Print

Нина Терехова и Сергей Бублик – Похоже, что мы УЖЕ В НОВОЙ МЕРНОСТИ. Косвенные доказательства. (часть 1). 24 октября 2018г

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Šķiet, ka mēs JAU ESAM JAUNĀ DIMENSIJĀ. Netieši pierādījumi. (1. daļa). 2018. g. 24. oktobris

 

Atcerēsimies Kretova (Кретов) vārdus: “Mūsu telpā kā caur ādas porām spiežas cauri