārēja prakse. Viss kosmosā ir zināms, un visam ir sekas. Likumu neievērošana paredz aizvākšanu no planētas un aizliegumu turpmākām vizītēm. Nevajag baidīties no citplanētiešiem līdz nāvei, un nevajag līdzināties viņiem. Saprotiet starpību jūsu interesēs un turpiniet būt draudzīgi un pozitīvi zemieši vienmēr.

Vai uz citām planētām ir verdzība?

Ir un ne mazums. Ir gan likumu pārkāpumi, ir gan cilvēku pārdošana dažādiem mērķiem. Viss pasaulē ir, un jūsu uzdevums – ņemt pozitīvus piemērus un augt pēc tiem. Nenolaisties līdz laupīšanas, citu būtņu tiesību neievērošanas un kaitējuma nodarīšanas citām būtnēm – kopēšanai. Kā jūs gribētu, lai rīkotos ar jums, tāpat mācieties rīkoties ar citiem.

Es saprotu, ka tev pagaidām rūp tava darbība un meditācijas. Šeit viss ir normāli, un jūs nesat noteiktu gaismu un mīlestību uz kopienu. Turpiniet radīt mīlestību un izpratni savā starpā, nesiet sabiedrībā izglītību un apskaidrību. Esiet uzmanīgi cits pret citu un palīdziet augt un attīstīties.
Jūsu mīlošais Sanats Kumara.

 

Pievienots 16.05.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/osnovnie-zakoni-kosmicheskich-soobschestv

Tulkoja Jānis Oppe