Пантеон Апостолов

Apustuļu Panteons

18 02 24

18.02.18.

Pirms kārtējās mācības Skolā SK-2, kurā biju nolēmusi veikt savienošanos un čenelingu ar Gabriēlu un ar Apustuļu Panteonu, es sākumā piesaucu Apustuļu Panteonu. Man par izbrīnu, pie manis uz piesaukumu atnāca milzis-rusičs ar Hiperborejas enerģijām. Viņš mani pārsteidz ar savu neparasto spēku, es teiktu, koncentrētu spēku un lielu gaismu. Šis gigants diezgan ilgi stāvēja manā pārsteigtajai priekšā. Es nevarēju saprast, kas viņš ir, un nolēmu pajautāt vismaz vārdu.

Pēc ilgas skaidrošanās (vārda augsto Būtību vairumam vairs nav), mēs vienojāmies par vārdu “Armāda”[1]. Milzis Armāda. Tā kā tas notika jau pavēlu, es nolēmu tikšanos pārcelt uz rītu, visu apdomāt un izjautāt par to Gabriēlu vai vēl kādu.

No rīta es sāku meklēt izskaidrojumu. Es jau rakstīju par Dziednieku, Svēto un Apustuļu Panteoniem ( sk. rakstu “Panteoni[2]”), ar kuriem mēs meditējam darba dienās (kurš vēlas – pievienojieties!)

 

Lūk, no šī raksta citāts, kurš manām ausīm pagāja garām: “Visu tādu Panteonu vai Leģionu mērķis ir savākt vienoti Spēku no Spēkiem, apvienot savus potenciālus, parametrus un īpatnības, lai izdarītu vislielāko kolektīvo triecienu pa neparedzētiem apstākļiem vai pa pretinieku, tas ir, lai konstatētu un novērstu kaut kādas graujošas darbības no destruktīvo spēku puses. Uzņemt uz sevi viņu triecienu un izturēt cīņā par gaismu un mīlestību. Panteoni patiešām ir cīnītāji. Tie tad arī ir tie Spēki, tās Savienības, kurās ieplūst tās Būtības, kuru mērķis ir noturēt planētu un palīdzēt viņai netraucēti ienest savu gaismu nākamajā notikumu koridorā.”

Kā es sapratu, uzliesmojums, kurš norit pašlaik, var atvērties jebkurā mirklī, un ieiešanu Saules sistēmas iekšienē gaida ne tikai pozitīvi spēki, lai augšupceltos augstāk, bet arī negatīvi spēki, kuri var izmantot logu un iekļūt kā nelūgti viesi…

***

 

Gabriēl, es lūdzu tevi pastāstīt par Panteoniem sīkāk.

Gabriēls: Leģioni savienojās, saliedējās un kļuva vēl stiprāki uz savienošanās rēķina (sk. rakstu “Jaunumi no planetārā informācijas lauka” http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/novosti-iz-planetarnogo-informatsionnogo-polya[3]).

Tu redzēji to, kuru nosauci par Armādu. Tas nav briesmīgs karavīrs, bet stiprs un izveicīgs. Viņš ir vajadzīgs, lai atsistu uzbrukumus, kuri atnāks līdz ar uzliesmojumu. Uzliesmojums ir spontāna pāreja, lai aktivizētu laika portālu Saules sistēmā, un aktivizācijas laikā var atnākt zināmi spēki. Tieši pret viņiem tad arī ir sagatavots pretspars. Visi gaida uzliesmojumu – gan no aizsega tās puses, gan no iekšējās.

Armāda, lūdzu tevi pastāstīt par sevi!

Armāda: Tas ir pagaidu veidojums, kurš vieno tos, kas ir sistēmas apustuļi. Daļa apustuļu jau ir pārgājusi uz nākamo pasauli, daļa ir palikusi kā Dievmātes leģioni.

Tu pati savā iztēlē radīju tādu manu tēlu, jo mūsu spēks tev atgādināja Hiperborejas milžus. Tā tas arī ir – kā apustuļi iemiesojās arī hiperborejieši. Tieši viņi tad arī pašlaik ir aizgājuši uz apsardzes tālajām robežām, bet mēs radījām tādu vienota tipa leģionu, vienotu tīrības un spēka kristālu, lai dotu pretsparu iespējamiem uzbrukumiem.

Kāpēc jūs nelūdzat sfēru būtnes palīdzēt jums?

Viņas dara savu darbu, mēs savu, katrai būtībai ir savi uzdevumi.

Kādi uzdevumi jums ir, izņemot pretsparu pēkšņiem uzbrukumiem uzliesmojuma laikā?

Mēs apsargājam Ss mieru un rūpējamies par kārtību apkārt planētai.

Vai var teikt, ka kārtība ir?

Jā, dabiski.

Jūs esat vienoti kā monolīts kristāks, bet kā jūs pārlūkojat telpu starp Sauli un Zemi?

Mēs arī esam šī telpa, informācijas ziņā mēs viņu piesātinām un uztveram visas kustības un izmaiņas.

Vai daudz kuģu ir palicis blakus Zemei?

Diezgan daudz.

Kā jūs ar viņiem sazināties?

Mēs esam apsardzes sistēma.

Es biju domājusi, ka skolotāju sistēma, jo apustuļi pirmām kārtām taču ir skolotāji?

Pašlaik mēs esam apsardzē, tāpat kā citi Dievmātes leģioni.

Kādi?

Rāda egregorus – Kristieši, Kabala, (musulmaņu nav), Jezuīti…

(JEZUĪTI – katoļu mūku ordeņa (Jēzus Biedrība, lat. Soecietas Jesu), kuru 1534. gadā nodibināja Ignācijs no Lojolas, locekļi. Ordenis kļuva par galveno Kontrreformācijas ieroci. J. pakļaujas nolikumam, kurš būvēts uz stingras vienvadības un neapšaubāmas disciplīnas principiem. Bez trijiem parastajiem mūku solījumiem (šķīstība, nabadzība, paklausība) J. dod īpašu solījumu absolūti pakļauties pāvestam. Viņiem ir atļauts nesāt pasaulīgu apģērbu, uzlikt baznīcas sodus (epitīmiju) vai atbrīvot no tiem. J. var sev pašiem dot atbrīvošanu no priekšrakstiem un aizliegumiem, viņi nav pakļauti vietējiem arhibīskapiem. Ordeni vada ģenerālis, kuru uz visu mūžu izvēlē ordeņa ģenerālā kongregācija. Ģenerālis ir pakļauts pāvestam, bet faktiski darbojas pilnīgi patstāvīgi.)

Hinduisms ir, bet viņš nav kristalizēts, kā mīksts mākonis, ebreju egregors ir vēl zemāk un arī nav saformējies…

Kā redzu, Svēto un Dziednieku Panteonā praktiski visi ir sajaukušies, un viņi nav savienojušies vienotā kristālā, norit formēšanās un kristalizācija.

Kad dzirdu “kristalizācija”, tad uzreiz gribas pajautāt, kāda ir šī procesa būtība?

Kā atbildi jūtu monolītu.

Armāda: Vienotība vienmēr ir lielāks spēks nekā grupa. Grupveida apziņa vairāk paspēj izdarīt personīgu individuālu darbu, un monolīts ir milzīgs spēks.

Kurš dežurē aizsega otrā pusē, kaut kādi kuģi vai būtnes?

Pagaidām neviens, bet viss var būt. Viss ir momentāni un nepareģojami.

Kad Skolotāji gāja prom, šis kontakta pārrāvums bija aizsega dēļ?

Nē, aizsegs ir caurejams smalkām informācijas enerģijām.

Kāpēc Gabriēls ir kļuvis citāds? Viņš arī ir pārgājis?

Protams, tu redzi viņu kā smalku staru, un tas ir normāli.

Mums tika teikts, ka Ercenģeļi ir dienesta būtnes un uzreiz pilnīgas, viņiem pārejas nav vajadzīgas.

Gabriēls: Hierarhija mainās, mēs pārstājam kalpot vienā vietā un pārejam uz citu. Paliek saikne ar planētu, bet tā ir kļuvusi vājāka aizsega dēļ.

Saki, lūdzu, Skolotāju sistēma arī ir pārveidota?

Nē, Skolotāji ir atnākuši visi jauni, un sistēma formējas pašlaik no tiem, kas turpinās sniegt izglītību uz planētas.

No kurienes jaunie Skolotāji atnāca?

No dažādām galaktikām. Tās ir jaunākas un kustīgākas būtnes, kuras ir atnesušas jaunas vēstis.

Pagaidām gan neviens neko jaunu nepieņem – kaut ko tādu pilnīgi jaunu. Ja nu tikai par plakano zemi visu laiku tiek runāts.

No ceturtās dimensijas zemi var iztēloties kā pankūku, bet šeit, iekšienē parādās vēl viena dimensija, un jūsu priekšstati nav pareizi attiecībā uz to, kā ir patiesībā. Parādās iekšējās pasaules, un no ārpuses trīsdimensiju redzējums nevar stādīties priekšā, ka iekšienē izvēršas četrdimensionalitātes telpa.

Tieši tāpat, kā iekšējā zemē?

Tur ir nedaudz cita dimensija, kompleksa, kur telpa un laiks var mainīties un transformēties pēc iedzīvotāju vēlēšanās.

Ko tu vai pateikt par Apustuļiem?

Vecā Skolotāju sistēma radīja savu leģionu – lielu spēku, svarīgu tajā momentā.

Kurā dimensijā šis spēks atrodas?

Piektajā. Svētie piedalās sarunās kā planētas pārstāvji, griežas pēc palīdzības, vāc jaunas ziņas un formē spēkus planētas un Ss aizsardzībai.

Kā teica Ra, piektajā blīvumā ir gan tumšie, gan gaišie. Tieši tur tiek gaidīta iespēja ielauzties Ss?

Nē, ceturtajā. Piektajā nekaro, un visi mūsējie ir kā personības un būtības.

Dimensijai un blīvumam ir vienāda jēga? Ceturtais blīvums – tas ir tas blīvums, uz kuru pāriet planēta?

Pārejas laikā vieni spēki aiziet, citi stājas sardzē, tāpēc planēta kļūst ievainojama. Pārejas moments kļūst maz pārvaldāms. Tāpēc jau iepriekš formējas jauns vadītājs.

Pie mums paliek Dievmāte?

Jā, viņa izlēma palikt uz visu termiņu, un viņu apstiprināja augstākajā padomē.

Ar ko ir aizņemts Ercenģelis Gabriēls?

Es arī pārformējos un atjaunoju sastāvu.

Un Mihaēls?

Mihaēls formējas no jauna caur uzkāpušajām būtnēm, kuras ielej jaunus spēkus vecajā skeletā.

Faktiski Apustuļu Panteons ir kļuvis par vienu monolītu būtni?

Jā, par stipru un varenu.

Vai var teikt, ka uzliesmojums ir sācies?

Nē, vēl formējas.

Tas būs vilnis?

Galaktisks gaismas vilnis, kurš atnesīs mums daudz zaudējumu un ieguvumu. Zaudējumi būs veselības sfērā tiem, kas šim vilnim nav gatavi, bet par ieguvumiem kļūs – cilvēku nostiprināšana, apzinātības nostiprināšana, jaunu kārtības un likumu ievērošanas institūciju formēšanās. Spēks tiks tērēts nelikumīgu operāciju trakuma un laupīšanas apturēšanai.

Ar ko pašlaik atšķiras panteoni? Mums nez kāpēc agrāk par viņiem nebija nekādas runas.

Tās ir kā sabiedriskās organizācijas. Uzliesmojuma priekšvakarā tās savienojas un jaunā veidā pārformējas. Tās ir pārstājušas ietekmēt reliģiju, vairāk kļūst par aizstāvjiem un savus spēkus pastiprina ar tikko atnākušajiem svētajiem. Dziednieki tā arī turpina dziedināt un izmanto tam uzliesmojuma jaunās enerģijas, lai formētu cilvēkiem jaunu kristālisku aparātu pāriešanai jaunā stāvoklī.

 

Pievienots 24.02.2017

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/panteon-apostolov

Tulkoja Jānis Oppe


[1] ARMĀDA – (spāņu armada apbruņots). 1) flote, kuru Spānijas karalis Filips II 1558. g. aprīkoja pret Angliju. 2) milzīgs jūras spēku sakopojums. 3) Portugālē gvarde. Krievu valodas sastāvā no svešvalodām ienākušo vārdu vārdnīca. Čudinovs A.N. (Чудинов А.Н), 1910. (Skat. https://www.ozon.ru/context/detail/id/3697056/ (Tulk. piezīme))

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/24-raksti-2018/1451-panteoni (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/24-raksti-2018/1392-jaunumi-no-planetara-informacijas-lauka (Tulk. piezīme)