Соедините в себе...

Savienojiet sevī…

Savienojiet sevī bērna dvēseli

un pieaugušā viedumu

18 03 11

18.03.07.

Valdniece Marija, lūdzu tevi man pastāstīt, kāds ir stāvoklis uz planētas pēc vakardienas uzliesmojuma.

Palielinājies gaismas daudzums, dabiski, un pacēlušās planētas vibrācijas. Zaudējumu nav. Radioaktivitāte ir pieaugusi, bet ne īpaši. Tas ir saistīts ar to, ka dabiski tiek apstarots reģions, caur kuru virzās Ss. Pašlaik starojumu spektrs pagaidām ir saraustīts, bet pēc dažiem gadiem izstarojumu spektrs kļūs blīvāks un stabilāks. Mēs pāriesim citā dimensijā un nokļūsim soli tuvāk Radītājam. Šajā periodā beigsies kari, un iestāsies miers.

Kas attiecas uz finanšu sistēmu, tas tā mierīgi pārraugs citā sistēmā. Tuvākajā laikā es nesaredzu kaut kādas pasaules finanšu katastrofas.

Vispār pasaules sistēmas pāriet uz lielāku stabilitāti.

Un kā ir globālām dabas katastrofām?

Mēs gaidām vēl vienu katastrofu, pēdējo. Un ar to beigsies pārmaiņu periods.

Ko mēs varam izdarīt, lai palielinātu stabilitāti un gaismu uz planētas? Aizvākt tumsu – tāds uzdevums ir uzstādīts, bet kā konkrētāk to izdarīt?

Viss atnāks savā laikā, nesteidzies.

Kāpēc tagad manī tikšķ pulkstenis?

Beidzas tavas atrašanās uz planētas dienas. Atceries par laiku.

Pateicos, Valdniec!

18.04.09.

Ko vēl mēs varam izdarīt aizejošajā periodā?

Tu esi iezīmējusi dziedināšanas seansus, tas nav slikti. Vēl var sākt globālu planētas dziedināšanu. Mani leģioni ārstē un augšupceļ mentālā plāna apakšējo slāni.

Taču mums nelūdza tās būtnes, kuras ieņem šo nišu, piemēram, tādi kā dero[1] un reptoīdi.

Var ārstēt realitāti, apgaismojot un atjaunojot planētas sākotnējos apstākļus.

Lemūrijas gaismas noskaņojumi?

Jā, maigi un gaiši Radītāja noskaņojumi, pirms iegrimšanas blīvumā. Katram jums ir tādi noskaņojumi bērna enerģijās 3-4 gadu vecumā.

Bet tajās nav mentālo komponenšu…

Tās nes nirvānisku gaismu, ar kuru tad arī vajag piepildīt gaismas visumu, kurā jūs gribat nonākt. Piepildiet sevi ar nākotnes burvīgajām un tīrajām nevainīgajām enerģijām. Tad jūsu jutīgums pieaugs, un jūsu vibrācijas pacelsies. Augstas vibrācijas mentālā ķermeņa torsionu lauka ārējā slāņa līmenī tev ir ļoti pazīstamas no Lemūrijas aspekta. Tie tad arī ir bērna noskaņojumi uz visu pašu gaišāko un skaistāko, nenoslogoti ar smagām zināšanām un ciešanām.

Dvēsele tiecas pretim, bet nespēs dzīvot ciešanās un pārdzīvojumos, tāpat kā bērnam ir grūti dzīvot pieaugušo dzīvi.

Un kā tad mūsu saprāta viedums, tas izzudīs? Tad kāpēc tik smagas pieredzes visās dzīvēs?

Kad tavs ceļojums kļūst smags un katastrofisks, vai tu gribi visu turpmāko dzīvi atcerēties šo katastrofu, vai tiecies drīzāk to aizmirst?

Viss, kas ir noticis, vienkārši ieiet tavās Akašās, kā tā pieredze, kura ir bagātinājusi tevi un devusi saprast dzīvi fiziskajā plānā. Bet, kā tu zini, ir arī gaišākas fiziskas jeb pārejas pasaules, kur nenotiek katastrofas un kari. Tu esi gatava dzīvot tādu dzīvi pēc savām vibrācijām?

Jā, esmu gatava.

Tad tev vajag apgaismoties un aizvākt visas tevi apgrūtinošās atmiņas, lai turpinātu dzīvot citās, gaišākās pasaulēs. Nevēloties šķirties no smagām atmiņām, ceļot tās augšā un no jauna pārdzīvojot tās, tava dvēsele vēl nav gatava piedot un šķirties no tā, kas to aptumšo. Paskaidrojums ir saprotams?

Jā, pilnīgi.

Un viņa nevarēs ienākt tajās pasaulēs, kur visus pārējos aptumšotu ar saviem dziļākajiem uzstādījumiem uz ciešanām.

Kā piedot bērnam, ja viņš apvainojas par niekiem? Kā notīrīt bērna dvēseli, kad viņu aizskar un aizvaino mūsu dzīves lielākā daļa? (Es nerunāju par sevi.) Bērna maigā dvēsele vēl neprot atšķirt derīgo un kāroto, piemēram, kā bērni niķojas veikalos?

Bet tagad jūs nemaz neesat bērni, un visa jūsu dzīve ir patērēta tieši atšķiršanai – kas ir nepieciešams, un kas nav noderīgs un pat kaitīgs. Savienojot savu pieaugušā aspektu ar bērna aspektu, jūs savienojat zemes cilvēku un dvēseli, apveltot viņu ar arvien lielāku un viedāku pieredzi. Tieši pieredze jums iesaka būt piedodošiem un visas jūsu neveiksmes un ciešanas apgaismo ar izpratnes viedumu – kādēļ jūs izgājāt savas pieredzes un kā jūs tajās attīstījāties, kā jūsu vecāki un tuvinieki jums palīdzēja uztvert noskaņojumus un dzimtas, ģimenes vai nācijas pieredzi, kā jūsu valstiskums palīdzēja jums apmācīties un izārstēties, kā jūsu ģimene iemācīja jums dzīvot šajā dimensijā un rūpēties par sevi.

Pieņemot savu pieredzi kā noderīgu visās nozīmēs, piedodot savas neveiksmes un nepilnību, jūs mācāties pasauli ap sevi uztvert kā arvien adekvātāku jūsu priekšstatiem un izpratnei. Jūs kļūstat par Logosu, uzņemoties Radītāja radījumu un mīlestību. Redzot nepilnību un pārdzīvojot to pieredzē, jūs kā radītājs tiecaties pārgrozīt pasauli, iekārtot visu citādā veidā, aizdomājoties, kā vēl te varētu dzīvot un ko vēl izdarīt, lai izlabotu savu Logosa-radītāja kļūdu, nevainojot un nepārmetot sev nepilnību.

Laikam gan pašlaik tā jums ir galvenā ideja – savienot sevī bērna dvēseli un pieaugušā radošumu. Sākotnējo priekšstatu naivumu un svētumu un šo priekšstatu radošo spēju pārradīt realitātē kā apskaidrotu dvēseļu kolektīvu radījumu.

 

Pievienots 11.03.2017

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/soedinite-v-sebe

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “деро существа” (Tulk. piezīme)