Нина Терехова и Сергей Бублик – Отчёт по ПРОЕКТУ «Контакт с Цивилизацией из созвездия Альфа Центавра» (ч1. Начало)

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Atskaite par PROJEKTU “Kontakts ar Civilizāciju no Centaura Alfas zvaigznāja” (1.d. Sākums)

Kretovs (Кретов). “Ļoti svarīgi, lai nebūtu savu izdomājumu. Piemēram,

“Sēžas nervs” (“Седалищный нерв”) no krievu valodas pēc kārtas tika tulkots citās valodās,

un pēc tam atkal krievu valodā, un iznāca “uz krēsla sēdošais” (“сидящий на стуле”)

 

2017. g. augustā mēs griezāmies pie Kretova ar jauniem “apļiem uz laukiem”. Viņš noskaņojās uz piktogrammām un pateica: “Cilvēki tā gribēja kontaktu, sūtīja kosmosā nez ko, un, lūk, viņi atbild (1. att., no 2017.07.05., Viltšīra). Viņi ir gatavi mūs klausīties. Lūk, ko saka šis signāls.

18 03 05 01

18 03 05 02

1. att. Piktogrammas no 2017.07.05., Viltšīra, un no 2017.07.08., Viltšīra.

Bet, lūk, lai šī mijiedarbība notiktu, ir jābūt noteiktai cilvēku grupai, kura spēs to uztvert (1. att., no 2017.07.08., Viltšīra). Septiņi cilvēki. Neskatoties uz to, ka šeit ir seši – septiņi. Lieta tāda, ka septiņi cilvēki var radīt noteiktu kanālu, kā melno caurumu – tas, lūk, ar to ir saistīts. Bet vienam no visiem ir jābūt aktīvam.

18 03 05 03

2. att. Piktogramma no 2017.07.19., Saseksa, Anglija.

Septītajam ir jābūt perifērijai (paskaidro nākamā piktogramma (2. att., no 17.07.05.). Viņam ir jābūt uztverošajam. Līdz pat ekrāna efektam.”

- Un kā viņi atradīsies, šie cilvēki?”, – es pajautāju, taču jautājums palika bez atbildes.

 

Atbilde atnāca pēc tam.

Naktī ar mani (Ņinu) uz sakariem iznāca Iekšzemes Augstākās Civilizācijas (Glabātāji). Agrāk mēs piedalījāmies trīs projektos, strādājot ar viņiem.

“Un kāpēc jums neiziet uz kontaktu? Jo mēs ar jums radījām tieši tādu sešstūrainu konstrukciju!” – Viņi pajautāja.

Mēs uzreiz piedāvājām visiem pagājušo Projektu dalībniekiem piedalīties TIEŠI TAGAD jaunā Projektā – Kontaktā ar Ārpuszemes Civilizāciju.

 

Darba mērķis: NODIBINĀT KOMUNIKĀCIJU. Saņemt atbildes uz jautājumiem.

Līdzeklis mums ir – kontaktam vajadzīgā “sešstūra” gaismas konstrukcija, radīta pagājušos projektos.

Pirmie atsaucās 6 cilvēki:

Nataša, Vidusmozele, Vācija,

Valentīna, Alatira (Alatyr),

Darīna, Kaluga,

Gaļina, Sanktpēterburga, Sosnovijbora,

Oļa. Altaja novads,

Ludmila. Sanktpēterburga, Puškina,

Ņina un Sergejs – Sanktpēterburga, Lādogas ezers – perifērija, kurai ir jābūt aktīvai.

 

Darba shēma: Noskaņošanās. Pēc tam “ieraudzīt, sajust” katru no grupas – sešus cilvēkus. Stariņš no katra iet tieši uz sešstūra centru. Bet centrā – AVOTS! Domās uzdodam jautājumu. Un šis jautājums it kā iziet “atbildes patiesuma cenzūru” tieši Avotā, un pēc tam Ņina un Sergejs saņem atbildi. Bet, lūk, to, kas noskaidrojās pēc 11. kontakta, vispār nebija iespējams paredzēt!

 

Projekta dalībnieku noskaņojums pirms darba. Viņi visi ir no dažādām mūsu valsts un Eiropas vietām. “Sešstūris” iznāk vienkārši milzīgs. Taču Projekta dalībnieku sajūtas būs apbrīnojami līdzīgas katrā kontaktā!

17.09.08. Ņina. Ļoti stipra sajūta, ka esam JAU NOKAVĒJUŠI!

Pat ne ar kontaktu, bet vispār tajā nozīmē, ka VISS JAU NOTIEK!

Atcerējos, ka mēs jau mēģinājām apzināties, KĀ var notikt Kontakts ar citu civilizāciju. (Sk. rakstus “PĀREJAS DIENASGRĀMATA. Kontakts ar citu civilizāciju” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub31.html[1] un “PĀREJAS DIENASGRĀMATA. “TIKŠANĀS AR REPTILOĪDIEM” 2015. g. septembris un oktobris” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub33.html[2])

Uzliesmojumiem uz Saules ir manāmi uz Zemi vērsts raksturs. Ja agrāk tos novirzīja, tad tagad ir vērsuši uz mērķi.

(Mēs zinām, ka stiprs magnētisms – tas cilvēkam ir labi. Kas to būtu domājis! Pie mums ir ķērušies pamatīgi! Lai cik dīvaini nebūtu, lielus rādītājus cilvēki panes vieglāk nekās zemus. Nullē cilvēks izdzīvo uz sava ķermeņa magnētisma rēķina, bet citādi – aizsargā Zemes lauks. Atvirza radiāciju patālāk. Pat veidojas trešā josla Van Allena radiācijas joslā, kura uzķer mums bīstamās daļiņas.)

Aizvakar es agri no rīta atkal griezos pie Glabātājiem un “ieraudzīju” daļiņu plūsmu, kura traucās pie manis. Tās it kā gaisā dzirkstīja, viļņiem uzplūstot man. Es vienu daļiņu pietuvināju, palielināju – un pārsteigta ieraudzīju, ka viņa ir sešstūraina! Pie mums nāk Gaismas plūsmas, kuras ir strukturizētas jau citādi.

Un pēc tam visu dienu manī notika ķermeņa transformēšanās. Es apgūlos un labajā puslodē jutu sāpes kā bultas, pēc tam šī plūsma laidās zemāk, un viļņu veidā staigāja pa ķermeni. Un es pusstundas miegā iekritu reizes 5 tajā dienā. Pēc pulksten 15 galva pēkšņi kļuva tīra, un es devos uz dārzu un aktīvi raku zemi 3 stundas.

(Starp citu! Konstatēju, ka man ir izaugums uz galvaskausa, galvvidū. Spirāles veidā apkārt galvvidum. Bet pašu galvvidu aiztikt sāpīgi. Kretovs man reiz teica, ka manas smadzenes aug atpakaļ... Konstatēju šodien, kad pieskāros gultas galvgalim ar galvu.)

17.09.08. Nataša. Man arī ļoti gribējās gulēt: nokritu 8 no rīta pēc “Vēstījuma” pirmās nodaļas izlasīšanas uz veselām 2,5 stundām! Pilnīga atslēgšanās. Pēc tam spēcīgas alkas tieši pēc fiziskas darbības: pārmazgāju logus, grīdas, iztīrīju visu ledusskapi. Turklāt apbrīnojami īsā laikā. Bet pirms tam visu laiku atliku.

Pirmo reizi 14,5 gadu laikā aizgāju un internacionālām brokastīm sievietēm sabiedriskā organizācijā. Apmēram 12 vācietes, 2 anglietes un 2 krievietes. Pati nezinu, kas man lika iet uz turieni, bet jūtu... kaut kāda iemesla dēļ jāiet. Vairumam no viņām ir dziļums acīs. Interesanta ir nevis pļāpāšana, bet telepātiskie signāli, kurus viņas sūta. Nolasu, ka daudzām vajadzīga psiholoģiska palīdzība un emocionāls atbalsts, kaut arī visas galvenokārt runā par virspusējām lietām. Taču šīs tantes nedaudz atšķiras no šejienes vairuma, šīm tikai ar sadzīvi vien nepietiek, dažām ir saprātīgi spriedumi un drosme to pateikt.

Man liekas, kad Glabātāji ir klātesoši manos Daudzdimensionālajos Smalkajos Ķermeņos no mūsu pašas pirmās pieredzes, un pašlaik tas ir īpaši jūtams. Darbojas maigi, nomierinoši, no viņiem nāk Dzīvs Siltums. DĀRGIE!!!... Apkampju ar Gaismu.

Oļa. Sveika, Ņina! Jā, es esmu gatava sākumam. Iekšienē ir ļoti mierīgi. Viss notiks tā, kā jānotiek. Negaidīti pašlaik radās jautājums: AVOTS centrā – tas ir objekts, gaisma vai kaut kas cits? Man stariņi saiet kopā centrā un viss... Uzlādējies ar manu mierīgumu.

Vaļa. Darbam gatava. 4. septembrī es redzēju sapni, ka daudzi cilvēki brauc MĀJĀS un viņiem par to nākas maksāt. Taču būs AKCIJA, un varēs braukt bez maksas.

 

Eksperimenta tīrībai informāciju par katru kontaktu rakstīsim no Ņinas un Sergeja bez izgriezumiem, jo viņiem ir jāpieņem atbilde uz uzdotajiem jautājumiem reālā režīmā.

Tātad pirmais kontakts bija paredzēts sestdien, 2017.09.09..

Jautājumi:

Jūs esat IEKŠzemes Augstākā Civilizācija vai ĀRPUSzemes?

Kontakts vajadzīgs informācijas nodošanai no jums pie mums?

Jeb tā ir noskaņošana cilvēku ķermeņu transformācijai?

Kas vajadzīgs konkrēti no mums, mūsu grupas?

Vai JUMS ir kaut kādas vēlēšanās?

 

Atbildes:

Ņina. Apsēdos strādāt 10 min. agrāk. Visi pulcējās lēni un mēģināja apsēsties vairākas reizes. Pēc tam Oļa kaut kā nomierinājās, un visi apsēdās. Galds ir sešstūrains. Starus centrā es neieraudzīju.

Uzreiz atbilde – neesam Glabātāji, bet ieradušies no citas sistēmas. Ļoti NEITRĀLI. Atbildes nāk kā iesaldētas.

- Informācijas dēļ? Ne informācijas dēļ. Informāciju jūs saņemat VISI uzreiz – uz Akaši. Stiepieties un ņemiet.

Vai iespējams kontakts ar mūsu grupu? Jautājums ir nekorekts.

Toties uzreiz sāka nākt transformācija. Smadzenītes tika vilktas stipri uz leju, pēc tam galvas labā daļa piepūtās... Bet pašās beigās it kā atvērās durvis uz kreiso puslodi un spriedze noplūda tur – viss spriedze galvā kļuva vienāda pa abām puslodēm. Īpaši “biezas” jutu pieres daivas.

Beigās pajautāju par vēlmēm. Pēkšņi parādījās Kretovs... Viņam jāpiedalās Projektā, caur viņu tiek apstiprināts patiesīgums un atšifrējums.

Un vēl tika parādītas joslas debesīs (5. dimensija?) (Līdzīgi kā uz foto, 3. att.)

18 03 05 04

3. att. Debesīs izpaužas dimensiju sadure

Vai vajadzīgs darbs grupā. Klusēšana, it kā kaut ko novērtētu kādu laiku, nāca vārds “potenciāls”, pēc tam mierīgs – JĀ-Ā.

Sergejs. Runāja sievietes balsī, mazliet čukstot. “Jā-ā”. VIŅI ir no citām zvaigžņu sistēmām. No VIŅIEM nejutu ne siltumu, ne aukstumu. Taču man no viņiem bija patīkami.

Redzēju visus, Oļu vēlāk par visiem. Starus uz centru ieraudzīju, bet centrā bija spožs punkts.

Uz jautājumu par informāciju – neko neatbildēja. Transformācija katram atsevišķi un grupā visiem uzreiz. Vēlēšanās – vārds “GAISMA”.

 

Kontakta analīzi veica Ņina nākamajā rītā, izejot uz sakariem ar Glabātājiem. Viņi teica, ka “uz kontaktu iznāca Augstākā Civilizācija no citas zvaigžņu sistēmas. “Ar MUMS, Glabātājiem, jūs jau sen esat sakaros. No kādas sistēmas – precizējiet pie Kretova. Jautājumu nevar būt vairāk par diviem. Noskaņošanās ar VIŅIEM neiznāca, kaut arī kontakts bija.” Parādīja vienas vienīgas kļūdas: visi dalībnieki pēc ieraduma noripoja vecajā shēmā un izgāja uz kontaktu ar Glabātājiem, uzaicināja Gaismas palīgus, un centās paši izdzirdēt atbildi. (Oļa pēc tam uzrakstīja. Pašlaik atnāca notikušā apzināšanās. Es nenoskaņojos uz atbilžu saņemšanu, mērķis bija iezīmēts: noturēt uzmanību uz sešstūri, stariņiem un jautājumiem. Domas-atbildes kaut kā sāka nākt pašas. Vēl es nesajutu otras puses pārstāvju klātbūtni! Saikni nesajutu.)

Glabātāji ieteica “aizvākt visas emocijas darbā, pat satraukumu un prieku par tikšanos. Smadzenēm vispār ir jābūt atslēgtām.”

Atgādināja, ka “ES ESMU VIENOTĪBA! – lūk, atslēga Nr.1 kontaktam (būt tajā). ES ESMU GAISMA – atslēga Nr. 2 (apzināti piepildieties ar jebkuru gaismu cauru diennakti). Bet no MĪLESTĪBAS jūs esat dzimuši. Secinājums – jūsos ir viss kontaktam! Atcerieties mūsu ar jums iepriekšējos projektus...”

Un piebilda, ka “Lai jūsu sagatavošana, ieskaitot ķermeņu transformāciju, lai būtu iespējams kontakts ar VIŅIEM, noritētu ar katru uzreiz, tikko ko kā jūs piekrītat kontaktam! Gan seansos norit, gan turpina noritēt pastāvīgi.”

 

Tātad, kaut arī mēs nespējām precīzi noskaņoties, bet kontakts tomēr notika, ko arī vēlāk apstiprināja Kretovs.

Pasteidzoties uz priekšu, pateikšu, ka pirmie 2 kontakti nemaz nebija vienkārši, bija pat sāpīgi – noritēja VIŅU ar MUMS saskaņošanās, mijiedarbība ķermeņu līmenī. Un tikai līdz ar trešo seansu šajā ziņā kļuva vieglāk. Un arī psihes ziņā. Atnāca negaidīti un asi PRIEKS. Visi nākamajā dienā staigāja eiforijā, kur pretī pirmie divi kontakti atnesa apjukuma, nospiestības, apstulbuma, domu aizlidošanas un nespējas tās savākt sajūtu...

(Par ķermeņu transformāciju mēs pastāstīsim atsevišķi. Parādīsim dažus interesantus momentus, kuri skāra visus. Jo izrādījās, ka TIEM, kas iznāca uz kontaktu, mūsu fizisko ķermeņu iespējas interesē gandrīz kā pašas pirmās!)

 

Kontakts 17.09.10..

Sajūtam šodien saikni. Ieiesim rezonansē ar šo Augstāko Civilizāciju. Ar tiem, kam mēs uzdodam jautājumus caur Avotu. Lūdzam palīdzību sakaru nodibināšanā. Lūdzam dot atbildi-atsaukšanos, kuru var sajust ķermenī.

Atskaites.

Ņina. Noskaņošanās. Visi ir mierīgi, silti. Nez kāpēc klusi kā aizvainoti bērni. Uzņemam labus apgriezienus, tā, lai mani apgāztu atpakaļ.

Diezgan ilgi nekas nenotiek, izņemot gaismas staru sešstūra centrā. Un stars nav taisns, bet sirpja veidā. Nez kāpēc redzu to no ļoti liela attāluma... Nāk vārds “Perifērija”. Palūdzu zīmi, ja tie ir sakari...

Un pēkšņi asas sāpes kreisajā puslodē, pierē, un izplūst tumši violeta gaisma. Jau šīs gaismas stabs. Paplašinās. Un es paplašinos līdz ar viņu. (Astrālā saikne caur 6. čakru. N.K.)

Skatos, bet lejā it kā redzu pilsētu dūmakā. Esmu debesīs.

Skatos uz augšu, bet tur gaismas strēles, it kā ūdens dziļumā, saules strēles no augšas. Grūti, neiespējami elpot.

18 03 05 05

4. att.

Un te sākās manis PAPLAŠINĀŠANĀS, esmu viendabīga, bez kauliem – visur ceriņkrāsas spektrs. Plašāk un plašāk. Elpot pavisam grūti. Jautā klusējot – vēl vari, vēl...

Es domāju – ūdens iniciācija. Dzirdu bez skaņas – “Nē”. Gaisa? – “Nē. Mēs esam visur.” Un te mani atlaiž. Visa viegla, bez kauliem, nekur nav ne sāpju, ne spiediena. Pateicos visiem, aizeju, nez kāpēc ar slapju muguru – tek pa mugurkaulu.

Sergejs. Bijām visi, kā vakar. Redzēju gaismu centrā, un tur ātri griezās punkts. Nostājās gaismas stabs. Es palūdzu nodibināt kontaktu, un labajos deniņos kaut kas iedūrās, sāpīgi, bet ciešami. (Astrālā saikne caur 6. čakru. N.K.) Vēders sažņaudzās kā pārdzīvojumu momentos. Palūdzu zīmi – un te smagas rokas uzgūlās pleciem un piespieda. Tagad bija skaidra sievietes balss. Teica kaut ko nesaprotamu. Atšķīru, “Sve, Nazi”. Tas ir vārds? Nav atbildes. Pasēdēju, vairāk nekas nenotika. Pateicos un izgāju.

Nataša. Noskaņošanās notika daudz ātrāk nekā vakar. Mūsu grupveida Merkaba izlaida augšup-lejup Gaismas asi, un uz tās acumirklī uzģērbās milzīgs šķīvis, bija redzami tā daudzie lodziņi. Apmēram devītajā minūtē UFO saplūda ar mūsu Merkabu, un mēs kļuvām Vienotība.

Kontakts – ir, savienojums – ir, Sakari – IR. Kas tas ir – šizofrēnija?.. Viss iznāk ļoti dabiski. Pateicos par savienojumu. Šķīvis pacēlās iepriekšējā augstumā un tajā pašā mirklī pazuda. Visiem Sveiciens un Pateicība.

 

Saņemta sakaru pastāvēšanas zīme – sajūtams spiediens labajā plaukstā, kā rokasspiediens.

 

17.09.13.. Tikšanās ar Kretovu. Pastāstīju par Ārpuszemes Civilizācijas vēlmi redzēt viņu Projektā. Viņš nekavējoties piekrita. Un apstiprināja, ka “Sakari ar VIŅIEM notika. Caur piramīdām.

(Starp citu, cilvēka enerģētiskajam ķermenim ir piramidāla forma. Domāju, ka visi kopā mēs radījām tik lielu piramīdu, ka viņi varēja līdz tai “nolaisties” un ieiet rezonansē. Ar vienu viņiem neizdevās to izdarīt... Un mūsu grupas ģeogrāfija stiepjas no Altaja apgabala līdz Mozelei, no Alatiras līdz Sanktpēterburgai!)

Taču šajā gadījumā sakari notika, kā teica Kretovs, “caur visu Zemes piramīdu sistēmu, ieskaitot megalītus un kristālus Zemes iekšienē. Visa šī sistēma var pat vibrēt, izdodot skaņas, kuras cilvēki sauc par “bazūņu skaņu”. Turklāt sakari notika daudzslāņaini, mūsu Saules sistēmas dimensiju visos līmeņos. Viņi spēj UZREIZ to visu uztvert.”

 

Starp citu, pēdējā laikā “Apokalipses skaņas”, kuras nāk nez no kurienes, biedē cilvēkus uz visas planētas (http://tainy.net/29673-uchenye-obyasnili-strannye-zvuki-v-nebe.html).

Uz jautājumu: “Vai bija mijiedarbība ar VIŅIEM?”, Kretovs atbildēja, ka “mijiedarbība eksistē visu laiku, pietiek tikai ar jūsu ieslēgšanos. Ieslēdzāties – darbība ir. Jūs ieslēdzāties.”

Un piebilda: “Jāturpina! Tik bieži, cik izdodies. To es atbalstu! Kategoriski atbalstu!

 

Kontakts 17.09.19..

Astruss saka, ka “Visas civilizācijas ir ar mums savienotas caur frīdmoniem šūnās. Mums ir 84 šūnu tipi. (Bet tagad taps – 96.)”

Jautājums. Caur kādu šūnu tipu nodibināja sakarus Jūsu Civilizācija? No kādas zvaigžņu sistēmas Jūs ieradāties?

Atskaites.

Ņina. Par pirmo jautājumu sākumā man ar VIŅIEM noritēja dialogs, es uzskaitīju šūnu tipus, vēloties saņemt atbildi – smadzeņu šūnas. Taču viņi arvien precizēja un precizēja, kamēr neatnāca vārds “neironi”. Galīgais vārds – neironi. Sāka nāk zīmes-dūrieni ķermenī. Sākumā jūtams kniebiens saules pinuma rajonā, pēc tam saspieda sirdi, pēc tam galvā, pie labās auss. Viss.

Es pajautāju: No kādas zvaigžņu sistēmas Jūs ieradāties?

Un te uz mani no augšas sāka nolaisties milzīga sudrabaina pankūka (lidojošais šķīvis bez ugunīm). Un mēs traucāmies pa pelēki violetu tuneli (lecot pāri kaut kādām plaknēm, kuras pa porcijām peldēja mums pretim), un man parādīja tumši violetu mirdzošu neona pasauli. Un ļoti gribēja, lai es sajustu sajūsmu kopā ar viņiem. Bet man kļuva ļoti, ļoti karsti. Pēc tam pasaule nomainījās uz pienbaltu un kļuva vēsi. Elpa tāda gara, gara un kā pulsējoša. Bez ieelpas un izelpas.

Es nodomāju, ka ne tur, ne tur es nesajutos “mājās”. Un te mani paņēma aiz labās rokas un saspieda viņu tiks stipri, ka tā pielipa pie kājas, uz kuras gulēja. Bija skaidra sajūta, ka ar mani “runā”, “rāda”, tikai es nesaprotu... Loti, ļoti žēl! No visas sirds pateicos VIŅIEM. Bet, kad piecēlos, tad nevarēju noturēt līdzsvaru – sašūpoja. Iznāk, ka mēs uz kaut kurieni lidojām?

Sergejs. Neredzēju un nedzirdēju neko. Šūpoja. Vestibulāro aparātu (līdzsvaru, stāvokli telpā). Saspieda galvu, bet pēc tam sajutu vēdera vidu.

 

Neaprakstīšu mūsu izdomājumus par to, no kurienes VIŅI ieradušies.

Vienkāršu sniegšu fragmentu no dialoga ar Kretovu 2017.10.03.. Apspriešana ar Kretovu norit pēc parastās shēmas. Es noskaņojos uz mūsu ar VIŅIEM kontaktiem, un viņš noskaņojas uz mani. Šeit ir svarīgi katru vārdu pierakstīt precīzi!

- No kādas zvaigžņu sistēmas ir ieradušies šie puiši? (rādu 1. att.)

Kretovs: Ir tāds jēdziens Centaura Alfa. Viņi rāda – ja novelk JOSLU, lūk, tā (no apakšas uz augšu), tad no šīs struktūras VIŅI ir ieradušies. Šī josliņa ir niša, plakne. Tur, kur ir iespēja iekļūt pie mums.

- Šī “JOSLA” uz laiku ļauj Centaura Alfai sazināties ar planētu Zeme kaut kādu astronomisku izkārtojumu dēļ?

Kretovs: Nē, pastāvīgi.

- Viņi sazinās ar mums tieši no savas planētas, jeb ir ieradušies mūsu Saules sistēmā, lai iedarbotos?

Kretovs: Gan tā, gan tā.

- Un no savas planētas iedarbojas uz mums, izmantojot torsionu ģeneratoru?

Kretovs: Torsionu rezonatoru.

Piezīme. Uz rīta pusi man parādīja NLO – garu joslu ar diskrēti mirdzošām ugunīm – tie ir vai nu bloki, vai logi. Tas ir VIŅU kuģis-mātīte. Pēkšņi viens logs-bloks izstiepās uz priekšu mirdzoša kuba veidā. Un no turienes kautas kas izlidoja. Tādus kuģus bieži fiksē uz Saules fona.

 

- ar kādu mērķi VIŅI pie mums iekļūst? Ar ko nodarbojas?

Kretovs: Ņina, tas ir nedaudz dīvaini, bet tajā skaitā ar DEZINFORMĀCIJU.

- Lūk, kāpēc man galva ir kā bungas jau mēnesi? Viņi to dara speciāli?

(Pēc sarunas ar Juriju Vasiļjeviču eju pa Ņevas prospektu, un mani smacē smiekli! Dezinformē mūs!!!

Kā reiz Krajons visiem meloja par planētas magnētisko režģi… Lai “trulie, bet uzcītīgie cilvēki” netraucētu visu pareizi izdarīt.

Ar to visu vēl ir “jāpārguļ”, bet mani atlaida! Aizgāja visa spriedze smadzenēs. Paldies!)

Kretovs turpināja: Ne gluži, lai jūs maldinātu, bet lai strukturizēti organizētu… Cilvēki jutīs dažāda veida satricinājumus, ja to vajag sapratnes aprātam. Bet iekšienē būs cita principa strukturizēšana.

- Jūs mani vienkārši satriecāt!

Kretovs: Kā ir, tā ari saku.

- Jūs vienmēr sakāt to, kas pēc tam apstiprinās. Pašlaik viņi ar mums strādā…

Kretovs: Nevis strādā, bet mijiedarbojas.

 

- Caur kādu mūsu šūnu tipu viņi nodibināja šos sakarus?

Kretovs: Caur hromosomu struktūru.

- bet man pateica – neironi…

Kretovs: Jāpaskatās par hromosomām.

 

Nākamajos divos kontaktos tika apspriests jautājums par grupas palielināšanu līdz 24 cilvēkiem.

Ņina. Meitenēm šodien vērīgi nesekoju. Noskaņojos vienkārši uz atbildes saņemšanu. Un kādā momentā pēkšņi ieraudzīju Zemeslodi lejā – bet violetais lauks ir daudz platāks par Zemi!

Es tiku pacelta uz augšu, un man parādīja. Caur ķermeni netraucēti iet vēsa plūsma. Nekādas sāpīgas transformācijas vispār! Ķermeni vispār nejūtu. Nu, ja pateica, ka viņiem vajag 24, tad tā VIŅIEM patiešām būs palīdzība. Strādāt ikdienu ir vēlams, bet tā būs palīdzība nevis viņiem, bet sev pašiem. Dīvaini, ka darba laikā ir gandrīz drebuļi, bet karstums atnāk tikai atskaites ierakstīšanas brīdī. Nāk nepierastas, aukstas enerģijas. (Pievērsiet uzmanību. N.K.) Jā! Pirms seansa un pēc atkārtojās liela semināra aina un “Kontakti”. Šķiet, ir jāvāc 24 domubiedri un mūsu raksti ir jāizliek “Kontaktu” tīklā…”

Sergejs. Balss pateica vienu reizi “Jā-ā”. Galvas vidū kaut kas notika. Un kakls pārakmeņojās – nepakustināt. Atkal roku sajūta uz pleciem. Ļoti stipri spieda uz leju.

Oļa. Kaut kā saudzējoši šodien viss notiek: patīkami viļņi, patīkamas vibrācijas.

Uz jautājumu: šajā mūsu kopīgā darba etapā – jā, pēc tam shēma izmainīsies, bet tas notiks, kad visi būsiet gatavi.

 

Kontakts 17.09.24..

Jautājums-lūgums VIŅIEM. Tā kā Kontaktos visu laiku nāk lūgums apvienot 24 cilvēku pūliņus, tad lūdzam parādīt apvienošanās ar visām pārējām būtnēm fenomenu, lai sajustu Vienotā Veselā kolektīvo sabiedrību. Ja tas ir iespējams.

Atskaites.

Ņina. Pilnīgs, totāls mierīgums. Elpošanas nav vispār. Pēc tam galva pastiepās uz augšu un sāka pagriezties pulksteņa rādītāja līdz savilkumam. Jā! Kājas bija dīvainas – nevarēja atrast vietu, smeldza kā slimas, lai cik pareizi es nesēdētu. Neko neparādīja. (Un pēc tam ar kājām viss kļuva kā parasti.)

Sergejs. Satraukums, satraukums krūtīs. Parādīja Urālu karti, augšā cipars 1 (Cipars “1” – tas ir sākums.). Pēkšņi izcēlās Krasnojarska. Viss.

Nataša. Man ļāva to sajust... Četras minūtes PILNĪGAS IZŠĶĪŠANAS VISĀ, KAS IR... Manis nav, bet VISS IR. Vai tad gribēsi pēc tam tālāk “siksnu vilkt kā strūdzinieks” (“лямку тянуть, как бурлак”) trešajā dimensijā. Tīksme, svētlaime pilnīga. Nekas nav redzams, tikai milzīgs maigi gaišzils Kupols ar sevi apklājis, un viss izzuda, un VISS PARĀDĪJĀS...

Ļuda. Šodien stipri bija jūtamas kājas, pēdās līdz šim brīdim ir vibrācijas. Labo roku viegli “paspieda”. Kaut kādā brīdi sāka vilkt uz augšu un atgāza atpakaļ. Bija stiprs karstums, sirds sāka dauzīties, prieka, savienošanās sajūta. Pēc tam atlaida.

Oļa. Es nevaru šodien aizturēt emocijas, tā kā piedodiet!

Man izdevās sajust Vienotā Veselā sabiedrību. Telpa paplašinājās, parādījās 4 sešstūri, apvienojās šūnās, sāka griezties pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, taisni kā virpulis!

Elpa aizrāvās, ieelpa, vēl ieelpa, vēl... APVIENOŠANĀS sajūsma un prieks! Bezgalīga paplašināšanās! Gaismas spēks! Nemaz nav viegli aprakstīt stāvokli vārdos...

Pajautāju, vai visu pareizi esmu sajutusi? Galvu pavilka uz augšu. Vēl viena atbilžu atpazīšanas zīme.

Ļoti ceru, ka visi izjuta un piedzīvoja kaifu!!!

 

Pievērsiet uzmanību – katrā seansā sajūtas sakrīt visiem!

Ķermeņu transformācija norit individuāli. Bet kopīgais – it kā kārtoja saiknes starp organisma sistēmām. Šķiet, ka ir iemācījušies strādāt ar mums saudzējoši, jeb, iespējams, mēs esam pārvarējuši pašus rupjākos un sāpīgākos sliekšņus savos ķermeņos.

Šodien VISIEM galvu vilka uz augšu, elpa pamirst.

Visi kopā mēs pa gabaliņam sajutām “struktūru 24”. PALDIES!

Es jau galvu esmu salauzusi ar “shēmu 24” – kā ātri organizēt tik daudz cilvēku projektā... Astruss tā arī teica, ka “to būs grūti iemiesot”.

 

Glabātājiem Vecajo Padome ir uzbūvēta pēc tādas shēmas.

mēs uzstājamies kā vienotība no 12 būtībām, no kurām katra ir vienota ar citām 12 būtībām. Vibrācija, kuru tu jutīsi visas grāmatas garumā, patiesībā atbilst 144 vecajo apvienībai.”

Bet mēs pagaidām strādājam tā: 6 cilvēki rada minimālo antenu, bet mēs ar Sergeju uztveram dialogu perifērijā.

 

(Nolēmām paeksperimentēt un uzaicināt (domās) papildus cilvēkus-domubiedrus un bērnus uz Kontaktu 2017.09.25..

Noskaidrojās, ka šī shēma neder. Atgriezāmies pie vecās shēmas.)

Mūsu lūgums parādīja apbrīnojamu jaunumu!

Kājas – tas ir sazemējums... Bet mums uzstājīgi visu seansu rādīja, ka nav sazemējuma? Lieta tāda, ka “sazemēšanās” kopš 2012. g. decembra notika automātiski, jo nomainījās cilvēka polaritāte.

 

Atcerējos, ka Kontaktā 17.09.23. runājām par cilvēces pārbīdi uz citu telpu. (Ņina. Jautāju, “mūs (cilvēci) pārnesa (pārbīdīja) ar torsiona lauka palīdzību uz citu telpu?”. Ļoti nopriecājās par “torsionu lauka pārbīdi”. Atkal parādīja leņķi. Saku – 20 grādu. Nopriecājās tā, ka sāka vilkt mani aiz galvas uz augšu! Tieši nopriecājās, ka sapratu ļoti precīzi. Apstiprināja, ka notiekošā aina ir tieši tāda, kā mēs runājām pirms jautājuma. Pajautāju – “pēc tam atgriezīs atpakaļ?” Nē, atpakaļgājiena nav. Atstāj šajā nišā, kur jau atrod pirmatnējās zivis, ezeru ar pirmatnējo ūdeni utt. Šodien nav auksti. Komfortabli, pat sāku šaubīties par sakariem. Palūdzu zīmi – “paspieda” labo roku, bet mīksti un karsti.)

 

Uzdevām jautājumus Kretovam:

- Man VIŅI teica, ka pārbīdījuši mūs ar torsiona lauka palīdzību par 20 grādiem. It kā nedaudz pacēluši no šīs dimensijas...

Kretovs: Nevis pacēluši, bet atbrīvojuši.

- atbrīvojuši, “apgāzuši” uz citu dimensiju, un mēs velkam materiālo pasauli aiz sevis?

Kretovs: Velkamies un strukturāli reorganizējamies.

- tas ir, matērija pārnāk ar mums visa?

Kretovs: Mijiedarbībā, JĀ.

- tas ir, katrs vilks līdzi kaut kādu matēriju...

 

Kontakts 17.09.30..

Jautājums: Kādas sajūtas pavadīs cilvēku dimensiju nomainīšanās momentā?

 

Ņina. Noskaņojos klausīties atbildi ķermenī. Sākās stiprs atslābums, velk atgulties. Pajautāju – būs jāapguļas? “Nē. Negulēt!” Rokās uzreiz ielika aukstu disku ar rādiusu līdz elkoņiem. Elkoņi ĻOTI sala. Labā auss aizkrita (ne stipri), jo disks griezās. Trīs reizes it kā man gribējās apgulties – ļoti plati žāvājos 3 reizes. (Pajautāju – 3 dienas tas ilgs?!) Nav atbildes. Diezgan ilgi tas turpinājās, spriežot pēc sajūtām. Jūtu nekādu, tikai vēroju. Pēc tam atnāca stiprs karstums Pēdējā laikā – tas ir reti.

Te es sevi ieraudzīju mirušo pasaulē, bet dzīvu. Viņi ir kā aiz plīvura, nekonkrēti. Un karstums nāca no viņu aizmugures, bet it kā telpā pašā ir karstums. Es zināju, ka esmu dzīva. Pajautāju – esmu materiālā ķermenī? “Nē. Citā.” “Mentālajā?” “Nē, protams!” Un te es sajutu savu ķermeni bez kauliem un bez orgāniem – viendabīgu. Pat tādu kā plakanu un izstieptu platumā... Sāku uz viņu noskaņoties un... neko neatceros.

Kad man tradicionāli “paspieda roku”, sapratu, ka seanss ir beidzies. Izbrīnījos, ka summā ir pagājušas 15 min., bet likās, ka viss turpinājās ļoti ilgi.

Rakstu, bet ķermenī ir palikusi kaut kāda šūnu mirgošana. It kā viņas pēc kārtas uzsprāgtu un izšautu kaut kādus īsus viļņus, ne obligāti gaismas, bet arī mirgoja mazlietiņ.

Sergejs. Šodien no viņiem uz augšu aizgāja spēcīgs stars, sešstūra resnumā. Visi kopā griezāmies pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Ieraudzīju čūskas nez kāpēc. Manas kājas resnumā. Vairākas. Berzējās gar manām kājām un neļāva iet.

Gaļa. Man viss ļoti ātri sāka griezties, un parādījās šķīvis, kurš pa mūsu gaismas stabu sāka celties stipri augstumā. Uzdevu jautājumu. “Viņi gulēs.” – atskanēja galvā. “Un kā būs ar mani?” – “paskatīsimies”. Bija saspringums galvas augšdaļā, spiediens virsdegunē. Bet pēc tam viss nolaidās galvaskausa pamatnē, un tagad nevaru pagriezt kaklu.

Ļuda. Noskaņojos, uzreiz sajutu sāpes labajā rokā, sāka vilkt uz augšu. Pēc tam, uzdodot jautājumu, sāka mest atpakaļ gan galvu, gan muguru (padomāju – labi, ka uz dīvāna). Pēc tam salocīja uz priekšu, pie ceļgaliem. Stipri gribējās gulēt. Jau beigās sāka vibrēt kājas.

Oļa. Kļuva ļoti, ļoti mierīgi, parādījās vienmērīga elpa, kuras nebija. Tas ir sapnis? Ne gluži sapnis. IT KĀ sapnis.

Dimensiju maiņa notiks momentāni? Nē, 2 gadus.

Galvu pozitīvu atbilžu laikā vilka uz augšu. Sekošana šai zīmei ievērojami ir uzlabojusi atbilžu izpratni,

Atkal izšķīšana visā. Pateikšanās laikā pēkšņi gribējās salikt rokas Namaste žestā, taču tās bija kļuvušas tik smagas, ka nespēju tās pacelt.

Papildus. Mana IT KĀ sapņa laikā nebija nevienas domas, iekšienē viss pamiris, es ar grūtībām domās izteicu jautājumus. Apziņa bija klātesoša, bet bija pilnīgs domu trūkums, vakuums. Es arī tagad vēl bremzēju pēc Kontakta! Te vienu atceros, te otru. Pašās beigās stipri kakls kļuva sauss, tik tikko spēju rīt, kaut arī pēc tam neatcerējos, ka gribējās padzerties.

Darīna. Sajūta, ka it kā kārtējā ilggaidītā tikšanās. Pierasts spiediens uz ausīm... velk uz augšu galvas pauri, pēc tam sāk tirpt.

Atbilde uz jautājumu: Visiem – “Satraukums... Satraukums...” Bet es: “Mierīgums... Prieks...”

Pēc tam jūtu sevi gaisā, bet uz muguras, it kā ūdenī, ar izplestām kājām un rokām. Domāju, kas gan man tādā stāvoklī ir jāierauga. Kosmoss? Bet virs manis kristālskaidra gaišzila krāsa, ļoti maiga... Viegli un labi. Elpas praktiski nav. “Tas, kas notiek ar elpu seansu laikā, tas ir tā kā treniņš mums? Gatavošanās nākotnei?” – “Jā.”

Valentīna. Es pēc meditācijas vispār izkritu no īstenības. Es pat neatceros, ar ko nodarbojos šīs gandrīz divas stundas. Un negaidīti atcerējos, ka nenosūtīju atskaiti. Pēc merkabas uzreiz izrādījos kaut kur augstumā, planēju virs upes. Saņēmu sekojošas atbildes uz izvirzīto jautājumu: mīlestības pārpilnības sajūta, spēja ceļot astrālā. Un pat notika tāda pieredze: ieraudzīju lielu pili tumšā ķiršu krāsā, tā atradās mazliet augstāk par mani, uz to veda celiņš, un viss bija ļoti reāli. Beigās uznāca šķavas. Pajautāju, ko tas nozīmē. Teica, ka jātaisa prānājāma, elpošanas prakse.

Nataša. Rīga. Vecpilsēta. Bijušie spīķeri. Dienā vairākas reizes pieķēru sevi pie domas, ka Latvijā ir planētai ļoti svarīgas Spēka vietas.

Izdevās atrast vietiņu kafejnīcā tikai 19:40 pēc Maskavas laika. Skaidri redzēju mūsu Merkabu un jutu plūsmu caur ķermeni. Atbildi nesajutu, tukšajām vietām sāka “līst virsū” korejieši un citi, šķindēja trauki. Enerģētiski piesārņota vieta.

Pašlaik Pēterburgas telpu uztveru kā mijkrēšļa zonu. Naktī autobusā Rīga-Sanktpēterburga kaklā sausums, gribējās klepot, bet mājās Sanktpēterburgā divas reizes 7 no rīta īsu brīdi nāca asinis no kreisās nāss, tika mests nost ceļojuma spiediens.

 

Apspriešana.

Pirmkārt, mūs VISUS vilka uz miegu!

Starp citu, daudzi, tēlaini runājot, “GUĻ” visu mūžu. Mēs PAMODĀMIES, bet slikti saprotam, kas notiek. Un, kas būs ar mums, šķiet, ir atkarīgs no mūsu uzvedības tajā momentā...

Otrkārt, sajūtu daudzveidību rada procesa daudzdimensionalitāte.

Skaidrs, ka KATRAM VISS BŪS SAVĀ VEIDĀ!

Treškārt, mēs VISI, šķiet, esam nonākuši mijkrēšļa zonā.

Un kā tur vajag uzvesties? Kas ir jāzina?

Astruss saka, ka ir ļoti svarīgi APZINĀTI pāriet šo zonu. (Sk. rakstu “Mijkrēšļa zona. Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V., Astruss”) (“Сумеречная зона. Тихоплав В.Ю.,Тихоплав Т.С.,Кретов Ю.В.,Аструс”)

 

No dialoga ar Kretovu:

- “Ko jutīs cilvēki dimensiju maiņas momentā?”

Kretovs: Ko jutīs? Es jau teicu. Dažāda veida satricinājumus, ja to vajag sapratnes aprātam. Bet iekšienē – cita principa strukturizēšana.

- tas ir, pat neatcerēsies, ka... Bet man teica, nedrīkst aizmigt šajā momentā. Visu laiku vilka uz miegu...

Kretovs: nevis aizmigt, bet nedrīkst atslēgties – tas ir kas cits.

- Jums, kad jūs atradāties mijkrēšļa zonā, arī teica par uzmanību. Vai tad mēs iesim pāri mijkrēšļa zonai?

Kretovs: Nu, nevis iet pāri, bet pārlidot.

Starp citu – kakls ir jūtu kontrolpunkts. (Pēc taisnīguma sajūtas.) Viņš nedrīkst laist jūtas iekšā, nākamajā dimensijā. Bet Oļa mēģināja tās ievilkt līdzi. Sekojiet KAKLA ZĪMĒM. (Ja ievelk līdzi jūtas, TUR tās var izprovocēt mūžīgu mocību.)

Izgājis cauri mijkrēšļa zonai, cilvēks neko neatceras.

 

Kontakts 2017.10.01..

Lūgums palīdzēt uzlabot telepātisko saziņu ar VIŅIEM noveda pie apbrīnojamām sajūtām...

 

Ņina. Noskaņojos uz informācijas pieņemšanu. Kļuva grūti elpot. Izkārtojās ķermenis – it kā no augšas uzspiestu uz aizkrūtes dziedzeri, un es sajutu resnu stabu līdz kājstarpei, kurš visas čakras pa ceļam savāca vienotā. Turklāt spiediens aizkrūtes dziedzerī uz sāpju robežas. Un pēc tam pa šo stabu lēni pacēlās uz augšu kaut kāds silts vilnis un iegāja nez kāpēc vaigos. Elpa kļuva viegla, nesverama, nekāda – bet gaisa pietika. Ļoti, ļoti komfortabls stāvoklis. Galvā neko nejūtu.

Jā! Seansa laikā (20 min.) ķermeņa temperatūra stipri pacēlās, bet pēc tam nokritās līdz drebuļiem. Un tikai tagad, kad jau rakstu, sajutu spiedienu līdz sāpēm labajā ausī... Tā tiek sajustas augtas frekvences.

Sergejs. Man kakls pārakmeņojās. Galvā kaut kas plūst, bet deniņu rajonā ir sācis viegli sāpēt un pašā galvvidū. Beigās pār ķermeni pārskrēja drebuļi – viss nodrebēju.

Ļuda. Kājas uzreiz “ieauga grīdā un sāka vibrēt. Aukstums labajā rokā. Visu laiku vilka uz augšu, augstu (esmu antena). Sākumā krūtīs dauzījās sirds, pēc tam galvā. Pēc tam viss noklusa. Galvā tukšums.

Oļa. Apmēram stundu pirms seansa sāka reibt galva, bija viegls nelabums. Ieslēdzās galva, pārgāja vilnis no labās auss līdz skanošajai labajai.

Pa ķermeni, no apakšas uz augšu, trīsreiz pārgāja fiziski viļņi. Ilgi mēģināju atcerēties, kā saucas Kundalini. Es atceros tikai – bija maigi rozā mētru gaisma. Pamēģināju iziet no stāvokļa, bet atkal tur iegrimu, izdzirdēju: “Neizdevās.” KAS? Iegrimšana. Pamēģināsim vēl. Pajautāju: kur es esmu? Tā ir mijkrēšļa zona? Ne gluži. Pēc kāda laika mana galva noliecās uz leju, pēc tam atmetās atpakaļ, atkal uz leju. Pamēģināju viņu nolikt vietā, taču viņa turpināja šūpoties. Kad atvēru acis, paskatījos pulkstenī – 25 minūtes es kaut kur biju klīdusi. Ilgi nevarēju apjēgt, ko rakstīt. Vēl ilgāk laboju kļūdas. Galva ir atslēgta.

Valentīna. Šodien spēcīgi “saelpojās” apgabals no anahātas līdz višudhai. Pēc tam gaismas stars pārgāja no kreisās puses uz labo, apmēram kā nimbs. Pajautāju, kā uzlabot sakarus citiem mūsu grupā. Atbilde: citi saņems savas rekomendācijas – visi individuāli.

Darīna. Sāku lūgt, lai palīdz. Radās šausmīga griešanās. Ķermenis gluži kā savērpās spirālē (pulksteņa rādītāja virzienā). Ieraudzīju, ka mēs visi griežamies trakā ātrumā kaut kādā traukā. Noreiba galva, radās nelabums... Nāca vārds “Griešanās... Griešanās...” Pēc seansa ilgi atjēdzos, un līdz šim brīdim ir sajūta, ka labi pavizinājos karuselī...

Apspriešana.

(Ņina) Rādu visiem foto. (Sk. 5. att., video Nr.2. Mistiska spirāle virs Mehiko. https://www.youtube.com/watch?v=MmtToL1Ofx4)

“Tieši tādā “centrifūgā” mūs grieza!” – iesaucās Darīna.

18 03 05 06

18 03 05 07

18 03 05 08

5. att. Mehiko. Ar diametru, lielāku nekā Mēnesim, kustējās mirdzošs objekts.

Kretovs: Bet tas ir tas pats, kas ir kustībai kanālā, kad cilvēks tur kustas.

- Un kurš veido šo kanālu gaisā, zīmē šīs spirāles?

Kretovs: Ja atceramies to līniju-joslu, tad tās tieši ir ieeja un izeja. Lai izrādītos šeit.

 

Norit VIŅU lauku mijiedarbība ar mūsu planētu. Un izpaužas tas tā.

Tātad mums parādīja, ļāva sajust, KĀ būtu jānoskaņojas, lai uzlabotu telepātiskos sakarus ar VIŅIEM. Burtiski transformēja kanālā, par kuru notiek mūsu sistēmu sakari. Faktiski veica noskaņošanu!

Apspriešana.

Visiem izkārtojās ķermenis, savāca čakras vienotā.

Iznāk, ka telepātijas ATSLĒGA – tas ir izkārtots mugurkaula stabs un elpošana? (Atcerējos, Džasmuhina semināros vienmēr atkārtoja – ELPOŠANA, lūk, atslēga pāriešanai uz paplašinātu apziņu.)

Kontakts 17.10.02..

Jautājums: KUR izrādīsies “aizmugušie” pēc procesiem, tā saucamā “Baltā plīvura”? Ja var, parādiet, kas būs ar mūsu tuviniekiem.

Atbilde: Bērniem līdz 10 gadiem jau ir vajadzīgā struktūra. Bet pārējiem vajag sevi reorganizēt ar jebkuriem paņēmieniem. Viss ir individuāli.

 

PATEICAMIES VISIEM PROJEKTA DALĪBNIEKIEM PAR DARBU!

Kontakti turpinās...

 

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 05.03.2018

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub84.html

Pievienots 08.03.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/otch-t-po-proektu

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/645-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-parejas-dienasgramata (Tulk. piezīeme)

[2] http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/692-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-parejas-dienasgramata-tiksanas-ar-reptiloidiem (Tulk. piezīme)