Я учусь управлять и сдерживать

Es mācos vadīt un noturēt

18 05 05 01

18.04.24–05.01.

Labrīt!

Debesu Tēvs: Es tevi šorīt ne velti pamodināju. Šodien parunāsimies par dēmoniem.

Reliģija nostāda pretim dēmoniskos un dievišķos spēkus – tur, kur nav dieva, klātesošs ir velns. Un pat cilvēku un dievu: tas nav dievišķs, bet cilvēcīgs.

Ja es esmu klātesošs katrā atomā, bet nekontrolēju situāciju, tātad cilvēks vai velns ir stiprāks par mani? Es, tāpat kā jūs, esmu atdevis savu spēku? Es cīnos ar savu augli? Es neuzticos vai nevaru kontrolēt sava augļa domas?

Un Es nevaru sagraut vai novākt to, kas cīnās ar mani? Nevaru uzvarēt ļaunumu, kuru radīju? Jeb Es esmu tik tālu, ka vienkārši neredzu visus procesus?

Bet kāpēc lūgšanas palīdz aizsargāt no ļaunuma vai izdziedināt, vai glābt (mātes lūgšanas)? Kāpēc lūgšanas attīra?

Jo, kā taču liekas, Tu arī bez lūgšanām esi lietas kursā, ka cilvēks iet bojā?

Es nekad nevienu neglābju un nedziedinu, to dara mani Palīgi, kuri lūgšanas dzird un palīdz ceļā. Kaut arī piesaukums bieži nāk pie Manis. Viņi ir tie Spēki, kuri ir iesaistīti uz planētas kā glābēji. Glābšanas brīnums vēl ir izaugsmes un apskaidrības katalizators.

Vai var, es arī palūgšu tev? Būt veselai līdz pēdējam brīsniņam. Mans personīgais lūgums…

Ņemsim vērā. Nesolām, bet ņemsim vērā.

Bet vai tad tas ir tik grūti? Man ar Tevi katru dienu ir personīga tikšanās, pat lūgties nevajag…

Labi, paskatīsimies. Ko Es šodien apsolīju? Par Velnišķīgajiem spēkiem. Tad, lūk – es arī esmu velns, es arī esmu Dievs, es arī esmu Cilvēks. Es esmu Viss, Kas Ir. Viss, Kas Ir – mans auglis.

Kāda dāma neatlaidīgi raksta, ka Dievs ir Gaisma un nav viņā nekādas Tumsas!

Lai raksta, viņa tā uzskata. Tās ir viņas tiesības tā uzskatīt. Mēs taču sakām – reliģija dala pasauli Dievā un velnā. Viņa ir reliģioza un baznīcas audzināta, seko kanoniem un piedēvē tumsai pārāk lielu spēku.

Vispār, kādēļ mums velns, kādēļ mums šausmas, murgi, burvestība u.c.?

Tā ir viena no Cilvēka izpausmēm. Bet Es paziņoju, ka Cilvēks – tas esmu Es, un palieku pie sava viedokļa! Man ir tiesības!

Kā tad – cilvēks cieš no tumšajiem spēkiem, viņam pat dvēseli var paņemt pie sevis uz elli un ekspluatēt viņu, sūkt no viņas ārā sulas u.c. Tu taču negribi teikt, ka tu vari izsūkt visas sulas no dvēseles? Kādēļ tas tev?

Tā ir iekārtota pasaule. Apziņas slāņu sajaukšana, lai paātrinātu rezultātu. Tu taču tikai no cukura vien nebarojies, arī ko asāku liec klāt ēdienam?

Tur, kur tumšie spēki ir radīti, viņi savā starpā nesatiek, cīnās. Tur, kur ir radīti eņģeļi, ir klusi un mierīgi. Divus polus savienojām savā starpā un dabūjām spriegumu starp + un -. Viens pārtek otrā bez robežām.

Man liekas, ka varēja būt arī ne tik briesmīgi ar tumšajiem spēkiem.

Viņiem nav tiesību uzbrukt cilvēkiem, tikai pārbaudīt viņus ar pavedināšanu. Cilvēks pats negrib kaut ko sasniegt vai nevar. Bet pēc tam maksā. Bez maksas – tikai pats. Vai man palūgs, es padomāšu, kāda viņam ir karma.

Kas tev ir neticīgie – atkritēji?

Cilvēki. Nepamodušies vai aizmiguši. Man ne karsts, ne auksts. Var noticēt, bet var arī otrādi, zaudēt ticību.

Man liekas, vieglāk ir zaudēt ticību nekā ticēt, īpaši, ja atceramies Hirosimu vai Černobiļu. Vai tad Tu vari tā rīkoties? Tā ir daudzdimensionāla iznīcināšana, arī dvēseles cieš, ne tikai ķermeņi.

Es ciešu kopā ar visiem. Es esmu iekšā katrā bumbā, kura nes jums nāvi. Bet man nāve – tās nav šausmas. Ciešanas nav šausmas, tāpēc ka es nezinu, ka ir iestājusies tāda fāze praktiski katras civilizācijas attīstībā – iedziļināšanās atoma kodolspēkā un tā izmantošana. Un katram tikai praksē ir jāsaprot, ar ko viņam ir darīšana.

Vispār jūs pārspīlējat dzīves nozīmi, tāpēc ka ir nāve. Ja jūs būtu nemirstīgi, jums tas neliktos tik šausmīgi.

Ir arī ciešanas, kas sliktākas par nāvi, kad nāve ir kārotā atbrīvošanās. Pat saka – beidzis mocīties (отмучился)… Kāpēc tik daudz ciešanu tu izdomāji saviem bērniem?

Es saprotu, ka ir arī pārspīlējumi. Bet jūs taču paši varat pārtraukt ciešanas – nogalināt sevi, un viss.

Mums ir tabu – nedrīkst beigt savu dzīvi. Tas ir aizliegts visās reliģijās. Bet kā ir patiesībā? Pašnāvnieki ir sodīti nākamajā dzīvē vai atrodas ellē?

Mēs saprotam, ka ir nepanesamas ciešanas, un mēs viegli attiecamies pret tiem, kas ciešanas nav izturējuši. Mēs apzināmies, ka labāk ir mirt nekā ciest tādas sāpes.

Bet taču pat no mīlestības mirst?

Jums ir mazs jūtu diapazons, un ātri iestājas robeža, tāpēc mēs strādājam pie tā, lai jūtas jūs tik ļoti neievainotu. Mazāk just būs noderīgāk, lai izdzīvotu. No otras puses – jūtas ir ierobežotājs, un jūs paši jūtat cits citu un cenšaties nekaitēt jūtām. Ne vienmēr tas jums izdodas, bet iedomājieties, ja jūs nejustu cits citu, kas te būtu?

Ir dēmoni, kuri uzbrūk cilvēkiem un dzīvo viņos, kamēr nenogalinās. Kā ir ar to? Kādēļ tas notiek?

Uz visiem jautājumiem es tev droši vien neatbildēšu. Visumi arī iet bojā. Viss notiek, tāpēc ka arī Es neesmu visspēcīgs un tikai vadu eksperimentus, īpaši nepieķeroties rezultātam. Iedomājies, ja es “plēstu sev matus” pēc katras neveiksmes. Eksperimenti mēdz būt dažādi, ir arī civilizācijas, kuras nācās novākt no Zemes virsas. Es mācos vadīt un noturēt. Es esmu visu procesu kodolā. Es tos dzemdināju un atbildu par visu, ko dzemdināju. Es esmu paši procesi. Es esmu viss prieks un sāpes. Es pats esmu neitrāls, tāpēc visas sāpes neskar mani tik asi kā jūs. Toties arī prieks ne tā ir jūtams.

Pašlaik ir novākta elle. Kādēļ tā vispār bija?

Tev taču bija ideja – visus alkoholiķus un narkomānus savākt atsevišķi uz salas un likt izdzīvot patstāvīgi? Tā ir tāda pati ideja, tikai pēcnāvē – dzīvot starp sev līdzīgiem. Kontaktēties tikai ar tādiem pašiem.

Un kas būs tagad?

Ir planētas ar zemākām vibrācijām. Varēs viņus transportēt turp, bet pašlaik daudzas dvēseles ir sākušas mosties…

Teroristi arī skaitās pamodušies?

Viņu vidū ir dvēseles, kuras cīnās par idejām un ir pārliecinātas, ka viņas glābj pasauli no neliešiem ar kara palīdzību. Un ir nelabojami nelieši. Katrā gadījumā vajag skatīties atsevišķi.

Ko tev ir devušas dēmoniskās būtības, kādēļ tu viņas radīji?

Tās ir apakšējās pasaules būtnes, un viņas tādas ir.

Apakšējā pasaulē ir pietiekami arī neļaunprātīgu būtņu, mierīgu un saprotošu.

Nevar salīdzināt tumšās būtnes un parasto tumšo pasauli, tur ir arī vairāk gaišas un mazāk, kā jau katrā plānā.

Cik daudz vieglāk būtu dzīvot cilvēkiem, ja nebūtu dēmonu, parazitējošu uz cilvēkiem! Un tad nešpetnu cilvēku būtu mazāk – apsēsto, maniaku, jukušo u.c.

Pašlaik notiek spēku dalīšana gaišajos un tumšajos.

Vai ir starpība starp nešpetnām būtnēm un “kalpošanas sev” ceļu ejošām? Tie ir sinonīmi?

Gan vienas, gan otras iesūc enerģiju. Viņas neizstaro, bet ir spiestas baroties, vācot zemu vibrāciju barību. Paredzu tavu jautājumu sakarā ar to, ka viņas cilvēkus padara trakus, atņemot viņiem saprātu, lai pakļautu sev. Ir tādas stipras būtnes, bet ir arī spēki, kas spēj ar viņām tikt galā.

Nezinu tādus spēkus. Sarunu sakarā ar to ir daudz, bet īstenībā cilvēki nevar atbrīvoties no apsēstības. Jeb arī tādu dziednieku ir tik maz, ka vienkārši neviens nezina, kā to novākt. Kādēļ ir tik daudz grūtību šeit, kur jau tā ir papilnam cīņas un slimību?

Visur pietiek grūtību. Es redzu, ka tu neesi apmierināta ar pasauli, kurā dzīvo?

Ja paslēpjamies no pasaules, no tās slimajām vietām, tad var šeit pamazītēm nīkuļot (“pēc tavas gribas”), bet, ja izejam uz planetāro situāciju, tad vieta ir ļoti sarežģīta.

Es saprotu tavas sāpes un risinu šos jautājumus. Šai pasaulei tika iedota dotācija, un jūs esat aizsegti no postījumiem, saistītiem ar cikla beigšanos, tāpēc ka jūs taustāt ceļu, kā atjaunot mieru un taisnīgumu. Mēs ar Skolotājiem vedam jūs pa šo taku un ceram vinnēt. Dalījums gaišākos un tumšākos dos vēlamo atbrīvošanos no pārāk tumšiem parazītiem un cilvēkiem. Bet arī jums stāv priekšā risināt savus jautājumus, necerot uz dievu – patstāvīgi, racionāli un saprātīgi, lai nedzemdinātu tādus no jauna.

Starp citu, ir pareģojumi, kuri tā pārsteidz cilvēkus – ka atnāks antikrists un musinās cilvēkus. Jeb viņš jau ir atnācis teroristu veidā?

Viņš pašlaik tiek vākts prom. Kurš dzemdināja un atbalstīja teroristus? Kurš uzkurināja karu? Viņus tad pašlaik arī vāc prom, tu pati redzēji. Vēss aprēķins un labā griba eksistē jebkurā valstī. Ceram, ka tā gūs virsroku pār cilvēkiem naidīgām būtnēm, kuras teroru un diktatūru mēģina pacelt valsts līmenī.

Un pēdējais jautājums – par Mākslīgo Intelektu. Ko tu vari teikt šajā sakarā? Tev ir vienalga, ka infekcija ir aptvērusi visu Zemi?

Šis jautājums tiek risināts, tu redzēji. Kā mežā sauc, tā atskan.

Ko tas nozīmē šajā kontekstā?

Rīkosimies ar viņu tāpat, kā viņš rīkojas ar citiem, – iznīcināsim viņu. Viņš nenes man nekādu jēgu, tikai bremzē gaismas attīstību. Viņš ir jānovāc.

Pateicos par sarunu, Tēvs!

18 05 05 02

 

Pievienots 05.05.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/ya-uchus-upravlyat-i-sderzhivat

Tulkoja Jānis Oppe