Нина Терехова и Сергей Бублик - АСТРУС отвечает на наши вопросы (09.04.15 и 10.12.15г)

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - ASTRUSS atbild uz mūsu jautājumiem (15.04.09. un 15.12.10.)

Astruss ir augsti enerģētiska Būtība, ir bijis uz Zemes pirms 1000 gadiem, taču ne kā cilvēks, bet Būtība.

Jautājumu precizēšanā piedalās Tihoplavi – Vitālijs Jurjevičs ar Tatjanu Serafimovnu (Тихоплавы - Виталий Юрьевич с Татьяной Серафимовной), un Kretovs Jurijs Vasiļjevičs (Кретов Юрий Васильевич). Pateicamies viņiem par informāciju un dalību!

 

2015.04.09.

1. Vai notika mūsu planētas telpas-laika pārbīde 17. martā, un mūsu Zeme (kopā ar Saules sistēmu?) veica IZVĒRSUMU par 90 grādiem?

Astruss: Nē. Viņa neveica izvērsumu, bet turklāt koeficients ir.

- Pārgāja citā dimensijā?

Astruss: Pietuvojās, bet nepārgāja.

2. Kāpēc ierīces, kuras fiksē Šūmaņa rezonanses, pārstāja jeb ko fiksēt pēc mūsu telpas IZVĒRSUMA par 90 grādiem?

V.J: Tas nozīmē, ka izmainījās īpašības.

Astruss: Turklāt kardināli, un slikta tajā nekā nav.

- Tad tomēr bija izvērsums par 90 grādiem?

Astruss: Nē.

- Un kāpēc tad ierīces pārstāja fiksēt?

Astruss: Tāpēc ka jūs pienācāt pie tās robežas, aiz kuras sākas pāreja. Bet tas būs pavisam ne tas, ko jūs runājat.

- Un nekādam izvērsumam nav jābūt, jā?

Astruss: Tā nevar teikt, Tur notiks kaut kas, bet ne tā tas jāsauc.

- Mēs vēl tikai pienācām pie pārejas robežas?

Astruss: Pie pārejas robežas.

- Runa ir par to pāreju, kura kopš 2012. gada?

Astruss: Pareizi, tikai tā sākās 2009. gadā, un jūs mīksti virzāties uz 2016. gadu. Un, kā tas notiks, neviens nepamanīs.

- Galvenā pāreja sāksies 2016. gadā?

Astruss: Nevar tā teikt, tā jau sen norit, bet 2012. gadā – cilvēki vienkārši juka prātā, un 2016. gadā tā beigsies.

- Tas ir, uz 2016. gada beigām mēs pāriesim...

Astruss: Pāriesim, taču šis vārds “pāriesim” uz visiem nez kāpēc iedarbojas ne tā, kā vajag.

V. J.: Tāpēc ka mēs pāriesim kopā ar psihi, ar apziņu, ar apkārtējās vides izpratni.

Astruss: Pilnīgi pareizi. Jūs pāriesiet “zinoši”.

- Mēs pāriesim uz citu spirāles vijumu?

Astruss: Pareizi.

Kretovs: Bēdīgi, ka mēs neko nepamanīsim. Es gribētu, lai būtu tā, kā rakstīts: ar izvērsumu.

V. J.: Jebkuras sistēmas kvalitatīvi jaunu īpašību iegūšana notiek tā, ka tas ne obligāti ir sajūtams. Vienkārši cilvēks ar viņa psihi mainās tajā pašā virzienā.

- Lūk, beigsies 2016. gads, it kā nekas nav mainījies. Un kas tad izmainījās?

Astruss: Daudz ieraudzīsiet, bet tādas frāzes “taisīt izvērsumu” ir kas cits.

- Daudz ieraudzīsim?

Astruss: Jā, ieraudzīsiet daudz ko, to, ko agrāk neredzējāt, un jūs to apzināsieties.

- Mēs nonācām CITĀ frekvenču diapazonā? Kāds frekvenču diapazons ir jaunajai dimensijai?

Astruss: Nonācāt. Tas aptver gan apakšējo, gan augšējo frekvenču daļu Plašāk.

- Nevar teikt, ka mēs pārgājām uz citu diapazonu, vienkārši tas paplašinājās?

Astruss: Un zemās frekvences izmainīja arī laika un jūsu uztveres blīvumu. Tas, ko jūs sāksiet redzēt, tad arī būs tā realitāte, par kuru visi runā.

- Mēs palielinājām laika blīvumu?

Astruss: Nē, izmainījāt, bet nepalielinājāt. Tas kļūs redzams, tas, ko nekad neesat redzējuši.

- Piemēram, ieraudzīsim mirušos?

Astruss: Jā, un daudzi par to nestāstīs, bet mijiedarbosies.

3. Kāds elektromagnētisko viļņu diapazons cilvēcei ir jāapgūst?

Astruss: no 2,4 līdz 12 Hz.

V. J.: Tas ir tas diapazons, kurš precīzi atbilst cilvēka, kā būtnes, rezonansei.

4. Ja iznāk izvērsums caur “nulli”, un tad var teikt, ka mēs esam nonākuši paralēlā pasaulē, kā tas ar daudziem notika Bermudu rajonā? (Atmiņā uzreiz viss ir izdzisis...) un šajā “perpendikulāri-paralēlajā” pasaulē viss ir citādi?

Astruss: Daļēji var tā teikt. Daļēja nonākšana. Bet “vērsties uz āru” nevajag.

- NESĀKS darboties pareģojumi par planētas bojāeju, tā?

Astruss: Tas ir tiesa.

5. Vai izmanīsies Zemes nolieces leņķis pret orbītas plakni?

Astruss: Izmanīsies, nedaudz. Bet ne tik briesmīgi. 19 grādu. (Pašlaik diapazons ir 23–26 grādi.)

6. Vai piltuvēm Jamalā ir sakars ar gravitācijas izmainīšanās procesu uz Zemes?

Astruss: Jā.

 

2015.12.10.

- Blakus Saulei jau vairākus mēnešus tiek fiksēts milzīgi daudz NLO... Kas to ir izraisījis, ar ko viņi nodarbojas – no kurienes viņi ir?

Astruss: Ar informācijas vākšanu pie Saules. Kādi procesi norit uz Saules.

- Bet no kurienes ir šie NLO? Kāpēc viņi tik sparīgi ir ķērušies pie mūsu Saules?

Astruss: Lieta tāda, ka šis avots ir nestabils, kaut kādā veidā viņi spēj šo kompleksu noturēt stabilā stāvoklī vai nestabilitātes stāvoklī ar noteiktu mērķi. Ja tiek provocēta nestabilitāte ar noteiktu mērķi, tad tā ir evolucionārās komponentes mainīšana uz Jūsu planētas. Tas lielā mērā ir saistīts ar otro.

- Saule ir laika, enerģijas avots Saules sistēmā. Bet tie, kuri tur strādā, nav no mūsu saules sistēmas?

Astruss: No jūsu saules sistēmas.

- Un viņi spēj pretoties tādām temperatūrām?

Astruss: Spēj, tāpēc ka viņiem piemīt spēja izrādītes citās dimensijās. Ar kādu daļu viņi izrādās šeit? Tikai tādā mērā, lai iedarbotos uz Sauli.

- Un viņi iedarbojas uz Sauli ar evolucionāru pārveidojumu mērķi?

Astruss: Pareizi. Tāpēc ka jūs redzat nestabilitātes daļu, tas nenozīmē, ka viņiem ir tiešs sakars ar šo dimensiju. Dimensiju sistēma neizpaužas stabilitātes veidā. Tiklīdz evolucionārās attiecības pacelsies uz noteiktu līmeni, tā jūsu dimensiju sistēma pievilksies automātiski.

- Tā arī ir pāreja no viena līmeņa uz citu?

Astruss: Pareizi. No tā, ko viņi prot, jūs redzat tikai noteiktu daļu.

 

- Pēc Kaznačejeva (Казначеев) mūsu fiziskā pasaule un Kozireva (Козырев) pasaule pamazītēm saplūst. Tā? Ja kādreiz mūsu un aizkapa pasaule saplūdīs, tad attīstība izbeigsies?

Astruss: Tā pāries uz citu informācijas līmeni.

- Tātad arī aizkapa pasaule kopā ar mūsējo sāks evolucionēt?

Astruss: Cits informācijas līmenis automātiski velk sev līdzi visu. Visu organizāciju kompleksu. Kāpē NLO lidojošie objekti nestājas ar jums kontaktā? Viņi ar mirušajiem sen ir kontaktā.

- Iznāk tā – kad šīs divas pasaules saplūdīs, tad nebūs nāves?

Astruss: Būs tuvu tam, ko jūsu sakāt. Bet izpaudīsies citi evolūcijas likumi. Aiziešanas, miršanas likums šeit seko kā enerģijas saglabāšanās likums.

- Vienalga būs miršana?

Astruss: Vienalga.

- Nebūs aizkapa pasaules, būs kaut kāda aizaizkapa pasaule?

Astruss: Lai būtu tā, bet tas ir fakts.

 

- Uz foto, kurš uzņemts Keiptaunā novembra beigās, tika nofiksēts milzīgi daudz “lidojošo šķīvju”. Zinātnieki apgalvo, ka tie ir bijuši lēcveidīgi mākoņi. Kas toreiz notika virs Keiptaunas? Patiešām tie bija lēcveidīgi mākoņi?

(Sk. Foto. http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub34.html[1])

 

Astruss: Nav svarīgi, zem kā slēpjas, svarīgi, ko nes.

- Un ko nes?

Astruss: Cilvēka struktūras mainīšanos jebkurā situācijā. Cilvēki domā vienu, bet notiek kas pilnīgi cits. Nez kāpēc cilvēki domā, ka tikai viņi mīmikrē zem kāda līdzības, lai būtu nepamanāmi. Mīmikrijai piemīt augstāk organizēta struktūra. Viņi tikai nedod jums informāciju ne par ko. Bet jūs sākat būvēt minējumus un jaukt sevi. Tomēr bija mijiedarbība.

- Tad tie tomēr ir NLO jeb lēcveidīgi mākoņi?

Astruss: Tur viens slēpās zem otra.

- Tas ir, NLO mākoņu izskatā?

Astruss: Pareizi.

 

- NLO virs Keiptaunas tika redzēti 29. novembrī, bet 30. decembrī Magnetometrs DĀR stacijā fiksēja PILNĪGU magnitūdas krišanu, līdz 0 Hz! (Sk. turpat grafiku zemāk.) Vai ir sakars starp šīm parādībām un kāds?

Astruss: Ir sakars un tiešs. Ja cilvēku rase domā, ka viņa nemainās, tas tā nav. Mainās un daudz ātrāk un nopietnāk, kā varētu domāt.

- Uz foto tas ir NLO jeb kaut kāds caurums hronosfērā?

Astruss: NLO.

- Kāpēc pašlaik magnētiskais lauks virs Āfrikas izmet pašus augstākos pīķus uz planētas? (Augšējā līkne zilā krāsā grafikā turpat zemāk.) Agrāk tādus pīķus atļāvās tikai Ziemeļpols.

Astruss: Tāpēc ka situācija sasniedz noteiktu kritisku stāvokli. Tas nav tas, ko jūs domājat, bet tas, ko jūs provocējat. Jūs gaidījāt pasaules galu 2012. gadā. Bet pāreja norit līdz 2016. ieskaitot. Maigajā režīmā. Lūk, tas arī notiek.

- Vai šai parādībai ir sakars ar Zemes Apziņas Kristālisko Režģi, kurš tieši sākas šajā rajonā (zemāk par Gīzas piramīdām)?

Astruss: Ir.

- Vai šī “retinātā” telpa varēja kaut kā ietekmēt lidmašīnas bojāeju virs Sinajas.

Astruss: Daļēji tā.

- Vai nevajadzētu uzskatīt cilvēku migrāciju no Āfrikas kā saistītu ar šo parādību?

Astruss: Tiešā veidā nē, bet pastarpināti jā.

- VAI VISIEM CILVĒKIEM būs jāpamet šīs rajons?

Astruss: Nē, bet pamata masai jā.

 

- Magnitūdas grafiks Lietuvas rajonā ir ļoti līdzīgs zīmējumiem no ķīniešu “Pārmaiņu grāmatas” I-CZIN. Šī sakarība ir nejauša?

Astruss: Nē, nav nejauša.

 

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 03.2016

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub14.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/705-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-parejas-dienasgramata-11-12-2015 (Tulk. piezīme)