Наталья Котельникова и Татьяна Бреславская Групповое Посвящение 12 апреля

Natālija Koteļņikova un Tatjana Breslavska - Grupveida iesvētījums 12. aprīlī

18 04 16

Natālija Koteļņikova, 18.04.14.

Es palūdzu Sanatam Kumaram pastāstīt, kāds iesvētījums mums bija 12. aprīļa meditācijā ar Tatjanu Breslavsku. Sanatam Kumaram uzreiz pieslēdzās arī tie, kas vadīja mūsu iesvētījumu. Saruna turpinājās.

Sanat Kumara, kādas grupas ar mums strādās Tatjanas Breslavskas meditācijās?

Mēs – Plejādieši un Garie Baltie (nordiķi) – pozitīvu būtņu apvienots atzars, kurš vēlas veikt eksperimentus ar cilvēkiem tikai uz pozitīva pamata.

Sanat Kumara, tu to apstiprini?

Jā, jums nav no viņiem jābaidās, viņi neatnesīs neko pretīgu vai bīstamu.

Kāds mērķis ir viņu eksperimentiem ar cilvēkiem?

Izdalīt attīstītākās būtnes un apvienot mūsu pūliņus ar viņiem civilizācijas labā.

Kāpēc nordiķi strādā ar mums? Viņiem ir sava planēta?

Viņi mitinās uz daudzām planētām, tajā skaitā arī uz jūsējās. Viņi pieliek savas pūles civilizācijas labā. Meditācijā jums tika iedots jauns Spēks apskaidrošanā – tā ir iespēja strādāt ar mums un kanāla attīrīšana un pastiprināšana.

Sanat Kumara, mūsu Ģimene un viņi ir kopā? Kāds sakars ar nordiķiem ir RA civilizācijai?

Mēs sadarbojamies, arī visi Augšupceltie Valdnieki ir ar mums kopā.

El Morija, Kuthumi?

Nē, viņi ir atsevišķi, taču daudzi mums ir pievienojušies un izveidojuši anklāvu[1].

Tā ir savienība?

Anklāvs – kad mēs esam kopā, un katrs pilda atsevišķu lomu kopīgā notikumā, piemēram, vieni uztur sakarus ar augstāko vadību, otri ar cilvēkiem, trešie ar citām civilizācijām. Visi kopā mēs veidojam Ra Kumaras Ģimenes skeletu, ir vēl Ģimenes, kuras ar mums sadarbojas.

Kas ieņem vietas koalīcijā?

Vairākas Ģimenes, kuras planētai vēl apskaidrību un ved cilvēkus pie sevis apzināšanās, iezīmējot ceļus un virzot savus projektus, saistītus ar planētas atbrīvošanu no aizsega un tumšās kundzības.

Kā ar jums ir saistīta Iekšējā Zeme?

Nekā, mēs ar viņiem nesadarbojamies uz kopēja pamata, bet arī nepretojamies viņu plāniem. Viņi ir paš-atšķēlušās civilizācijas, kuras ir mēģinājušas iedresēt zemiešus uz virsmas. Taču arī viņi nāk pie secinājuma, ka pretstāve neved pie vēsturiskās patiesības, un ka viņi vienalga zaudēs, tiecoties iedresēt un apspiest apziņu uz virsmas. Viņi mēģina sagraut finanšu sistēmu, lai novestu pie kraha visu korporāciju sistēmu, ar kuru viņi ir sastrīdējušies. Pārāk tumšas lietas ir sākušas notikt uz planētas, un mēs vācam visus spēkus, lai dotu triecienu pretī stāvošajiem spēkiem. Tas nekaitēs Iekšējai Zemei tādā mērā, lai skartu viņu pilsētas, taču neļaus korporācijām valdīt kosmosā un karot pret visiem pārējiem. Zemes civilizācijai ir jāsaglabājas tajā veidā, kādā viņa pašlaik ir, jo tas ir savs oriģināls ceļš (rāda, kā saglabājas Amazones ciltis, kurām ir autentiskums).

Ko jums gribētos mums nodot?

Mēs savus spēkus savienojam ar Ercenģeļu leģioniem, kuri paši organizē saikni ar Avotu un kuriem attīstības virziens ir uz Gaismu.

Kāds bija iesvētījuma mērķis?

Kopējā kanāla attīrīšana un apgaismošana, un programmēšana uz darbu turpmāk. Sakaru ar mums uzlabošana un grupas savākšana zināmā kopībā.

Kāds ir grupas izmantošanas turpmākais mērķis?

Mēs jau teicām – apmācība radīt uz apzināšanās pamata – kurš, ko un kur radīt un kādas ir sekas. Protams, sekas mēs paši izskaitļojam, lai jūs neiegāztu, un mēs uzņemamies atbildību par visām sarunām un procedūrām.

Kādu lomu te spēlē cilvēki?

Viņi ir planētas galvenais spēks, un mūsu uzdevums – palīdzēt viņiem piedalīties kopīgā radīšanā, balstoties uz prieku un mīlestību Viena Radītāja Gaismā.

Dalīšanās gaismā un tumsā turpinās?

Mēs to tā nesauktu, taču ar ceļa noteikšanu jums ir manāmas grūtības. Jūs neesat apguvuši Atļaušanas Likumu, kurš nejauc tumsu ar ļaunumu. Jebkurus spēkus var izmantot visu labumam un savam labumam. Te ir jūsu pašnoteikšanās galvenā grūtība.

Iznāk, ka burvji, kuri izmanto tumšus spēkus citu dziedināšanai, viņu dzīves un veselības uzlabošanai, ir apskaidroti un iet gaišu ceļu?

Jā, tie, kas strādā ar zemes spēkiem, ar dabas un stihiju gariem par labumu un nerada nekrietnas lietas, ies pakāpi augstāk – kā apskaidrotie, kuri attīrījušies un pieņēmuši gaismu savās dvēselēs. Varbūt ne pēc šīs dzīves, taču visu labumam rada tikai gaišie un apskaidrotie, bet savam labumam – korporācijas un sātaniskā brālība.

Enšar pašlaik rada visu labumam?

Jā, viņi ir ieņēmuši cilvēku apskaidrošanas starptautisku pozīciju. Viņi kā pati senākā atšķēlusies civilizācija tiecas vadīt vai kaut vai izvirzīt sevi Federācijas vadībā. Viņiem tas izdodas.

Kādu lomu Federācijā spēlē mūsu planēta?

Kopumā parasto lomu, ja tikai neņem vērā, ka pamata iedzīvotāji pagaidām atrodas garīgā aklumā un nezina, kāds ir lietu stāvoklis ap viņiem.

Un kāds ir lietu stāvoklis?

Zinātnieki jau ir tikuši līdz galvenajam “lielgabalam” un tiecas pārējos iedzīvotājus padarīt sev kontrolējamus. Mēs pretojamies tādiem rases attīstības virzieniem uz teroru un tirāniju.

Kā mēs atnācām uz planētu? Un kādēļ iemiesoties uz tirānijas planētas? Vai dvēselēm, kuras šeit ir nonākušas, ir izvēle inkarnēties vai ne nākotnē?

Izvēle bez izvēles. Vai nu jūs atrodaties bez ķermeņiem, vai arī uz vienas no SS planētām. Ne visur ir tik labi kā uz Zemes. Eksistē arī daudz negatīvākas civilizācijas. Tur jau eksistē tirānijas, un ne katrs piekritīs iziet pašu smagāko savas dvēseles dzīvi. Daži brīvprātīgi ir iegājuši stāzē, lai atdzimtu gaišākos laikos.

Cik dvēseļu eksistē apkārt planētai?

Ir liela dvēseļu nometne Saules sistēmā, tā nav tieši apkārt planētai, bet Saules sistēmā. Katram ir tiesības izvēlēties planētu, taču jūsējā ir saglabājusi dabas bagātības un attīstītu infrastruktūru. Dabiski, labāk ir inkarnēties uz dabas planētas nekā uz kuģiem. Mēs radām mākslīgas dabas ainavas savos kuģos, taču tās nav salīdzināmas ar to, kas ir uz planētas.

Bet kādas civilizācijas dzīvo uz planētas smalkajā plānā uz virsmas?

Smalkajā plānā dzīvo ļoti daudz astrālo būtņu. Jums viņas nav redzamas, bet eksistē šeit un tagad. Daba tā ir iekārtota, ka viens nav pretrunā ar otru, ja nav radioaktīva vai ķīmiska piesārņojuma.

Tiek apgalvots, ka mūsu realitāte ir ilūzija. Kāpēc tad viņu kosmosā redz visas pārējās civilizācijas un ir klātesošas vai vēlas te būt klātesošas?

Katra civilizācija jūs redz savā jūtu un gaismas diapazonā.

Ko jūs gribat mums nodot?

Mēs gribam apkārt planētai noteikt karantīnu, lai radītu labvēlīgus apstākļus autentiskai attīstībai. Jūs spējāt iziet notikumu pašu šaurāko koridoru, un pašlaik ir labvēlīga iespēja pāriet gaismā visai planētai, gaišākā realitātē, pateicoties visu, kas šeit atrodas, pūlēm. Tas būs patīkami arī mums, tāpēc ka mēs esam kultūras un zinātnes sējēji, kuri palīdz attīstīties un neuzurpē visu pārējo spēku, kuri dzīvo smalkajā plānā apkārt jums, tiesības.

Kāda loma ir cilvēkiem, kuri savienojas ar jums un iegūst spēku caur jums?

Spēks jums ir arī bez mums, spēku atgriešana – tas ir lielisks rituāls, kurš palīdz iemantot spārnus un prieku sirdīs. Ceram uz drīzu tikšanos un vēl vienu darbu visu labumam.

 

Tatjana Breslavska, 18.04.14.

Es piesaucu Ercenģeli Mihaēlu un lūdzu komentēt to, kas notika meditācijā 12. aprīlī un vakar, 13. aprīlī, kad es visu dienu pārvadīju enerģijas, saistītas ar darbu šajā meditācijā.

Mihaēls: Mana dārgā, vērtīgā dvēsele! Es atrodos visā, kas atbilst Gaismas vibrācijām. Un viss, kas notika meditācijā ar grupu, bija ar manu svētību. Es atdevu vadības grožus tai Gaismas grupai, kura caur jums vada konkrētu gaismas darbu, kā uz Zemes, tā arī kosmosā.

Šī apvienība – vakar viņi stādījās tev priekšā kā Alianse – tika radīta manā tiešā vadībā un kontrolē.

Kas notika vakar, kad caur mani visu dienu kaut kas tika izvadīts, pārvadīts, notika Spēku, kuri kontrolē Zemi un konkrēti situāciju Sīrijā, pārvietošana?

Ar savu meditatīvo darbu jūs sašūpojāt tās koalīcijas, kura “barojas” ar ciešanu un postījumu enerģijām, vadību. Jūs izsitāt viņiem platformu, kuru viņi bija nodibinājuši Tuvajos Austrumos. Tieši – izsitāt, asi un galīgi!

Sīrijas dzīves pamats tika grauts plānveidīgi un apzināti, un tā nav nejaušība. Šajā reģionā ir guldīti Zemes visu zināšanu senie kodi, viņas bibliotēka, kurai tūlīt, tūlīt bija jātiek aktivizētai.

Jūs ar grupu sākāt “ziedu” radīt no jauna, kas sagrāva viņu “spietu”. Ar apvienotiem pūliņiem, kopā ar jums Gaismas Spēku Savienība var izspiest to Spēku uz Zemes, kurš dominē jau tūkstošgades un cieši tur iedzīvotājus tumsā.

Vakar tu kā netīrumus izvadīja tās enerģijas, kuras vairs nav vajadzīgas tajā telpā, tā bija telpas TĪRĪŠANA un tās piepildīšana ar gaismu. Vēl nepieciešams laiks līdz Sīrijas dzimtas sakņu pilnīgai atjaunošanai un izdziedināšanai, bet, es domāju, jūs viņiem pie tā palīdzēsiet. Turklāt vakar (pēc jūsu laika) notika dažādas apspriedes un pārkārtošanas, pateicoties tieši situācijai reģionā, un tu personīgi pie tā piedalījies, tā ir daļa no tava darba.

Jūs VISI saņēmāt Iesvētījumu manā vārdā! Uzskatiet, ka to vadīja mans vietnieks ar visām pilnvarām. Katrs grupas loceklis mums ir uzskaitīts, un ar katru notiek akurāts un saudzīgs darbs.

Tas biju es, kas Aliansei deva uzdevumu atrast pašus uzticīgākos, spēcīgākos, uzticamākos un mērķtiecīgākos Gaismas darbiniekus, lai veiktu tādu darbu. Mēs stiprināsim jūs un palīdzēsim jums vislabākajā veidā, turklāt neapspiežot neviena gribu.

Lai ir ar mums Gaisma un Mīlestība!

Jūsu Mihaēls.

 

Pievienots 16.04.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/gruppovoe-posvyaschenie-12-aprelya

Tulkoja Jānis Oppe

 


[1] Kādas valsts teritorija vai tās daļa, no visām pusēm aptverta ar citas valsts teritoriju. Anklāvu piemēri: Vatikāns un Sanmarīno Itālijā, Lesoto DĀR teritorijā.