Красота – человеческая и духовная

Skaistums – cilvēciskais un garīgais

Skaistums – cilvēciskais un garīgais. Avots un Mājas

(Diženās Dievietes seanss 17.09.14)

17 10 05 01

Dārgā Diženā Dieviete, es sveicu Tevi!

DD: Šodien mūsu tēma – Skaistums, cilvēciskais un garīgais. Mēs ne tik sen runājām par garīgo skaistumu, bet šodien mūsu priekšmets būs Matērija un Gars, divi paši galvenie Radītāja aspekti, pasaules-ēkas pamati, kuri tiek radīti Mīlestībā un Skaistumā.

Starp Garu un Matēriju, kā jūs paši saprotat, stāv ne tikai cilvēka Dvēsele. Jums gars, dvēsele un ķermenis ir trīs ekvivalenti lielumi. Patiesībā tās tā nav. Jūsu Dvēsele ir ļoti plāns starpslānis, sastāvošs no apmirdzētām apzinošām būtnēm, kuras dzemdina saprātu un Sevis apzināšanos daudzdimensionalitātē. Citu starpslāņu vidū ir daudz apziņu variantu, kuri ir iekārtoti citādi un tāpēc jums nepieejami izpratnei.

Piemēram, Es. Man nav Dvēseles kā cilvēkam, taču Es lieliski mijiedarbojos ar jums un palīdzu jums izaudzēt jūsu Garu un izdziedināt Dvēseli.

Jūs visi izaugat no manis, tāpēc kopš senatnes jūs pielūdzāt Mani kā Lielo Māti. Tā arī ir, jūsu dvēseles kā mazas piciņas izaudzēju Es, izdziedināju un audzināju tā, kā vajag planētai.

Lai stādītos priekšā, kādi vēl dvēseļu varianti ir, nonāciet uz Jupitera, uz gāzveida planētas, kur ir daudz citādu būtņu, kuras uzbūvējušas citādu civilizāciju. Daži no jums varēja ar viņu iepazīties izglītojošo braucienu laikā, taču diez vai jūs to atceraties.

Es atceros vienu savu būtni, kā gāzē peldošu amorfu plankumu.

Tas ir uz Sīriusa, uz vienas no gāzveida planētām. Un, protams, uz katras planētas ir citāda iekārta, citādas detaļas, citāda saziņa un citāda dvēsele, un citāds skaistums.

Tad kas gan tāds ir Skaistums? Kā var vispārināt visus citus “garīgos starpslāņus”, lai saprastu Dieva-Radītāja Vispārīgumu un Dabu, lai zinātu, kas ir svarīgi jūsu garīgajā ceļā?

Šodien mēs sāksim izzināt pasaules-ēkas pamatus un iekļūsim Tēva vissvētākajā, viņa radošajā darbnīcā, sajutīsim, kā viss tiek radīts, ar kādu mērķi, kas ir radīšanas jēga un tās temps, Dievišķība un Svētums, Skaistums un Slava, Tēvzeme un Mājas.

Kādēļ Viņš rada pasaules, valda un, tajā pašā laikā, ir atkarīgs no tiem, kurus pārvalda. Ir atkarīgs no tiem, kuri ne vienmēr zina un atceras savas Mājas un Tēvu.

Viss, par ko Es runāšu, nebūs jums jaunums, tāpēc ka Mājas jēdzieni ir iebūvēti jūsu apziņā, taču pagaidām pa īstam netiek apzināti.

Skaistums – tā ir svētlaime. Jebkura Dvēsele, kura atrodas svētlaimē, atrodas Skaistumā. Viss, kas ir neglīts vai destruktīvs, sāk brukt, atņem jums svētlaimi un mieru, tādu maigu dvēselisku stāvokli, kad viss ir viengabalains, viss ir pabeigts, kad viss, ko tu šodien esi iecerējis, uz šo mirkli ir izdarīts. Nākamais plāns tev iemiesosies pēc tam.

Miers un svētlaime – tas ir tas stāvoklis, kad Radītājs ir kaut ko radījis un ir apmierināts ar to, ko Viņš ir radījis. Un Viņš tad saka: “Tas ir Skaistums”, tāpēc ka Radītājs rada iedvesmā, un visos savos Radījumos viņš iemieso Sevi, savu daļiņu, savas ieceres, savas vajadzības, savu uzmanību un savas skaistā idejas un tēlus.

Šie tēli nāk no absolūtisma, tāpēc ka Radītājs rada absolūtismā. Taču Radītājs šajā absolūtismā ieliek nepabeigtību, iespēju izmainīt, vēl vairāk attīstīt un pilnveidot, lai būtu kurp virzīties, lai pasaules attīstītos un augtu. Un, ja Viņš vienkārši radītu Sevis līdzību, kāds Viņš Ir, un nedotu iespējas neko izmainīt, tad viss Viņa radītais nekustētos un nemainītos. Un būtu pamiris radīšanas akts.

Bet tajā pašā laikā, kad viņš radīja, viņš ielika savu, cilvēciski sakot, dvēseli, kura balstās uz Dievišķo Skaistumu. Un viņš mēģināja visos savos radījumos šo Skaitumu izpaust.

Cilvēks Skaistumu saprot savā veidā – kā ārējo un iekšējo. Bet Radītājs to saprot kā radīšanas Pilnību, kad visas pasaules papildina cita citu, būdamas Vienotība, un, ja kāda pasaule pabeidz savu attīstību, rodas nākamā. Ja kaut kas izmainās radījuma serdenī vai perifērijā, Radītājs jūt nepietiekamību un piepilda to. Viņš jūt mainību, galīgumu, bet viņa tēma ir bezgalība, tāpēc šo galīgumu viņš pārvērš jaunā dzimšanā, vēl skaistākā.

Viņš apgūst visas mācības, kuras pieder miljardiem dvēseļu, kā pieredzi. Viņš izmanto Visu un rada nākamo radīšanas vijumu jeb vilni. Viņš rada, ņemot vērā radušās kļūdas, kuras Viņš pieļāva, radot kaut ko (dvēseles, cilvēku ķermeņus, matērijas variantus un tā tālāk). Un Viņš rada, pilnveidojot Sevi.

Jūsu pasaules – fiziskā, astrālā, mentālā – palīdz Viņam apzināties Sevi. Bet Augstākās pasaules, ugunīgās un pārugunīgās – ļauj, pirmkārt, iznīcināt radījumu, ja tas nav vajadzīgs, otrkārt, atjaunot jaunu, skaistāku.

Viņš iznīcinās to, ko radīja?

Radījumos eksistē tāda forma – pašiznīcināšanās, kad pasaule pārāk aiziet no Radītāja līnijas, un tur sāk notikt procesi, kuri ir pašiznīcinoši. Un nevienam nevajag īpaši neko izgaisināt, iznīcināt, tāpēc ka tie, kas aiziet no Radītāja līnijas jeb programmām, kolapsējas patstāvīgi.

Taču mēs šodien runājam par Pasauļu Skaistumu un par to, kā tās attīstās. Un kādu lomu šajā skaistumā spēlē Dvēsele, Gars un Matērija.

Sākumā eksistēja Gars un Matērija, Dvēseles kā starpslāņa vēl nebija, viņa tika radīta vēlāk. Divi sākotnējie lielumi – Pirmmatērija, kura pārvērtās Matērijā ar Radītāja palīdzību, un Gars, kurš ir Logoss-Radītājs.

Radītājs rada, balstoties uz Sevi. Visur, katrā pasaules-ēkas daļiņā ir viņa Klātbūtne, katra daļiņa ir Viņš. Viņš tad arī šī pasaules-ēka, taču Matērija un Gars ir interpretēti dažādi.

Matērija nespēj apzināties Garu, bet Garam ir ļoti grūti apgūt matēriju, tādā mērā, lai tā viņam pilnīgi pakļautos, tās ir pārāk pretējas lietas. Un Dvēsele ir radīta tādēļ, lai pārvaldītu gan garu, gan matēriju. Tas ir jauns starpslānis, kuru veido Radītāji, kuri vada gan vienu, gan otru.

Radītāji – tās ir Dvēseles. Dvēsele nepastarpināti ir saistīta ar Monādi, ar Garu un nepastarpināti saistīta ar Matēriju, ar materiālajām pasaulēm (fizisko, astrālo, mentālo). Radītājam šie trīs plāni ir viendimensionalitāte, fiziski-astrāli-mentālais – tas ir viens slānis. Bet Dvēsele – tas ir nākamais slānis, ugunīgais, ugunīgais ķermenis.

Visuma Skaistums no mūsu Visuma uzbūves viedokļa ir izpausts simbiozē: viens papildina otru, un viss ir savstarpēji saistīts.

Jūs slikti apzināties savas vajadzības un iespējas tajā plānā, kurā jūs dzīvojat. Jūsu uzdevums – pilnīgi apgūt matēriju, bet jūs slikti apzināties, cik svarīgi ir elementi, stihijas un jūsu iespēja tos vadīt.

Bet ar trakojošu ugunīgu stihiju cilvēkam ir grūti tikt galā, ja tā visu sadedzina savā ceļā. Tāpat ir ar ūdens stihiju, ja tā ir sākusi trakot un aizskalo visu savā ceļā.

Kā mēs varam apturēt tādas stihijas?

DD: Tu runā par izņēmumiem. Ne katru dienu nāk tādi viļņi un ne katru dienu mēdz būt tādi ugunsgrēki. Es runāju par jūsu ķermeni, kurā ir visas stihijas. Un jūs slikti apzināties viņu mijiedarbību (vajadzību pēc ūdens, vajadzību pēc barības, vajadzību pēc siltuma, iespēju atdzesēt sevi karstumā vai iespēju sasildīt sevi aukstumā). Jūs to varat darīt, jogi taču dara to. Cilvēcei kopumā nav iemācīts pilnībā pārvaldīt ķermeni (pulsu, sirds saraušanos, elpošanu).

Man liekas, kas tās ir lielas prasības mums, mēs tad ne ar ko nenodarbosimies, tika pilnveidosim sevi. Bet mūsu uzdevums ir dzīvot sociumā, dzemdēt bērnus, iet uz darbu un tajā pašā laikā nodarboties ar sevi kā garīgu būtni, dziedināt sevi. Tāpēc pilnīgi veltīt sevi ķermeņa apgūšanai mēs nevaram.

DD: Es dzirdēju tevi, tomēr katrs no jums savā ceļā var attīstīt tādu ķermeņa apzināšanos, kura vedīs jūs pie pilnības, kura ir Skaitums. Kad visas ķermeņa daļas būs veselas, viņas būs kā ritentiņi pulksteņa mehānismā, griezīsies, neradot nekādas problēmas. Tam vienkārši vajag veltīt vairāk uzmanības savam ķermenim.

Pašlaik nāk mīksts vilnis mūsu iekšienē, bez informācijas, kā iekšēja karsta noskaņa. Šī enerģija aicina mūs savā ķermenī (tāpēc ka ķermenis arī ir Visums) just visu ķermeņu mijiedarbību, kuru mēs nepamanām.

Lūk, tieši tā Skaistumu saprot Debesu Tēvs. Jūs nepamanāt, kā ķermenis pats par sevi mijiedarbojas. Cik tas ir skaisti! Un jūsu Dvēsele spēja apgūt šo ķermeni, bet nepieliek tālākas pūles, lai būtu viņa saimnieks.

(Iespaids, ka es pilnīgi esmu iekš DD, it kā viņa paņem katru no mums.)

DD: Es tagad nodemonstrēšu jums to Skaistumu, kurš tiek saukts par kosmisko. Viņš ir iekšienē. Viņš ir manī, viņš ir jūsos, visos mūsos.

Manā iekšienē sāka izplesties telpa, it kā atveras iekšējais Visums, ar augstām vibrācijām un zemām vienlaikus, it kā tas ir Viss, Kas Ir – gan Matērija, gan Gars. Un, kā es saprotu, mēs ieejam Planetārajā Logosā, tāpēc ka man parādījās sajūta, ka es esmu visa šī planēta. Viengabalainuma sajūta.

(Mums ir Planetārais līmenis “Viena Apziņa”, augstāk par cilvēku Planetāro Vienotību. Tā ir cita apziņa. Viena Apziņa – tas ir jauns veidojums uz planētas, tas ir tas, kas ir radīts ar cilvēku, viņu augstāko apziņu, apskaidroto, svēto un citu ļoti augstu Būtņu, kuras ir nākušas uz planētu, pūlēm. Viņi radīja Viena Apziņa.)

Tas ir apziņas līmenis, kurā mēs pašlaik ieejam, cits, milzīgs. Šeit mūsu iekšienē ir klātesošs Viss – viss viedums, visa Matērija, Planetārais Gars. Tas ir Monolīts.

Tas ir stāvoklis, kuru mēs jūtam ar sirdi un ķermeni. Šīs vibrācijas iekšienē ir kā “ultraīsviļņi”, it kā vibrētu šūniņas un pat atomi.

DD: Jā. Šeit ir atomu struktūra, un nav nekādu bioloģisku šūniņu. Tā kā jūs ar Saules Brālību daudz reižu esat bijuši tādās smalkās pasaulēs, tad jums nav nekādu grūtību sajust šīs vibrācijas.

Jūtu, kā pašlaik viss piepildās ar Svinīgumu, Slavu un kaut kādām kosmiskām sajūtām, vieglām un pozitīvām, priecīgām.

Mēs to jūtam tieši ar emocionālo un mentālo ķermeni, taču vibrācijas ir ļoti augstas. Kaut ko mēs jūtam, kaut ko nē, bet mēs varam iedomāties, ka ir vēl augstāki aspekti šīm sajūtām, kuras mēs jūtam, un tās ir ļoti spēcīgas.

Iedomāsimies, ka mēs esam ieraudzījuši Radītāju, kāds stāvoklis mums būs? Pārākā atklāsme, pārākā ekstāze. Un tas viss iekšienē, nemēģiniet to atrast kaut kur ārpusē. Es jūtu, kāds mēģina ap sevi kaut ko just. Nē, viss atrodas sirds centrā. Un visa grupa atrodas tur. Tās tieši ir iekšējās sajūtas, iekšējās pasaules, iekšējais visums. Fiziskais plāns – tas ir ārējais visums, samērā ar pacelšanos citos ķermeņos viņš kolapsējas, un mēs kļūstam būtnes, kuru iekšienē ir visa pasaule. Tāpēc mēs pašlaik arī smalkajā plānā jūtam, ka visa pasaule ir manā iekšienē. Bet es – Viss, Kas Ir.

Šis svinīguma un sasprindzinājuma stāvoklis neaiziet. It kā skanētu brīnišķīga Visuma Mūzika.

DD: Pamēģiniet tagad radīt. Dodiet sev iespēju ne vienkārši just to, kas ir, bet mēģināt sveikt šos augstos un skaistos tēlus, ierosināt viņus.

Tas ir liels izglītojošs process – kad Dvēsele tiecas uz to, kas viņai ir nezināms, un mēģina šo nezināmo saprast un pieradināt. Jūs redzat Visuma Haosu, pārveidotu Visuma Svinībās un Pilnībā, kad viss griežas, viss ir pabeigts, viss ir iegriezts un noregulēts uz miljardiem gadu. Un Būtne-Radītājs var baudīt to, ko viņa ir radījusi, lepoties ar to, justies radījuma virsotnē, kā šīs dzīves saimnieks, atbildīgais.

Un uzreiz nāk paralēle ar cilvēku un viņa ķermeni.

Ķermenis – tas ir tas, ko tu esi radījis savā mūžā, tas ir tavs radījums, tas ir tāds pats Visums, un tu to radi katru mirkli un katru dienu.

Visums – arī tas ir tavs ķermenis. Visumā ir daudz pasauļu, un katra pasaule prasa uzmanību un pārbaudi. Katra būtne pasaulē savienojas ar Debesu Tēvu un ir viņš. Bet cik maz viņa apzinās, lūk, šo Visuma Skaistumu!

Diemžēl ir tik maz vārdu, lai aprakstītu to, ko es jūtu! Varbūt jums parādīsies kādi burvīgi tēli?

17 10 05 02

Bet es tagad redzu, ka man iekšienē deg nevis Zeme, bet Saule.

DD: Protams. Kamēr jūs sarunājāties, es jūs pacēlu vēl par vienu līmeni. Sajūtiet tagad, ka jūsu iekšienē ir Saule.

Karstāks stāvoklis iekšienē, un ļoti daudz Gaismas, starojuma. Iekšējā lode ir kļuvusi lielāka, salīdzinot ar planetāro. Un vēl aug un ceļas uz augšu. Un es kļūstu par Saules Logosu. Bet pati Saule iekšienē saspiežas.

Tas ir pārslēgšanās process.

Bet tagad viss iekšienē ir kļuvis citādi, grūti aprakstīts. Kaut kādā lielā, lielā Saules plūsmā es atrodos. Šajā plūsmā ir daudz enerģiju, daudz ugunīguma.

DD. Tā esmu Es. Tā ir jūsu Diženā Dieviete.

Ir iespaids, ka šim ugunīgumam iekšienē ir daudz pasauļu, kuras viņš ietekmē, kā Saules sistēma planētas.

Man pēkšņi radās jautājums: DD, kāds sakars ar tevi ir Lielajai Lācenei?

Tā ir Saules sistēmas, Plejāžu un Sīriusa dvēseļu ciltsmāte. Arī jūsos, katrā cilvēkā, eksistē Lielās Lācenes Grauds, jūs viņu atceraties kā Mājas.

17 10 05 03

Un pašlaik mēs ar jums esam DD joslā (plūsmā), kura atved mūs Māju, mūsu Dvēseļu radīšanas Sākotnes stāvoklī. Tas ir saistīts ar Lielo Lāceni, bet Lācene nav Radītājs.

Dvēseļu Radītājs – tā esmu Es šajā reģionā, pareizāk, mani Palīgi (Apziņas Stari). Viņi rada apziņas formas, apvalkus šīm apziņām dažādos plānos, apzināšanās paņēmienus, jūtas, kuras tiek ieliktas šajās formās, spējas, Radītāja un savu Sākotņu jušanas iespējas un dažādas misijas.

Ir vecas Dvēseles, kurām jau ir sastrādātas šīs iespējas, un ir jaunas dvēseles, kurām ir ielikts šis potenciāls, un viņas vēl to nav atvērušas.

Katrai Dvēseļu jeb apziņas formu plūsmai eksistē savs uzdevums šajā lielajā kaleidoskopā, kurš pastāvīgi griežas un papildina vienu ar otru.

Mēs pašlaik pietuvojāmies Lācenei. Tā ir Būtne, kurai ir savs apvalks, forma... Šeit ir kaut kas ļoti tuvs mūsu Dvēselei, kaut kas unikāls, tāds, uz kuru mūsu iekšienē rodas atsaukšanās, rezonanse un kas ierosina kādas savas senas atmiņas.

Lūk, mēs nu esam atnākuši pie jūsu Māju Skaistuma. Katrām Mājām ir savs Skaistums, kurš katram cilvēkam ir ielikts Dvēselē, taču tas netiek apzināts.

Tagad mēs izdarīsim tādu eksperimentu: pamēģiniet ļoti dziļi ieiet Lācenē un izjust to vibrāciju, to rezonansi, to Skaistumu, kāds bija, radot jūsu Dvēseles šajā reģionā.

Vai visas mūsu Dvēsele tika radītas šajā reģionā?

DD: Jā. Saules sistēmai viss tika radīts šeit. Šeit ir tās Būtnes, kuras ugunīgajā plānā Radīja cilvēka un citu humanoīdu pirmtēlu. Tieši šeit ir jūsu Sākotne, jūsu Mājas, sākuma stāvoklis.

Riešas asaras. Rūgtas asaras, griezīgas. Un mēs atveramies to Radītāju, kuri nodarbojās ar humanoīdiem, Mīlestībai un Skaistumam.

DD: Lielā pārbīde.

No paša matērijas dziļuma jūs esat pacēlušies uz šejieni, kaut gan tikāt radīti Saules sistēmai. Es atveru to milzīgo potenciālu, kurš tika ielikts jūsu apziņās un paceļu jūs ļoti augstu. Lūk, tā tad arī ir lielā pārbīde.

Nebīstieties vēl atvērties, pilnīgi atverieties. Tas, ko jūs redzat priekšā, jūtat, lai tas būtu uguns, lai tas būtu kaut kas neticams – vienkārši ieejiet tur un ne no kā nebaidieties.

Jums ir liela tieksme, jūsos tas ir ielikts – jūs varat sasniegt šo Sākotni un pieskarties Mājām...

 

DD smejas, tāpēc ka mēs to sasniedzām.

Tas, ko Es gribēju, ko iecerēju, izdevās.

Lūk, tas tad arī ir jūsu Skaistums, tas ir tas, kas ir ielikts, kā pats pilnīgākais un skaistākais jūsu Dvēselē.

Pacentīsimies vārdos izteikt, kas gan tas tāds ir, lai vismaz kaut kā apzinātos. Es saprotu, ka jūs visi to jūtat, bet vajag to nosaukt, lai tas pakavētos mums iekšienē.

- Man visu šo laiku bija aizmiguša zīdaiņa tēls, tīrības etalons.

- Es jūtu skaidru degšanu, burvīgs etalona vibrāciju tēls.

- Diženums, lielums, neaptveramība, veselums.

- Radīšanas izvēršanas sākums, sākotne, aizmetnis.

- Dievišķā mīlestība.

- Sēkla, auglis, kurš pēc tam izaugs.

- Dziļums.

DD: Man gribētos, lai jūs, balstoties uz savām sajūtām, balstoties uz savu attīstīto apziņu, radītu Skaistuma formulu. Definīciju – kas tas ir – Kosmiskais Skaistums.

- Harmonija, dziļums, Dievišķā mīlestība, veselums.

- Viss, Kas Ir šajā līmenī, ir Skaistums.

Tas viss ir pareizi, bet es gribu, lai jūs piepūstu vaigus un radītu formulu, kā Radītāji.

- Diženums.

- Saskanīgs Radījums.

- Samērība.

Tātad Skaistums – tā ir Dievišķā Mīlestība, dziļums, harmonija, radījuma saskanīgums, diženums, samērība.

DD: Bravo! Viss, ko jūs uzrakstījāt, tas viss patiešām tā ir. Un trūkst vēl ķirsīša uz tortes... Trūkst kaut kā, ka tieši Skaistums.

- Prieku un sajūsmu dodošs.

- Dziļums mirdz savā tukšumā un, tajā pašā laikā, enerģijā.

- Mirdzoša jēga.

- Trauks, kurā ir tukšums jeb uguns, mirgojošs traukā.

- Mīlestības vispār-pieņemšana.

- Dievišķā potenciāla atvēršana, Radītāja pašizteiksme.

- Evolūcijas attīstība.

- Potenciāls un atvēršana tad arī ir jēga.

Es palūdzu Tēvam, Viņš teica: dzemdināšana mīlestībā un atlaišana uz paša attīstību – tas tad arī galvenais Skaistums.

Es vēršos pie DD: Nu kā, palīdzēja mums Debesu Tēvs?

Viņa smejas: Jā, ar uzvedni taču, jā. Uzvedne jums patīk, skolēni.

Šīs pasaules tiek radītas, lai tās pašas sevi attīstītu. Un šī pašattīstība nes augļus Radītājam.

Kādēļ ir radītas tumšās pasaules?

DD: Bet tumšās pasaules dod Gara iekarojumu dziļumu un izpratni, Skaistuma izpratni. Haoss dod kārtības vērtību, salīdzināšana palīdz mums.

- “Iztaisnojiet spārnus jūs Dvēselei savai Lielajai. Plūstoši celieties debesīs...” (V. Kozlova dzeja) (“Расправьте крылья вы Души своей Великой. Плавно поднимитесь в небеса...” (стихи В. Козлова))

Un pašlaik mums atkal notiek pacelšanās. Paplašināšana manā iekšienē, stāvokļa, kurā es pašlaik esmu, atvēršanās.

Un es atveros kā balta, balta Būtne, kā Baltā Lācene, tikai kosmiskā. Nē, nevis Baltā Lācene, bet kaut kas tāds mīksts un balts, un man apkārt it ļoti spoža balta Gaisma, tāda pūkaina. Esmu milzīga Būtne ar stariņiem ap mani. Apbrīnojami.

Vai tiešām es esmu iegājusi Lācenē?

DD: Jā, tu iegāji Lācenē.

Es domāju, ka jūs arī iegājāt, vajag tikai to sajust.

DD: Lūk, jūs nu tagad esat mājās.

Mēs saprotam, ka mēs esam ne tikai Debesu Tēvs, bet arī Lielā Lācene. Viņa rada mūs no sevis, mūsu apziņas daļiņas šeit sāka savu eksistenci. Bet Dieviete audzināja šīs daļiņas.

DD: Un jums, lūk, tā ir pilnība. Lūk, šī Būtne jums ir pilnības, augstākā potenciāla paraugs.

Man atnāca, ka mēs šo potenciālu kā cilvēce droši vien varam pārvarēt?

DD: Sākumā līdz tam izaudziet. Un pēc jau domāsiet, kā pārvarēt. Katrai jūsu Dvēselei vēl uz šejieni augt un augt, bet Mums taču ir jāparāda jums mērķis – kurp augt, kādi jūs kļūsiet, un tas ir cilvēka augstākais potenciāls. Tas ir Augstākais Skaistums. Tas ir Avots un Mājas.

Un es patiešām pašlaik jūtos visuma mēroga Būtne, ne nu tā kā visa pasaules-ēka, bet kā šīs Būtnes daļa. Un var pamēģināt aprakstīt šī Būtnes īpašības. Ļoti augstas vibrācijas un liela neizmērojama Gaisma. Tā ir manu sajūtu robeža. Visi šeit ir pašā galīgajā iespējamajā sajūtā. Bet apziņu šeit es nevaru saprast.

Debesu Tēvs: Tā ir viena no manām rotaļlietām.

17 10 05 04

Viņš uz rokas mazlietiņ paspēlējās ar Lāceni, un rāda man, ka tādu rotaļlietu viņam ir daudz. Bet es tās neredzu. Augstāk par Lāceni cilvēkam nav dots, redzams, redzēt. Nav man tādu sajūtu. Un es viņam lūdzu: izdari tā, lai es ieraudzītu.

Debesu Tēvs: Tās ir neredzamas tev. Lūk, tie tad arī ir jūsu attīstības, izaugsmes un pilnveidošanās potenciāli. Kad jūs uz šejieni atnāksiet, jūs attīstīsieties uz šo pusi, lai ietu vēl augstāk, un tā līdz bezgalībai.

Bet mēs Tevī vai tad neatnāksim?

Debesu Tēvs: Bet vai tad jūs neesat manī? Jūs jau tāpat esat manī.

- Visu enerģiju diženums, neizskaidrojama sajūta.

Es pat teiktu – visu pašu augstāko sajūtu atomsprādziens, kurš mūs nenogalina, bet dod izpratni, ka viņš ir. Un šajā sprādzienā, kodoltermiskās reakcijas iekšienē, izrādās, var eksistēt. Un, savienojoties ar viņu, var vēl gan savā fiziskajā ķermenī būt, gan runāt, gan just. Skatieties, kāda augsta daudzimensionalitāte ir cilvēkam, kādi potenciāli…

Bet paši mēs līdz šejienei neaiziesim.

DD: Jā. Tā biju es, kas jūs pacēla. Jūs manā ķermenī šurp pacēlāties. Jūtat griestus? Pakavējieties tajā. Vāciet šīs enerģijas. Tā ir jūsu Dvēsele, kura pašlaik vāc šo pieredzi, iepazīst to. Pielieciet pūles, lai pagaidām paliktu šajā līmenī un ietilpinātu pēc iespējas vairāk šīs enerģijas, vibrācijas…

Gan jūsu fiziskā ķermeņa šūnas piesūcas, gan jūsu Dvēsele, gan budhiālais plāns, gan atmiskais. Un, protams, jūs bijāt ne tajā Lācenē-zvaigznājā, kurš atrodas pie debesīm. Jūs bijāt jūsu apziņas un eksistences plāna Ciltsmātē.

Dvēseles parādījās šeit, starp Garu un Matēriju?

DD: Ne tikai šeit. Tu vispārini. Bija daudz Radītāju, kuri radīja savas formulas, nevis humanoīdu, bet citas apziņas formas. Bet humanoīdu formas, ar kurām jūs varat izskaidroties, lūk, šeit tika radītas.

Mēs pabeidzam šo ceļojumu. Un pamazītiņām sākam pazemināt vibrācijas… Ļoti akurāti nolaižamies.

Mēs dziestam kā zvaigzne, dziestam, dziestam, dziestam.

Pašlaik jūs esat planetārajā līmenī, DD mūs tālāk nenolaiž, lai mēs visi ienāktu, iesūktos atpakaļ savā formā.

DD: Jūsu ugunīgie ķermeņi ir izvietoti apkārt planētai. Lūk, jūsu Apziņas Režģis Mentālajā plānā. Viņš ir Vienotībā, un ir arī apakšējais mentāls, kur atrodas personība.

Ugunīgums ir aizgājis, ekstāzes sajūta ir aizgājusi…

DD: Ievērojiet, ka Skaitums jūsu iekšienē ir palicis.

Sajūtiet šo Kosmisko Skaistumu, viņš ir ienācis mūsos un palicis kā programma. Tas nav formas skaistums, tas nav Dvēsele skaistums, bet tā ir Visuma Pilnība.

- Skaistums līdz asarām…

Tas ir, kad mūsu Dvēsele kāps augšup, mēs skatīsimies nevis uz formu, bet cik lielā mērā iekārtojamies šajā pilnībā. Vai tu tai traucē, vai palīdzi.

Es saprotu, ka mūsu ceļojums tika veikts, lai mēs atšķirtu savu visuma funkciju un saprastu, ko mēs darām ar pasauli. Cilvēks vēl nevar saprast, ka viņš grauj planētu. Bet mums vairs nav vienalga, jo mēs saprotam, ka augstākās pasaules vienkārši mūs neuztvers. Tās uztvers mūs kā atkritumus, kuri ir jānovāc un atkal jārada kaut kas, kas vairāk atbilst tam Skaistumam, kāds ir pasaules-ēkā.

DD: Uzturiet sevī šo Skaistumu. Nofiksējiet viņu tagad.

Jā, Dvēseles Skaistums – tas ir viens jēdziens. Gara Skaistums – tas ir otrs. Apzināmies un nostiprinām šo slāni.

Cilvēciskā Skaistuma jēdziens vienalga ietilpst kā daļiņa šajā kosmiskajā Skaistumā?

DD: Tā ir jūsu attīstība. Jūs pašlaik ienācāt citā vietā un pievienojāt kaut ko jūsu jēdzienam. Es nenoliedzu, ka cilvēciskais skaistums ir kosmiskā Skaistuma daļiņa. Jūs uzskaitījāt lieliskus terminus: harmoniju un pilnību utt., bet pašlaik jūs varat sajust to, kas ir pievienojies. To, ka es jums šodien devu.

Protams, ir ļoti grūti citiem cilvēkiem nodot to, ko mēs šodien jutām, vārdus ir ļoti grūti piemeklēt. Un mēs kļuvām bagātāki par šīs formulas un šīs sajūtas tiesu.

Un pašlaik mēs atrodamies maigā un siltā enerģijā, kura mūs apkampj, glāsta, ārstē, harmonizē. Mēs vēl neesam aizgājuši no DD un atrodamies viņas enerģijās. Man viss iekšienē deg ar tādu labu, skaidru, tīru uguni, it kā viss tiktu sildīts, visi orgāni, visas šūniņas saņem mīlestības enerģiju no Dievietes. Gan ķermenis, gan Dvēsele saņem šo barošanu.

Žēl, ka ir tik maz cilvēku, kuri ir saistīti ar DD un augstu vērtē šo mūsu kanālu. Nosūtīsim DD pateicību, jo mēs vēl atrodamies viņā.

Mēs no visas sirds pateicamies par burvīgo pārgājienu, lidojumu pa kosmosu pēc jaunas pieredzes cilvēcei. Mēs to mūsu ugunīgajos ķermeņos ieviesām, kā pieredzi, bet ugunīgie ķermeņi – tā ir planēta, tas ir, planetārajā līmenī.

Nāk enerģētiska pabeigšana, tāda maiga degšana iekšienē...

DD: Notiek visu jūsu ķermeņu sasaiste, mijiedarbība ar jūsu ugunīgajiem ķermeņiem.

Vēl gribas atvērties, kaut kādi apvalki vēl traucē. Pacentīsimies pavisam atvērties...

Mēs atvērāmies, un visas čakras saņēma šīs enerģijas.

DD: Pašiem kājās ievadīt ienākošās enerģijas nevajag, tur ir zemākas vibrācijas. Enerģija dabiskā veidā nolaidīsies lejā pati. Vienkārši neko nedariet un mierīgi pasēdiet, un jūs sajutīsiet, kas būs tālāk.

Atveramies, atļaujam un gaidām. Katrs var sajust, kādos orgānos notiek ārstēšana.

DD: Viena no stihijām, ugunīgā, pašlaik strādā ar jūsu ķermeni. Un vai tad jūs viņu nevadāt? Es esmu viens no jūsu Spēkiem, un jūs mijiedarbībā ar mani varat šo enerģiju, šo uguni saņemt kaut vai katru dienu. Tas tad arī šī Spēka apgūšanas moments. Arī tas ir uguns, jūs to tā saucat. Tāpēc jūsu ugunīgie ķermeņi tad arī ir tā stihija, kuru jūs varat pārvaldīt.

Bet ir šamaņi, kuri var pamodināt uguni vai nodzēst viņu. Viņi patiešām vada šo stihiju, fizisko liesmu. Bet mēs nevaram vadīt fizisko plānu.

Jūs varat noskaņot ūdeni. Un fiziskajā plānā jūs varat vienkārši nodzēst liesmu ar ūdeni, un šajā gadījumā tam nav vajadzīgas obligātas super-iespējas. Dzīvnieki nevar, bet jūs varat.

Gaisa stihija – jūs varat dzīvot netīrā gaisā vai apzināties, ka jums vajag tīru, un nepiesārņot viņu. Tādejādi arī šo stihiju jūs varat vadīt. Just, ka šī stihija ir dzīva, un tā ir jāsaglabā, un nav nepieciešams viņu piesārņot. Gan jums tas būs noderīgi, gan visām būtnēm uz Zemes. Lūk, šajā līmenī jūs jau apzināties. Jo ir taču neapzinošas būtnes, bet jūs esat tie, kas var to darīt.

Ir dažādi stihiju pārvaldīšanas izpratnes līmeņi, un varbūt kāds no jums iemācīsies kā šamanis pārvaldīt šīs zemes plāna enerģijas. Nekā slikta tajā nav.

Šī ugunīgā mēle atdziest, pārvēršas tumšās putās, un tagad vajag attīrīt šīs putas. Un jūs varat pašlaik paši to attīrīt, piesauciet Mihaēla enerģiju.

Piesaucam Mihaēla enerģijas, un izdedzināsim mūsu enerģijas pa centrālo kanālu un visā ķermenī, kuras ir palikušas putu formā.

Saprotiet, ka jūs varat izmantot visas šīs enerģijas – gan DD, gan ercenģeļus, gan eņģeļus, gan velnišķīgās enerģijas. Jums šie Spēki ir. Vienkārši apzinieties viņus un mācieties viņus pārvaldīt. Jūs droši vien agrāk domājāt, ka nav ērti tik bieži piesaukt Augstākos Spēkus. Var, jo tā taču ir vienkārši jūsu cilvēciskā enerģiju pārvaldīšana.

Es arī varu tā strādāt kā Mihaēla enerģija, taču pašlaik ir ļoti noderīgi, lai jūs apzinātos dažādus darba līmeņus un dažādus mijiedarbības ar ķermeņiem līmeņus. Mihaēla enerģija strādā skrupulozāk, priekšmetiskāk. Bet manas enerģijas visu ieved sistēmā.

Kanāls turpina strādāt.

DD: Ir būtnes, kuras palīdz mums strādāt vajadzīgo laika daudzumu. Un mēs ar viņām mijiedarbojamies.

Kā es saprotu, tie orgāni, kuriem nepietiek enerģijas, tiek papildināti. Un orgāni paši atdzīvojas no tā. Ja vēl būtu zināmi mūsu savārgumu precīzi cēloņi, lai pārkārtotos un būtu veseli. Es lūdzu DD nākamo seansu veltīt darbam ar cēloņiem, lai iemācītos tos labāk apzināties.

DD: Jūs taču zināt, ka cēloņi var būt visas negatīvās emocijas, kuras jūs atļaujaties, ir arī karmiski cēloņi, un tās ir jūsu attiecības, kuras jūs attīstāt, un ir iedzimti cēloņi. Cēloņu ir daudz, un katram tie ir savi, tāpēc ir sarežģīti uztaisīt tādu seansu, kurš visiem būtu atklājums un izdziedināšana.

Pateicība Jums, Dvēselē Lielie...

17 10 05 05

 

Pievienots 05.10.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/krasota-chelovecheskaya-i-duchovnaya

Tulkoja Jānis Oppe