Наш сеанс с РА 10 апреля 2018 г

Mūsu seanss ar RA 2018. g. 10. aprīlī

(Saruna ar Saules Brālību)

18 04 12 01

18.04.11.

Dārgie Saules Brāļi! Man gribētos, lai jūs pakomentētu mūsu meditācijas ar RA Ģimeni. Cik sekmīgs un gaišs bija savienojums? Gribu vērst uzmanību, ka daudziem, tajā skaitā arī man, bija spiediena, ugunīga spēka sajūta, un īpaši bija jūtams darbs ar galvu un mugurkaulu no aizmugures.

Spēcīgas enerģijas ir jūtamas arī pašlaik, un “zilā putna” aspekts man tagad stāv mentālajā aspektā. Analoģiski šodien tādu aspektu ieraudzīja arī daži attīstīti mācekļi.

18 04 12 02

Taču parunāt ar viņu es nepratu. Labi būtu, ka viņš atklātos. Tā ir klātbūtne vai piesaiste?

Tā ir kanāla paplašināšanās, liela jaunas enerģijas pieplūde un tieši sakari ar RA Ģimeni. Bīstamības nav. Mēs atbalstām tādus savienojumus, tāpēc ka mūsu plānā mēs savienojamies ar RA Ģimeni un sadarbojamies visos līmeņos.

Tā ir likumsakarīga izaugsme un sakaru mobilitāte (spirāles paātrināšanās, kanāla vibrāciju iespēju paaugstināšanās un kanāla torsionu lauku pieaugšana).

Viss, kas notiek, nāk par labu jums un mums. Mēs varam paātrināt jūsu nobriešanu (ražas novākšana), tāpēc ka intensitāte tiks palielināta, un mūsu iedarbības kopīgais lādiņš atveras arvien vairāk.

Kāds mērķis ir mūsu seansiem ar RA?

Salīdzināsim mūsu seansus (Saules Brālības) un jūsu seansus ar RA.

Mūsu seansi ir vērsti uz darbu cilvēka iekšienē ar apziņas paplašināšanu, ar visuma izzināšanu un iepazīstināšanu ar jauniem jēdzieniem un likumiem. Diženās Dievietes seansi ir vērsti uz daudzdimensionālā cilvēka visu daļu – viņa ķermeņu un dvēseles – dziedināšanu.

Seansiem ar RA piemīt evolucionārs raksturs, un tie būs vērsti, lai mācītu radīšanu Radītāja un RA enerģijās. Jūsu apziņa ir nonākusi tajā punktā, kad jūs jau gribat pielietot savas zināšanas un enerģiju planētas un Visa Esošā labumam.

Apmācība radīt noritēs ļoti delikāti, sākumā nelielās devās. Tā pirmām kārtām ir saistīta ar to, lai iepotētu jums katra jūsu soļa dziļu izpratni un analizētu šos soļus – lai atbildīgi aprēķinātu sekas. Mēs negribam, lai jūs vienkārši piedalītos un būtu liecinieki vai marionetes – ko mēs teicām, to jūs arī izdarījāt. Katra būtne atbild par visiem soļiem, kurus viņa rada, un ir jāiemācās sadarboties ar Augstāko Saprātu, lai dziļi apzinātos katru radīto soli.

Mūsu seansi (ar SB) ir vērsti uz smalkā plāna apzināšanos, jušanu un apmācību redzēt to. Citādi jūs neapmācīt, bet, kad mēs grupā strādājam ar jums, un katrs papildina citus, tad jūsu izzināšana/apmācība papildinās ar kopīgu redzējumu, un izplešas apzinātās pasaules apgabals. Seansi ar RA būs nedaudz citādi, un tajā ir īpatnības un interese. Atkārtojuma nebūs. Visas Augstākās Būtnes sniedz savu redzējumu un savu skatu uz pasauli.

Ar ko saistīta RA klātbūtne mūsu augstākajā mentālā zila putna veidā?

Viņi taču to pateica, ka būs nepastarpināti jūsos. Tas arī notiek, bet, kā redzi, pat pie tavas vēlēšanās parunāties nekādas īpašas kustības nenotiek. Tas ir kā potenciāls darbam, kā uztverošā ierīce, kura būs aktīva tikai kopīgajās meditācijās pašā sākumā. Protams, katram no jums būs arī personīgs kanāls ar RA Ģimeni, pakāpeniski šī saikne noregulēsies un paļausies tavai vēlmei parunāties.

Pagaidām es jūtu jaunas spēcīgas enerģijas, un tāda pati sajūta ir arī mācekļiem. Tās nav pārāk paklausīgas manā ķermenī, uzvedas manī brīvi, spiediens lēkā, kas nav bijis ļoti sen, kaut gan es jūtos labi.

Viss izbeigsies rīt.

Pateicos!

Atsevišķi man gribētos dzirdēt par darbu ar tumšo telpu aizmugurē. Tā bija papildus attīrīšana – darbs ar galvu un mugurkaulu no aizmugures?

Tā tika būvēts papildus kanāls – stars, paralēli sutratmai.

Es labi pašlaik jūtu sutratmu dublējošu staru. Kāpēc tas ir uzbūvēts aiz mugurkaula?

Tas ir tava mentālā aspekta stars, bet fiziskajā plānā tu viņu vienkārši jūti.

Jā, es ieraudzīju, ka šis stars iet ļoti augstu virs galvas un iznāk no mentālā aspekta apziņas. Viņš ir daļa no kopīgā plašā AEs kanāla. Bet “zilais putns” stāv stingri uz sutratmas, kaut gan nepārklāj viņu. Virs viņa atrodas Augšupceltie Valdnieki?

Jā, tā ir Saules Brālība un daudzu planētu Augšupceltie Valdnieki, sapulcēti kopienā Augstākajā Mentālajā plānā.

Es saprotu, ka RA “zilais putns” ir vienkārši kā potenciāls turpmākajai attīstībai?

Jā, tas vienkārši ir kā instruments sakariem, seansa laikā viņš būs strādājošs.

Domāju, ka mēs esam atklājuši tavus galvenos jautājumus. Visu pārējo jūs noskaidrosiet tiešajos sakaru seansos.

Pateicos!

18 04 12 03

 

Pievienots 12.04.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/nash-seans-s-ra-10-aprelya-2018-g

Tulkoja Jānis Oppe