Семь кругов ада

Septiņi elles loki

Rīta meditācija

18 02 27 01

Es šodien pamodos, uzmanīgi no augšas raugoties savā telpā un saprotot, ka šeit ir jālabo. Uzreiz aizmirsu, ko “zināju” sapnī, bet nolēmu, ka ir jāpaskatās, ko tomēr es ieraudzīju “tur”. “Tur” bija pelēka drūma telpa, kura sevī saturēja ko “nelabu” iekšienē, pretīgu, furunkulam līdzīgu.

Pirms dažiem gadiem tādā rīta meditācijā es ieraudzīju, kā pieņēmu sevī visus elles lokus, kuri aprakstīti Daniela Andrejeva (Даниил Андреев) “Pasaules Rozē” (“Роза Мира[1]”). Līdz tam es sastāvēju tikai no “augšas”, bet zem zemes nelaidos vai nolaidos reti.

Tajā rītā mana iekšējā telpa nolaidās un ietilpināja visu “apakšu” sevī. Pēc tam es kādu laiku redzēju, un arī tagad būtu varējusi paskatīties, cik reižu kāda cilvēka dvēsele nolaidusies ellē un cik dziļi. Kopš tā laika es varēju redzēt, ka pēc nāves atsevišķu cilvēku ar “kaitīgiem ieradumiem” dvēseles nolaižas, nevis paceļas. Un pat reiz ieraudzīju, kad pavadīju šeit iestrēgušu cilvēka dvēseli, ka viņas daļa atdalījās un aizgāja uz leju, bet dvēsele aizlidoja augšup.

Vakar daži materiāli, kurus es izlasīju vakarā, iedvesmoja mani uz planētas Logosa šodienas darbu. Tie pirmām kārtām ir hermētisma likumi, kurus es iegaumēju caur šo filmu “Šīs pasaules likumi. Tas, ko vajag zināt visiem. Hermess Trismegists” (“Законы этого мира То что нужно знать всем.Гермес Трисмегист”). https://www.youtube.com/watch?v=dn1iQS9utsE “Plāksni” (“Скрижаль[2]”) es arī agrāk biju lasījusi, bet visu aizmirsusi.

Es sniegšu dažus likumu traktējumus, lai parādītu, kā cilvēki šos likumus saprot. (Uzreiz pateikšu, ka šos likumus atradu pēc šī raksta uzrakstīšanas.)

Pateicoties Trismegista darbiem, cilvēkiem ir kļuvuši zināmi universāli likumi, kuri atspoguļo Visuma un cilvēka iekārtojuma galvenos principus.

1. Atbilstības princips.
Šis Hermesa Trismegista princips saka: “Kas augšā – tas arī apakšā, kas apakšā – tas arī augšā.” Šis princips nodibina atbilstību starp mikrokosmosu un makrokosmosu. Tas nozīmē, ka katra pabeigta veseluma daļa nes sevī informāciju par veselumu. Atoma uzbūve atkārto saules sistēmas uzbūvi. DNS molekulās glabājas visa informācija, kāda nepieciešama visa organisma atjaunošanai. Taču atzīt, ka cilvēks ir visuma hologrāfisks atspulgs, zinātne vēl nav gatava.

2. Cēlonības princips.
“Jebkuram cēlonim ir sekas, jebkurām sekām ir cēlonis” – apgalvo Hermess. Cēlonības princips neatstāj vietu nejaušībām Visuma un cilvēka dzīvē. Ar savu rīcību mēs pārveidojam pasauli, un jebkurš notikums mūsu dzīvē nenotiek vienkārši tāpat. Nejaušība ir mūsu neatzītas likumsakarības daļa.

3. Polaritātes princips.
Pirms daudzām tūkstošgadēm Hermess Trismegists noformulēja vispārīgu likumu: “Dabā viss ir polārs.” Mēs šo principu mūsu dzīvē izmantojam patstāvīgi, pretstatot vienus priekšmetus otriem. Balts un melns, vīrietis un sieviete, kreisais un labais, labs un slikts. Pat mūsu ķermeņa uzbūvē izsekojuma polaritāte.

4. Divdabības princips.
Šis likums ir polaritātes principa turpinājums, jo saka: “Viss sevī satur vienlaikus divus pretējus sākumus.” Pasaulē eksistē labais un ļaunais, atomā atrodas pozitīvas un negatīvas daļiņas, jebkura cilvēka organismā ir vīrišķie un sievišķie hormoni, bet kreisā un labā puslode veido visa ķermeņa darbības kontroles orgānu.

5. Mentālisma princips.
Hermesa likums saka: “Viss ir prāts”, tas definē visumu kā kaut ko saprātīgu. Matērija tiek apskatīta kā visuma saprāta – Absolūta – izpausme. Cilvēks, būdams Visums miniatūrā (pēc atbilstības principa), ir cilvēka saprāta materiāla izpausme, cilvēka saprāts savukārt ir visuma saprāta daļiņa.
Agrāk zinātne bāzējās uz matērijas pētīšanu, un apziņu uzskatīja par vienu no matērijas īpašībām. Taču kvantu fizika mums šodien ir parādījusi, ka cilvēks ietekmē veicamā eksperimenta rezultātu. Citiem vārdiem, cilvēks ietekmē pētījuma rezultātu atkarībā no tā, kam tic.

6. Vibrācijas princips.
Pilnīgi pieņemams mūsdienu zinātnei izrādījās vēl viens princips: “Pasaulē viss vibrē, viss izstaro.” Tikai Hermess Trismegists to apgalvoja ilgi, pirms radās zinātne kā tāda, bet mūsdienu zinātnieki pārliecinājās, ka viņam ir taisnība, tikai atraduši īpašu matērijas veidu (fizisko lauku, kura dabu pagaidām vēl neviens izskaidrot nevar), un atrod arvien vairāk un vairāk viņa varietātes: elektromagnētisko lauku, gravitācijas lauku, kodola spēku lauku, viļņveida laukus utt.

7. Ritma princips.
Vibrāciju principa attīstījums un turpinājums ir Hermesa Trismegista likums: “Dabā viss tiek pakļauts (pakļaujas) ritmiskai iedarbībai.” Katrai vibrācijai ir savs ritms, sava frekvence. Izmainot šo ritmu, mēs iegūstam pavisam citādu vibrāciju – ar citiem raksturlielumiem un īpašībām.

18 02 27 02

1. “Viss ir Prāts”

 • Visums ir Vienotā domu tēls.
 • Tas ir, viss kas ir lietišķā realitāte – ir doma.
 • Visums vienkārši ir domās radīts Viss.
 • Matērija tiek aplūkota kā Visuma Saprāta izpausme.
 • Fundamentālās fizikas likumi apstiprina Absolūto “Neko”, no kura dzimst “Viss”.
 • Tātad viss dzimst no Saprāta.
 • Saprāts ir vienots, un visi viņa fragmenti eksistē prātā visam, kurā mēs eksistējam.
 • Attiecībā uz cilvēku var apgalvot, ka visus viņa eksistences līmeņus, sākot no fiziskā un beidzot ar pašu augstāko garīgāko, vada apziņa, kura ir Visuma Saprāta atspulgs.

18 02 27 03

1. “Analoģijas Princips”

 • Eksistē plaknes augstāk par mūsu zināšanām, bet, ja mēs tām pielietosim Analoģijas Principu, tad mēs spēsim saprast pat to, kas mums būtu licies neapjēdzams.
 • Un šī Principa apgūšana dod līdzekli daudzu Dabas tumšu paradoksu un apslēptu noslēpumu atrisināšanai.
 • Senie Hermētisti šo Likumu uzskatīja par vienu no vissvarīgākajām prāta apbruņošanas metodēm, ar kuras palīdzību cilvēks varēs nomest malā visus šķēršļus, kuri slēpj no mums Nezināmo.
 • Kvantu fizika apgalvo, ka visa pasaule ir fraktāla.
 • Fraktāļi – tie ir vienotā veselā fragmenti, kuri nes tēlu, līdzību un informāciju par veselo.
 • Piemēram, ja mēs iztēlosimies ziedkāposta galviņu un domās atdalīsim no tās zariņu, mēs ieraudzīsim, ka šis zariņš ir līdzīgs visai galviņai.
 • Lai noteiktu šķidruma sastāvu, mums nevajag visu šķidrumu.
 • Analīzi var iztaisīt pēc tā piles.

18 02 27 04

1. “Vibrācijas princips”

 • Jo augstāka frekvence, jo vairāk mēs varam ieraudzīt un jo vairāk informācijas mēs varam apstrādāt laika vienībā.
 • Augstāka frekvence labi vada zemākas.
 • Nav pareizi domāt, ka zemai frekvencei vienmēr ir negatīva nozīme.
 • Pat agresija kļūst cilvēkam par labu sabiedroto, ja viņš pareizi rīkojas ar šo enerģiju.
 • Savas vibrācijas frekvences paaugstināšanās galvenā pazīme – tā ir prasme vadīt zemāku frekvenču formas.
 • Jebkurš alķīmisks process, jebkura transformācija – tā ir vibrācijas frekvences izmainīšana.
 • Kurš saprot vibrāciju Principu, “tas ir sagrābis varas scepteri”, saka viedie.

 Viens no likumiem saka: “kas apakšā, tas arī augšā.” Otrs – “Viss ir Prāts.” Trešais – “Viss sevī satur vienlaikus divus pretējus sākumus.” Ir vēl Viena Likums: “Es esmu Viens ar visiem, kas ir manā iekšienē.”

No rīta meditācijas vienmēr ir piepildītas ar nakts idejām un norit nepavisam ne tā, kā vakarā, kad tu esi jau pilnīgi cilvēks. Un es sapratu, ka, ja “apakšā” ir slikti, tad man arī “augšā” nav labāk. Lai visur kļūtu labāk, vajag iztīrīt pagrabus, un neviens to neizdarīs, kamēr pats Logoss to neapzināsies un nenotīrīs sevi.

Ko tad man stāv priekšā šodien izdarīt?

Iztīrīt elli.

Redzams, iesākuma darbs jau bija izdarīts, tāpēc ka manā priekšā parādījās elles telpa, kā atsevišķa pasaule, kura peld tukšumā. Apakšā saknes nolaidās ļoti dziļi bezdibenī, bet no augšas tā bija noslēgta ar blīvu biezu plēvi. Vēlāk es sajutu, ka tas man ir apakšējās čakrās un saistīts ar Logosa nabu.

Un, lūk, es atvēru pirmo slāni, kurš man atgādināja sastingušu želeju – smagu elastīgu “pastilas” loksni. Tā blīvi bija nosegusi no augšas šo elles loku ar garozu, gluži kā “iekonservējusi” apakšā atrodošās dvēseles. Šis slānis ir sastingušas gavvakh (гаввах), produkta, kuru veido to ciešanas, kas viņu apakšā ražo, atliekas. Tās it to sastingušas lūgšanas un žēlabas, kas te nonākuši.

Es piesaucu savus Eņģeļus, un mēs sākām darbu.

Ne tik vienkārši bija iznīcināt šo slāni. Pēc vairākiem mēģinājumiem nācās to sagriezt un pa daļām sadedzināt anihilācijas krāsnīs, kuras nācās aprīkot šeit pat (atgādina melnos caurumus). Zem slāņa bija dvēseles – netīras, izvārgušas un pārbiedētas līdz nāvei. Mēs sākām vilkt viņām nost biezās apakšējā astrāla un mentāla ādas, apmēram, kā riekstu kodolus atdalīt no čaulas, un laist dvēseļu ugunīgās daļiņas brīvībā. Tur kopumā izrādījās miljards dvēseļu. Apvalkus mēs dedzinājām vairākās krāsnīs. Dvēseles vēl šobrīd attīrās šajos “kontrolpunktos” – viņu ir ļoti daudz.

Te es nolēmu, ka lieta darīta, bet manā priekšā atkal gulēja gluži vesels slānis. Sākumā es nodomāju, ka man nav izdevies slāni novākt – lūk, tas, gluži neskarts, bet pēc tam sapratu, ka tas ir stāvu zemāk.

Atkal ar staru griežam otro slāni, un tur atkal dvēseles, vēl vairāk demoralizētas, kuras atrodas purva rāvā. Daļa no viņām jau ir pavisam satrūdējusi, un daļu vēl varēja attīrīt. Arī šeit nācās aprīkot “attīrīšanas punktus”, un eņģeļi, atkal ieradušies, sāka attīrīt šos “Augeja staļļus”.

Trešais cilvēku slānis piepildīts ar šausmīgām dvēselēm, kuras jau ir tik daudz cietušas, ka viņām atlikusi tikai viena vēlēšanās – atriebties un atriebties. Mēs sarīkojām sasaukšanos – kurš vēl var neatriebties. Dažas dvēseles izdevās izglābt, pārējās nācās sadedzināt kopā ar visu purvu.

Atkal slānis, un ir skaidrs, ka atkal vajag griezt un dedzināt. Šeit ir tā pati telpa, kurā es jau biju, kad saņēmu iesvētījumu atlantu spēkā. Tā ir līdzīga naftai, un šeit mīt jau ne-cilvēciskas būtnes un baro to pašu atlantu spēku – tumšu, bet tīru. Viņa programma ir atkarīga no tā, kurp tu viņu pielietosi. Konkrēti šeit es viņu arī pielietoju. Atfiltrēju būtnes un nomazgāju viņas, atlaižot uz savu pasauli, uz ēnas planētu (Zemes ēnā). Tur tādas dvēseles arī dzīvo. Atliekas sadedzināju.

18 02 27 05

Pārējos slāņus vienkārši sadedzināju, jo ir skaidrs, ka šeit ir tikai pati rāva un apakšējās būtnes, kuras barojas no ciešanām, ar gavvakh un ražo pašas ciešanas cilvēkiem. Nav ko glābt.

Un pašās beigās es ieraudzīju gigantisku piltuvi, kura bija pielikta pie milzīga briesmoņa, kurš atgādināja skudru vai bišu mātīti. Viss pa noteces kanālu tika padots viņai tieši mutē. Viņa gulēja uz muguras, un viņai mutē bija ielikta šī piltuve. Viņai blakus atradās kaut kādas būtnes, kuras, redzams, rūpējās par viņu. Ko viņa dzemdināja, es nesapratu. Nācās arī viņu sadedzināt, lai līdz galam attīrītu noteces.

No ārpuses šī vieta sāka atgādināt augu ar lielu sakni, nolaistu telpas dziļumos. Es pilnīgi atvēru visus kauslapu slāņus un izmazgāju šo “lotosu”. Ieprogrammēju šo telpu uz aizmirstību. Tieši šī vietas smirdoņa indēja planētas virsmu un dzemdināja idejas par dažādām riebeklībām, šausmām, pašiznīcināšanos, teroru un vardarbību, dusmām un niknumu, ņirgāšanos un sadismu.

Iznīcinājusi avotu, cerēšu, ka piebarošanas tam tagad nebūs.

Man kā Logosam bija programma uz dalīšanu “augša” un “apakša”. No šejienes likums – kas augšā, tas arī apakšā. Vienkārši es nerūpējos par “apakšu” vai nolēmu, ka tas ir interesanti – izmantot “apakšas”. Tagad nezinu, kāpēc tas viss izrādījās tik ielaists. Taču jēga ir skaidra – neatteikties no tumšā spēka. Kā saka, “visu nesu sev līdzi”.

Šīs programmas vietā (kas augšā, tas arī apakšā) vidējos slāņos es sevi sadalīju pa horizontāli – pa “labi” un pa “kreisi”, vīrišķajā un sievišķajā, dodot līdztiesības iespēju visam, kas ir. Piramīdas principu nomainīju ar vienlīdzības vienā līmenī principu. Un par trešo spēku, kurš apvieno Vienotībā un savā iekšienē ietver visus planētas līmeņus, kļūšu es – planetārais Logoss, kurš arī mācās un izmainās.

Ļoti velkoša sajūta Logosa nabā... Atveru viņu un izņemu korķi. Lūk, tieši šeit viss pārstrādātais no manis iet uz āru. Tagad iekšienē nekrāsies atliekas un nepiesārņos mani. Sāka nākt plūsma, un vēders piepildījās ar patīkamu siltumu. Saspringuma sāpēs pamazām aiziet.

Nē, pēc kāda laika saprotu, ka sāpes neaiziet. Ā... šeit sēž Gagtungrs, kurš netiek cauri nabas piltuvei... Vēršos pie Saules Logosa un lūdzu palīdzēt – izvilkt būtni, galveno parazītu, no manis. Parazīts ir iekapsulēts un sadedzināts ar Saules Logosa stariem uz vietas. No viņa atliek nesadedzināmā daļiņa, un viņa tiek evakuēta no mana vēdera.

18 02 27 06

Vēršos pie Debesu Tēva: man bija nepareiza programma?

Debesu Tēvs: “Nav pareizā un nepareizā. Tu izlēmi, ka nevajag telpai neko atdot, un visu var saglabāt un akumulēt tiem, kas dzīvo apakšējos plānos. Taču šie atkritumi sāka indēt tavas gaišās daļas un visu iekšienē bojāt. Tā bija tava izvēle. Tagad ir jāpastrādā ar visu cilvēku programmu apgaismošanu. Un arī tas ir tavs pienākums.”

Es sāku laistīt visus savus slāņus, visus blīvumus ar dievišķo mīlestību. Es ārstēju sevi – visus cilvēkus, visu dzīvo, cauraužot katru atomu ar dievišķo mīlestību un tīrību. No manis sāka celties melns izgarojumu mākonis, tie izzuda telpā...

18 02 27 07

No aizmugures kaklā ienāca dotācijas pakete no Saules Logosa. Viņš piepilda mani ar uguni un piebaro. Palīdz man piepildīties ar jaunām enerģijām, augstākām.

Es gribu atvērties galaktikai. Dīvaini, bet planēta izrādījās liela (manā plānā), bet fiziskā saule pārvērtās mazā caurumiņā, piltuvē. Visas planētas ir kļuvušas lielas, viņas riņķo ap šo mazo piltuvi, kura pakāpeniski velk viņas savā iekšienē. Taču uz gravitācijas spēku rēķina planētas noturas vietā, viņas vienkārši nespēj ieiet piltuvē, pārāk lielas viņas ir. Kad viņas kļūs smalkākas un izgaros, tad viņas spēs ieiet iekšā. Un tur, piltuves strūklas otrā galā, ir antipasaule, viss ir citādi... Tur nav planētu, ir Visa Esošā Vienotība...

Mūsu nākotne??

18 02 27 08

Septiņi Hermētisma principi, uz kuriem bāzējas visa Hermētisma filozofija, ir sekojoši:

1. Mentālisma princips (“Viss ir doma.”) “Visums ir domu tēls.” Tas ir visgrūtāk saprotamais princips.

2. Atbilstības (analoģijas) princips. “Kā augšā, tā arī apakšā, kā apakšā, tā arī augšā.”
Par trim pamata plāniem es jau daudz esmu runājis: “Pārdomu un pētīšanas ērtībai Hermētisma filozofija uzskata, Visumu var sadalīt trīs milzīgās parādību klasēs, kuras pazīstamas ar Trīs Lielo Plānu nosaukumu, un konkrēti:
Lielais Fiziskais plāns.
Lielais Mentālais plāns.
Lielais Garīgais plāns.”
Detaļas un papildus plāni “Kibalionā” (“Kybalion”) (“Кибалион
[3]”).

3. Vibrācijas princips. “Nekas nedus – viss kustas, viss vibrē.”

4. Polaritātes princips. “Viss ir divējāds, visam ir poli. Visam ir savs antipods (savs pretstats), pretstati ir identiski pēc dabas, bet atšķirīgi pēc pakāpes. Galējības sakrīt. Visas patiesības nav nekas cits kā puspatiesības. Visus paradoksus var samierināt.”

5. Ritma princips. “Viss plūst, ietek un iztek, visam ir savi paisumi, viss ceļas un krīt – vēzienveida svārstība izpaužas visā. Svārstības pa kreisi samērs atbilst svārstības pa labi samēram. Ritmi kompensējas.”

6. Cēloņa un Seku princips. “Katram cēlonim ir savas sekas, katrām sekām ir savs cēlonis. Viss notiek atbilstoši likumam. Gadījums nav nekas cits, kā likums, kurš nav atpazīts. Eksistē daudz cēlonības plānu, bet Likumam nekas nepaslīd garām.”

7. Dzimuma princips. “Dzimums ir visā – visam ir savs Vīrišķais un Sievišķais princips. Dzimums izpaužas visās plaknēs.”
Gan vīrietis, gan sieviete var būt radošas personības tikai tad, ja sevī ir abi sākumi.


“Pusgudrie, apzinoties Visuma relatīvo nereālumu, iedomājas, ka viņi var ignorēt tā Likumus, tāpēc viņi ir pašpārliecināti un godkārīgi muļķi, un viņi nogāžas no klints un sasprāgst gabalos savas muļķības dēļ. Tieši gudrie, apzinoties Visuma dabu, izmanto Likumu pret Likumu, Augstāko pret zemāko un ar Alķīmijas mākslu nevēlamo pārvērš vērtīgajā, un tādejādi meistarības būtība ir nevis nenormālos sapņos un vīzijās, un fantastiskā iztēlē vai dzīvē, bet prasmē izmantot Augstākos spēkus pret zemākajiem un iešanā prom no zemākiem vibrāciju ceļa plāniem uz augstākiem. Transmutācija, nevis pašpārliecināta nevērība – tas ir Meistara ierocis.” (KIBALIONS)

https://val000.livejournal.com/34659.html

 

Pievienots 27.02.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2018/sem-krugov-ada

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.koob.ru/andreev_daniil/roza_mira (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.koob.ru/tot_atlant/emerald_tablets (Tulk. piezīme)

[3] Skat. https://royallib.com/book/avtor_neizvesten/kibalion.html (Tulk. piezīme)