Нина Терехова и Сергей Бублик – Похоже, что мы УЖЕ В НОВОЙ МЕРНОСТИ. Косвенные доказательства. (часть 1). 24 октября 2018г

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Šķiet, ka mēs JAU ESAM JAUNĀ DIMENSIJĀ. Netieši pierādījumi. (1. daļa). 2018. g. 24. oktobris

 

Atcerēsimies Kretova (Кретов) vārdus: “Mūsu telpā kā caur ādas porām spiežas cauri jauna telpa.” Šī telpa ārda 3. dimensijas “debesis”, un šajos “plīsumos” mēs redzam taisnstūrainus mākoņus. (“Par dimensijām” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub74.html[1]).

“Lieliski!” – iesaucas Kretovs, raugoties uz kārtējo apli uz lauka Anglijā, – “Telpas ģenerācija. Vispār viss būs sajaucies!”

Astruss jau sen apgalvo, ka mēs “pārejam jaunā dimensijā”.

Kā to saprast? Jo “telpa” un “dimensija” – tie taču ir dažādu kategoriju jēdzieni! Patiesi, viss ir sajaucies…

 

Lai tiktu ar to skaidrībā, kaut kā saprastu un sajustu šīs mistiskās dimensijas, mēs, visa grupa, nolēmām veikt jaunu pētījumu (mēs tos saucam par Projektiem) un palūdzām Kretovu Juriju Vasiļjeviču (Кретов Юрий Васильевич) iedot mums “rituālu pastaigām pa dimensijām”.

“Kretovs: “Ņina, reiz mani izvizināja pa dimensijām. Uz mani tas iedarbojās. Domāju, cik gan dzīvju vajag nodzīvot… lai… Un te es uzreiz ieraudzīju, ka uztveri, gatavību uztvert dimensijas var ātri apgūt. Tikai kāda pēc tā nepieciešamība, kādēļ to vajag?”

- Bet mēs taču pašlaik pārejam citā dimensijā. Gribētos iemācīties to uztvert…”

Rituālu mēs dabūjām. (Sk. “UZTVERE “KRUSTENISKI”. No dialoga ar Kretovu 2018. g. 13. septembrī” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub113.html[2])

Zemāk būs gabaliņš no mūsu darba atskaites.

 

Tātad PĀREJAS uz citu dimensiju process norit jau kopš 2009. gada, un būtu jābūt jau kaut kādai informācijai no zinātniekiem, kas to komentē, vai ne tā?

 

Telpa – tas vienkārši ir apvienojums no visām brīvības pakāpēm, kādas ir sistēmai. Telpas dimensija – tas ir viņas koordināšu skaits: jo augstāka dimensija, jo sarežģītāk ir organizēta telpa. Vienā augstākas dimensijas telpas punktā var būt sakoncentrēta zemāku dimensiju veselu realitātes slāņu informācija.

Piemēram, elektromagnētiskos un kodolspēkus ierobežo trīs dimensijas (garums, pletums, augstums). Tikai gravitācija var iet cauri augstākām dimensijām!

 

Tikt klāt gravitācijas jēdzienam zinātniekiem palīdz tumšā matērija, kura izpaužas tikai caur gravitācijas mijiedarbību ar galaktikām, ienesot kropļojumus to kustībā.

Tumšās matērijas daļiņas nemijiedarbojas ar gaismu un elektromagnētiskiem impulsiem un tāpēc nevar tikt fiksētas tiešu novērojumu laikā. Toties ir tās esamības netieši pierādījumi – tā izmaina masu (piemēram, planētām) un tātad arī gravitāciju.

Iznāk, ka, ja pašlaik notiek telpas paplašināšanās, tad tās dimensijas izmaiņu mums var parādīt gravitācija – gravitācija “asiņos”, migrēs uz papildus dimensijām. Kaut kā izpaudīsies.

No zinātniekiem: Kodolfiziķi, kas strādāja ar ūdeņraža atomu (protonu) kopš 2003. gada, sākumā fiksēja protona daļiņas pulsāciju (tā te samazinājās, te atkal ieguva parastos izmērus), bet pēc tam protons ieguva jaunu vērtību – daļiņa protons samazinājās par 4%.

Izmainījās viss – tās ātrums, rotācija, virziens, diametrs. Un pēc tam “aizbrauca” visa organiskā dzīvība, jo tā sastāv no ūdeņraža. Tie likumi, kas bija noteikti līdz 2013. gadam, pēkšņi pārstāja darboties, tāpēc ka matērijas blīvums bija kļuvis citāds.

Un šis sensacionālais paziņojums parādījās 2013. g. janvārī. https://lenta.ru/news/2013/01/25/smallproton/

 

Izsekosim tumšās matērijas izmaiņu dinamiku no 2009. g.

2009. g. Zinātnieki ir apstiprinājuši, ka pastāv tumšā matērija, kas izmaina Zemes gravitāciju. Un pat ir noteikuši tās izmērus.

Pētnieki no Perspektīvo pētījumu institūta Prinstonā paziņoja, ka ir fiksējuši izmaiņas kosmisko zonžu ātrumos, kad tās lidojušas apkārt Zemei.

Izziņa. (Pēc Teksasas universitātes profesora Bena Harisa (Ben Harris) aprēķiniem, kas balstās uz GPS (ASV), GLONASS (Krievija) un Eiropas grupas “Galileo” pavadoņu datiem, ja tumšo matēriju varētu ieraudzīt, tad tā būtu ekvivalenta diskam apkārt ekvatoram 191 km biezumā un apmēram 70 tūkstoš km pa riņķi. Bet planētas masa uz tās rēķina var būt par 0,008% smagāka. Pēc Starptautiskās astronomu savienības datiem Zemes pašreizējā masa ir 5.972E24 kg. http://earth-chronicles.ru/news/2014-01-05-57282

 

2009. g. Negaidīti tika konstatēts, ka tumšās matērijas pēdējos gados ir kļuvis mazāk, nekā uz uzskatīja zinātnieki.

To ieraudzīja teleskops Planck (Eiropas astronomijas pavadonis), kurš tika palaists, lai pētītu kosmosa mikroviļņu fona – reliktā izstarojuma – variācijas.

 

2012. g.Tumšās matērijas gandrīz nav Saules apkaimē!” – zinātnieki ir panikā. “Un, ja arī ir, tad tās sakopojumu formai ir jābūt neparastai.http://earth-chronicles.ru/news/2012-04-21-21289

Čīles astronomu grupa, izmantojot MPG/ESO, 2,2 metru teleskopu La Silla observatorijā, veica detalizētu salīdzinošo analīzi 400 zvaigžņu dinamikai, kuras atrodas 13 tūkst. gaismas gadu attālumā no Zemes. Pētniekiem neizdevās konstatēt nekādas tumšās matērijas pēdas 13 tūkst. gaismas gadus no Zemes. Ja tā arī Piena Ceļā ir, tad tās sakopojumu formai ir jābūt neparastai.”

(Astruss runā par neviendabīgu tumšās matērijas sadalījumu galaktikās.)

 

2013. g. Atcerēsimies sensāciju, ka protona diametrs ir kļuvis par 4% mazāks. Daļiņa no viena enerģijas līmeņa pārgāja uz citu līmeni, turklāt sāka uzvesties kā neitronu zvaigzne – no lielas kļuva par mazu. Protonam sekoja arī pārējās daļiņas, un tas, kas kodolfizikā tika uzskatīs par nesatricināmu, parādījās pilnīgi citā veidā, svešā. Gluži kā mēs būtu citplanētieši un nokļuvuši uz citas Planētas.

Lai cik dīvaini nebūtu, bet šīs izmaiņas skāra arī tumšo matēriju!

2016. g., decembris. Novērojot tumšās matērijas sadalījumu no mums tuvākos un tālos pasaules-ēkas stūrīšos ar zemes teleskopu un zondes Planck palīdzību, tā atkal tika konstatēta, un tika atklāta dīvaina lieta – pašreizējā Visumā ir par 5% mazāk tumšās matērijas, nekā bija laikmetā, kad formējās pirmās ūdeņraža un hēlija molekulas pēc Visuma dzimšanas. http://earth-chronicles.ru/news/2016-12-12-99270

Mūs pārsteidz izmaiņas skaitliski – protona diametrs kļuva mazāks par 4%, un uzreiz tika konstatēts, ka pazuduši 5% tumšās matērijas. Iznāk kaut kāda pāru deja! Un visus šos gadus, kad fiziķi fiksēja ūdeņraža atoma pulsāciju, arī tumšā matērija te pazuda, tad atkal parādījās un uzvedās kā protona “ēna”.

 

2016. g. Konstatēta negaidīta mijiedarbība starp tumšo un normālo matēriju. http://earth-chronicles.ru/news/2016-12-16-99402

“Spirālveida mini-galaktiku statiskā analīze ir atklājusi negaidīta mijiedarbību starp tumšo un normālo matēriju: “Ja konkrētas masas normālā matērija galaktikā ir blīvi sapakota, tad to pašu var teikt arī par tajā atrodošos tumšo matēriju. Ja normālā matērija galaktikā ir sadalīta vienmērīgi, tad tai seko arī tumšā matērija.”
Šis efekts nevar tikt izskaidrots elementārdaļiņu fizikas Standarta modeļa ietvaros, bet tā esamības ticamību apstiprina daudz izpausmju (tika izpētītas 36 galaktikas – tas ir skaits, kas pilnīgi pietiekams statistiskajai analīzei).”

 

Bet 2018. g. janvārī konstatēts kosmisks iegruvums, kurš ved pie tumšās matērijas un norāda uz tās daļiņu sabrukšanu. http://earth-chronicles.ru/news/2018-01-28-112243

“Starptautiska zinātnieku grupa, kurā vadošā loma ir Ķīnas zinātniekiem, tumšās matērijas daļiņu detektorā ir konstatējusi manāmu enerģiju iegruvumu elektroniem un antielektroniem, kuri nāk no kosmosa apmēram 0,9 teraelektronvoltu rajonā. Tas var norādīt vai nu uz anihilāciju, vai arī uz tumšās matērijas daļiņu sabrukšanu.

Ir jāsaprot, ka tāds iegruvums nevar būt nejauša parādība. Lai tas gadītos, vajag, lai tumšās matērijas daļiņas sava dzīves cikla gaitā sabruktu un ietekmētu enerģiju sadali, “izslēdzot” daļiņu daļu. Tādējādi, kaut arī zonde neapstiprina tumšās matērijas eksistenci, taču norāda uz procesiem, kuri var būt tās daļiņu sabrukšanas sekas.”

 

“Mēs pašlaik nevaram pateikt, cik ātri sabruka šī nestabilā tumšās matērijas daļa (5%), iespējams, ka tumšā matērija turpina sabrukt, – secina akadēmiķis Igors Tkačovs (Игорь Ткачев) no Krievijas Zinātņu Akadēmijas (РАН) Kodolfizikas institūta Maskavā. Šīm daļiņām ir jāsabrūk diezgan reti, taču manāmā daudzumā, lai radītu novirzes starp agrīno un mūsdienu Visumu.

Piemēram, šodien galaktikas attālinās dažādos virzienos cita no citas manāmi ātrāk, nekā tas seko no reliktā starojuma analīzes.” http://earth-chronicles.ru/news/2016-12-12-99270

 

Lai cik dīvaini nebūtu, informācija no Astrusa apstiprina zinātnieku pamanīto Visuma evolucionāro izmaiņu, kura notiek tik “reti”!

No grāmatas Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. “Astruss. Jaunā fizika” (Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., Кретов Ю.В. “Аструс. Новая физика”[3])

“Enerģiju balanss Visumā. Parastā redzamā viela – 5%, tumšā matērija – 25%, tumšā enerģija – 70%.

Tumšā matērija pēc masas vairākas reizes pārsniedz parasto, tāpēc zinātniekiem ir ārkārtīgi svarīgi saprast, no kā tā sastāv un kā tieši ietekmē parasto, no kuras sastāv visas planētas, zvaigznes un dzīvās būtnes. Tumšā matērija sastāv no “masīvām vājās mijiedarbības daļiņām”, desmitiem reižu lielākām par protona masu un nosauktām par “vimpiem”.

 

No kontaktiem ar Astrusu:

- Tātad “vimpi” eksistē, taču nemijiedarbojas ar parasto vielu, vai tā?

Astruss: Tā tas ir, bet ar vienu “bet”. Ir tāds jēdziens “kristāls”. Tas ir, atkarībā no tā, kur “vimpi” atrodas attiecibā pret Visuma kristālisko komponenti.

Tikko tie nonāk kristāliskajā režģī, tie kļūst par plūstošiem vienā virzienā. Visu laiku – vienā virzienā. Kristāliskais režģis ir noteiks katalizators, taču katalizators pieslēdzas mehānismā ar melnajiem caurumiem. Zinātnieki saka “melnā cauruma masa”. Lūk, kad tiek sasniegta melnā cauruma masas kritiskā komponente, tad sākas šis mijiedarbības process.

- Kāda struktūra ir tumšajai matērijai?

Astruss: Tā ir gaisma ar torsionu dabu.”

 

Iznāk, ka pašlaik ir notikusi šī retā apstākļu sakritība, evolucionārais “lēciens” (Astruss runāja par trīs “lēcieniem” – viens no kuriem izstiepsies līdz 200 gadiem), kad daļa “vimpu” ir nonākusi kristāliskajā režģī un sākusi tecēt vienā virzienā…

18 10 25 01

1. att.

Visdrīzāk sākumā izmainījās Visuma kristāliskā režģa struktūra. “Vimpi” to uztvēra un sāka virzīties uz Zemi (uz Saules sistēmu), un daļu savas enerģijas atdeva ūdeņraža atomam, kurš saspiedās līdzīgi neitronu zvaigznei.

 

Bet tagad par planētas Zeme kristālisko režģi. Ir loģiski secināt, ka arī tas ir pārdzīvojis izmaiņas.

Fragments no mūsu pēdējā Projekta atskaites.

Sākums 2018. g. 30. jūnijā.

Šis projekts kardināli atšķiras no iepriekšējā (“Atskaite par PROJEKTU “Kontakts ar Civilizāciju no Centaura Alfas zvaigznāja” (1.d. Sākums)” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub84.html[4])

(Atskaite pilnībā būs publicēta mūsu vietnē tuvākajā laikā.)

Mērķis “PROJEKTAM ar CITIEM”, kuriem mūs “nodeva” mūsu Brāļi no Centaura Alfas – “6. dimensijas cilvēka formēšana uz Zemes”.

Atskaitēs ir pieņemts norādīt mērķa sasniegšanas līdzekli. Un to var definēt tā – kustība uz labu laimi “tur, nezin kur”.

Vēl vairāk, “mūs nodeva” CITIEM, bet mēs viņus nejūtam! Viņi pat savu vārdu nenosauca. Tikai paskaidroja tā: “Jūs nodeva mums. Mums jūs esat vieni no daudziem. Mēs izmantojam jūsu piramidālo struktūru visiem. Tā ir jūsu īpatnība.”

Mēs mēģinājām visu, kamēr nesataustījām šajā Tukšumā interesantu STRUKTŪRU.

Šorīt, 18.07.27., mūs satrieca “4, 5 un 6 dimensiju telpas vienkāršs izskaidrojums, ko devis autors ar niku dfrregfre. https://www.youtube.com/watch?v=q7cjFt9cV5o

Kāpēc satrieca? Nu tāpēc, ka es (Ņina) sāku meditācijās jaunajā Projektā justies tieši kā piramīda! Pēc tam tas sāka notikt ar visiem.

18.07.17., Ņina. Ļoti interesantas sajūtas! Pirmkārt, noskaņošanās rituāls grupai, kuru deva Kretovs, noveda mani ļoti dīvainā stāvoklī – kreisā kāja kļuva par vienīgo atbalsta punktu, ķermenis no tās izkārtojās pa spirāli augšup, rokas nostājās uz pirkstiem – un es kļuvu “citplanētiete” – skaidra trīsskaldņu piramīda! Kā telpiska PIRAMĪDA jutos no iekšienes. Un piramīdas visas līnijas bija nostieptas manī. Un man gribējās tajā smieties! Bija apbrīnojuma “savākuma” sajūta un laime šajā “savākumā”.

Kretovs: “Nedomājiet, ka senās iestrādes ir aizmirstas (kaut vai no senās Ēģiptes). Tās darbojas!”

18.10.22.. Ira. Kad sāku iztēloties visus pēc kārtas, pēkšņi uzpeldēja bildīte – daudz piramīdiņu kā mazu telšu uz milzīgu tumšu debesu fona ar zvaigznēm, katrā deg ugunskuriņš un kāds sēž, nav redzams, kas, un daudz, daudz vairāk par 13 vai 20.

 

Lūk, šī “dimensiju grafiskās ilustrācijas” tabula, kura ļoti vienkārši un tēlaini ilustrē ļoti sarežģītus jēdzienus:

18 10 25 02

2. att.

Kā būtnes, kas dzīvo 4. dimensijā, mēs redzam projekciju un operējam telpā ar trīs koordinātēm.

Būtnēm no 5. dimensijas ir pieejamas 4 koordinātes. Viņas var redzēt mūsu dzīvi vienlaikus, kopumā – uzreiz no sākuma līdz pašām beigām.

18 10 25 03

3. att. Sestās dimensijas būtne. Autors par viņas iespējām raksta tā:

“Šeit manas smadzenes pakaras. Un tas ir godīgi!"

Kretovs: “Tā ir piektās dimensijas cilvēka struktūra. Ne pats cilvēks.”

Visu nākamo dimensiju būtnes – tā ir trīsdimensionālu būtņu apziņu VIENOTĪBA.

 

Kāpēc manī viss tā atsaucās uz šo ilustrāciju? Nu tāpēc, ka es šajā piramīdā (3. att.) “ieraudzīju” mūs visus – 12 cilvēkus no iepriekšējiem Projektiem, sākot no 2013. gada februāra.

 

Viss sākās ar Glabātājiem…

Glabātāji “VIENOTĪBU” nolika priekšā vārdam “MĪLESTĪBA”.

Izrādījās, ka VIENOTĪBA ir nākamo dimensiju nepieciešamā bāzē!

Un runa ir par apziņu VIENOTĪBU.

 

Tātad uz šodienu (2018. g. jūlija beigas), savu Projektu rezultātā, mēs saformējām kolektīvu Vienotību, 12 būtņu šūnu.

Bet! Izrādījās, ka tā vēl nav TĀ kolektīvā vienotība, par kuru runā Glabātāji.

“Mēs vēršamies pie tevis gan kā pie būtnes, gan kā pie dvēseles. Lai pārbaudītu pierakstītā, nodotā ticamību, tev ir jāparedz kolektīva darbība, kopā ar citām dvēselēm, ar citiem gaismas Vienotības Avotiem: ieejot sakaros spontānā veidā ar 23 citām gaismas būtnēm, tu saformēsi pirmo kolektīvo Vienotību.”

No dialoga ar Kretovu 2018. g. 13. septembrī:

- Ir pagājušas 40 dienas pēc Marsa opozīcijas (2018.07.27.). Ir tāda sajūta, ka Projekts ir pats par sevi noslēdzies …

Kretovs; Nē, nē, nē. Kaut kas noslēdzas, jā. Bet projekts nav aizvēries. Nē! Tas ir organizējies, bet nav aizvēries.

 

- Ir radīta struktūra no tetraedrālām konstrukcijām, savienotām savā starpā.

Ir radīta mūsu struktūra no 12 (5.-6. dimensiju cilvēkiem), un tā mums darbojas pastāvīgi.

Taču arī katrs cilvēks ir 12-tu struktūra. Rezultātā 144 – tas ir maksimālais būtību skaits, kuras vienlaikus var būt sakaros, šajā momentā sakrītot pēc frekvenču līmeņa, un speciāli noskaņojušās.

Tas izskatās pēc stīgu radīšanas starp 144 būtībām, un tikai pēc tam rausti vajadzīgo stīgu. Vai tā?

Kretovs: Jā! Ir tāds moments. Tas ir pareizi izdarīts. Būs informācijas apmaiņa šajā struktūrā.

 

Izrādās, ka 12 būtņu kolektīvā Vienotība – tā ir it kā 6. dimensijas telpas struktūras šūna! Tās struktūras, kura pašlaik tiek uzstādīta uz Zemes.

Bet Glabātāji taču teica, ka pirmā kolektīvā cilvēku Vienotība – tās ir 24 būtnes!

Mūsu iepriekšējos projektos no Iekšējiem Glabātājiem “mēs nodarbojāmies ar telepātijas treniņu, iemācījāmies sevi strukturizēt telpā tā, lai prastu sakrist pēc vibrācijām sākumā ar 6 citām apziņām, pēc tam ar 12 (un tālāk būs 18 un 24), lai pārietu pie jauna domāšanas-jušanas veida. Tas ļaus momentāni visiem ieiet kontaktējošā rezonansē.”

Iespējams, tagad ir pienācis moments, lai radītu 24-ru šūnu? Lai kā mēs necentāmies atrast “dzīvus” domubiedrus tādā skaitā – nekādi neizdevās (cilvēki “iedegās” un atsala īsā laikā). Un tad mums palīgā atnāca Būtnes no citiem plāniem un dimensijām, un pēc tam “struktūra 24” tika radīta! Mums tā arī pateica, ka “jums nevajag redzēt un iepazīt viņas. Galvenais, ka viņas ir!” Ja godīgi, tad es reizēm to pārbaudu, noskaņojoties uz meditāciju. Un dalībnieku patiešām ir 23. Un es esmu 24-tā.

 

Kāpēc mēs dalījāmies šajā informācijā?

Iespējams, ka tas palīdzēs tēlaini iztēloties pašlaik uz planētas notiekošos ļoti sarežģītos procesus, kuriem ir sakars ar mūsu planētas kristālisko režģi, “attīstīt” izpratnē sākotnēji neattīstīto – tumšo matēriju.

Un pavisam noteikti šī informācija attiecas uz mums, cilvēkiem.

No Tihoplavu dialoga ar Astrusu:

- Melnā, nedzīvā, tumšā un baltā matērija caurauž visu pasaules-ēku, tajā skaitā arī cilvēku, vai tā?

Astruss: Pareizi, taču tās nevis caurauž, bet iekļūst. Vārds “caurauž” paredz kustību. Bet “iekļūst” paredz neviendabīgumu.

Dialogs ar Kretovu:

- Kā cilvēkus ietekmē melnā matērija, kura tik aktīvi izpaužas mūsu, arī jaunajā, telpā?

Kretovs: “Ar visām mūsu “viedajām” domām, ar visām mūsu ambīcijām… Atjēgties nepaspēsim – izmainīsimies. Nevajag nekādas tikšanās ar citplanētiešiem, neko nevajag, un neviens neko nesapratīs. Kad atjēgsies, tad būs par vēlu.

- Kāpēc par vēlu?

Kretovs: Daudz cilvēku grib “dzīvot labi”, bet pārējie – “kā gribat”, bet TĀ nesanāks.”

2018. g. 24. oktobrī.

 

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 25.10.2018

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub117.html

Pievienots 27.10.2018

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/pochozhe-chto-mi-uzhe-v-novoy-mernosti

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1250-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-par-dimensijam (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1732-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-uztvere-krusteniski-no-dialoga-ar-kretovu-2018-g-13-septembri (Tulk. piezīme)

[3] Skat. https://naturalworld.guru/kniga_astrus-novaya-fizika.htm (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1476-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-atskaite-par-projektu-kontakts-ar-civilizaciju-no-centaura-alfas-zvaigznaja-1-d-sakums (Tulk. piezīme)