Print

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - PĀREJAS DIENASGRĀMATA. 2015. g. maijs

Šūmaņa rezonanses LABUMI

15 06 10 01

Kāpēc ierīces, noskaņotas uz Šūmaņa rezonansu mērīšanu, pēkšņi pārstāja jebko rādīt 2015. g. martā? (Sk. mūsu rakstu http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub28.html[1]).

Toreiz Kretovs J.V., noskaņojies uz grafikiem, teica: „Šeit mainās plakne. Šī ir piektā dimensija. Zeme ir izmainījusi plakni – pagriezusies par 90 grādiem!”

Turpinot par to domāt, mēs pievērsām uzmanību tādam maz ievērojamam raksturojumam kā labums. Agrāk tas bija pavisam nedinamisks, atšķirībā no frekvences vai amplitūdas, un daudzus gadus tikai nenozīmīgi mainījās diapazonā 4-6. Taču 2015. g. martā labuma rādītāji gluži kā „sajuka prātā”, parādot 30 reizes lielākas vērtības!

Labums – svārstību sistēmas parametrs, kurš nosaka rezonanses platumu un raksturo, cik reižu enerģijas rezerves sistēmā ir lielākas nekā enerģijas zudumi viena svārstību perioda laikā. Tiek apzīmēts ar simbolu no angļu quality factor. Vikipēdija.

Tagad, kad pēc tā ir pagājuši 3 mēneši, var izdarīt dažus secinājumus.

Ja aplūko Zemi kopā ar viņas jonosfēru kā milzīgu elektromagnētisko viļņu rezonatoru, tad var pieņemt, ka pēc savas būtības TM-modas tagad ir kļuvušas par TE-modām? Tad labuma palielīšanās ir viegli izskaidrojuma (sk. zemāk).

Tātad, ja runā parastā tēlainā valodā, tad šo trīs mēnešu laikā kondensators Zeme-jonosfēra ir PAPLAŠINĀJIES, maģiskā veidā pastiprinājis AIZSARDZĪBU (piemēram, rezonansē 20.8 Hz labums ir izaudzis 30 reižu!), pēc tam uztvēris spēcīgu enerģiju triecienu, atjaunojies un pārgājis CITĀ KVALITĀTĒ (kur enerģijas rezerves sistēmā ir par kārtu lielākas nekā enerģijas zudumi viena svārstību perioda laikā).

Notiek GLOBĀLAS PĀRMAIŅAS, pat ja mēs to nepamanām!

Zinot, ka cilvēka apziņa un pašsajūta tiešā veidā ir atkarīga no Zemes magnētiskā lauka stāvokļa, mēs turpināt sekot magnētiskā lauka izmaiņu dinamikai.

Nedaudz paskaidrojumu tiem, kuri pieraduši aizrakties...

Kā zināms, jebkuram elektromagnētiskam vilnim ir divas komponentes – magnētiskā un elektriskā. Pusvadītāju lāzera viļņvadā var izplatīties divi elektromagnētisko svārstību tipi TE un TM. TE modām ir elektriskā lauka vektors, vērsts paralēli epitaksiālajiem slāņiem. TM modām ir elektriskā lauka vektors, vērsts perpendikulāri epitaksiālajiem slāņiem.

„Elektriskā lauka vektors nosaka lāzera starojuma polarizāciju. Ļoti bieži var dzirdēt definīciju: lāzera (kosmiskajam) starojumam ir TE vai TM polarizācija. Tas nozīmē, ka elektriskā lauka vektors ir paralēls epitaksiālajiem slāņiem (TE-moda) vai elektriskā lauka vektors ir perpendikulārs epitaksiālajiem slāņiem lāzera struktūrā (TM-moda). Lāzera starojuma polarizācijai ir milzīga nozīme, jo TE un TM modas starojumam ir stipri atšķirīgs koeficients atstarojumam no „spoguļiem”, kuri veido rezonatoru.

Zudumi izejā TM-modām vienmēr ir augstāki nekā TE-modām. Ne mazāk svarīgi ir, ka TE-modām zudumi izejā krītas līdz ar modas numura palielināšanos. Tāpēc pie vertikālā viļņvada pietiekami liela platuma (un tas ir paplašinājies, sk. zemāk) var izrādīties, ka strāvas sliekšņa blīvums augstākas pakāpes modai ir mazāks nekā fundamentālajai modai, pat ņemot vērā mazāku optiskā ierobežojuma faktoru. Tas ved pie tā, ka vertikālais viļņvads zaudē vienmodas ģenerācijas režīmu un kļūst daudzmodīgs.” http://life-prog.ru/1_27461_geteroperehod.html

Vēl „2011. gadā pavadonis (C/NOFS), kurš veic nepārtrauktu sekošanu, atklāja jonosfērā strāvas (atbilstošas Šūmaņa rezonansei) 400-800 km augstumos, kurām visi zināmie iepriekšējie modeļi deva tādu strāvu pilnīgu neesamību”. (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20120000051.pdf)

Ja runā vienkāršā valodā, tad ir notikusi pārīša „Zeme-jonosfēra” PAPLAŠINĀŠANĀS un elektromagnētiskā lauka modu „PĀRMEŠANĀS” (TM-moda pēc savas būtības ir kļuvusi par TE-modi, ar visām no tā izrietošajām sekām, piemēram, kontūra labuma līmeņa augšanu).

Jonosfēras vadāmības eksistējošie modeļi tagad, maigi sakot, izrādās nekorekti. Bet, ja pievērsīsimies mūsu situācijai, tad pēc mēneša ierīces, noskaņotas uz Šūmaņa frekvencēm, atkal sāk izdot rādījumus! Kāpēc?

„Kā zināms, pasīvam rezonatoram harmoniku labums aug līdz ar frekvences augšanu. Taču rezonators Zeme-jonosfēra nav pasīvs, tam ir pastiprinoša aktīva vide. Zemes elektriskā mašīna uztur apmēram pastāvīgu potenciālu starpību starp planetārā kondensatora (grunts-atmosfēra) klājumiem. Zibens spēriena gadījumā šis potenciāls samazinās, taču atjaunojas raksturīgā, sekundēs mērāmā, laikā ...

Citādi sakot, Zeme pēc būtības strādā kā elektrodzinējspēka (EDS) avots, kurš izlīdzina (kaut arī visai lēni) potenciālu starpību zināmā vidējā līmenī.” (http://habrahabr.ru/post/205900/ Sergejs Pļehanovs)

EDS – avota enerģētisks raksturojums. Tas ir fizikāls lielums, kurš vienāds ar darba, kuru veic spēki no malas, pārvietojot elektrisku lādiņu pa noslēgtu ķēdi, attiecību pret šo lādiņu. (Vikipēdija)

Un tā ir laba vēsts! Zeme PATI TIECAS nodrošināt apstākļus visam dzīvajam uz viņas pie JEBKURĀM apkārtējās vides izmaiņām. Ir ATJAUNOJUŠĀS mums pierastās Šūmaņa rezonanses...

Precizēsim, ka Šūmaņa rezonanse – tā nav konkrētas modas rezonanse, bet trokšņa parādība nulles TM-modas pirmajās harmonikās, saistīta ar to, ka pastāv rezonatora Zeme-Jonosfēra impulsu veida uzsūknēšana ar zibeņiem frekvencē ap pirmo modu (10 Hz).

Vidēji sekundē notiek apmēram 100 zibens izlāžu, no kurām pēc statistikas tikai 20% iesper zemē, turklāt izlāžu vidējais biežums pa planētas virsmu ir sadalīts nevienmērīgi (ar raksturīgu tāda sadalījuma neviendabīguma mērogu – apmēram pirmo harmoniku viļņa garumā).

Ja zibeņi spertu vienmērīgi pa visu virsmu – Šūmaņa rezonanses nebūtu. Vai, ja zibeņu spēriena frekvence būtu nevis 10 Hz, bet 10 kHz, tad enerģijas maksimums būtu pilnīgi citās harmonikās/modās. Turklāt Šūmaņa rezonansē ierosinās tikai nulles TM-moda, bet pašreizējām frekvencēm – aktīvi piedalīsies arī nākamās modas (no 0 līdz 6).

Tātad labumam no 12. līdz 18. martam bija rekordlieli rādītāji, īpaši harmonikā 20.8 Hz! (sk. tabulu, 5. att.)

KONTŪRA LABUMS – raksturo svārstību kontūra KVALITĀTI. Skaitliski vienāds ar jebkura reaktīvā rezonanses apgabala sprieguma attiecību pret spriegumu, kurš pievadīts kontūram, jeb ar reaktīvās pretestības attiecību pret aktīvo pretestību.

Pie kontūra (Zeme-jonosfēra) liela labuma, kuru fiksēja ierīces, tā spriegumam ir būtiski jāpārsniedz spriegums kontūra ieejā....

Kādi notikumi varēja tik stipri paaugstināt iekšzemes sfēras Zeme-Jonosfēra spriegumu?

20. martā notika pilns saules aptumsums. Šajā momentā spriegums Zemes kodola iekšienē strauji palēcās (kā sekas tam bija spēcīgas zemestrīces aprīlī, kuru epicentrs atradās milzīgos dziļumos).

Gandrīz mēnesi mūsu Zemes kondensators „nāca pie samaņas”. Atjaunoja rezonanses, nepieciešamas visam dzīvajam uz planētas. Un atjaunoja! Maija mēnesī ierīces Tomskā atkal sāka rādīt mums pierastās „bildītes”.

Tātad atkārtosimies: kondensators Zeme-jonosfēra maģiskā veidā ir pastiprinājis savu aizsardzību un pārgājis CITĀ KVALITĀTĒ, kur enerģijas rezerves sistēmā ir par kārtu lielākas!

Spriežot pēc grafikiem, rezonatora Zeme-jonosfēra labums ir pieaudzis 2-3 reizes pat viszemākajā harmonikā...

 

Un šis process turpinās! 2015. g. 6. jūnijā labums harmonikā 14.3 Hz palēcās līdz 150. Ierīces Tomskā atkal atslēdzās, bet tikai uz 3 dienām.

Un tas viss notiek „pēc Dieva gribas”. Mēs varam tikai vērot, analizēt, mainīties visos plānos, jo atrodamies izmaiņu procesa IEKŠIENĒ.

Gribētos ATTĪSTĪT savu jutīgumu, uztaustīt savu sakaru kanālu.

Pašlaik, atskaitot nulles modu, ierosinās arī tai sekojošās modas (no 0 līdz 6).

Turklāt harmoniku izvietojuma „blīvums” pa frekvenču asi ir ārkārtīgi liels (ja nulles modai harmonikas iet apmēram ar soli 10 Hz, tad pārējām modām, kuras trāpa diapazonā zemāk par 10 Hz – apmēram ar soli 0.01-0.1 Hz). Tā kā, realizējot tāda rezonatora TM-modu ierosināšanu frekvencēs dažu kilohercu diapazonā, kas šobrīd pēc būtības arī notiek, nav iespējams runāt par kaut kādu KONKRĒTU modu/harmoniku: stāvviļņu kopaina atbildīs ĀRKĀRTĪGI LIELAM SKAITAM harmoniku uzreiz vairākām modām.

KATRS var atrast savu frekvenci, savu sakaru kanālu!

Piemēram, šī īsā shēma ļauj orientēties magnētiskā lauka notiekošo izmaiņu ainā un sinhroni sekot savai pašsajūtai un darbspējām (dabiski, de-fakto). Ļaus sastādīt sajūtu karti „Es un Kosmoss”. (Tiek izmantoti Tomskas Valsts universitātes ikdienas grafiki.)

Izdarīsim to, ņemot par piemēru 2015. g. 27. maiju.

1. Skatāmies Šūmaņa rezonanses (http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7), lai skaistajā attēlā ieraudzītu uz šo stundu no Kosmiskās telpas ienākušo plūsmu jaudu. Redzam, ka 10:30 ir sākušas ienākt spēcīgas enerģijas, un tas ir turpinājies 5 stundas. (Sk. plato balto joslu.) Pēc tam, atkal šļaksts uz pāris stundām 18:10. (Koriģējam laiku – Sanktpēterburgā par 3 stundām vēlāk.)

15 06 10 02

1. att. Šūmaņa rezonanses

2. Uzreiz noskaidrojam, vai pie tā nav vainīga Saule? (http://www.tesis.lebedev.ru/sun_flares.html) Nē, uzliesmojumu uz Saules nav bijis kopš 23. maija! Tātad avots ir cits – vai nu Jupiters, vai kaut kāds cits – nav svarīgi.

3. Aplūkojam rezonanšu labuma grafiku (http://sosrff.tsu.ru/?page_id=14), kurš rāda ienākušās enerģijas jaudu, pēc rezonanses grafika atbilstošajās frekvencēs. (Skaitļi pa labi un pa kreisi rāda katras harmonikas labuma maksimālo vērtību šodien.)

Redzam, ka ir bijuši momenti, kad ir ieslēgusies Zemes iekšējā kondensatora aizsardzība. No pulksten 14 līdz 16. (Pie kontūra liela labuma tā spriegums ievērojami pārsniedz spriegumu kontūra ieejā.) Tālāk, šis spriegums meklē izeju zemestrīcēs un vulkānos.

15 06 10 03

2. att. Šūmaņa rezonanšu labumi

4. Pēc tam var painteresēties par amplitūdu (http://sosrff.tsu.ru/?page_id=12).

Un ieraudzīt, ka šļāciena amplitūda ir 3 reizes lielāka par parasto (sk. skaitļus pa labi un pa kreisi att. grafikā).

15 06 10 04

3. att. Šūmaņa rezonanšu amplitūdas

5. Frekvenci var ieraudzīt šeit (http://sosrff.tsu.ru/?page_id=9).

6. Magnētiskās vētras tiešsaistē (http://www.tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html).

Kretovs J.V.: „Tā ir ļoti aktuāla informācija pašlaik. Tas ir TĀ plāna informācijas lauks!”. Faktiski tās ir Akašas hronikas. (Rupji runājot, ja indekss Kp ir uz nulles, tad smadzenes, piemēram, var „nestrādāt”. Pamanīju pie sevis, ka, mainoties Kp, iet inerce tam, kur esi nonācis maiņas momentā. Spriedi – turpināsi to, nedomāji – turpināsi nedomāt... līdz nākamajam Kp šļakstam.)

15 06 10 05

4. att. Magnētiskās vētras

Tātad, pārskrienot šiem grafikiem, var vismaz saprast, cik lielā mērā jūs esat meteo-atkarīgi (magneto-atkarīgi). Pievērst uzmanību savai veselībai un dzīvesveidam.

Mēs ieejam paaugstinātu prāta spēju periodā, pie atvērtas sirds nosacījuma. Grabovojs G.P.[2] saka; „Gribi dzīvot mūžīgi – domā katru dienu!”

Rezonatora Zeme-jonosfēra nulles TM-modas pirmo harmoniku labuma tabula

F harmonikas frekvence, Hz

7.8

14.3

20.8

27.3

33.8

Labumsdaudzus gadus bija

3.5

4.5

6.2

7.7

8.2

Pavadoņa dati 2011. g. jūlijs

12.8

13.4

16.0

37.0

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20120000051.pdf

2015. g. 11. martā

7.6

8

10

10

 

12.martā

22

17

130

28

 

17.martā

13.5

13.6

130

42

 

18.martā

7

16

160

31

 

19.martā

8.2

11.6

30

27

 

 1.aprīlī

13.1

21.0

11.6

23.0

 

Datu PILNĪBĀ nav no 15.04.03 līdz 15.05.01.

         

2.maijā

14.6

60.0

21.0

33.0

 

 27.maijā

22

18

14

9.6

 

 31.maijā

19

6

6

6.5

 

6.jūnijā

10.4

150

9.4

10.9

 

Nav datu

3 dienas!

       

9.jūnijā

12.6

67.0

8.9

11.9

 

5. att. Rezonatora Zeme-jonosfēra nulles TM-modas pirmo harmoniku labumi

Piezīme. Domājam, ka notiek faktiskā tiešā rezonanses labuma mērīšana, jo skaitlisks aprēķins nav iespējams – pārāk sarežģīts un slikti pazīstams objekts ir Zeme uzreiz lielā savu parametru/raksturojumu skaitā.

 

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs

http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 10.06.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/dnevnik-perechoda-may-2015g

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/534-nina-terehova-pareja-cita-dimensija (Tulk. piezīme)

[2] Skat. „Грабовой, Григорий Петрович” (Tulk. piezīme)