Большая чистка

Lielā tīrīšana

Diženās Dievietes seanss 18.01.20.

18 01 31

Ievads

Dārgā DD! Lūdzu sākt ar mums dziedināšanas seansu!

Būs liela tīrīšana – gatavošanās apskaidrībai. Mēs apjēgsim savas programmas un kārtējo reizi vāksim tās prom. Šoreiz programmas būs no nākotnes.

Ko tas nozīmē?

Programmas, kuras jums varētu traucēt augšupcelties savā noteiktajā laikā. Tās ir radušās viscaur pilnīgas nolaišanās blīvumā periodā un ir neatņemama jūsu apziņas daļa. Tie ir jūsu ieradumi uzskatīt sevi par maziem, tā ir bērnišķīga apziņa, nesavienota vienotībā ar citām gaismas būtnēm.

Tas ir izdzīvošanas princips, kurš neļauj jums izdarīt kaut ko būtisku, riskēt ar visu, atdot, izmest, pieņemt u.c.

Jūs vienmēr šaubāties, tāpēc ka jūsu smadzenes tā ir ierīkotas – neuzticēties nevienam un sev tajā skaitā.

Jūs vienmēr nedzirdat savu zemapziņu un tāpēc neizšķiraties par to, ko principā jums ir nepieciešams izdarīt. Mēs pa soļiem šodien izstrādāsim savu Gaismas Būtību un “ielēksim” nākotnē, lai pieņemtu sevi gaišu un pieaugušu.

Mēs nodosim sveicienu sev pagātnē no nākotnes, lai paceltu jūsu pašvērtējumus un izlīdzinātu sevi tagadnē.

Cik gan ļoti mums nepieciešams dzirdēt savu zemapziņu, savu radošo aspektu! Mēs nevaram šo saikni šodien pastiprināt?

Pamēģināsim, ieklausīšos tavā lūgumā. Mēs veiksim “kapitālo remontu” savos zemapziņas “plauktos”, tāpēc ka tur ir ne tikai pozitīvas lietas, bet arī daudz visādu nieku, piemēram, paņēmieni, kā sarīdīt suņus savā starpā, vēlme uzvarēt loterijā, būt interesantam visām pretējā dzimuma personām, piestiprināt sevi ar kniepadatām pie dieva uz mūžīgiem laikiem, un citas blēņas.

Seanss

Nāk enerģijas, ļoti spēcīgas un gaišas.

Šodien ir ļoti laba gatavība. Grupa ir augsta.

Mūsu grupa ir netālu no Diženās Dievietes. Viņa piedāvā paskatīties uz leju uz saviem fiziskajiem aspektiem un pastrādāt ar viņiem, lai vairāk apzinātos un justu.

Mūsu aspekti fiziskajā plānā ir apjukuši un izskatās kā apmaldījušās Dvēseles, tāpēc ka labas programmas iekšienē ir, tās ir pieņemtas, apzinātas, bet tik daudz vēl iekšienē ir baiļu, tik daudz ierobežojumu, tik liela nevēlēšanās ātri virzīties! Mēs varam virzīties lieliem soļiem, bet drošāk ir pa pussolītim.

Ir saredzamas bailes saslimt, bailes no vecuma, pielūgsme, kura ir sastrādāta gadsimtiem, stipra apziņas aprobežotība, neizpratne, kā savienoties ar zemapziņu.

Man nav kaut kādā žēluma, iecietības pret savu fizisko aspektu. Es objektīvi aplūkoju to, kas es esmu fiziskajā plānā. Es sevi nenosodu, bet vienkārši konstatēju. Domas par saslimšanas iespēju, pa vecumu ir, kaut arī es tās līdz šim neapzinājos, bet tagad, lūk, ieraudzīju. Es vienmēr esmu teikusi, ka esmu vesela, un man viss ir labi. Bet zemapziņā ir ielikts: vecums – tā ir slimība, vecums – tā ir nespēcība un nevēlams stāvoklis. Tas nav šī aspekta trūkums, bet drīzāk īpašība. Ja paskatās uz citiem manas Dvēseles aspektiem, kuri pašlaik ir uz šīs planētas, tad mans aspekts nav pats sliktākais, drīzāk veiksmīgāks. Citos ir vēl vairāk dusmu, bēdu, baiļu, nožēlu, ciešanu.

Un es raugos uz to no Diženās Dievietes aspekta, kurš ir nemirstīgs.

Mēs aplūkojam sevi no saviem saules aspektiem, nenosodot, bet konstatējot. Un katrs pašlaik var aplūkot kaut ko savu un piebilst.

- bailes no bezpalīdzīga stāvokļa nākotnē.

- bailes no vecuma un vientulības.

- jūtu lielāku potenciālu dzīvē virzībai, nekā to zinu.

- bailes no nāvējošas slimības un vientulības.

- es redzu savu “raujošos” uz augšu fizisko aspektu, bet ar šo manu dedzību darīt labu es neviļus ievainošu citus. Šo programmu es jau sāku apzināties pirms šī seansa.

- man ir ļoti daudz baiļu, ierobežojumu, baidos neizpildīt savu misiju, un tajā pašā laikā ir arī bailes sākt, un sevi par to nosodu.

 

Tagad mēs dodamies uz nākotni, uz Kristus-apziņu uz planētas (augstāko mentālo plānu).

DD: Jūs vēl varat atnākt uz 2-3 dzīvēm uz planētas, lai palīdzētu celt Zemes apziņu. Taču, lai būtu par skolotāju, ir labi jāiemācās apzināties sevi, un tagad mēs pārbīdām sevi par vienu dzīvi uz priekšu.

Tātad mēs pašlaik izrādāmies savā Planetārās vienotības aspektā, Kristus-apziņas līmenī.

Un tagad mēs atrodam sev to pašu aspektu sakrālajā sirds telpā, caur Planetāro aspektu savienojamies ar savu Iekšējo aspektu.

Mums tagad būs zemapziņas ģenerāltīrīšana.

Mēs izrādāmies pie durvīm, pie kura karājas plāksnīte – “MANA ZEMAPZIŅA”. Ieejam lielā zālē ar daudziem plauktiem, kuros “sakrautas” visas mūsu zināšanas un bailes – pieliekamais visam, ko esam sakrājuši visā dzīvē.

DD: Jūs pēc tam uzmanīgi paskatieties uz to, kas tur ir.

Tagad mēs pieiesim pie plaukta “MANAS BAILES” un paskatīsimies, kas tur ir.

Un sākam šīs bailes savākt lielā maisā (no zelta tīkliņa vai no briljanta liesmas). Pirms šīs bailes aizvācam, tās ir nepieciešams apzināties.

Viena no lielajām bremzēm ir morāle. Dabiski, visi baušļi paliek kā rases izdzīvošanas paņēmiens, taču bez tiem eksistē daudzi ierobežojumi, kuri no cilvēka formē “zaķīti”, kurš no visa baidās. Un daudzējādā ziņā tās ir dzimtas enerģijas, kuras tika nodotas, lai izdzīvotu.

1917. gads, 1937. gads, 1941.-45. gadu karš – šie koriģējumi mūsos ienesa: “sēdi klusu, tikai tad tu spēsi izdzīvot”... Un, lūk, mēs ar šīm pārliecībām arī sēžam, mēs baidāmies spert soļus.

“Kādēļ tu lien iekšā? kādēļ runā? kādēļ dari, jo citi taču nedara?” Šis bezgalīgais “kādēļ?” nelaiž mūs kaut ko paveikt.

Vācam prom šos ierobežojumus.

Un pašlaik mēs jūtamies šajā līmenī lieli, stipri, pieauguši, atbildīgi, viedi, enerģētiski piesātināti.

Tas, ko mēs uz Zemes gribējām izdarīt, tas viss šeit ir. Sajūtiet sevi kā lielus Kristus, kā milzīgas Būtnes, kuras paceļas pār planētu un kurām ir atvērts milzīgs potenciāls. Tas ir atvērts tieši pašlaik.

Tā tad arī ir mūsu nākotne. Un no šī nākotnes aspekta mēs sakām sev, tam fiziskajam mazajam aspektam, kurš pašlaik ir Nataša, Anatolijs utt.: “Paskaties, kāda es esmu! Tā esi tu! Sajūti, ka mēs esam VIENS! Sajūti, cik tev ir iespēju jaunradei!”

Un šajos plauktos, no kuriem tu novāci bailes, noliec savu neizlietoto potenciālu. Un tas ir 90%.

“Paskaties, cik tu esi Liels! Un paskaties, cik tu maz vēl esi izpildījis uz Zemes. Tik daudz vēl var izdarīt! Soļo lieliem soļiem. Un ne no kā nebaidies. Tikko tu soļosi lieliem soļiem, viss tevī atklāsies. Visums sāks tev palīdzēt. Viss atnāks pie tevis! Viss, ko tu vēlēsies!” (runa ir par garīgo potenciālu).

Iedodiet sev tādu grūdienu, lai tiktu galā ar saviem uzdevumiem.

No augšas kā lielais Kristus-apziņas aspekts dodam sev enerģētisku “dotāciju” ar mīlestību, ar sava “lejas” stāvokļa izpratni, dodam sev brīvību darbībām, bezbailību kā drosmi, kā izpratni, ka tu neesi viens Visumā, tevi atbalsta grupa, no augšas atbalsta Skolotāji.

Un ja jūs tagad pāriesiet uz apakšējo plānu un paskatīsieties no fiziskā cilvēka skatpunkta, – jūs sarunājaties ar savu Augstāko Es.

Ieņemiet sevī visu, kas jums tiek dots no augšas. Piekrītiet tam! Pieņemiet to! “Jā, es to varu! Un nomainu savas bailes ar savām iespējām.”

Mēs virzāmies tālāk sirds iekšējā telpā, un mēs atkal esam pie sava plaukta, tas ir piepildīts ar skaistām lampām, kuras spīd. Tās ir mūsu iespējas.

“Mēs virzīsimies ātrāk, stiprāk un spēcīgāk!” – “Iegrūžam” to savā zemapziņā.

Mēs varam organizēt grupas, vietnes sociālajos tīklos, saziņu pa skaipu, pastaigas pa mežu, parkā, turklāt daloties savās zināšanās, varam strādāt ar bērniem, sniegt seminārus un meistarklases, rakstīt dzeju, konsultēt...

Darbs rit tālāk, un mēs virzāmies pie nākamā plaukta ar plāksnīti “MŪSU PLĀNI”. Un virs tiem plāniem, kuri ir izpildīti, deg uguntiņa. Bet tie plāni, kuri mums nav izpildīti, stāv kā nedzīva krava.

Man 10 procenti ir izpildīti, 90% nē. Bet pa lielākai daļai man nav izpildīti saimniecības darbi mājās, un es gribu to visu salikt vienā plauktā. Savā misijā es esmu izpildījusi 80%. Bet visi pārējie plaukti stāv tumši – tur ir dārzs, sapnis par mazbērniem utt.

Un tagad visus šos plānus, kuri stāv lielā kravā un atņem mūsu enerģiju, mēs atkal saberam grozā un sadedzinām, atstājot to, kas spīd.

Kad es aizvācu visas grabažas, plauktus automātiski aizvēra skaistas statuetes, attēli – skaistums.

Mūsu nākamais darbs. Pienākam pie plaukta – “MŪSU NĀKOTNE”. Un arī tie ir mūsu sapņi un plāni.

Un man tie ir tukši. Stāv tas, ko novietoju “nakts teletaipā” – Krima. Un mēs izliekam savus plānus uz nākotni. Parādās Skolas 3. pakāpe. Es pateicos par saviem plāniem savam AEs.

Pārejam pie nākamā objekta – “PIELŪGSMES”. Tur stāv to, kurus mēs pielūdzam, attēli, statujas.

DD: Nevienai būtnei jūsu pielūgsme nav vajadzīga. Tas bija vajadzīgs astrālajā plānā, kad šīs būtnes atradās egregoros. Pielūgsme bija vajadzīga, lai viņas barotos ar šīm enerģijām. Pašlaik visas augstākās būtnes ir izgājušas uz augstāko plānu un vēl augšupceļas. Tāpēc pielūgsmes enerģijas nevienam nav vajadzīgas. Apzinieties sevi tajos pašos plānos, kuros ir būtnes, kuras jūs pielūdzat, kā vienlīdzīgus viņām, un jūs pārstāsiet pielūgt tās būtnes, kuras stāv jums blakus. Piemēram, Kristu, Valdnieci Mariju, Diženo Dievieti, Debesu Tēvu, kurš jūsu iekšienē ir jūs paši.

Taču mēs tik augstu vērtējam un godājam šīs augstākās enerģijas, ka to var saukt pat pielūgsmi. Un mums patīk dziļā godināšana, cieņa un pietāte, kādu mēs ieliekam lūgšanās, sarunās ar Augstākajām apziņām.

Man uz plauktiņa ir Dievmāte, Jēzus, Šri Juktešvars, Pisandrs, Gabriēls Mihaēls...

Kā apjēgt un nomainīt šīs pielūgsmes programmas?

DD: Tā, kā baušļos ir teikts: “Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem.[1](“Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им.”)

Apvienojiet visus savus elkus Visā, Kas Ir. Viņi visi ir Dieva daļiņas, tāpat kā jūs. Un mēs visi esam vienlīdzīgi, un mums augstākajos plānos nav vajadzības pēc pielūgsmes, saproti to. Sev jūs, protams, varat, bet labāk kā instrumentus izmantot citam citu.

Lūk, pašlaik es dodu jums zināšanas – es esmu instruments jūsu apziņai. Es nepieprasu īpašus pielūgsmes elementus, speciālus pielūgsmes paņēmienus. Un mēs strādājam ar jums kā skolotājs ar mācekli. Tas ir normāls jūsu kā mācekļu stāvoklis, un, kad jūs strādāsiet ar saviem mācekļiem, jums arī būs sveša jūsu mācekļu pielūgsme pret jums. Mēs gatavojam jūs par skolotājiem, tā ir jūsu nākotne. Tāpēc uzreiz vācam prom pielūgsmes programmas, lai jums tas zemapziņā nebūtu. Viss, Kas Ir, visi Skolotāji, visas Būtības, visi Ercenģeļi, Diženā Dieviete, Debesu Tēvs – tas viss ir Viens, jūs tajā skaitā arī esat Viens, kā šī Viena daļiņa. Daļiņa sevi Lielo nepielūdz, viņa pati tas ir.

Divas pozīcijas: vai nu es tas esmu un nepielūdzu, vai arī es pielūdzu un tas neesmu.

Mums tā vienmēr ir bijusi lepnība, visas reliģijas ir teikušas: Ir Dievs, bet tu neesi Dievs.

DD: Reiz apzinājies šo programmu, tu to pamanīsi savos turpmākajos uzvedības aktos. Tu to sapratīsi un labosi. Lai izietu uz Kristus-apziņas līmeni, nevar pielūgt.

Kad tu saplūsti augstākajās vibrācijās ar saviem augstākajiem aspektiem, tu esi viņi. Tu esi tā daļiņa, kad pielūdz – notiek dalīšana.

Tagad man tas viss ir nostājies savā vietā – tu nedali sevi – Es un ne Es.

- Bet kā tad svēto pīšļu pielūgšana?

DD: Jums ir brīvā griba. Ja gribat, atstājiet sev uz plauktiņa kaulu pielūgšanu, ja jums tā gribas. Tādu atsevišķu svēto pīšļu pielūgšanas trauku, kuru jūs aizvāksiet nākamo reizi.

Un tagad es lūdzu, lai mūs pieved pie plauktiņa ”LABAIS”, kuru mums patīk “nodarīt”. Kas ir labais? Šis jautājums man vienmēr ir bezgalīgs. Mēs atnācām šurp, lai iemācītos atpazīt labu un ļaunu. Mēs varam uzskatīt, ka darām cilvēkam labu, bet viņam tas var būt ļaunums, tas ir, es atņemu viņa karmas mācības, un viņš ir spiests to atkārtot nākamajā dzīvē. Es varu viņu izdziedināt, kad viņam ir jāizcieš, tāpēc ka es uzskatu, ka man viņš ir jāizārstē. Jeb es lienu ar savu palīdzību, kad man nelūdz. Jeb es bezgalīgu dodu padomus.

Un tas nav viss. Mēs lienam iekšā pat augstākajās vibrācijās un mēģinām tur kaut ko izmainīt. Kristus-apziņas plānā ir mūsu aspekts. Un mēs mēģinām tur kaut kādus savus darbus uzspiest un tur tos izveikt. Un piespiest viņam izdarīt to, ko mēs gribam.

Mēs ārstējam planētu, apgaismojam visus stūrus, mēģinām ietekmēt kara darbības, vēršam uz tām gaismu, vācam prom slepenas militāras konstrukcijas kosmosā, lūk, cik lielā mērā tā ir mūsu darīšana? Un vai tas ir labums planētai, kad mēs tīrām un piepildām viņu ar mīlestību, gaismu? Cik lielā mērā tas ir pareizi?

DD: Viss, ko jūs darāt mīlestību – tas ir pareizi. Un jūs varat tā strādāt – ar gaismu un mīlestību, taču nepārkāpiet savas kompetences robežas. Planētas attīrīšana – tā ir jūsu kompetence.

Taču eksistē vēl cilvēku apzinātā griba. Jūs varat piedāvāt un atbalstīt, bet ne spiest uz cilvēkiem. Ja cilvēks negrib vai nevar uz šodienu, vai uzskata, ka tas ir lieki, tās ir viņa tiesības – atteikties no visiem jūsu priekšlikumiem. Un jums nav jāpavainojas. Pieņemiet viņu tādu, kāds viņš ir. Viņš iziet savas mācības. Jā, varbūt viņš cieš, bet tās ir viņa tiesības. Viņš nav jāglābj. Tas attiecas uz jūsu bērniem, mazbērniem, vecākiem.

Tā ir nopietna problēma sabiedrībā, kad jūs ar sevi nenodarbojaties, bet nodarbojaties ar citiem cilvēkiem. Un jūsu enerģiju, kura jums dota izaugsmei un atdevei citiem cilvēkiem, jūs tērējat nevajadzīgām lietām.

Mums vēl ir grūti atšķirt – vai to vajag, vai nē. Mums liekas, ka viss, ko mēs darām – tas viss ir vajadzīgs. Kā mums to atšķirt?

Atšķirt – tas nozīmē uzdot sev jautājumu, vai es gribu to darīt, jeb tas man ir uzspiests? Vienmēr domāt par sevi, nodarboties ar sevi, just sevi. Cik lielā mērā es gribu to darīt? Cik pareizi tas man liekas? Cik lielā mērā mana enerģija ir piemērota tam, ko es daru? Cik lielā mērā mani tas iedvesmo?

Cik lielā mērā AEs piekrīt tam, vai es necīnos ar AEs?

Un mēs tagad esam pienākuši pie šī plauktiņa “LABAIS” un skatāmies, kas gan tur mums ir? Kādi tur ir projekti?

Man viss plauktiņš ir tumšs, es varu teikt, ka viss, kas tur guļ, nav apgaismots. Vai tiešām viss, ko es daru, ir veltīgs, nevajadzīgs?

Diženā Dieviete ieslēdza, un apgaismojās visi plaukti.

DD: To, ko nevajag, mēs izmetām. To, ko esi iecerējusi, skaties – ko vajag, ko nevajag.

Tur ir slēdzis, un mēs varam ieslēgt. Un sākam aplūkot savus Labā projektus, kurus, mēs gribam veikt uz Zemes.

Un tagad mēs esam gatavi domāt par visiem. Padomāsim par sevi.

Un Dieviete atgriež mūs pie sevis un saviem pašu projektiem: nevis “kā labā es kaut ko gribu izdarīt”, bet “es” un “no manis”. Kādēļ es to daru? Cik noderīgi tas ir tiem vai tam, kā labā es to daru? Varbūt es savā labā to daru, un cik tas ir noderīgi?

Es smēķēju – cik man tas ir noderīgi? Es mīlu saldumus – cik man tas ir noderīgi? Vajag klausīties sirdi, tikai viņa var pateikt priekšā. Cik lielā mērā mūsu projekti ir vajadzīgi pārējiem? Un raugāmies mēs no Kristus-apziņas līmeņa, nevis no cilvēciskā jēdziena, ka “mēs visu darām lieliski, un mēs tik gudri un labi”.

DD: Pajautājiet sev, vai es gribu to darīt, jeb man tas ir uzspiests? Vienmēr domāt par sevi, nodarboties ar sevi, just sevi – cik pareizi es daru.

- plauktā ir milzīga balta kārba, atveru, milzīgi daudz cilvēku, viņi ir maziņi, kā figūriņas. Es visiem gribu palīdzēt.

- man arī ir vēlme visiem palīdzēt.

- dažreiz mēģinājumi savā redzējumā nonest izvēršas savas pozīcijas uzspiešanā.

Ir kas tāds arī man, kad man gribas “iegrūst” problēmas risinājumu, un es mēģinu, kā saka, “ielikt savu redzējumu”. Bet no otras puses, cilvēks ir vērsies pēc palīdzības, atnākot uz konsultāciju.

DD: Tu visu dari pareizi. Tu izteici, varbūt pat stipri izteici, bet cilvēkam vienmēr paliek gribas brīvība pieņemt to vai nepieņemt.

Cita lieta, kad mēs dzīvojam ar tuviniekiem un katru dienu mēģinām “aplaimot” no sava skatpunkta un kaut ko viņiem uzspiest, “mēs taču labāk zinām”.

- bet man pirmkārt ir jāpalīdz sev.

Nupat tika izteikta galvenā doma, mums visiem pirmkārt ir jāpalīdz pašiem sev.

- vai var savas enerģijas sūtīt ūdens, gaisa, zemes un uguns elementāļiem, jeb viņi paši to izmanto?

DD: Jūs taču sūtāt cilvēkiem un varat sūtīt elementāļiem, bet zemāku enerģiju, rēķinoties ar to, kas viņiem ir noderīgi, citādi liela uguns viņus sadedzinās. Viņus arī var “barot”, teiksim, kad jūs strādājat ar planētu, no Kristus līmeņa.

 

Man skolotāji vienmēr saka: “nodarbojies ar sevi, tāpēc ka ar tevi vairāk neviens nenodarbojas. Bet tu mēģini nodarboties ar visiem, izņemot sevi.” Nodarbojies ar sevi – atkal atgriežamies pie sevis.

Un, lūk, tagad uz šī Labā plauktiņa apzinieties tēmu – nodarbošanās ar sevi. Ko jums vajag vēl savā labā izdarīt? Kādi jums ir mērķi? Kādas ir prakses, nodarbības ar sevi?

Tas attiecas uz sevis dziedināšanu, tas attiecas uz savu misiju kaut ko izpildīt un atdot, tās ir meditācijas ar DD, meditācijas ar AEs, kurām ir jākļūst par ikdienas praksēm. Un, kad jūs sevī ieviesīsiet lielāku kārtību, pie jums sāks tiekties cilvēki, kuri redzēs jūsu gaismu, kuri sapratīs, kādēļ jums ir vajadzīgi viņi. Tāpēc šajos plauktos novietojiet to, ko jūs uz šodienu saprotat kā “es vēl varu izaugt”.

- uz jautājumu, kas man ir labais? mana sirds piepildījās ar milzīgu mīlestību.

Tā ir mīlestība pret sevi. Un mīlestība pret pārējiem. Bet cik bieži jūs visus mīlat un aizmirstat par mīlestību pret sevi. Un jūs meklējat, kurš ir vainīgs jūsu problēmās, neaizdomājoties, ka vienīgais vainīgais – tie esat jūs paši. Un, mēģinot tikt skaidrībā ar sevi un savu nekārtību, slimībām, ar kaut kādām kļūdām, ar kaut kādiem smieklīgiem stāvokļiem, jūs sevis labā daudz darāt. Tas jūsu vietā nevienam nav jādara, jums pašiem ir jāiemācās apzināties savas domas, domas kārtību un savas jūtas, jūtu vibrācijas un savas reakcijas kā darbības.

Man šis plauktiņš ir piepildījies, augšējais – mīlestība pret sevi, otrais – mīlestība pret planētu, pret cilvēkiem, trešais – mīlestība pret saviem augstākajiem aspektiem, pret visu augstāko. Es centīgi tur noslauku putekļus, savedu visu pilnīgā kārtībā.

Un ir apakšējais plaukts – tur ir interese par visu aizliegto, slepeno, pat par kaut ko netīru, ziņkārība.

DD: Un to visu labāk sadedzināt, lai tas pat neparādītos.

Gaismas Būtnei, ja viņa redz, ka planēta ir slēgta, pat vēlēšanās nerodas tur iekļūt. Vienkārši nerodas domas pārkāpt likumu.

Lūk, jums ir jābūt tādiem pašiem. Tas nav vienkārši godīgums vai kaut kāds ierobežojums, bet, lai jums pat vēlēšanās nerastos pārkāpt likumu vai kaut kādu aizliegumu. Ir jāatceras, ka šo aizliegumu nevis vienkārši kāds ir uzstādījis, bet vienkārši jūsu pašu interesēs.

Un, lūk, šo interesi pārkāpt noteikumus un galvenos likumus mēs pašlaik iztīrām un izdedzinām. Darbs ar tumšiem spēkiem, kaut kādi rituāli, ar kuriem mēs kādreiz esam strādājuši pagājušajās dzīvēs, to mēs novācam un sadedzinām, to mums vairs nevajag.

Es uzdodu jautājumu: man ir iesvētījums atlantu spēkā, tas ir tāds tumšs liels aspekts. Tas ir milzīgs spēks.

Spēks – tas nav niknums, spēks – tas nav velnišķīgs spēks, tas vienkārši ir liels spēks, tas nav saistīts ar ļaunumu, tas nav saistīts ar kaut kādiem morāles pārkāpumiem, ar meliem, ar tirāniju utt.

Un vēl paskatieties, vai jums tur nav vēlmes valdīt par citām būtnēm, tāpēc ka jūs visi esat bijuši tādā postenī, kad jūs pielūdza, metās jūsu priekšā ceļos, jums bija kalpi, jums kalpoja, un jums tas patika. Atrodiet šo momentu šajos plauktiņos un novāciet kā atkritumus.

Vēlme valdīt jums patraucēs, kad visas programmas būs atvērtas augstākajos plānos, tas būs neglīti. Vēlme valdīt pār tiem, kas ir ar tevi kopā, pārvaldīt viņus, pamācīt viņus, apmācīt, kad tev nelūdz – tam nav jābūt jūsu iekšienē, tas ir, tā ir spēka lietošana nevietā.

Tagad pieiesim pie plauktiņa “MANA VESELĪBA”.

Un skatāmies, kas tur ir? Bailes, bailes, bailes.

Apzināmies savas bailes un aizvācam-sadedzinām. Un piepildām visu ar skaistumu, veselību, augstām domām, mīlestību pret sevi, savu ķermeni, pret sajūtu momentiem, pret pareizu barību un tīru ūdeni, pret dienas režīmu, rūpēm par sevi, dziļu psihomātikas izpratni.

- pats galvenais, ka es neredzu bailes, es redzu spēku.

Mēs vācam prom bailes, bet spēks lai paliek.

- Es sapratu. Blakus savam spēkam vajag “nolikt” mīlestību, tad tas būs vienlīdzīgi.

Un pēdējais plauktiņš “ATTIEKSME PRET BĒRNIEM”.

Bērni ir mūsu nākotne, tas ir mūsu dzimtas turpinājums, valsts un Zemes nākotne.

Skatāmies – kas mums šeit ir? Pamācīšana, vecāku kontrole, es labāk zinu, tu nesaproti, tev ir jābūt kā visiem utt. Vācam prom un sadedzinām.

- Man radās līdzcietība pret bērniem.

Viņi atnāk un “kūleņo” šeit, bet cik daudz negatīva viņiem dod pašu vecāki. Kādus piemērus viņiem rāda – saka vienu, dara otru, domā trešo. Cik daudz liekulības vēl ir iekšienē, vēlmes, lai viņi būtu labāki par mums.

Tagad var nolikt sev priekšā bērnu un saprast, ko es vēl jūtu pret viņu, kas prasa koriģējumu.

Un piepildām plauktiņu ar burvju bumbām, kurās ir mīlestība pret saviem bērniem un pret visiem bērniem. Un kas var strādāt ar bērniem – ar saviem talantiem bērniem.

Lai tas būtu pats skaistākais skapītis no visiem! Lai tas mirdz briljantos no jūsu talantiem, jūsu mīlestības, augtākām attieksmēm pret bērniem, kā pret līdztiesīgām Dvēselēm, kurām ir savas tiesības izvēlēties.

Un paceļamies tagad uz savu Kristus-apziņu, tas ir mūsu nākotnes aspekts, ar kuru mēs reiz dzīvosim. Un paraudzīsimies uz sevi mazo, attīrītu, vai ir starpība?

Varat nolikt divas figūras, pirms darba un pēc. Kas ar jums notiek pašlaik?

Pirmajā gadījumā es esmu noslogota ar šo nastu, otrajā gadījumā – augstāk un brīvāk, enerģijas, gaismspējas ir vairāk.

Un, ja dzīvē kaut kas bremzēs, var atnākt uz šo pašu vietu un ieskatīties atbilstošajā skapītī.

Es pateicos DD par lielisko praksi!

Paskatieties, cik viegli jūs atraujaties no Zemes un cik viegli jūs augšupceļaties. Tās ir jūsu nasta, kura jūs spieda, kā smilšu maisi. Tagad jūs viegli atgrūžaties un viegli paceļaties. Un jums būs vieglāk augšupcelties, jums nebūs šīs nastas.

Un pašlaik DD salīdzina mūs ar Dieviem, viņi ir tik viegli, caurspīdīgi, kuri viegli gūst baudu un jūt šīs dzīves garšu. Un iekšienē maigums, daudz mīlestības, Dievišķais stāvoklis.

- spēku ir nepieciešams līdzsvarot ar mīlestību.

Mēs vienmēr esam teikuši, ka spēks bez mīlestības – tas ir rupjš spēks.

Bet spēks ar mīlestību – tā ir varenība.

Spēks – tas ir neitrāls stāvokli, viņu var izmantot ļaunumam vai labumam. Gan tur, gan tur spēks ir vajadzīgs. Agrāk mēs uzskatījām, ka spēks – tā ir viena lieta, varenība – tā ir otra, taču spēks – tā ir varenības komponente. Tāpēc spēks – tas ir piepildījums ar enerģiju, tas ir garīgais serdenis iekšienē, izturība dzīvē. Un, ja iekšējā spēka nav, tevi salauzīs. Tev vienmēr ir jābūt stiprai. Mēs nevaram dzīvē daudz kam paiet garām.

Tagad apkoposim rezultātus.

Mēs iztīrījām pagrabus, to, ko mēs agrāk neapzinājāmies, neredzējām. Iedevām zaļo gaismu savam 90% potenciālam.

- vērtību pārvērtēšana un atbrīvošanās no vecām un nevajadzīgām programmām, lai ietu uz priekšu.

- nepieciešams nodarboties ar sevi, mīlestība pret sevi un citiem.

- zemapziņa – tā ir mūsu personības lielākā daļa, kuru mēs nupat atjaunojām, evolūcijas virzības dēļ.

- darboties un dzīvot ar jaunu redzējumu uz planētas – spēks + mīlestība = varenība.

Es aicinu neatteikties no sava spēka, mēs varam viņu vienkārši apvaldīt. Un nekādā gadījumā viņu nevienam neatdot un netaisīt no sevis “vārgu sirmgalvi” (“божьего одуванчика”), tāpēc ka mums vēl daudz dzīvē jāsasniedz. Šeit bez iekšējā spēka neko neizdarīsi!

Un tagad mums aplaudē! No augšas nāk prieka enerģijas!

Priecājas, ka mēs paši nonācām pie šīs apzināšanās.

Pateicamies visiem, kas ar mums strādāja. Vēlreiz iemīlēsim sevi jauno, sajutīsim savu vibrāciju Gaismu, prieku, brīvību.

Un es aicinu jūs uz garīgu pacelšanos!

Pateicība.

 

Pievienots 31.01.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/bolshaya-chistka

Tulkoja Jānis Oppe


[1] 2. baušļa latviskojums ņemts no Septītās dienas Adventistu Baznīcas versijas. Skat. “Desmit baušļi” https://lv.wikipedia.org/wiki/Desmit_bau%C5%A1%C4%BCi (Tulk. piezīme)