Наталья Голубкина Существуют ли прошлые жизни

Natālija Golubkina - Vai eksistē iepriekšējās dzīves

19 08 26 01

 

Tā ir pirmā publikācija no cikla “Iepriekšējo dzīvju pierādījumi”:

1. daļa – Kā noticēt iepriekšējām dzīvēm[1]

2. daļa – [Jūs esat šeit] Vai eksistē iepriekšējās dzīves

3. daļa – Grāmatas par iepriekšējām dzīvēm[2]

4. daļa – "Atmiņas par iepriekšējām dzīvēm" – 10 pārbaudīti gadījumi[3]

5. daļa – Vai ir reinkarnācijas pierādījumi[4]

 

Vai jūs ticat, ka eksistē iepriekšējie iemiesojumi? Vai arī jūs uzskatāt, ka tās ir ekstātisku “šizofrēniķu” patvaļīgas izdomas un lieka laika tērēšana?

Uz šo jautājumu var dot vairākas dažādas atbildes. Viss atkarīgs no jūsu pasaules ainas. Un jūs varat izvēlēties jebkuru.

 

Iepriekšējās dzīves eksistē

19 08 26 02

Tam tic milzīgi liels cilvēku skaits uz mūsu planētas. Galvenokārt budisma un hinduisma piekritēji, bet ne tikai. Ir pētnieciski darbi, kas apstiprina, ka cilvēki atminas sevi kā citas personības un zina daudz tādu detaļu, kādas nevar būt pieejamas nepiederošiem.

 

Šajā rakstā ir vairāk materiāla par iepriekšējo dzīvju pierādījumu tēmu: Kā noticēt iepriekšējām dzīvēm[5]

 

Pieņemot šo koncepciju, mēs varam šo instrumentu izmantot, lai atrisinātu jautājumus savā pašreizējā dzīvē – aizvākt bailes un fobijas, atrast pašreizējo problēmu cēloņus, atminēties iemaņas, talantus un spējas, kuri jums piemita iepriekšējos iemiesojumos. Pasaule kļūst daudz plašāka par ierasto un daudz interesantāka.

 

Dvēsele visas dzīves izdzīvo vienlaikus

19 08 26 03

Pēc citas versijas nekādas “iepriekšējās” dzīves neeksistē. Viss notiek vienlaikus. Jo laiks – aspekts, kurš eksistē tikai mūsu fiziskā laika ietvaros, aiz tā robežām laika nav.

Pēc šīs versijas Tas Kungs, Absolūts, Visuma saprāts – lai kā mēs viņu nesauktu – dzīvo daudz realitāšu vienlaikus visās daudzdimensionālajās šī Visuma telpās.

 

Sīkāk laiks un paralēlie iemiesojumi ir aplūkoti šajos rakstos:
Laiks Dvēseļu pasaulē un mūsu pasaulē[6]
Paralēlie iemiesojumi[7]

 

Par šīs hipotēzes ilustrāciju var kalpot Billija Milligana (Billy Milligan) fenomens; viņš bija viens no pašiem pazīstamākajiem cilvēkiem ar diagnozi “vairākas personības vienā” psihiatrijas vēsturē. Milligana personība skaldījās 24 pilnvērtīgās personībās, no kurām 10 bija galvenās. Veicot darbības, Billijs apgalvoja, ka tas nav viņš, bet kāds no viņa “iedzīvotājiem”.

Iznāk tā – kad cilvēks atminas sevi kā citu personību, viņš gluži kā “izspiego” to, kas kaut kur notiek šajā momentā. Un nav svarīgi, kāds vēstures periods tas ir, pagātne vai nākotne.

Šī versija saskan ar Pasaules uztveri, kad “Es esmu viss, un viss ir Es” un viss, kas mūs ieskauj, ir tikai mūsu pašu atspulgs. Taču šajā gadījumā mums nākas uzņemties atbildību par visu, kas ar mums notiek. Un, lai kaut ko izmainītu savā dzīvē, vajag izmainīties pašam.

 

Kolektīvais bezapzinātais

19 08 26 04

Pazīstamais analītiskās psiholoģijas pamatlicējs Kārlis Gustavs Jungs (Carl Gustav Jung) ieviesa tādu jēdzienu kā kolektīvais bezapzinātais – zināms informacionāli enerģētisks lauks, kur tiek savākta un glabājas visa pieredze, ko piedzīvojis viss mūsu Visuma dzīvais. Mistiskajā tradīcijā tās saucas Akašas Hronikas.

Kad cilvēks ieiet izmainītā apziņas stāvoklī, notiek “pieslēgšanās” šim laukam un no turienes var “lejupielādēt un atpakot” absolūti jebkuru informāciju, par jebkuru būtni, cilvēku vai citām dzīvības vai apziņas formām.

Staņislavs Grofs (Stanislav Grof), čehu psihiatrs, aprakstīja savus pārdzīvojumus LSD ietekmē. Viņš pilnīgi skaidri jutās kā koks, juta visus iekšējos procesus, kas notiek iekšienē un ārpusē, kā silda saulīte un tek sveķi pa mizu.

Tamlīdzīgu efektu var sasniegt ar dažādiem paņēmieniem – holotropo elpošanu, hipnozi, dziļu meditāciju utt.

Taču pastāv tāds moments, ka mūsu apziņa var tamlīdzīgus eksperimentus uztvert kā bīstamību un vai nu noliegt, vai mēģināt izskaidrot, nosaukt, dot notiekošajam definīciju, mēģinot ievietot ierastās pasaules uztveres ietvaros. Tas var izkropļot gūto informāciju.

 

Iepriekšējās dzīves – tās ir fantāzijas

19 08 26 05

Bet tie, kas dzīvo ārkārtīgi ateistiskā, materiālistiskā pasaulē, apgalvo, ka notiekošais – tikai cilvēka iztēles auglis, fantāzijas.

 

Raksts par tēmu: Kā atšķirt fantāzijas no atmiņām[8]

 

Arī tādam redzes viedoklim ir tiesības eksistēt. Bet tas nenozīmē, ka šī prakse ir pilnīgi bezjēdzīga. To var attiecināt uz emocionāli figurālo terapiju.

Tas ir psihoterapijas virziens, ko radījis un izstrādājis krievu psihoterapeits Nikolajs Dmitrijevičs Linde (Николай Дмитриевич Линде) un kurš ļauj patiešām atrisināt, nevis tikai apzināties cilvēka paziņoto problēmu. Un, ja tas patiešām cilvēkiem palīdz, tad vai nav vienalga, vai tā ir taisnība vai fantāzija?

 

Lasiet arī: Kādēļ atcerēties iepriekšējās dzīves[9]

 

Tātad jūs varat izvēlēties jebkuru no sniegtajiem izskaidrojumiem, kas tad tas ir – “iepriekšējās dzīves”. Jo mēs taču visi esam dažādi, un, pateicoties tam, dzīve ir tik interesanta. Galvenais, ka mums ir iespēja izmantot tik lielisku instrumentu par labumu sev un saviem tuviniekiem, padarīt savu dzīvi un šo pasauli labāku.

 

Un kura hipotēze ir vistuvākā Jums? Dalieties komentāros!

 

 Natalija Golubkina

Natālija Golubkina

Reinkarnacionikas konsultante.

Reinkarnacionikas Institūta 2. kursa trenere.

Projekta vadītāja un grāmatas “Kādas dvēseles ceļojums” autore

http://ngolubkina.ru/

 

Pievienots 26.08.2019.

https://ru.reincarnatiology.com/sushestvuyt-li-proshlie-zhiznii/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/natalija-golubkina/33-natalija-golubkina/3726-natalija-golubkina-ka-noticet-ieprieksejam-dzivem (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/natalija-golubkina/11-dazadi/3418-natalija-golubkina-gramatas-par-ieprieksejam-dzivem (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/natalija-golubkina/33-natalija-golubkina/3728-natalija-golubkina-atminas-par-ieprieksejam-dzivem-10-parbauditi-gadijumi (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/natalija-golubkina/33-natalija-golubkina/3729-natalija-golubkina-vai-ir-reinkarnacijas-pieradijumi (Tulk. piezīme)

[5] Skat. 1. vēri (Tulk. piezīme)

[6] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/natalija-golubkina/2-uncategorised/3464-natalija-golubkina-laiks-dveselu-pasaule-un-musu-pasaule (Tulk. piezīme)

[7] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/33-natalija-golubkina/3724-natalija-golubkina-paralelie-iemiesojumi (Tulk. piezīme)

[8] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/natalija-golubkina/33-natalija-golubkina/3470-natalija-golubkina-ka-atskirt-fantazijas-no-atminam (Tulk. piezīme)

[9] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/natalija-golubkina/11-dazadi/3460-natalija-golubkina-kadel-atcereties-ieprieksejas-dzives (Tulk. piezīme)