Нина Терехова и Сергей Бублик – Новости мая 2019г. Про Белый туман и наше сознание

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - 2019. g. maija jaunumi. Par Balto miglu un mūsu apziņu

 

2019.05.23. blakus Saulei atkal tika fiksēta virkne anomālu parādību.

19 06 09

1. att. 2019.05.23. “Bulta” blakus Saulei. http://earth-chronicles.ru/news/2019-05-23-128757

Kretovs (Кретов): “Zināmā mērā tiek akumulēta enerģija, kura izdalīta no Saules enerģijas, tās gaišzilā puse. Un šī gaišzilā puse acīmredzot ir saistīta ar Balto miglu. Kad paliek daļa Baltās miglas darbības, kuru pauž šī gaišzilā spektra daļa.”

Zilā gaisma – tas ir redzamā starojuma pašu īsāko viļņu diapazons ar viļņa garumu 380–500 nm, kuram ir visaugstākā enerģija. Nosaukums “zilā gaisma” būtībā ir vienkāršojums, jo tas aptver gaismas viļņus, sākot ar violeto diapazonu (no 380 līdz 420 nm) un beidzot ar pašu zilo (no 420 līdz 500 nm).

Iznāk, ka Baltās miglas iedarbība pamatā ir beigusies, ir palikusi tikai tās daļa… Un šī daļa ir augstas enerģijas viļņu spektrs. Tas atkal apstiprina, ka Mūsu telpa pašlaik turpina paplašināties (iekļūt) uz “Dzeltenā spektra telpas”(pēc Babikova (Бабиков) klasifikācijas) pusi. (Sk. “2019. g. maija globālie notikumi. Planētas Zeme “vates slānis”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1.html[1].)

Un šis process ilgs, kā minimums, visu 2019. gadu.

Ļoti iespējams, ka cilvēce JAU ir sagatavota gaišzilā spektra uztveršanai. Viedtālruņu, televizoru, planšešu un datoru ekrāni spēcīgāk izstaro zilo īsviļņu spektru – līdz 40% vairāk, salīdzinot ar dabisko Saules starojumu. Tieši tāpēc to attēls šķiet spilgtāks, skaidrāks un pievilcīgāks.

 

Iespējams, ka vispārējā aizraušanās ar sīkrīkiem – tas bija nepieciešams process, lai mūsu acis sagatavotu jauniem vides apstākļiem.

Bet tagad ir pienācis moments, kā saka, kad “kucēns pārvēršas kapteinī”. Mēs esam pieslēgti spēcīgai augstas enerģijas viļņu padevei.

Un labais jaunums ir tāds, ka cilvēce ir gatava. Īpaši, bērni.

 

Tālāk tiem, kas gatavi tikt skaidrībā dziļāk.

Par Balto miglu mēs jau rakstījām (Sk. “2018. gada BALTĀ MIGLA”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub100.html[2].).

Astruss: “”Baltā migla” būs pār visu planētu… tiks izmainīta nevis apziņa, bet SAPRATNE par uzbūvi… Baltā migla atnāks un aizies. Bet principā neviens nesapratīs, kur atrodas. Baltā migla nav kondensēti tvaiki. Jūs visi jutīsiet izmaiņas ar baltu nokrāsu. Uztversiet to, un viss.”

 

Apziņa – organisma psihiskās dzīves stāvoklis, kurš izpaužas, subjektīvi pārdzīvojot ārējās pasaules un organisma ķermeņa notikumus, kā arī apzinoties šos notikumus un reaģējot uz šiem notikumiem.

 

Mēs jau ieraudzījām, ka cilvēku apziņa tika saglabāta (daļēji ar HALO palīdzību).

Jau ir skaidrs, ka pasaule ap mums ir izmainījusies un turpina mainīties.

Daudziem ir radusies vēlēšanās apzināties sevi izmainītajā pasaulē

 

Tad kas gan ir izmainījies mūsos, cilvēkos, šī 2018. gada laikā?

No dialoga ar Kretovu:

Mēs Jurijam Vasiļjevičam uzdevām jautājumu: “Visu pagājušo gadu bija Baltā migla. Jūs pats to kaut kā sajutāt?”

Kretovs: “Es to sajutu, tās izkliedētību jutu, un, redzams, toreiz pie Moikas tas arī notika…”

- un kas notika?

Kretovs: “Dimensijas. Es nevarēju saskaitīt dimensiju skaitu savā iekšienē. Es toreiz nodomāju, tāda doma radās manā iekšienē – jebkuru no šīm dimensijām mūsos var aktivizēt.”

- diskrēti, pārlecot pāri citām?

Kretovs: “Var aktivizēt ne tāpēc, ka mēs pāriesim uz šo dimensiju, bet tāpēc, ka šī dimensija mūsos darbosies.”

 

- un kuru dimensiju mūsos taisās aktivizēt? Var izdalīt?

Kretovs: “Var izdalīt. Šīs dimensijas it kā mums nav. Tā ir 12. dimensija. Taču jautājums nav par to, kas tas tāds ir, bet, ko tā nes…

Ja teiktu, ka 12. dimensija kaut kādā veidā paudīs to, ko mēs saucam par brīnumiem, nu, var tā teikt. Un kas ar šīs dimensijas palīdzību notiks – nu, būs kaut kādi bērni, uguns no kaut kurienes iedegsies, kaut kas ir izslēdzies, ieslēdzies… un tā var līdz bezgalībai un būtībā ne pie kā nenonākt. Bet – tas tā ir!

Mēs jau rakstījām, ka baltās enerģijas plūsmas, kuras spēcīgi ir iešļākušās mūsu telpā, veicina DNS 12 pavedienu aktivizāciju.

(Kretovs: “DNS pavedieni – tā jau ir tā apvalka struktūra, kura lasa šo jauno dimensiju.”)

 

Tātad vienkāršiem vārdiem.

Mēs esam pārvesti uz piektās dimensijas telpu.

Un mūsu apziņai tagad ir pieeja divpadsmitajai dimensijai!

Un tas jau izpaužas. Pēdējā laikā cilvēkiem masveidā ir parādījušās dažādas brīnumainas spējas, un anomālas izpausmes telpā notiek praktiski ik dienas. (Nesen pie mums atveda mazuli, kurš biedēja savus vecākus, ar skatienu pievelkot viņu interesējošo grabuli.)

 

Uz jautājumu “Kas tas ir – saprāts?” Astruss pateica: “Tās ir jūsu galvassāpes. Tas nav jāizskaidro, tāpēc ka saprāts ir kombinējošs, un tātad jūs viņu izstiepsiet uz visām pusēm pēc interesēm.”

 

Vērsīsimies pie zinātniekiem, lai vismaz kaut kā izskaidrotu augstāk teikto…

“- Cik dimensiju ir mūsu Visumam?

Zinātnieki uz šodienu domā, ka to ir 11. Desmit telpas dimensijas un viena laika dimensija. (Stīgu teorija, M-teorija.)

Astruss: “Reiz tika izteikta vienkārša frāze – velna ducis.

Šo velna duci cilvēce spēs sakampt, aiziet līdz robežai, bet pāriet šo robežu uz 14. dimensiju neizdosies.”

- Zinātnē pastāv hipotēze, ka dimensiju ir 26.

Astruss: “Tā ir. Bet cilvēce tālāk par 13. dimensiju aiziet nespēs. Apstāsies nenoteiktā stāvoklī.””

“Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V.. Pa tuksnesi ejošie” (“Тихоплав В.Ю.,Тихоплав Т.С.,Кретов Ю.В. Идущие по пустыне[3]”)

Vēl citāti:

“Mēs ar jums dzīvojam trīsdimensiju brānā.

Mūsu 3-brānu piepilda elementārdaļiņas, kuras ir nenoslēgtas vibrējošas stīgas ar vienīgo telpas dimensiju – garumu. Katras stīgas gali ir ļoti cieši nostiprināti trīsdimensiju brānas iekšienē, un pamest brānu stīga nevar.”

(Astruss. “Par 70% tas tā ir. Pārējie 30% ir tas, ko jūs saucat par dvēseli.”)

“…Taču izredzes “iztaustīt” augstākās dimensijas mums tomēr ir. Lieta tā, ka mūsu rīcībā paliek gravitons, kurš pagaidām nav konstatēts eksperimentāli. Lieta tāda, ka gravitons, atšķirībā no visām citām mums zināmajām elementārdaļiņām, ir noslēgta stīga (cilpa) un brānas robežas viņam nav traucēklis. Gravitoni var atstāt mūsu 3-brānu un iet uz citām dimensijām.”

No kontakta ar Astrusu:

“- Vai gravitons tiks iegūts eksperimentāli?

Astruss: Jā. Tas tiks izdarīts kolaiderā. Viņu tur atradīs. Jūs to ieraudzīsiet, un, lūk, te sāksies juceklis. Ne visi nolems, kas tas ir redzams. Ne visi uzskatīs, kas tas acīmredzami.”

“Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. “Astruss. Priekštecis jeb jauni dati par Visumu” (“Тихоплав В.Ю.,Тихоплав Т.С.,Кретов Ю.В. Предтеча. Или новые данные о Вселенной[4]”)

Paskaidrojums.

“Organisma vadības sistēma ir divdabīga.

Viena ir elektronu līmenī, otra – vitonu līmenī. Ķermeņa matērijā tiek izmantots elektrons un viņa lauks, bet vadības sistēmā vitons – un viņa lauks.

Vitons un elektrons ir dažādu telpu elementārdaļiņas, tāpēc elektronu un vitonu iedarbības sistēmas viena otrai netraucē. Taču esot kopā teroīdu un fosfora elektronu apvalkos, tām piemīt tieša savstarpēja saikne. Turklāt vitons ir nevis kodola, bet elektrona pavadonis.

1. Cilvēka nervu sistēma – galvas un muguras smadzenes.

2. Vitonu matrica ietver visu nepieciešamo informāciju rasējuma veidā, bet DNS – tas ir programmnodrošinājums informācijas realizēšanai.

Kā šīs divas sistēmas darbojas?

Nav nejaušība, ka nervu audos ir daudz fosfora. Tieši fosfora atomu vitoni formē vitonu vadāmības kanālu. Vitonu signālam ir 2 izplatīšanās ceļi: pirmais – pa nervu šķiedrām pie galvas smadzeņu neironiem, otrais – signāla pārnešana staru veidā pa vitonu kontūru pie tiem pašiem galvas smadzeņu neironiem.

Citiem vārdiem, visi perifērās nervu sistēmas signāli savācas galvas smadzenēs, un no šejienes vadošās komandas pa atgriezeniskās saites sistēmu nonāk perifērās sistēmas elementos, bet no tiem – orgānos.

Taču neirons – tā ir ietaise, kura signālus tikai pārveido un pārraida tos. Apstrādāt un glabāt informāciju viņš nevar.

Kur tad informācija tiek apstrādāta un tiek pieņemts lēmums?

Pēc Babikova (Бабиков): “Augstu cilvēka analītisku saprātu var dot tikai dvēseles sapionu (сапионный) procesors…”

“Cilvēkā ir vēl viena ļoti svarīga elementārdaļiņa – mve, mikrovitons (sapions), kura atbild par ātrdarbīgu un augsti ietilpīgu informācijas un vadības struktūru radīšanu dzīvos objektos. Un, ja vitons atbild par dzīvības organizēšanu, tad mikrovitons – par saprāta organizēšanu. Vārdu sakot, galvenais posms cilvēka vadības sistēmā ir dvēsele.”

“Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. “Astruss. Priekštecis jeb jauni dati par Visumu”

Kosmiskā fantastika (Bobs Šovs (Bob Shaw)).

“- Gravitācija – vēl nav viss. Ir vēl cita, ārkārtīgi nepieciešama enerģija, gravitācijas enerģiju papildinoša, spējīga spiesties cauri matērijai un to apgarot – saprāts!

Gravitoniem un sapioniem ir acīmredzama strukturāla līdzība, kaut arī tā ir viena no parādībām, kas tavai izpratnei nav pieejama. Taču starp tiem eksistē arī liela atšķirība. Gravitācija ir neatņemama, universāla un neizbēgama matērijas īpašība, kamēr saprāts rodas nejauši, ne visur un ne vienmēr, bet tikai tur, kur matērija ir pietiekami sarežģīti organizēta, un tikai tad, kad rodas labvēlīgi apstākļi. Pēc tam sapioni iet cauri galaktiskajām struktūrām, palielinot varbūtību, ka saprāts radīsies visur, un vienlaikus pastiprinot gravitācijas darbību.

Cilvēce nav nejaušs elements kosmosa sistēmā. Jūsu rase kopā ar miljoniem citu rasu – tas ir cements, kas stiprina kopā pasaules-ēku. Tieši domātājs, aizdomājies kabineta klusumā, velk pašas attālākās galaktikas prom no nakts krastiem.” http://modernlib.net/books/shou_bob/otbitie_orbitsvilya/read_10/

2019. gada 3. jūnijā

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 09.06.2019

https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/23-n-terehova-un-s-bubliks/2189-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-2019-g-maija-globalie-notikumi-planetas-zeme-vates-slanis (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1636-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-2018-gada-balta-migla (Tulk. piezīme

[3] Skat. https://naturalworld.guru/kniga_idushchie-po-pustine.htm (Tulk. piezīme)

[4] Skat. https://naturalworld.guru/kniga_astrus-predtecha-ili-novie-dannie-o-vselennoy.htm (Tulk. piezīme)