Нина Терехова и Сергей Бублик – ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ. ЮПИТЕР, ЗЕРКАЛА… и биологическая жизнь

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - PĀRORIENTĀCIJA. JUPITERS. SPOGUĻI… un bioloģiskā dzīvība

Daži pēdējā mēneša notikumi un fakti. 2018.11.17.

 

Pēdējos rakstos mēs runājām par uzmanības pārorientāciju, bet nesen gadījās notikums, kurš liecina jau par burtisku pārorientāciju. Saules plazmas plūsmu PĀRORIENTĀCIJU.

 

Izrādās, ka mūsu apziņa tagad ir spiesta paplašināties un Jupiteru uztvert kā otro Sauli, lai cik negaidīti tas neskanētu.

Novērojot NLO armādas blakus Saulei kopš 2005. gada, zinātnieki nekādi nevar izskaidrot to iedarbību uz Zemi. Ko viņi neņem vērā?

Izrādās, ka SPOGUĻI, kas uzstādīti blakus Saulei, ir orientēti uz Jupiteru. Un visdrīzāk paši spēcīgākie saules uzliesmojumi tiek ekranēti uzreiz uz turieni.

(Par to, kādus “NLO-spoguļus” spēj radīt NLO armāda, skatieties zemāk, 7.-11. att..)

Un, ja aplūkojumā ietveram Jupiteru, tad puzle saliksies, un var vismaz kaut ko saprast…

 

Izanalizēsim pēdējā mēneša notikumus.

2018. g. oktobra beigas. “NASA publicētā Jupitera fotogrāfija rāda masīvu neatpazītu zaļu anomāliju augstāk vai uz Jupitera virsmas.

18 11 18 01

1. att. 18.10.26. “Zaļā gaisma droši vien ir jonizējoša starojuma efekts. Runā, ka Jupiters izdala milzīgi daudz jonizējoša starojuma … Vai tā ir vienkārši kosmiska parādība vai varbūt kaut kas vidējs starp bioloģisku vai tehnoloģisku, vai vēl kaut kas no citas pasaules, ko cilvēki nesaprot?”

http://earth-chronicles.ru/news/2018-10-26-121343

 

Mēs ar jums jau zinām, ka blīvam laikam ir zaļgana krāsa.

Palūdzām J.V. Kretovu (Ю.В. Кретов) noskaņoties.

Kretovs: “Tikko uz Saules sākas kādi procesi, tad Jupiters, kā pretinieks, atbild.”

 

Palūkosimies, kādi tad procesi bija novērojami pēdējā laikā…

5. oktobrī. “Uz Saules izveidojies gigantisks transekvatoriāls (Saules ekvatoru šķērsojošs) koronārais caurums – augsti enerģētiska saules vēja avots.

18 11 18 02

2. att. 18.10.05. Koronārā cauruma kopējais garums pārsniedz 900 tūkst. km (gandrīz 23 reizes lielāks par zemes ekvatora garumu).”

24. oktobrī. “Pašlaik Saules Ziemeļu un Dienvidu puslodēs tiek fiksētas plašas zonas ar pazeminātu plazmas temperatūru ar atliektām zvaigznes magnētiskā lauka līnijām (baltās līnijas).

18 11 18 03

3. att. 18.10.24. Baltās līnijas – šīs zonas nes koronāro caurumu nosaukumu

Kad uz Saules veidojas zonas ar atvērtām magnētiskā lauka līnijām, viņa vairs nevar noturēt saules vēju, un tas aiztraucas atklātā kosmosā, izraisot magnētiskās vētras uz Zemes.”

 

Tātad uz Saules bija gaidāmi ĻOTI spēcīgi uzliesmojumi, taču to nebija!

Tad 4. novembrī parādījās dīvains paziņojums. Mēs ne uzreiz saskatījām, ka tur ir norādīts 2003. gads.

18 11 18 04

4. att. 2003.11.04. 2003. g. super-uzliesmojums uz Saules

“2003. gada 4. novembra rītā diezin vai kāds gaidīja, ka jau vakarā viņš kļūs par liecinieku pašam spēcīgākajam uzliesmojumam uz Saules, kuru ar ierīču palīdzību fiksēs cilvēce. Uzliesmojuma spēks tiks noteikts ar pavadoņu detektoriem un novērtēts kā X-28 (kamēr saules aktivitātes pīķī, kā likums, uzliesmojumu jauda nepārsniedz X-10), kas padarīs to par pašu spēcīgāko uzliesmojumu, kādu jebkad fiksējuši zinātniski instrumenti.
Par laimi, ugunīgā plazma (koronārā masa) pēc saules uzliesmojuma, virzoties ar sākuma ātrumu 2,3 tūkst. km/s, skars Zemi pa pieskari un nenodarīs nozīmīgu kaitējumu tehnoloģiskajai civilizācijai.”
http://earth-chronicles.ru/news/2018-11-04-121677

 

Kāpēc tika publicēts 15 gadus vecs paziņojums? Loģiski nodomāt, ka tika GAIDĪTS kaut kas līdzīgs, BET! Kaut kas aizgāja ne tā.

Un pie tā ir “vainīgs” Jupiters!

Kaut kā netaisnīgi zinātnieki par Jupiteru visu laiku klusē, bet Jupitera iedarbība uz Zemi taču ir daudz spēcīgāka un jaudīgāka nekā no Saules!

 

Jupiters – tā ir mūsu otrā Saule.

Atruss: “Jupiters – tā ir neizdevusies (“līdz galam neuztaisīta”) zvaigzne. Jebkuras zvaigznes veidošanās procesu jebkurā stāvoklī var nobremzēt. Veidošanās procesu uz Jupitera nobremzēja visuma spēki.

Jupiters ir ļoti spēcīgs jūsu Zemes aizsardzības faktors. Visus triecienus vienmēr ir uztvēris Jupiters. Jupiters apsargā visas planētas, kas nonāk viņa ietekmes sfērā, taču viņš ir orientēts uz Zemi. Jupiters ir ļoti spēcīga atstarojoša bāze, un viņa iedarbība uz Zemi ir pati pozitīvākā. Un tā nav vienkārši atstarošana. Lai kur Jupiters neatrastos, iekšējā savācošā dinamika izmet laiku Zemes virzienā.

Jupiters un Saule konfliktē viens ar otru, jo viņiem ir dažāds LAIKS. Saule piegādā laiku Saules sistēmai, Jupiters to koriģē. Bet viņš ne tikai koriģē laiku, viņš vēl piedalās jūsu planētas magnētiskā lauka radīšanā un noturēšanā. Jupiters lielākā mērā ir “dzīvības piegādātājs” nekā Saule. Ja ne Jupiters, bioloģiskās dzīvības uz Zemes nebūtu.

Pašlaik Zemes laiks ir koherents Jupitera laikam. Bet Saules laiks sāk atpalikt.”

- Kādēļ bija nepieciešams saspiest laiku Saules sistēmā?

Atruss: “Lai savietotu Saules sistēmu ar Galaktikas koordinātēm. Saules sistēmu pagriezīs par trīsdesmit grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam attiecībā pret Polārzvaigznes asi. Šeit ienāks cita sistēma, līdzīga jūsējai.”

 

Mēs jau rakstījām (raksts “Cilvēka apziņas paplašināšanās kosmiskais mehānisms. Saule – Zeme – Jupiters” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub2.html[1]), ka nesankcionētās plazmas pienākšanas uz Zemi vaininieks ir Jupiters. Kosmisko starojumu galvenā masa uz Zemes pienāk no viņa.

Jupiters, kā miesīgs tēvs, vāc kosmiskos starojumus, transformē tos, izlaižot caur sevi, un nodod mums. Taču tas jau ir pavisam citas struktūras starojums!

Lūk, ko vēsta autoritatīvais pētnieks Dmitrijevs (Дмитриев) savā rakstā “JAUNĀS PASAULES DZIMŠANA” http://earth-chronicles.ru/news/2011-10-08-9255:

Jupiteram ir acīmredzams sešstūris, kurš aptver Ziemeļpolu. NASA to sauc par “kvazi-sešstūri”.

18 11 18 05

5. att. Jupitera Ziemeļpols

Tas visai pārliecinoši pierāda to, ka ēteriskās enerģijas ietecējums Jupiterā ir spiests iet cauri sešskaldņa spēka laukam (strukturizēties īpašā veidā!), lai sasniegtu galamērķi kodolā.

Nesen plašai publikai tika sniegts NASA pētījums, kurš demonstrē rentgena staru anomālu aktivitāti tieši Jupitera Ziemeļpolā. Pēc katrām 45 minūtēm, kā pēc pulksteņa, mūsu Saules sistēmā tiek izmestas gigantiskas enerģijas.

18 11 18 06

6. att. Jupitera Ziemeļpols

Šis attēls rāda, kā patiesībā izskatās izlaišanas avots – apgabals rozā krāsā. Tas ne tikai atrodas Jupitera griezes Ziemeļpolā (ne magnētiskajā), bet arī IZSKATĀS kā tetraedra virsotne. Visai ticami, ka rentgena staru uzliesmojumiem iznāk darīšana ar divu enerģētisku lauku mezgliem, kuri griežas pretējos virzienos un sitas viens pret otru, kas izraisa liela enerģijas daudzuma atbrīvošanos.”

 

Tiem, kas lasa mūsu atskaties par Projektiem ar CITĀM civilizācijām, atgādinām, ka arī Glabātāji uzstāja uz sešskaldņa struktūru, kuru tad arī radīja mūsu grupa…

“Prānas sešskaldņu struktūrām ir daudz augstāks līmenis vibrāciju ziņā, salīdzinot ar jūsu apaļo prānas lodīšu struktūru. Tas ļauj būt kontaktā ar daudzdimensionālajām pasaulēm, kuru dimensija ir daudz augstāka, salīdzinot ar jūsu dimensiju, un turklāt uzturēt kontaktu ar trešās dimensijas blīvo materialitāti…” “CILVĒCE TAPŠANAS CEĻĀ” https://www.light-group.info/co-creation/chennelingi/562-messagesfromdolphins

 

Tātad mēs tagad saprotam, KĀ un KĀDU enerģiju mums nodod Jupiters.

Iespējams, tāpēc ļoti spēcīgos starojumus no Jupitera cilvēks panes vieglāk nekā Saules vēja vājākās tiešās plūsmas no Saules.

 

Jautājums Kretovam: “Sakiet, vai SPOGUĻUS blakus Saulei novāks pēc 2018. gada?”

Kretovs: “Novāks. Jā. Bet paliks kaut kāda daļa no KAUT KĀ, kas darbosies jau pati par sevi.

 

Nav izslēgts, ka kaut kad zinātnieki pamanīs šajā sistēmā “KAUT KO” un Jupiteru – ļoti spēcīgu atstarojošu bāzi, “bioloģiskās dzīvības piegādātāju” uz Zemi… Un veltīs viņam pienācīgo uzmanību.

Bet pagaidām papriecāsimies par spoguļu sistēmu blakus Saulei (7.-9. att.)

18 11 18 07

7. att. 2018.11.11. Ekrāns miljoniem kilometru garumā ekranē plazmas plūsmu

18 11 18 08

8. att. 2018.10.30. Ļoti atgādina koordināšu sistēmu…

18 11 18 09

9. att. 2018.10.30. Ekrāns miljoniem kilometru garumā…

18 11 18 10

10. att. 2018.11.11. Enerģijas pārvešana no viena veida citā

18 11 18 11

11. att. 2018.10.30. Enerģijas pārvešana no viena veida citā

Kretovs (par 11. att.): “To enerģiju, kuru transformē Saule, var pārvadīt no viena veida citā. Enerģiju var pārvadīt gan laikā, gan jebkurā citā enerģijā.”

2018. g. 17. novembrī.

 

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 18.11.2018

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub123.html

Pievienots 19.11.2018

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/pereorientatsiya-chast-2

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1167-nina-terehova-divi-skatieni (Tulk. piezīme)