Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs - Planētas miegs. Novērojumu dienasgrāmata

Magnētiskā lauka novērojumu dienasgrāmata uz 2014. g. septembri.

Uzmanīgi sekojot Zemes magnētiskā lauka ikdienas rādītājiem, Kosmosa un planētas jaunumiem, mēs redzam, ka Zemes ML izmaiņas ir kļuvušas haotiskas, neparedzamas – tiek pārkāpti visi zināmie elektromagnētisma likumi...

Amerikāņu zinātnieks K. Pribrams (Karl H. Pribram) dod uzvedni savā publikācijā “Senā gudrība un mūsdienu fizika” (“Древняя мудрость и современная физика”), 1999. g.

“Pateicoties ģeomagnētiskajām izmaiņām, pārlieku lielajai Saules aktivitātei un kosmiskajai pārbīdei telpas-laika kontinuumā, ir izmainījusies Zemes un Saules dabiskā pulsācija, kura no elektromagnētiskas ir pārtapusi skalāri-tahioniskā. Mēs esam absolūti pārliecināti, ka šīs kosmiskās izmaiņas ir diriģējis augstu attīstīts ārpuszemes saprāts apziņas, cilvēces un Mātes Zemes evolūcijai... Visuma pamata konstantes mainās, un telpas-laika klātne tiek pakļauta kolosālai savērpšanai jeb “satīšanai”, kas ir reāls mehānisms, kurš rada fiziskas kvantu-relatīviskas kosmiskas izmaiņas. Notikumi paātrinās…”

Mēģinot tikt skaidrībā ar „skalāri-tahionisko” lauku, mēs uzdūrāmies N.S. Sidorenkova (Н.С. Сидоренков) rakstam „Zemes griešanās nestabilitātes” („Нестабильности вращения Земли[1]”), kur ir sniegts Zemes griešanās ātrums pēdējo 350 gadu laikā. Ļoti interesanti šo grafiku traktē Ļeņkovs, vietne http://lenkov-l.narod.ru/article2.html.

„Grafikam ir divas daļas, kuras krasi atšķiras viena no otras. Pirmajā, ilgākajā grafika daļā, valda kopīga tendence pieaugt tā vērtībai, kuru 1880.-90. gados nomaina krass griešanās ātruma kritums.

Šīs un nākamās Zemes griešanās palēnināšanās tik ļoti krīt ārā no grafika iepriekšējās gaitas, ka neviļus liek domāt par to cēloņu gadījuma raksturu.

14 09 26 01

1. att. Diennakts ilguma novirzes δР no etalonaa pēdējo 350 gadu laikā.

Grafika līknes salīdzinājums, kurš neviļus rodas, ar pagātnes katastrofiskiem notikumiem uzreiz ved pie vulkāna Krakatau sprādziena 1883. gada augustā. Šis sprādziens dažos avotos ir nosaukts par vislielāko katastrofu Zemes vēsturē. Drīz pēc tam sākās krasa Zemes griešanās ātruma palēnināšanās.”

Pēc tam praktiski uzreiz notika „kaut kas” tāds, ka Zemes griešanās ātrums atgriezās izejas pozīcijās! Un vienīgais to gadu notikums ir Tunguskas „meteorīta” sprādziens 1908. gadā. Ir notikušā 120 nepierādītu versiju, un mēs pievienosim vēl vienu – tā bija iejaukšanās „no augšas” uz dabas katastrofu. Ar filigrānu precizitāti (vajadzīgā vieta, vajadzīgais sprādziena spēks) tika atjaunots Zemes griešanās iepriekšējais ātrums! (Sk. grafiku)

Taču kaut kas aizgāja ne tā! Šķiet, planēta paspēja „aizmigt” pa to laiku, jo taču bija pagājuši 25 gadi… Griešanās ātrums atkal sāka palēnināties…

Kā Ļeņkovs raksta tālāk, “Zemes griešanās palēnināšanās, attiecināma uz pagājušā gadsimta 50.-70. gadiem, neatbilst nekādiem ģeoloģiskiem notikumiem. Šo laiku raksturo virkne tehnogēnas izcelsmes katastrofu – bruņošanās sacensība un intensīvi kodolieroču izmēģinājumi. Šīs Zemes kodolbombardēšanas summārā jauda ievērojami pārsniedz Krakatau vulkāna sprādziena jaudu, tāpēc arī tās sekām ir jābūt smagākām. Un patiešām, neskaitot Zemes griešanās palēnināšanos, šim laika periodam atbilst Zemes ģeogrāfisko polu kustības trajektorijas izmainīšanās, kas nebija novērojams vulkāna Krakatau gadījumā.”

Raugoties uz grafika kraso izliekumu 1966. gada rajonā, nāk prātā D. Melhisedeka intervija laikrakstam Leading Edge, 1966. g. novembris[2].

“1985. vai 1986. gadā slepenā valdība sāka saprast, kas viss ir Vienots... Protams, tas ir svešs viņu dabai, un viņi visiem spēkiem cīnījās, mēģinot to apturēt...

Bija plānots uzspridzināt 8 atombumbas Mururoa atolā Klusā okeāna dienvidu daļā.

Un 1995. g. 5. maijā laikrakstā Papjete (Taiti) parādījās raksts ar norādi uz aģentūru Associated Press, kurš vēstīja: Tunelī, kurš izurbts 1800 pēdu dziļumā Mururoa atolā, ir izdarīts sprādziens. Sprādziens ir ekvivalents 20000 t trotila... (Hirosima – 15000 t trotila). Širaks paziņoja par plānveida izmēģinājumiem, kuri it kā nepieciešami, lai Francija vēlāk varētu veikt sprādzienu datorizētu modelēšanu, atsakoties no turpmākiem pazemes izmēģinājumiem...

Tika uzspridzinātas 6 bumbas. To nedarīja francūži. Tur ietilpa vairākas valdības.

Slepenā valdība gribēja uzspridzināt Kristus Apziņas koordinātu asi, kura iet caur Zemes centru.

Tajā pašā laikā – dienu iepriekš un nākamajā dienā pēc bumbas uzspridzināšanas – ieeja Lielajā Piramīdā tika slēgta. Viņi uzstādīja savu aparatūru Ēģiptē, lai novērtētu apjomu kaitējumam, kuru bija nodarījuši. Viņi gribēja ieraudzīt, cik stipra ir Zemes cilvēku apziņa.

Lai cik dīvaini nebūtu, piektās bumbas sprādziena laikā Zeme sāka mosties. Līdz tam viņa atradās bezapziņas stāvoklī, viņa gulēja. Sestās bumbas sprādziena laikā 1996. gada janvārī Zeme bija pamodusies. Pašlaik viņa ir nomodā. Tagad, kad viņa ir pie samaņas, kaut arī ne pilnīgas, viņa sāks pārmaiņas, kuras nevienam nav pa spēkam apturēt.

Vai viņi sabojāja Kristus tīklu? Nē.

Sestās bumbas uzspridzināšanas laikā slepeno dienestu pārstāvji atradās piramīdās un sekoja tam, kas notiek. Pēkšņi centrā parādījās cilvēks, radies no nekurienes. Tas bija Augšupcelts Skolotājs. Viņš neizrunāja ne vienu vienīgu vārdu. Vienīgi atvēra ētera grāmatu un iedeva viņiem izlasīt vienu fragmentu. Pēc tam viņi pārskatīja savus plānus un atteicās no diviem pēdējiem sprādzieniem, kaut arī nepaziņoja to pasaulei.”

 

Kas iznāk? Zeme “gulēja” (bija bezapziņas stāvoklī) un pēkšņi “pamodās”?!

ZEME sāka iet uz AUGŠUPCELŠANOS. Un atkal tā nav alegorija, bet burtiski – planētas griešanās ātrums sāka palielināties!

Kad saka, ka laiks ir paātrinājies 2 reizes – tad tas ir stiprs pārspīlējums! Novirze no etalona var būt ne vairāk kā 4 milisekundes! (Etalona diennakts laiks, vienāds ar 86400 sek., 1. att. grafikā atbilst skaitlim “0”.)

Griezīsimies pie mūsu “Novērojumu dienasgrāmatas”, aplūkosim pēdējos jaunumus uz datumu 2014.09.08., kuri tieši liecina, ka Zeme ir “pamodusies” un veic ģenerāltīrīšanu...

2014. g. 16. augustā sākās magnitūdas krasa krišanās Amerikas Ziemeļos, un jau 17. augustā 18:00 Kanādas novērojumu stacijas fiksē PILNĪGU elektromagnētisku NULLI!

Pols uzvedās kā ekvators! (Sk.5. att.)

Vienmēr eksistē notiekošā ārējie un iekšējie cēloņi.

Ārējie – tās ir starojumu plūsmas, kuras nāk no Kosmosa. Tās ir ļoti grūti diferencēt – no kurienes tieši nāk plazma. Parasti cēlonis ir saules koronārie izmetumi.

Iekšējos cēloņus – ģeomagnētiskos – izraisa procesi planētas Zeme kodolā.

Jaunums 2014.08.20. http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6445

14 09 26 02

2. att. Ziemeļblāzmas zaļās ugunis virs Kanādas.

“2014. g, 20. augusta vakarā, kad Starptautiskā Kosmiskā Stacija lidoja pāri Ziemeļamerikai, astronauts Reids Vaizmans (Reid Wiseman) fotouzņēmumā fiksēja lieliskas zili zaļas ziemeļblāzmas ugunis. Šoreiz par ziemeļblāzmas cēloni kļuva milzīgs gāzes mākonis, “atnācis” no Saules – tā saucamais koronārās masas izmetums, – kurš sadūrās ar Zemes magnētisko lauku 2014. g. 19. augustā. Šīs notikums kļuva par cēloni ģeomagnētiskai vētrai, – tādai kosmisko laikapstākļu parādībai, kad magnētiskie lauki, kuri aptver Zemi, saspiežas un pēc tam atslābinās. Tamlīdzīgu magnētiskā lauka svārstību rezultātā rodas nestabila apkārtne, uzlādētas daļiņas kustībā “iedarbina” elektriskas strāvas...”

Grūti saprast, no kurienes radās gāzes mākonis, jo būtisku uzliesmojumu (augstāk par klasi C) taču nebija kopš 31. jūlija? Kas gan tad izraisīja tādu krāšņu ainu?

Patiesībā tas patiešām bija gāzes mākonis, taču nevis no Saules, bet no Zemes iekšienes.

J.V. Kretovs (Ю.В. Кретов) saka: “Tas ir saistīts ar mūsu planētas izmetumiem. Planēta atbrīvojas, un, saduroties ar kosmiskiem stariem, notiek tāds efekts (zaļā krāsa). Starp citu, tagad visur varēs redzēt zaļus saulrietus, zaļas ziemeļblāzmas.”

Planēta ir atdzīvojusies un sākusi elpot! Atbrīvojas no atstrādātajām gāzēm.

“Eiropas kosmosa aģentūra (ESA) nesen saņēma aizraujošus uzņēmumus no zemestrīces, kura notika Kalifornijā, Napa Valley rajonā (Napas ieleja) 2014. gada 24. augustā. Tā bija pati lielākā zemestrīce ziemeļu Kalifornijā pēdējo 25 gadu laikā.” Arī uz tās ir redzams Zemes attīrīšanās zaļais spektrs (3. att.)

14 09 26 03

3. att. Interferogramma – fotogrāfija, iegūta no diviem dažādiem attēliem, kurus uzņēmis Eiropas kosmosa aģentūras kosmiskais aparāts Sentinel-1A.

Jaunumi 2014.08.26. http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6458

“Zinātnieki ilgu laiku nevarēja saprast, kāpēc Jupitera magnētiskajam laukam ir līdzīga struktūra kā Zemes magnētiskajam laukam, kaut gan šie divi debess objekti nemaz nav līdzīgi viens otram.

Ar kāda datormodeļa palīdzību uz šodienu zinātniekiem M. Planka Saules Sistēmas Pētījumu Institūta vadībā ir izdevies izskaidrot gāzes giganta magnētiskā lauka rašanos.

...Jaunie modeļi norāda uz to, ka uz planētas ir divi elektrības ģeneratori, stiprāks un vājāks. Tātad formējas divi magnētiskie lauki: Zemei līdzīgais ūdeņraža dziļajā slānī, kura elektriskā vadītspēja atbilst metāliskai, un vājākais, kuru ir ģenerējusi ekvatora plūsma (equatorial jet).”

Šis jaunums apstiprina amerikāņu zinātnieku Devisa un Rolsa (Davis & Rawls) 1999. g. informāciju (sk. 4. att.). Viņi toreiz demonstrēja no kosmosa saņemtus magnētisma rādījumu datus.

“Zemes (A) magnētisma vecā koncepcija uzrāda magnētiskās spēka līnijas, kuras iznāk no Dienvidpola un ieiet Ziemeļpolā. Saskaņā ar Devisa un Rolsa jaunajiem atklājumiem Zemes (B) magnētiskais lauks ir līdzīgs magnetizēta serdeņa (D) magnētiskajam laukam.”

14 09 26 04

4. att. Jauns skats uz Zemes magnētismu (1999. g.).

Pašreizējā laikā šie planētas Zeme “divi ģeneratori” darbojas jaunā režīmā, mainīgā ārējā vidē. Un mēs redzam magnitūdas kaprīzu deju, kad nulles rādījumi parādās gan te, gan tur pa visu planētu (sk. 5. att.) Un jau ir grūti atšķirt, kur ir pols un kur ir ekvators.

14 09 26 05

5. att. Magnitūdas spektrogramma 2014. g. NULLES magnitūda Jaunzēlandē un Lietuvā (līdz 30. aprīlim), pēc tam atkal Lietuva (8.-23. jūlijs), Kanāda (16.-29. augusts). https://www.heartmath.org/research/global-coherence/gcms-live-data/

Un jaunums no 2014.09.04. (Tomskas Valsts Universitāte) – tas ir pilnīgs magnitūdas iztrūkums grafikā vairāku stundu garumā (6. att.)

14 09 26 06

6. att. 2014. g. 4. septembris, Tomskas Valsts Universitāte.

Jutīgi cilvēki notiekošo ir sajutuši dažādi. Piemēram, J.A. raksta: “Šonakt, no 2014. gada 3. septembra uz 4-to, ir notikušas ļoti interesantas izmaiņas, kā uz zemes un zemei, tā arī cilvēkiem... Pusnaktī, kad es jau gulēju, aiz galvas man sākās sirdiplosoša putna dziedāšana. Bija tāda sajūta, ka ir ieslēgti skaļruņi uz visstiprāko. Es ar roku gribēju aizgaiņāt šo “putnu-dziedoni”, bet nevarēju pacelt roku. Es gribēju iekliegties, bet balss bija pazudusi. Es no visa spēka mēģināju izdot kādu skaņu – bet tā arī nekas neizdevās. Manas smadzenes tobrīd pamodās. Es gribēju atvērt acis, bet arī to nevarēju izdarīt...”

Mēs 6. att. parādījām Kretovam, uzdodot jautājumu: “Kas notika momentā, kad grafikā nebija informācijas?” Noskaņojies viņš uzzīmēja divus diskus, novietotus krusteniski. “Varat uzskatīt, ka tā ir divu lidojošu objektu iedarbība. Ir izņemts negatīva rakstura uzkrājums. Nav izdzēsts, bet izņemts – noņemts.”

Ir loģiski pieņemt, ka pašlaik katram no jums var būt kaut kādas nesaprotamas sajūtas, sapņi utt... Galvenais – ne no kā nevajag baidīties! Jo Zeme taču augšupceļas KOPĀ ar visiem uz tās dzīvojošajiem – augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem.

Nenotiek nekas pārdabisks vai “aizpasaulisks”...

Planēta ir “pamodusies” un saved sevi kārtībā (attīrās), un dara to APZINĀTI, AKURĀTI, uzmanīgi. (Piemēram, pašlaik viņa vienlaikus ir pieslēgusi vairākus vulkānus dažādās vietās, lai nebūtu sašķiebuma kā ar Krakatau. Pašreizējā laikā aktīvi ir uzreiz 3 vulkāni – divi vulkāni Kamčatkā un viens Islandē.)

Zeme realizēja “aizmigšanas” pieredzi, iedodot vadības grožus savu “bērnu” rokās, un pārliecinājās, ka cilvēcei tomēr var uzticēties – viņi neuzspridzināja planētu (!), tikai stipri piecūkoja... Šī “planētas miega” planetārā pieredze ir beigusies, un tuvākajos gados Zemes griešanās ātrums būs tuvu etalonam. (Līdz 2016. gadam mazliet augstāk par etalonu, bet pēc tam nedaudz zemāk, un atkal augstāk. Nekādi krasi lēcieni nav paredzami!)

Pašreizējā laikā negatīvā informācija tiek arhivēta un izņemta. Tā ieņems vajadzīgo vietu informācijas arhīva bāzē ar pazīmi “negatīva”. Bet cilvēki uz Zemes pēkšņi sāks aizmirst slikto, pārstās slikti runāt par jebkuru, ieskaitot sevi...

Un “biedēkļus”, piemēram, “Asteroīdu bīstamība. NASA astronomi sniedz biedējošu prognozi: starp 2017. un 2113. gadu mūs var gaidīt līdz 400 sadursmēm ar dažādiem kosmiskiem objektiem... ir atrasta asteroīdu josla, kura pašreiz traucas uz mūsu Saules sistēmas pusi. 2014.09.11., gearmix.ru”, mēs uztversim MIERĪGI, SAPROTOT, ka notiek Zemes griešanās ātruma korekcija...

Planēta attīrās visos plānos, apgaismojas, augšupceļas uz Gaismu. Ar ko gan tas “draud” cilvēcei?

Ar APSKAIDROŠANOS. Cita vārda, kurš paskaidrotu notiekošā apjoma pilnību, nav. Tas ir iekšējā balansa, miera un notiekošā izpratnes stāvoklis, nodomu un domu tīrība, visu smalko ķermeņu tīrība un veselība, ieskaitot fiziskā ķermeņa kardinālu transformāciju... Tā ir pavisam cita dzīves kvalitāte!

“Apziņa bīda uz pāriešanu uz augstākajiem līmeņiem. Kas to dara? Dievs. Dievs mudina mūs uz izmaiņām, nav svarīgi, kāda iemesla dēļ. Pārbīde tiek stimulēta aiz (saules) sistēmas robežām, un tas, no mūsu skatpunkta, nāk no Dieva.” D. Melhisedeks.

Problēma ir tāda, cik katrs ir spējīgs UZTVERT notiekošo un mainīties kopā ar Māti-Zemi... pašreizējā momentā mēs runājam par sevis ATTĪRĪŠANU visos līmeņos...

Pēc tradīcijas praktisks padoms. (Aprakstīts no Tihoplavu puses vienā no grāmatām.)

“Eksperiments telpas sašūpošanā. Maskavas Humanitārā institūta Praktiskās psiholoģijas laboratorija. Psiholoģisko zinātņu kandidāts V.R. Sari-Guzeļs (Валерий Русланович Сары-Гузель).

Analizējām parastas Jēzus Kristus ikonas ietekmi uz cilvēka stāvokli (pēc Kirliana (Kirlian) metodes).

Cilvēks noskaņojās uz ikonu, sūtot viņai savu enerģiju, un vienlaikus mēģināja sajust no viņas nākošo enerģētisko iedarbību. Pēc tam domās sūtīja šo plūsmu atkal Ikonai utt. – šūpoja iekšējo sasaistošo telpu starp ikonu un sevi. Pēc 15 minūtēm stāvoklis atkal tika fiksēts, un rezultāti bija satriecoši! Ja agrāk aura nebija nekāda labā, tad pēc tam viņa iemirdzējās saules gaismā. Secinājums: “Uztveres būtība nav pasīvās reakcijās, bet aktīvās radošās transakcijās.” Uztveršana ir aktīvs process. Lūk, kāpēc Dievs palīdz tikai tiem, kas Viņam to lūdz!”

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 26.09.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/son-planeti

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/VRAN/2004/FLUCT.HTM (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://home.iae.nl/users/lightnet/celestial/4th/4th-dimension-melchizedek.htm (Tulk. piezīme)